Adama – Telos I – Hoofdstuk 2 – door Adama

Lieve broeders! IK BEN ADAMA!

Onze reis voortzettend, zullen we het vandaag hebben over hoofdstuk nummer 2 van boek I van Telos.

Velen hier vragen zich af: Waarom zeggen we dat jullie Lemurische zielen zijn? Deze planeet werd miljoenen jaren geleden bewoond door vele beschavingen. Het was een verheven planeet van de Vijfde Dimensie. Er waren 7 continenten verdeeld over de planeet, waaronder Lemurië en later Atlantis. Lemurië was een enorm continent, dus kunnen we zeggen en dat het de thuisbasis was van vele zielen die hier kwamen om deze planeet te bevolken, zielen afkomstig van vele plaatsen in het universum. Deze Zielen hebben miljoenen jaren in Lemurië geleefd. We kunnen dus zeggen dat het Lemurische zielen zijn, maar in werkelijkheid had elke ziel zijn eigen oorsprong toen ze hierheen kwamen.

We waren een vredig volk, we leefden in hoge vibraties. De twee grote beschavingen van die tijd waren het Lemurische continent en Atlantis. We hebben altijd gemerkt dat er onevenwichtigheden in evolutie waren tussen de zielen die hier waren, niet allemaal hadden ze hetzelfde niveau, niet allemaal waren ze hoog geëvolueerd. Velen kwamen hier om van ons te leren hoe te ontwikkelen en hoe te evolueren. Dus wij Lemuriërs hebben altijd geloofd dat het onze missie was om hen te helpen evolueren binnen Liefde en Licht en dat daar genoeg tijd voor zou zijn.

De inwoners van Atlantis waren het hier niet erg mee eens, zij vonden dat we tijd verspilden en dat we hen koste wat het kost moesten dwingen om te evolueren. Er ontstond grote onenigheid tussen de twee continenten en er brak een hevige oorlog uit. Ik hoef hier niet uit te leggen wat oorlogen doen. Ja, we hebben dit proces toen meegemaakt. En dan kunnen jullie ons vragen: “Maar jullie waren zo geëvolueerd, waarom lieten jullie je op deze manier betrekken? Het is een deel van elke ziel om te geloven of niet te geloven in volledige liefde, of om zich simpelweg te laten meeslepen door ideeën van overheersing, door ideeën van slavernij, die hier geïmplanteerd waren.

Niet alle wezens die hier kwamen hadden het volle hart van Licht. Velen begonnen hun werk te doen, werk dat tot op de dag van vandaag voortduurt, namelijk het verspreiden van macht, het verspreiden van oorlog, het verspreiden van kwaad. En vele jaren lang gebeurde dit allemaal. Ook wij hadden onze oogst. Wij zaaiden oorlog en het resultaat van dat alles was dat wij zonken; wij en Atlantis. De andere continenten werden in de loop van de tijd aangepast. 

Toen we ons ervan bewust waren dat dit hele proces zou plaatsvinden, vroegen we de bedeling van Vader/Moeder God om een plek op aarde te kiezen waar we konden schuilen en het hele proces konden overleven. Maar daarvoor moesten we bewijzen dat we onze les hadden geleerd, dat we hadden begrepen wat we hadden gedaan en dat we ons ervan bewust waren dat we niet iedereen konden redden, alleen sommigen. En we kregen toestemming om Telos te creëren, de intra-aardse stad voor de Lemuriërs. We slaagden erin veel van de geschiedenis met ons mee te nemen zodat die niet verloren zou gaan, maar veel ging verloren. Maar het belangrijkste is nog steeds bij ons en dit zal binnenkort allemaal aan jullie worden doorgegeven.

Het continent zonk in één enkele nacht, velen sliepen, velen maakten dat moment wakker door en een groot aantal priesters stond klaar om het lied te zingen dat jullie vandaag kennen, om een beetje positieve vibratie te brengen en de last van angst weg te nemen die zich op iedereen had gevestigd. Het was een zeer moeilijke tijd en zoals gezegd, niet iedereen van ons, ons ras, onze stad, ons continent Lemurië slaagde erin te overleven. En waarom niet? Omdat we niet zeker wisten wanneer het zou gebeuren, en het gebeurde voor de tijd. Er was dus geen tijd voor iedereen om te ontsnappen naar de schuilplaats, die we vandaag Telos noemen.

De grote les van dit hoofdstuk is om jullie te laten nadenken over jullie eigen individuele oorlogen. Velen van jullie denken: “Nee, ik heb geen schuld aan welke oorlog dan ook! Is dat zo? Wie kiest jullie heersers, wie plaatst ze in leidinggevende posities, wie geeft ze de macht om voor jullie te beslissen? Ik zou dus zeggen dat ieder mens op deze planeet schuldig is aan elke oorlog die vandaag nog plaatsvindt, aan al het geweld dat jullie vandaag ervaren. Jullie hebben dit geaccepteerd en voeden deze oorlog vaak door haat, afgunst, discriminatie en het gevoel van macht.

Velen beginnen vandaag hun houding te herevalueren en beseffen hoeveel fouten er onderweg zijn gemaakt. Maar het idee hier is er niet een van veroordelen, het is er een van vergeven; en velen hier hebben dit werk van vragen om vergeving en vergeven gedaan, maar ik kan ieder van jullie verzekeren dat de wereld waarin je vandaag leeft het product is van ieder van jullie. Er is geen ontkennen aan, er is geen ontkomen aan, ieder van jullie heeft een deel van de schuld. En dat zeg ik niet alleen in dit leven, maar ook in vorige levens. Maar nu is het niet langer de tijd om terug te kijken, om jezelf te veroordelen, om de ander te veroordelen; nu is het tijd om het pad vrij te maken, om de ziel vrij te maken, en dit is wat we al duizenden jaren doen in Telos.

We zijn ons er altijd van bewust geweest dat we op een dag weer dicht bij de bewoners van het oppervlak zouden zijn en dat we hen zouden helpen om te evolueren, om niet langer die gevoelens te voeden die ze ooit altijd voedden. We kunnen zeggen dat we net zo goed mensen zijn geweest als jullie, alleen bevinden we ons in een hogere dimensie en hebben we het volledige bewustzijn van wat het is om in essentie in Liefde en Licht te leven, zonder iets anders nodig te hebben, en dit is wat we jullie brengen, deze energie, dit moment van vereniging, tussen deze Lemurische zielen die hier zo lang zijn gebleven wachtend op dit grote moment om terug te keren naar de oppervlakte, om samen te zijn met jullie.

Het gevoel voor ieder van ons die dat moment meemaakte is er een van pijn, dat is zeker, maar we weten dat ieder die op dat moment omkwam al iets voor zich had geschreven, en dat een grote meerderheid vandaag geïncarneerd is in de Derde Dimensie, levend alles wat zij uitlokten, alles wat zij voedden en het evenwicht van de planeet wegnamen. Dus dit is niet de tijd om te oordelen, dit is niet de tijd om aan te wijzen wie de schuldige was; de tijd is nu voor Licht, de tijd is voor evolutie, en wij willen jullie helpen in dit proces. Het is een missie die we hebben: Om jullie te helpen in deze overgang naar de Vijfde Dimensie.

Dus zou ik jullie willen uitnodigen, binnen wat er in het boek werd gezegd: dat jullie op een bepaalde tijd allemaal samen zullen zijn, ieder in je eigen tijd, in je eigen schuilplaats, maar allemaal verbonden in hetzelfde hart, en wij allen van de stad Telos zullen bij jullie zijn, om op dit moment te helpen alles te elimineren wat er in jullie harten over was van trauma, van pijn, van wanhoop, van woede. Het zal een onvergetelijk moment zijn. En ik vraag ieder van jullie om te proberen alle negatieve gevoelens in je hart te zuiveren. Dit is de grote les hier. 

Als ieder van jullie zijn hart reinigt en een Pijler van Licht wordt, zul je deze planeet verlichten. Geloof hierin. Kijk naar een lichtpunt, kijk naar een klein peertje, het verlicht niet alleen waar het is, het kan een grote kamer verlichten en afhankelijk van het licht kan het een veel grotere plaats verlichten. Wees dus Zuilen van Licht en hoe sterker jullie Zuilen zijn, hoe meer jullie de planeet zullen verlichten en wees er zeker van dat we samen zullen zijn en iedereen zullen helpen om obstakels en moeilijkheden te overwinnen.

Niet iedereen die vandaag op Aarde leeft is Lemuriër of Atlantiër, er leven vele andere rassen aan de oppervlakte, maar het Lemurische continent was immens. Dus kan ik zeggen dat de meeste geëvolueerde zielen van deze planeet in Lemurië leefden, en nu is de juiste tijd om ons te verenigen om elkaar in de toekomst in een hogere dimensie te ontmoeten en in staat te zijn goede tijden te herbeleven, wetende dat die slechte tijden waar we allemaal doorheen gingen en alle tijden waar jullie zielen doorheen gingen in de Derde Dimensie nodig waren voor evolutie, de effectieve evolutie van jullie zielen.

 vertaald door I. Nomden

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen