Adama – Telos II – Hoofdstuk 14 – Door Adama

Lieve broeders en zusters! IK BEN ADAMA!

Vandaag gaan we verder met hoofdstuk 14 van boek II van Telos.

In dit hoofdstuk worden twee belangrijke klieren in jullie lichamen besproken: de hypofyse en de pijnappelklieren. Veel mensen vragen zich af waarom sommige broeders en zusters gemakkelijk contact hebben met Lichtwezens en anderen niet? Het pad van elke ziel wordt bepaald op het moment van haar schepping. Elke ziel is voor een doel geschapen. Geen ziel wordt zonder doel geschapen.

Sommige zielen zijn speciaal; het zijn zielen die interstellaire missies aangaan, die naar voren komen om deel uit te maken van legers, om direct te werken in gevechten tegen het niet-Licht. En dus worden ze gedurende hun hele bestaan voorbereid op het moment van die missie. Maar op geen enkel moment is er een lagere ziel en een hogere ziel; er zijn verschillende doelen.

Veel mensen vragen zich af: “Waarvoor ben ik in deze incarnatie gekomen, wat is het doel van mijn ziel?” En velen kunnen geen antwoord vinden. Waarom? Omdat ze zichzelf vergelijken met andere, meer geëvolueerde zielen. En vanaf het moment dat er een vergelijking is, begint het ego te triggeren dat…” Je bent niets, wat heb je gedaan, waar ben je belangrijk?” en dan begin je te denken dat je echt minderwaardig bent, dat je hier bent gekomen om te wandelen, zoals velen van jullie zeggen.

Ik ga jullie dus enkele voorbeelden geven van de functies van zielen: zij die komen om nieuwe zielen onderdak te bieden; om moeders of vaders te zijn van belangrijke zielen, omdat ze moeten weten hoe ze hen moeten opvoeden, opvoeden zodat ze worden waarvoor ze geschapen zijn; velen komen om voor dieren te zorgen; velen komen om vrede te brengen onder een volk; velen komen om te dienen, maar om te dienen met hun hart zonder zichzelf daarvoor te verminderen. Dus ik kan ieder van jullie vertellen dat jullie zielen hier niet voor niets zijn gekomen. Elke ziel heeft een doel wanneer ze incarneert. En elke zielsfractal, waar hij ook is, zal hetzelfde doel vervullen; op verschillende manieren, maar hij zal hetzelfde doel vervullen.

Niemand is minderwaardig aan iemand anders; noch als mens, noch als ziel. Dus wat wordt er in dit hoofdstuk gezegd? Dat zeer binnenkort allen die doorgaan op de reis van ascensie hun aangeboren zielskrachten zullen terugkrijgen. Alle zielen hebben krachten. In de loop van de tijd, met de incarnaties die je hebt gehad en het hele proces van dualiteit, zijn deze krachten verduisterd of zijn er obstakels gecreëerd voor hun handelen. Maar ze zijn er. Ze horen bij de ziel. De fractal heeft dezelfde krachten als de ziel.

Velen hebben hun krachten al geactiveerd, anderen beginnen net. Maar is iemand hierdoor superieur? Nee, dat zijn ze niet. Laten we gewoon zeggen dat velen op een missie zijn gekomen om een beetje verder te zijn, om degenen die achterop komen aan te kunnen trekken. Denk dus niet dat je minderwaardig bent aan degenen die vandaag direct contact hebben met de Lichtwezens, want jullie hebben allemaal dit contact. Je kunt het niet omdat je niet gelooft. Je kunt het niet omdat je niet traint. Je slaagt niet omdat je denkt dat je het niet waard bent. 

Op de dag dat je accepteert dat je hetzelfde bent als iedereen en dat je in staat zult zijn om dit contact te hebben, zul je het hebben. Omdat het er is, aangeboren in je ziel. Je doet niets om iets nieuws te krijgen. Wat je doet is iets deblokkeren dat verhinderd is geweest om te handelen. En dat is wat het binnenkomende Licht doet. En dat is waar de klieren waar ik het in het begin over had om de hoek komen kijken. De pijnappelklier van het grootste deel van de menselijke beschaving is praktisch een steen, omdat er stoffen in hun voedsel zijn gestopt om deze klier te verkalken. Wat gebeurt er met een verkalkte klier? Hij raakt bijna uitgeput; de energie die nodig is voor telepathie, voor contact met wezens. Het is de poort naar je communicatie met je Hogere Zelf, en van daaruit met alle andere wezens.

Dus wat doet het Licht? Het ontkalkt deze klier. Het bombardeert deze klier voortdurend zodat hij weer wordt zoals hij ooit was. Gaat dit proces snel? Nee, dat is het niet, want het duurt millennia, millennia en millennia om deze klier te verkalken en de ontkalking moet evenredig zijn met de evolutie van het wezen. Voor degenen die nog niet ontwaakt zijn, is de intensiteit minder. Waarom is dat? Omdat het van hun wil afhangt. Voor degenen onder jullie die wakker zijn, is de intensiteit maximaal, zodat je deze klier kunt ontkalken en hij zijn doel kan dienen, namelijk contact maken met het astrale.

Velen van jullie hebben dit contact vandaag al, maar je gelooft het niet, je denkt dat het iets in je hoofd is, iets in je geest. Begin dus te geloven in wat je als gedachten ontvangt en in je intuïties. Wanneer je gaat geloven dat het geen dingen van de geest zijn, zul je zien dat contact bestaat. We maken geen onderscheid in wie ons aanroept, noch wij, noch de Lichtwezens. Elke persoon die onze naam aanroept of aan ons denkt, maakt de verbinding definitief; we ontvangen en we geven terug. Het is aan elke persoon hoe ze het ontvangen.

Velen van jullie ontvangen directe communicatie van ons omdat jullie op deze reis zijn. Wij, de Lemuriërs, handelen rechtstreeks op jullie harten, geven jullie kracht, moed en hulp op deze reis, laten jullie sommige dingen zien, helpen jullie je weg te vinden. Dus denk niet dat we hier alleen maar zijn om te praten, praten, praten. We zijn allemaal verbonden met ieder van jullie die deze reis maakt, en we geven aan ieder van jullie veel Liefde en veel Licht door, we werken mee aan het proces van ascensie, we werken mee aan de ontkalking van jullie pijnappelklier.

Vrees niets. De krachten zullen verschijnen op het moment dat jullie er klaar voor zijn. Niets gebeurt voor zijn tijd. Je kunt niet alle krachten hebben zonder klaar te zijn om ze te leven. Velen zeggen dat ze zien, ze doen het. Pas op! Degenen die het woord verspreiden dat ze zien, doen en gebeuren, zijn meestal niets van dit alles waar. De krachten behoren toe aan elk individu. Het is het ego dat ze moet verspreiden, niet de waarheid.

Dus als je iets hebt dat met je gebeurt, dat van jou is, hoef je het niet aan de wereld te publiceren. Leef in je moment, want dit wordt ook geëvalueerd en je zou een stap terug kunnen doen. Dus leef allemaal in je moment. Ieder van jullie verhoogt de intensiteit van het Licht dat doorkomt zodat alles begint te veranderen. En het is op deze manier, altijd vooruit bewegend, dat jullie je krachten terug zullen krijgen, maar ieder op zijn eigen tijd wanneer hij er klaar voor is.

Ik zeg jullie dat deze krachten vaak niet prettig zijn. Je zult niet altijd goede dingen zien, maar je zult ook niet altijd in staat zijn om verder te gaan. Dan lijd je alleen zonder iets te kunnen zeggen, want wat je ziet maakt deel uit van de reis van de ander en daar kun je niets aan doen. Is dat makkelijk om mee te leven? Ik verzeker je, nee. Er is veel liefde in je hart voor nodig en veel voorbereiding om toegang te krijgen tot alles wat komen gaat. 

Heb dus geduld, want alles zal op het juiste moment gebeuren. En denk niet dat je krachten zult hebben alleen maar om ze te hebben; deze krachten moeten altijd worden toegepast in de naam van Liefde, in de naam van het Licht, anders zul je het pad van ascensie verlaten en op een heel gevaarlijke manier een ander pad betreden.

Je klieren worden gereinigd door te eten, veel water te drinken en veel Liefde uit te stralen. Hoe meer je hiervoor zorgt, hoe sneller het proces verloopt. Je bent sneller voorbereid. Vertrouw en geloof gewoon, alles zal op het juiste moment gebeuren.

(Vertaald door I. Nomden)

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.