Adama – Telos II – Hoofdstuk 16 – door Adama

Lieve broeders en zusters! IK BEN ADAMA!

Vandaag gaan we het hebben over hoofdstuk 16 van boek II van Telos.

In dit hoofdstuk komt onze broeder Hyrham tot ons; hij is een wetenschapper in Telos, en hij wil jullie enkele concepten brengen, die ik aan jullie zal doorgeven. Veel mensen vragen zich af: “Waarom heeft het lezen van deze boeken invloed op mij?” Velen vragen zich af: “Waarom brengt het lezen van dit boek herinneringen terug, gevoelens die ik niet begrijp?”

Laten we dit eens overwegen: het evolutiepad van elke ziel wordt bepaald op het moment van incarnatie. Iedereen die op dit moment geïncarneerd is, en ik heb het over de ontwaakten, weet welke missie ze op dit moment op de planeet hebben. De anderen, de niet-ontwaakten, weten ook dat ze door een grote stap van evolutie gaan, maar ze begrijpen niet echt wat het is. Maar zij worden ook beïnvloed door alle veranderingen.

Dus in de reis van het Geheel is er het verhaal van Gaia; er is het moment van Gaia’s ascensie. Het moment waarop de mensheid zal mogen ascenderen samen met Gaia in het fysieke lichaam. Dit hele pad zou dus op de een of andere manier ook door zielen gevolgd moeten worden, zodat geïncarneerde zielen op elk punt in de reis van de planeet hetzelfde niveau zouden bereiken als Gaia.

Sinds enige tijd zijn er veel waarheden aan het licht gekomen, veel dingen worden ontdekt. Toeval? Natuurlijk niet, want een groot deel van de mensheid op de planeet zelf wordt voorbereid op ascensie; zielen die speciaal voor dit doel zijn geïncarneerd. We hebben vertegenwoordigers over de hele planeet. Lemuriërs die zich de hele tijd met ons verbinden om instructies te ontvangen over hoe te handelen aan de oppervlakte.

We zijn hier niet alleen om te praten en verhalen te vertellen. We handelen. Er is veel actie, niet alleen op Telos, maar ook in alle steden in het binnenland van de planeet en bij de bewoners in jullie luchtruim. Niemand staat stil. Het proces is gaande. De ascentie van een planeet is niet iets gemakkelijks en eenvoudigs, en de planeet zelf voorbereiden op deze ascentie is ook geen gemakkelijk proces. We zijn er allemaal bij betrokken.

Voor jullie, ik herhaal, op bepaalde punten op Gaia’s reis moet je, laten we het zo zeggen, op een frequentie zijn die compatibel is met die van de planeet. Er zijn zoveel leringen verschenen, veel technieken, veel manieren om te evolueren zijn jullie getoond, dingen die jullie nooit hadden ervaren, waardoor die zielen, die ooit bij ons of elders leefden, de exacte herinnering kregen van wie ze ooit waren.

Heel goed. Daarom voel je je ongemakkelijk en ontroerd als je onze tekst in onze boeken leest. Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het nog een keer: het zijn niet zomaar zinnen in een boek. Elke persoon die ons boek oppakt om ons verhaal te lezen, heeft daar onze energie en als die verenigbaar is met die ziel, zal die ziel die energie ontvangen. Anderen kunnen deze boeken lezen en niets voelen, denken dat het een fantasieverhaal is. Het kan gebeuren. 

Onze energie was niet compatibel met zijn ziel, omdat hij niet met ons geleefd heeft. Het zijn nieuwe zielen, zielen die Lemurië, Atlantis of andere tussensteden niet hebben gekend. Dus dat betekent niets voor hen, het zijn zielen van hun eigen planeet, die nooit buiten hier geleefd hebben. Dus iedereen heeft wat deel uitmaakt van zijn reis. Ik geloof dat ieder van jullie die hier naar deze reis luistert zich van binnen roert, iets voelt veranderen, dat iets je soms dwars zit of dat iets je soms grote vreugde brengt.

Dit is onze rol: jullie allen dit bewustzijn van evolutie brengen dat we ervaren. Velen vragen zich misschien af: “Waarom zijn de data in het boek zo oud in verhouding tot onze wereld vandaag?” Ja, mijn broeders en zusters, er zijn vertragingen geweest door toedoen van de mensheid zelf. Maar dat houdt niet tegen dat wat daar staat vandaag de dag echt is. Het is misschien niet gebeurd binnen de kalender die jullie gebruiken, maar het is zeker gebeurd en we bereiden ons voor op de laatste momenten.

We weten dat deze momenten in jullie hart nog ver weg zijn. Je gelooft niet meer dat ze zo snel zullen komen. Maar ik kan jullie zeggen dat de verandering geleidelijk moet gaan, het kan niet zijn zoals jullie het willen. Een hele planeet veranderen, het bewustzijn van een hele planeet, is geen gemakkelijk moment, vooral niet wanneer jullie wezens een vrije wil hebben. We kunnen niet zomaar een blok energie naar beneden halen en plotseling iedereen wakker maken. Dat kunnen we niet doen. Het moet geleidelijk gebeuren zodat iedereen het kan verdragen. 

Het Licht komt eraan en het wordt elke dag sterker. En natuurlijk komt er een tijd dat het zijn hoogtepunt bereikt, en op dat moment zal iedereen wakker worden. Dan zal het grote proces beginnen, want de scheiding zal bijna ogenblikkelijk plaatsvinden; wie zal Licht zijn en wie niet; wie zal geloven en wie niet, of wie zal betrokken raken en wie niet.

Dus geloof het maar: er wordt alles aan gedaan om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen voor elke inwoner en elke ziel. We begrijpen dat jullie willen dat alles snel gebeurt, maar zijn jullie er klaar voor? Ik antwoord: Nee, nog niet. Weinigen zijn er klaar voor. Jullie moeten nog door een heel diep, heel diep reinigingsproces gaan om dat noodzakelijke percentage te bereiken.

Probeer de klok niet te verslaan. Tijd bestaat niet voor ons, maar alles gaat volgens plan. Er zijn geen vertragingen meer omdat we niet langer afhankelijk zijn van menselijke energie op de planeet. Deze fase is voorbij. Gaia beweegt nu op haar eigen snelheid. Wie met haar mee wil gaan, hoeft alleen maar zijn hart te openen en alles zal zo soepel verlopen als je je maar kunt voorstellen.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.