Aartsengel Michaël – vereisten voor de 5e dimensie

Lieverds! IK BEN DE AARTSENGEL MICHAËL

Mijn gevoelens vandaag zijn eigenlijk veelbelovend. Ik zie niet langer zoveel mensen die zich zorgen maken over de wereld daarbuiten, sommigen zijn zich al aan het loskoppelen, van al deze gelaagdheid die aan de bewoners van deze planeet wordt opgelegd. Ja, we vinden het leuk wat we zien, we vinden de keuzes die gemaakt worden op de planeet leuk. We hebben veel op dit onderwerp gehamerd: focus, discipline, keuzes.

Zij die elke dag, elke seconde, nog veel struikelen, maar reeds de keuze hebben gemaakt welk pad te volgen, houden daaraan vast. Ja, ik kan zeggen dat je veel geschaafde knieën hebt, want vallen is onvermijdelijk, maar bij elke val sta je sterker op; je staat op, je legt je handen op je knieën en voelt bijna geen pijn meer. U gelooft dat u zich gedurende enkele ogenblikken of dagen de val nog zult herinneren, maar het zal de genezing van vele lessen veroorzaken, het zal uitlokken tot leren. Dit is het belangrijkste.

Ik heb het hier al vaak gezegd, maar het is het herhalen waard: niets hoeft extreem te zijn. Je bent in een fase van transformatie, van verandering. Het heeft geen zin om in één keer een transformatie te willen maken. Ten eerste kunnen jullie lichamen het niet aan; ten tweede beginnen jullie eigen geesten jullie te boycotten, omdat het verstoorde evenwicht in jullie lichamen te groot is. Dus, dit is het sleutelwoord: Balans. 

Alles gebeurt langzaam, maar met volharding; het is niet zo langzaam, vandaag een beetje doen, en over een jaar nog een, het is een volharding, het is een poging, het is aandringen, het gaat steeds beter. Het is alsof je vandaag 10 glazen hebt genomen van een stof die in jouw wereld is gemaakt. Je vindt het moeilijk om met deze stof te stoppen, maar je maakt een keuze. Je lichaam voelde nauwelijks iets, maar je deed een stap vooruit, en als het geabsorbeerd is, breng je het terug naar 8, zodat je lichaam geleidelijk went aan minder ervan, maar je bent niet agressief tegenover je lichaam, je respecteert de tijd van je lichaam om te begrijpen wat je wilt.

Onthoud wie de baas is: jullie geest is de baas, niet jullie lichaam. Ze zullen alles doen om je uit je evenwicht te brengen, maar daar is de volharding; maar alles wordt geleidelijk gedaan. Veel mensen nemen drastische en abrupte beslissingen en de organen reageren niet omdat er geen overeenkomst was, er werd iets opgelegd en het lichaam aanvaardt het niet. Dus dit is maar één voorbeeld van de reis die je moet maken naar perfectie. Het heeft geen zin om te besluiten alles af te schaffen en al je gewoonten in één keer te veranderen, je lichaam en je geest zullen daar niet in meegaan. 

Dus, je moet lief zijn voor jezelf en voor je lichaam. En elke stap, elke kleine stap, neem het als een overwinning: “Oh, maar de stap was te klein”, het maakt niet uit; de stap was klein, maar je hebt een keuze gemaakt, je hebt iets voor jezelf gedaan, dus het is een applaus waard. Het belangrijkste is nu dat je niet in oude gewoonten vervalt, dat je probeert jezelf vanaf dan op de been te houden. Als het moeilijk is om een nieuwe stap te zetten, blijf dan tenminste waar je bent, ga niet terug. Eis niet te veel van jezelf.

De vraag naar opstijging is immens, maar je kunt het niet allemaal tegelijk doen. Je moet omgaan met je lichaam, je moet omgaan met je geest, je moet omgaan met wat er om je heen is, je moet omgaan met het externe, het is niet gemakkelijk, we weten heel goed dat het niet gemakkelijk is. Het is dus interessant hoe velen van u deze zin interpreteren, toen ik hier meermalen heb gezegd: “Ik zal u aan uw haren trekken, maar u zult opklimmen”. Dus ik denk dat het hier op zijn plaats is voor mij om wat meer uit te leggen. Ik ga niet trekken aan hen die nog nooit iets gedaan hebben; ik ga niet trekken aan hen die alleen maar zeggen: “Ik ben hier, trek me omhoog”.

Sommigen zullen het heel moeilijk vinden deze wereld los te laten, de mensen die in deze wereld zullen blijven. En dit zal het moment zijn waarop ik zal moeten handelen, want die ziel heeft een keuze gemaakt, maar de geest trekt haar terug. Dus dit zal er een zijn die ik bij de haren zal trekken. Begrijp hier nu niet uit, dat ik alles ga vergeten wat je moet doen en dat ik je terug ga trekken. Vat het niet zo op. Het is erg comfortabel en handig voor u om u dit voor te stellen. Als dat zo was, zou ik gezegd hebben: “Nou, doe niets en ik neem jullie allemaal mee”. Dat is niet wat ik zei. Ja, Ik zal hen nemen die praktisch gereed zijn, maar wanneer de tijd komt zullen zij in twijfel verkeren, maar zij hebben reeds een lange weg afgelegd, zij hebben alle voorbereidingen getroffen, hun ziel heeft de keuze reeds gemaakt, zij waren gereed, maar op het “h” uur begonnen zij niet te willen gaan. Deze zullen geen keus hebben, trek ik, omdat wij in onze oneindige wijsheid weten, dat het voor geen enkele ziel van nut zal zijn zich op te offeren voor hen die zullen overblijven, omdat het van geen nut zal zijn.

Verwar mijn woorden dus niet; ik zal trekken, ja, maar zij die reeds een goede reis hebben gemaakt, een reis met evenwicht. En het is zeker dat weinigen van jullie erin zullen slagen daar helemaal schoon aan te komen, zowel in je lichaam als in je geest. Wij weten dat, maar jullie zullen vriendelijk behandeld worden wanneer jullie in de Vijfde Dimensie aankomen, niemand zal daar geplaatst worden en alleen gelaten worden, jullie zullen door een intens proces van voorbereiding gaan, van leren, zodat jullie op de juiste manier een nieuw leven kunnen beginnen.

Dus maak je daar geen zorgen over. Maar ik waarschuw je weer: “Oh, dus ik zal niets anders doen, ik zal alles daar leren. Vergeet niet dat je, om te kunnen opstijgen, op de noodzakelijke trillingsfrequentie moet zijn. Het heeft dus geen zin om in een hangmat te gaan zitten of liggen en te wachten tot iemand je draagt, want dat zal niet zo zijn. De frequentie van ieder van jullie zal je wel of niet toestaan de Vijfde Dimensie binnen te gaan.

Dus elke kleine stap, elke kleine keuze die je maakt brengt je dichter en dichter bij deze frequentie. “Ah, maar wat is daar voor nodig? Waar moet ik heen? Hoe weet ik of ik in de juiste frequentie zit? Dan kan ik antwoorden: je weet wat je moet doen, je bent het beu dat wij je zeggen wat je moet doen. Vraag ons dit niet meer. Wees je bewust van wat je probeert te veranderen, je moet veranderen, gewoontes en gebruiken. En als sommigen het kunnen, kunnen jullie het allemaal. Het is een kwestie van keuze en wil. Heel goed. Dit is het fysieke gedeelte.

Wat nu precies zal bepalen of je binnen zult komen of niet, is de vibratie van je hart, de vibratie van Onvoorwaardelijke Liefde die je in je hart hebt weten te creëren. Ik kan je zeggen dat dit het grootste gewicht zal zijn bij je binnenkomst in de Vijfde Dimensie. Zoals hier is gezegd, zal het fysieke lichaam in deze overgang veranderingen ondergaan; hoe schoner, hoe gemakkelijker het zal zijn; hoe onevenwichtiger, hoe moeilijker het zal zijn; maar het zal voorbijgaan. Nu kan ik jullie verzekeren dat het geen gemakkelijke overgang zal zijn voor hen die hun lichaam uit balans houden, want op hetzelfde moment dat hun lichaam zich zal aanpassen aan een hogere dimensie, zal er reiniging moeten plaatsvinden; allemaal tegelijkertijd. En ik kan u verzekeren dat het lijden groot zal zijn, het zal niet gemakkelijk zijn.

En het zal niet snel gaan, het zal niet kort zijn, alles zal evenredig zijn. Een beetje onevenwichtigheid => een korte tijd van lijden; veel onevenwichtigheid => een lange tijd van lijden. Lijden bedoel ik lichamelijk lijden. Jullie zullen je omvormen en voorbereiden, maar jullie zullen veel lijden, dus ik stel voor dat jullie je meer richten op wat jullie echt willen. Reinig jullie lichamen zodat de pijn minder hevig is. Maar terug naar het hart.

Dus de grote factor bij het binnengaan van de Vijfde Dimensie is de hoeveelheid Onvoorwaardelijke Liefde die je reeds hebt kunnen ervaren, die je hebt kunnen uitstralen. Laten we zeggen dat er een kleine test is: hoeveel oordeel – één cijfer; hoeveel kritiek – één cijfer; hoeveel discriminatie van anderen – één cijfer; hoeveel liefde voor anderen – één cijfer; en het zal optellen, en aan het eind zullen we zien welk concept je zult ontvangen. Omdat dit je Onvoorwaardelijke Liefde demonstreert, en als je een goed cijfer haalt voor deze test, zul je de Vijfde Dimensie binnen mogen gaan.

Dus ik ga je er weer aan herinneren: Er is geen manier, er is geen onderhandelen, het heeft geen zin om elke dag te bidden. “Ah mijn meesters, neem me mee naar de vijfde dimensie, dat zullen we niet, het spijt me u te moeten zeggen. Jij bent het die je naar de Vijfde Dimensie zal brengen, niet wij. Dus doe je best, verander op elk moment, besef je fouten, je gebreken en begin jezelf te corrigeren. We volgen de evolutie van ieder van jullie, niets blijft onopgemerkt. De poging, ook al is het een slecht resultaat, maar als het er is, is het een punt in je voordeel, en je zult zo hard je best doen dat je op een dag zult slagen. Dit is hoe het is in jouw leven, dit is hoe het is in jouw wereld. Je hoeft alleen maar te geloven dat je ertoe in staat bent.

Dus maak je natuurlijk zorgen over je lichaam, belangrijk, zodat je niet meteen pijn voelt, maak je ook zorgen over je gewoonten en gebruiken. De grootste zorg gaat nu uit naar je gedachten, je houding, de woorden die je zegt, de manier waarop ze gezegd worden. Dat is wat jullie zal dragen, dat is wat het grootste gewicht zal dragen om jullie naar de Vijfde Dimensie te brengen. Dus wees voorzichtig. Ik zie velen hier, niet alleen hier, over de hele planeet, die elke techniek, elke cursus, elke lezing doen die voorbij komt. “Ik ben het ermee eens, je verruimt je bewustzijn, je leert veel, je wordt wijs. Heel goed. Maar je daden komen niet overeen met wat je geleerd hebt, je hebt een zoete illusie dat heel wijs zijn je naar de Vijfde Dimensie zal brengen.

Dus, zeg ik tegen ieder van jullie: Stel jezelf bij elke cursus, bij elke geleerde techniek de vraag: “Waarom heb ik dit geleerd? Wat pas ik toe op mezelf en op het Geheel van wat ik geleerd heb? Als je jezelf die vraag stelt en als je werkelijk uitvoert, doet wat je hebt geleerd, dan zeg ik in feite tegen je dat je je bewustzijn uitbreidt en je vibratie verhoogt, omdat je een juist pad volgt. Nu leren, het papier nemen, het aan de muur hangen, ernaar kijken en zeggen: “Wow, ik heb het gedaan” Ego, enorm ego en wat doe je ermee? Ah, hij kijkt er elke dag naar en zegt: “Ik heb het gedaan”, hoe interessant! Wat heb je bereikt? Ach, je hebt wijsheid, dus wat? Wat doe je met de wijsheid die je hebt geleerd? Niets. Dus, je helpt noch jezelf, noch het geheel. 

Doe het niet alleen om het te doen. Doe het met opzet. Het is niet door het volgen van de ene cursus na de andere, de ene techniek na de andere, dat je zult opstijgen. Nu, als je toepast wat je leert op jezelf en op anderen, ah, dan gaat alles naar de Vijfde Dimensie. Want als je de technieken en wat je geleerd hebt toepast, ontwikkel je je en help je anderen om zich ook te ontwikkelen. Wees dus voorzichtig met de beslissingen die je neemt. Toon jezelf niet aan ons als wijs. Voor ons betekent het niets. Je wijsheid ligt in het gebruiken ervan voor jezelf en voor anderen. Dan klap ik in mijn handen en klappen wij allen in onze handen, want naast het leren, verspreidt u het over het geheel. Heel goed. 

Dus leer te kiezen wat te doen. Maak goede keuzes, zorg voor je lichaam, zorg voor je geest, bewandel het juiste pad. Je hebt een fout gemaakt? Het is niet alsof je jezelf oppakt en op je hoofd slaat. Je hebt een fout gemaakt? Het is verkeerd, het is voorbij, er is geen weg meer terug. Helaas, het resultaat zal voor je komen. Dus leer en maak geen fouten meer. Dit is wat je moet doen, niet zitten huilen. Wat gedaan is, is gedaan. Probeer het gewoon niet te herhalen. Dan heb je een lesje geleerd.

Blijf lopen, er is niets verloren. Wat er in kleine delen van de planeet wordt gedaan, brengt verandering teweeg. Laat je niet ontmoedigen. Er is heel weinig over voor jullie om verandering te brengen op deze planeet. Om dit te doen, moet je doorgaan, niet opgeven. En om meer en meer Onvoorwaardelijke Liefde uit te stralen.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen