Aartsengel Michael live 17-11-2022

Geliefden, ik ben ARTSENGEN MICHAEL! 

Wat een vreugde! Ah, maar dit is wat ik leuk vind! Kleine hartjes springen, springen, blij! Daar hou ik van! Niet alleen ik! We zien allemaal graag geluk op ieders gezicht, in ieders hart! 

Ik ga niet herhalen wat ik al gezegd heb over wat de vergadering werkelijk was! En maak je klaar, want er komen er nog veel meer! En niet één per jaar! Nu het proces is begonnen, moeten we veel fundament in deze groep brengen en het is precies dit samenleven, dit weten, dit samenbrengen van zielen, dat dit fundament brengt! We moeten ons organiseren, mijn broeders! Vandaag! Nee! Ik zou zeggen, vroeger kende u, de meerderheid, de grote meerderheid elkaar alleen per telefoon of via internet, op een andere manier kende niemand iemand! Dit was dus een gelegenheid om vriendschappen te versterken, voor die blik in de ogen, die uitwisseling van energie, die warme omhelzing van degene die je alleen maar zag, maar die je hebt leren kennen! Dit is heel belangrijk, mijn broeders, want deze uitwisseling van energie versterkt de energie van de groep, versterkt de spirit Ja, je maakt deel uit van een egregore! De energie van dit kanaal Dus, als je elkaar leert kennen, als je samen gaat leven, vult deze egregorie zich meer en meer met licht en liefde! Ik ga geen commentaar geven op de kleine foutjes! Degenen die probeerden onaangepastheid uit te lokken zijn al op hun plaats gezet! En ik garandeer je dat ze vandaag veel spijt hebben van wat ze deden of probeerden te doen! Helaas kan daar niets aan gedaan worden! Ik ga geen stempel op iemands voorhoofd zetten! Maar iedereen die met andere bedoelingen ging, werd naar behoren aangepakt! 

Dus, terug naar onze egregore! Hoe meer we bij elkaar komen, hoe meer je elkaar leert kennen, hoe meer je deze eenheid in stand houdt, deze egregore groeit! Het vult zich met meer licht! En wat is het grote voordeel? Dus, laten we ons het volgende voorstellen: nog voor deze eerste ontmoeting! Stel je voor dat je zweeft in een grote bal! Deze bal was erg groot, hij is erg groot! Dus, je zou elkaar af en toe tegen het lijf lopen, maar je zou niet lang bij elkaar blijven! Soms uren, momenten, niets heel persoonlijks! Of het nu professioneel was of om te leren, het maakt niet uit! Jullie zweefden allemaal! Velen zijn binnen deze egregorie maar geven er niet veel om! Je bent er gewoon om er te zijn! Ze luisteren af en toe, ze begrijpen het soms! Soms begrijpen ze het niet, maar ze blijven daar hun act doen! Goed gedaan! Dat hoort bij het spel! 

Dus, wat was er anders na de vergadering? Deze egregore heeft nu een basis, een fundament! Hij is nog steeds dun, maar hij weegt al! Het houdt de egregore al stevig op zijn plaats en ik kan zeggen dat de overgrote meerderheid nu deel uitmaakt van dit fundament! Dus, ik zou kunnen zeggen dat je niet meer zweeft! Degenen onder u die hebben deelgenomen staan nu op het rooster, onderdeel van deze geweldige stichting! En wat is het verschil tussen vliegen, zweven? Om op de basis te staan? Laten we dit idee in jouw wereld brengen! Je gaat een huis bouwen! Wat doe je eerst? De fundering, zodat het huis rechtop kan staan, zodat alles in het huis gezet kan worden en niet in de grond zakt, niet verloren gaat! Dus, ik zou zeggen dat het fundament van deze egregore is gelegd! En wat is het grote voordeel? Iedereen heeft nu een veilige haven! Zij die zweefden, vlogen, zonder te weten waar ze moesten stoppen, zonder te weten op wie ze moesten rekenen, zonder te weten wie ze om hulp moesten vragen, zullen nu naar beneden kijken en een fundament zien! En op dat fundament zullen mensen klaarstaan om een broeder te helpen! Jullie zijn niet alleen pilaren van licht, maar nu zijn jullie ook geaarde pilaren, verankerd aan de basis van deze egregor! Niet verankerd in de zin dat je niet weg kunt! Jullie zijn allemaal vrij om te komen en te gaan, maar jullie worden deel van een steun, een hulpnetwerk, een hulpnetwerk! En hoe meer bijeenkomsten we hebben, hoe meer deze stichting zal groeien, ze zal sterker worden, ze zal groter worden, en ze zal veel meer mensen kunnen ontvangen! Maar we doen meestal geen dingen zonder doel! 

Er was niet alleen een doel van eenheid, van eten en drinken op het gemak en van het terugzien van sommige mensen! Het had een doel en het doel werd bereikt! Maar, naast dit doel, brengt het houden van het fundament van deze egregorie nog veel meer licht! En waar werkt dit aan mee? Het werkt samen dat de mensen die rondzweven, diegenen die nergens iets mee te maken willen hebben, waarvan je af en toe hoort dat ze eigenlijk geen zin hebben om mee te doen, nu de egregore in het licht groeit en die mensen zullen last beginnen te krijgen en meer interesse hebben om dieper de egregore in te gaan! En als ze naar dat fundament kijken, zullen ze zien, “ach, maar nu drijf ik niet rond zonder veilige haven! Ik heb nu een basis, ik zie die basis! Kan ik erbij?” En dat zal velen aantrekken om ook op reis te gaan! Dus, je hebt een grote rol gespeeld! Niet alleen om te provoceren wat op de planeet is geprovoceerd, maar wat in deze egregorie, in deze grote groep is geprovoceerd! Dit is wat we willen! Wij zouden heel blij zijn als u allen die zich binnen deze egregorie bevinden echt, daadwerkelijk uw voeten op de grond zou zetten en niet alleen maar zou rondzweven en wegvliegen! Wees er zeker van dat dit fundament er is, klaar om je te ontvangen en dat de mensen die er op staan open armen hebben voor de andere broeders! Dus, ieder van jullie heeft zijn rol te spelen in deze egregore! Allemaal! Daarom begrijpen velen van u, wanneer wij hier dingen zeggen, niet: “Maar, waarom zegt Hij dit?” Want als de egregore op de een of andere manier wordt geschud, moeten we handelen, moeten we actie ondernemen omdat anders de energie van deze egregore wordt geschud en uiteindelijk al het andere beïnvloedt! Dus, (zoals je meestal zegt), we moeten het in de kiem smoren! Soms zeg ik dus dingen waarvan de meeste mensen niet begrijpen waarom, maar wij weten waarom! 

Dus wat is het grote doel? Om deze basis van deze egregore, dit fundament, meer en meer te vergroten! Hoe wordt dit bereikt? Met de betrokkenheid onder jullie, met de steun onder jullie! Veel vriendschappen werden na de bijeenkomst versterkt! Er zijn er een paar gemaakt en dit is wat we willen, dit contact, deze steun, deze steun! Begrijp nu niet dat ik hier zeg dat je aan elkaar gehecht moet zijn! Dat is niet wat ik zeg! Mijn broeders, met hoeveel zijn jullie? Slechts een paar! Ten opzichte van de planeet, ben je bijna niets! Dus, wat kan ik je vertellen? Veel broeders zullen onevenwichtig aankomen en jullie zullen, ik zou niet zeggen de missie want dat is aan ieder van jullie, (ik verander het werkwoord) deze broeders kunnen helpen! Maar als je samenkomt in hetzelfde doel, op dezelfde manier, word je sterker! Het is niet afhankelijk van de ander! Het is om de steun van de ander te hebben! Het is anders! Afhankelijk zijn is in een hangmat zitten of liggen, sap drinken en verwachten dat de ander het voor je doet. Nu kom je bij de ander en zegt: “Ik denk erover om dit te doen! Wat vind je van het idee? En ideeën uitwisselen met een ander, ten behoeve van het geheel, is fantastisch omdat je een geweldig netwerk van hulp creëert! Begrijp je wat we proberen te bereiken? We willen dat je uniform handelt! We willen niet dat een van jullie voor de deur staat, “ah, je kunt binnenkomen! Je kunt binnenkomen!” en de andere binnen die werkt, dat is het niet! We willen dat iedereen hetzelfde doet, op een bepaalde manier, uniform! Ah, maar ieder heeft zijn eigen manier van zijn, ieder heeft zijn eigen kennis. Daar ben ik het mee eens! En ieder werkt binnen zijn gebied! Maar iedereen kan op dezelfde manier handelen, met hetzelfde principe, met hetzelfde doel! En dat kan alleen als er een geweldig ondersteunend netwerk wordt gecreëerd, een geweldig netwerk van ideeën, een geweldig netwerk van acties! Maar dat kan alleen als ik in de ogen van de andere broer kijk en zie wat hij denkt! Dit is hoe je je gedraagt! Je moet ze in de ogen kijken, maar niet door een machine! Het is hen in de ogen kijken, fysiek, hun huid aanraken, de warmte van de ander voelen! Dit is het doel van de verschillende bijeenkomsten die we zullen houden! 

We willen deze groep vergroten! Maar niet om verder te gaan dan wat er is, in deze egregore! We willen het aantal mensen die effectief willen evolueren verhogen! Van hen die effectief een broeder willen helpen! Dat is wat we willen! Dat je op een identieke manier handelt, praktisch identiek, overal op de planeet! Je maakt deel uit van een conglomeraat met mensen van over de hele planeet! Maar als je jezelf voorstelt: “Ik hoor bij deze egregore!”, zullen de mensen weten wat deze egregore voor hen kan doen! Denk ik te hard? Wens ik te veel? Ik zou dit zeggen: Ik ben alleen afhankelijk van uw wil omdat ik het laat gebeuren! De naam van deze egregor is bekend over de hele planeet en waarom niet? Als je wilt, maak ik een groot netwerk van liefde, steun en hulp waar ook ter wereld! Wil ik te veel? Nee, dat doe ik niet! Ik wil wat mogelijk is, want dit is wat mogelijk is! En dit is wat wij aanmoedigen, dat jullie elkaar leren kennen, dat jullie je integreren in een grote familie! Maar in een familie die elkaar kent! Niet alleen bij naam, niet alleen een nummer aan de telefoon! Het is iemand die een gezicht heeft, iemand die een lichaam heeft en die zich zal kunnen aansluiten bij een ander, en zich zal aansluiten bij een ander, en een ander en een ander en één grote actiegroep zal vormen. Waarom niet? 

Dus, mijn broeders, dit zijn mijn plannen! De mijne en die van alle anderen die hier op dit moment om me heen zijn! We willen dat je een stichting bent! Maar een stichting die je overal op de planeet steunt en dat je overal op de planeet op dezelfde manier handelt! Er zijn veel denkende hoofden hier! Ik geef ze niet nog een taak te doen! Je bent een coven! Jullie zijn een groep! Dus, laten we onze denkende geesten aan het denken zetten? Laten we iets groots doen? Gaan we iets doen dat deze planeet beweegt? Wie ja zegt, komt nu in beweging. Nee! Ik ga niet praten met mijn eetstokjes, ik ga mijn zwaarden bewegen, om het allemaal te laten gebeuren! Dus, laten we gaan! Laten we er een groot proces van maken! Laten we iets groots creëren! Maar met een basis! Niets, “ah, ik wil de muur rood schilderen! Ah, nee! Maar, ik wil het blauw schilderen! Maar, ik wil het groen schilderen! Dan zeg ik dat het allemaal voorbij is! Omdat ik me geen zorgen maak over muurkleuren! Ik wil acties! Effectieve acties! Maar ordelijke actie! Dezelfde actie die hier, in dit land, gebeurt, zal in Europa moeten gebeuren, in elk land in Europa, overal in Afrika, overal in Noord-Amerika! Altijd op dezelfde manier, op dezelfde manier! Maar daarvoor moet er een fundament zijn, een basis! En dat deze mensen globale acties beginnen te creëren, geen lokale! Maar het idee is dat iedereen meedoet! Ik wil geen groupies! Jullie zijn een groep en als zodanig hebben jullie allemaal het recht om jullie ideeën te geven! Hoe je het doet is niet aan mij! Ik heb de handen niet om te schrijven, want als ik dat deed, zou ik de hele verordening schrijven! Ik ga het haar ook niet vragen! Ik wil dat de groep het doet! Ik weet dat je je hoofd al aan het tollen bent! Hoe kan ik iets beginnen? Start het! Begin gewoon en laat de rest aan mij over. Ik wil actie! “Ah, maar wat voor actie?” Ik wil actie! Ik wil naar de kinderen kijken! Ik wil naar de oude kijken! Ik wil naar de hongerigen kijken! Ik wil kijken naar hen die geen huis hebben! Ik wil kijken naar hen die ziek zijn, die geen hulp hebben! Ik wil kijken naar alles wat gedaan kan worden! Ik wil acties! Daar is deze basis voor gemaakt, zodat er een grote boom uit kan groeien, waarbij elke tak een andere actie zal hebben! En iedereen die deze actie wil herhalen, zal dezelfde normen moeten volgen! Bij mij werkt het niet in een puinhoop! Het moet met regels, met normen! Koppen bij elkaar! En het zal zeker werken, want ik ben hier! Ik zorg dat het lukt! Dus, laten we gaan! Laten we deze egregore steeds meer vergroten, maar met sterke fundamenten, met een solide basis om deze egregore te laten groeien! Maar zij moet concreet groeien en effectief kunnen optreden ten behoeve van de broeders! Hoe ga je dit doen? Ik weet het niet, maar ik begrijp dat als elke stad zich kan verenigen in een grote gedachte, met dit doel om iets te doen te vinden, we ver zullen komen!

De Brieven van Christus zijn de schakel tussen allen omdat het noodzakelijk is de leer van Sananda te volgen! En elk punt dat een actie genereert, zal deze actie voortplanten naar de rest en u zult acties uitwisselen! En na verloop van tijd zul je het aantal acties verbeteren en verhogen! Denk niet dat je alleen met geld acties kunt ondernemen! Jezelf geven is ook belangrijk! Iets voor een broer doen, vaak gewoon naar hem luisteren, je hebt geen idee hoe belangrijk dat moment van luisteren voor hem is! Dit moment zou hem zoveel kunnen doen inzien en zijn gedachten zoveel doen veranderen. Begin dus niet met het gebrek aan geld als een obstakel op te werpen! Natuurlijk, voor onze vergaderingen hebben we mensen nodig om te reizen! Daar ben ik me van bewust! Maar voor de acties, probeer dit te doen op een manier dat je jezelf op een bepaalde manier geeft!

Ik laat je veel nadenken! Ik zou zeggen dat deze eerste bijeenkomst de hoeksteen was van dit grote project en het fundament van onze egregore! Nu is het aan u om deze projecten, deze acties uit te breiden! Het is aan jou om te laten zien dat je echt bereid bent om een broeder te helpen! Je bent bereid om jezelf te geven aan wie het nodig heeft! Ik zal je laten nadenken! En natuurlijk kom ik op dit onderwerp terug omdat het voor mij (ik gebruik een woord dat u gewoonlijk in uw wereld gebruikt) een geweldig project is! En als jullie allemaal, of in ieder geval een aantal van jullie, daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken en besluiten om in actie te komen, dan doen jullie veel! Wees daar maar zeker van! En wie wil, vraagt het me! Ik heb geen gebrek aan ideeën in mijn hoofd! Vraag me en ik geef je ideeën over hoe je het moet doen en je zult het zien gebeuren! Je hoeft het alleen maar te willen! 

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen