Adama – Telos II – Hoofdstuk 2

Lieve broeders en zusters! IK BEN ADAMA!

Onze reis voortzettend, komen we bij hoofdstuk 2 van boek II van Telos.

In de harten van velen is er twijfel; in de harten van velen zijn er veel vragen. Als we zo machtig zijn, als we zo dichtbij zijn, waarom doen we dan niets? Begrijp goed, voor elke actie is er een reactie. 

Wat gebeurt er met die mensen die een ego hebben dat groter is dan hun eigen lichaam? Het waren kinderen die bij de eerste driftbui cadeautjes kregen, alles kregen wat ze wilden, zoals ze het wilden, nooit een nee hoorden, want in het concept van hun ouders is liefhebben het vervullen van al hun wensen. Zo worden tirannen geboren; zij die onder geen enkele omstandigheid het negatieve accepteren; zij die de uitdaging van het ego niet accepteren; zij die de uitdaging van hun ideeën niet accepteren.

Veel van deze huidige tirannen zijn heersers over hun eigen wereld, over het oppervlak van deze planeet. Ze accepteren geen enkele overeenkomst die hun ideeën of hun macht in de weg staat. Het is door velen hier gezegd dat veel leiders van deze planeet weten van ons bestaan en weten van wat er in de toekomst gaat komen; en velen positioneren zichzelf, kijken met andere ogen naar hun eigen macht. Maar ik zou kunnen zeggen dat de grote leiders degenen zijn die hen altijd hebben gedomineerd, zij zijn degenen die alle armoede en alle honger op de planeet hebben veroorzaakt. En dat zullen ze blijven doen tot het laatste moment.

Er zijn slechte verliezers en zij die verliezen met hun hart. Degenen die verliezen vanuit hun hart zijn degenen die een geschil aangaan, niet winnen en begrijpen dat er een les te leren valt; het is niet iets om haat, woede, wraak te koesteren, omdat ze verloren hebben, ze accepteren het verlies met hun hart. Maar er zijn mensen die niet accepteren dat ze verliezen en wanneer ze verliezen proberen ze op wat voor manier dan ook het pad van de winnaar te kruisen, en halen hem vaak uit zijn eigen weg (begrijp wat je wilt).

Zij zijn dus degenen die er alles aan doen om niet te verliezen. Ze zien zichzelf nooit als verliezers, ze zien zichzelf nooit als degenen die tekort zullen schieten, zoals ze zich voorstellen. En ze doen alles in de overgrote meerderheid van de gevallen oneerlijk om weer winnaar te worden; en het maakt hen niet uit wat er gedaan moet worden, ze zullen het doen. Ik zal dit voorbeeld vandaag naar de planeet brengen, waar degenen die de planeet zo lang hebben gedomineerd, weten dat hun tijd opraakt, ze weten dat alles wat ze buiten de plannen van Vader/Moeder God om hebben gedaan een reactie zal uitlokken; ze zullen er niet mee wegkomen.

Maar wat is het belangrijkste in hun hart? “Ik kom er niet uit als een verliezer. Ik zal naar buiten komen, maar ik zal vernietigen wat ik zelf heb gecreëerd”, want dat is hoe zij zichzelf zien, als eigenaars van de planeet. En ik kan ieder van jullie vertellen dat we veel hebben gedaan om te voorkomen wat zij willen, wat zij wilden doen, namelijk deze planeet volledig vernietigen. De ondergrondse bases werden niet voor niets in het centrum van de Aarde gemaakt. Het idee was om de planeet van binnenuit te laten imploderen, maar deze bases bestaan niet meer, alles is ontmanteld.

Wat kunnen ze nu doen? Alles wat jullie aan de oppervlakte raakt; alles wat angst en hopeloosheid brengt; nieuwe technieken; nieuwe wetten; nieuwe ideeën die voor velen geweldig zullen lijken, maar diep van binnen alleen maar meer en meer de fysieke lichamen van de oppervlaktebewoners laten zinken, en daardoor het lichaam van Gaia vernietigen, het lichaam van de planeet meer en meer besmetten. Maar we herinneren jullie altijd graag aan iets: zijn jullie marionetten, zijn jullie manipuleerbare poppen? Nee, dat zijn jullie niet. Jullie hebben een vrije wil, jullie zijn het met veel dingen eens als jullie dat willen.

We begrijpen dat je tegen veel dingen die gebeuren niet kunt ingaan. Zouden jullie dat niet doen? Zou het niet zo zijn, een grote collectieve opstand tegen degenen die beslissen en beslissen tegen de planeet? Jullie hebben de kracht om het te doen, maar jullie geloven niet in je eigen kracht. Dus denken jullie dat je niet in staat bent om iets te veranderen, dus accepteren jullie het gewoon en klagen dan. Dus mijn broeders, de lessen zijn er om geleerd te worden. We kunnen niet zomaar komen en jullie planeet van alles zuiveren. De galactische broeders om jullie heen hebben deze technologie voor deze bijna ogenblikkelijke reiniging, maar wat zouden jullie leren? Ik zou zeggen dat het gevaarlijker zou zijn dan het nu is, omdat jullie er zeker van zouden zijn dat jullie alles zouden kunnen doen en dat er voor alles gezorgd zou worden; het zou hen meer macht geven.

Er is dus niets anders dat we kunnen doen dan jullie helpen om je eigen bewustzijn uit te breiden, zodat deze uitbreiding ervoor zorgt dat je veel dingen in twijfel trekt, dat je veel dingen niet accepteert. Het grote probleem met de mensheid aan de oppervlakte is dat ze denken dat ze geen macht hebben, dat één zijn niets verandert. En ik zou zeggen dat je het helemaal mis hebt, want het is al genoeg als je erover nadenkt om te veranderen dat dit bewustzijn zich uitbreidt. Lees over de 100ste aap en je zult begrijpen wat ik bedoel.

Er is een collectief bewustzijn, jullie zijn onderling verbonden, het is genoeg dat één effectief anderen wil besmetten, en jullie vormen een groot krachtig netwerk van bewustzijn en actie. Stel ons niet in vraag, mijn broeders, want we doen niets. Ik kan jullie zeggen dat ons werk onvermoeibaar is geweest, want als we niets zouden doen, zou de planeet al vernietigd zijn. Al hun wapens zijn vernietigd, niet de wapens die jullie in jullie dimensie gebruiken en kennen; het waren zeer krachtige wapens met een intense vernietigende kracht.

Dus we doen niets? De galactische broeders om ons heen hebben hun bases vernietigd, hun schepen, alles van hen, maar wij doen niets? Waarom die vraag? Omdat jullie willen dat alles gemakkelijk gaat, jullie willen geen werk hebben, niet hoeven te veranderen, niet betrokken hoeven te raken, in je hoekje blijven zitten en gewoon wachten op wat er daarbuiten gebeurt. Dus ik zou zeggen dat dit het moment is van degenen die opstaan en handelen. Wie in zijn hoekje staat te wachten tot er buiten dingen gebeuren zonder actie te ondernemen, zal opgeslokt worden door alles wat komen gaat. En dan zul je niet in staat zijn om uit deze grote modder te komen.

De expansie van het bewustzijn van degenen die Licht en Liefde vibreren voor iedereen op de planeet en voor de planeet, doet jullie vibraties toenemen en jullie zijn in staat om steeds meer te veranderen wat veranderd wordt, want wanneer jullie bewustzijn collectief groeit en jullie grote beslissingen nemen, grijpen wij in om deze beslissingen te laten gebeuren. Het is dus noodzakelijk dat er een collectief belang is in verandering, dit versnelt het proces enorm, en ik kan zeggen dat het proces vandaag goed versneld is omdat jullie het gedaan hebben; jullie hebben het gewild, maar jullie denken nog steeds dat jullie onbekwaam en machteloos zijn.

Kijk om je heen, maar leer kijken. Als je ergens naar gaat kijken, kom dan uit de modder waar velen van jullie nog steeds in vastzitten. Kom uit de modder en kijk naar buiten, en je zult zien dat je in staat bent om eruit te blijven, dat als je erin zit, je de wereld ziet op een totaal hopeloze, totaal onoplosbare manier, dat er geen manier is om in die wereld te komen waar we het over hebben. Als je nu uit die modder komt en naar buiten kijkt, zul je de Zon zien, zul je de wereld zien waarvan wij zeggen dat die zal bestaan, en je hart zal rijzen, en meer en meer zul je je sterk genoeg voelen om niet terug te gaan in die modder, omdat je zo hoog zult vibreren, je zult vibreren met zoveel Liefde in je hart, dat je licht zult worden en op de modder zult lopen, je zult er niet langer in duiken. Als je hart nu wankelt, als je hart twijfelt, zink je weer en moet je het hele proces doen om weer uit de modder te komen.

Dus mijn broeders, er zijn geen wonderen. Er is geen verlossing als losprijs. Verlossing zal uit het hart van ieder van jullie moeten komen. Het zal moeten komen van wat je gelooft. Het zal moeten komen van je veranderingen, het zal moeten komen van je verlangens. Dit alles zal jullie uit dat moeras redden. De keuze, mijn broeders, om in de modder te zijn of eruit, is aan ieder van jullie. Er is geen manier om op twee plaatsen te zijn; of je bent er of je bent er uit, want wanneer jullie lichamen licht worden worden ze uit de modder verdreven, nu is een gewicht genoeg voor het lichaam om heel te duiken. Er is geen middenweg, er is geen manier om half daar, half uit te zijn.

Bekijk alles met Liefde. Elk probleem dat zich voordoet, bekijk het als een uitbreiding van het collectieve bewustzijn over een feit dat voorheen verborgen was, waar niemand van wist. Het wordt niet erger, het wordt gewoon onthuld. En als mensen gewelddadig worden, is dat omdat ze geen Liefde in hun hart hebben; het is omdat ze niet weten hoe ze met hun eigen laagst mogelijke verlangens moeten omgaan. En om daartegen te vechten, vechten ze tegen de wereld. Misschien zullen ze op een dag wakker worden en beseffen hoe verkeerd ze het hebben, dat de weg niet die van de opstand is. Er is maar één weg uit de modder: Liefde, voor alles en iedereen.

(Vertaald door I. Nomden)

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.