Adama – Telos II – Hoofdstuk 3

Lieve broeders en zusters! IK BEN ADAMA!

Laten we onze reis voortzetten met hoofdstuk 3 van boek II van Telos.

Velen vragen zich af waarom er zoveel verschil is tussen de regio’s van jullie planeet? Elke plaats, elk land, elke regio heeft een geschiedenis; vele verhalen van pijn, van oorlogen, die in de geest van velen veel leed kunnen brengen. Veel zal binnenkort onder jullie aandacht worden gebracht. We kunnen zeggen dat het de waarheid van waarheden zal zijn, die totaal gemanipuleerd zijn om valse waarheden te worden.

Maar terug naar het hoofdstuk van het boek, we spraken daar over een energetische unie tussen 3 landen: Canada, Brazilië en Frankrijk. De planeet Aarde is verdeeld in vele energiepunten, punten die primordiaal zijn voor de hele energiebalans van de planeet. Realiseer je dat deze 3 punten een omgekeerde driehoek vormen. Deze driehoek heeft een belangrijke actie naar de 3 landen die verenigd zijn met de landen die ik noemde: Argentinië, Verenigde Staten en Duitsland.

Ik ga jullie niet herinneren aan de geschiedenis die jullie zelf hebben gecreëerd, maar al deze landen hebben een zeer groot contingent aan negatieve energie die getransmuteerd moet worden, en precies de nabijheid van deze energetische punten betekent dat aan dit alles lange tijd is gewerkt om het huidige punt te bereiken, het punt van de ascensie van de planeet.

Velen van jullie creëren negatieve gevoelens ten opzichte van een bepaald ras of volk. Ik zou zeggen dat dit allemaal heel goed gemanipuleerd en in jullie geest geïmplanteerd is. Er zijn geen betere of slechtere mensen op de planeet; allen zijn kinderen van Vader/Moeder God, allen zijn Goddelijke Vonken. Nu kiest elke ziel het pad dat ze wil, elke ziel kiest de kant waartegen ze wil vechten: het Licht of de schaduw. Er is geen land op deze planeet waar alle inwoners Licht zijn, noch dat alle inwoners schaduwen zijn, hoewel velen dat wel denken.

Dus je generaliseert en kijkt naar sommige landen met woede, met haat, en vaak denk je er zelfs aan om ze te vernietigen, van de kaart te vegen omdat ze alleen maar pijn en lijden brengen. Ik zou zeggen dat deze gevoelens niet langer gepast zijn. Er is geen behoefte aan discriminatie of scheiding. Ik zou zeggen dat jullie heel snel in staat zullen zijn, (in feite hebben velen vandaag al dit vermogen), om naar een persoon te kijken en zijn ziel te zien, te zien wat hij vibreert: Licht of schaduw. En wat zul je doen? Ah, als de persoon ons is zul je naar hem toe rennen om hem te omhelzen, zonder het jezelf te vragen, of beter nog, zonder hem te vragen of hij die omhelzing wilde, of als je een persoon van de schaduwen ziet zul je het recht in eigen handen nemen, omdat je zult walgen van alles wat je zult leren?

Ik zou zeggen dat je nergens recht op hebt. Je moet onvoorwaardelijk liefhebben. Je moet op dezelfde manier naar een broeder of zuster kijken, of het nu licht of schaduw is. Dit is de grote lering. Dus de punten van deze energiedriehoek trekken zielen met een hoge vibratie aan, trekken zielen aan die in staat zijn om als geheel de vibratie van degenen om hen heen te veranderen. Maar zoals ik al zei is geen van deze landen volledig Licht. Ze hebben allemaal een percentage van elk. Natuurlijk ga ik hier niet zeggen hoeveel.

Het is dus niet de bedoeling om boos of veroordelend naar de landen te kijken die ik genoemd heb. Jullie moeten leren vergeven, leren begrijpen dat jullie als zielen in het verleden ook veel fouten hebben gemaakt. Vandaag mogen jullie jezelf als bijna perfecte wezens van Licht beschouwen; pas op voor het ego, want in niemand van jullie schuilt perfectie. Jullie zijn op het pad op zoek om de juiste vibratie voor de Vijfde Dimensie te bereiken, maar daar is geen perfectie in. Niemand van jullie is er al. Dus hoe een broeder te beoordelen?

Ik zou zeggen dat als je vandaag een Lichtwezen bent, je ziel haar les heeft geleerd en je in deze incarnatie heeft gebracht als een geëvolueerd wezen, een wezen dat bewustzijn heeft en probeert op te stijgen. Niet alle zielen hebben dit bereikt; sommigen zijn gebleven wat ze altijd waren en zijn vandaag op dezelfde manier geïncarneerd. Dus je voelt je superieur aan hen, je schept op dat jouw ziel in staat was de weg te vinden en zij niet? Daarom verdienen ze het vernietigd te worden.

Mijn broeders, zolang er deze gedachten van oordeel, discriminatie, superioriteit en macht op het oppervlak van deze planeet zijn, zullen jullie niets bereiken; jullie zullen in afzondering bereiken, niet als een volk, niet als een land. Dus wat er in de toekomst waarschijnlijk zal gebeuren, is dat sommige zielen van elk volk, van elk land, zullen opstijgen, niet als een thuisland, niet als een ras, niet als een volk, omdat jullie niet naar jezelf kunnen kijken als gelijken. Je veroordeelt jezelf, je scheidt jezelf af, en waarin je jezelf scheidt, verlies je kracht.

We hebben het hier dus niet over landen, zodat jullie er nu op een verkeerde manier naar kijken, met wrok in je hart. We hebben het hier over zielen die hulp nodig hebben, die het Licht moeten zien. De rol van elke Lichtzuil op deze planeet, geïncarneerd in deze tijd, is om zielen die zich in de schaduw bevinden naar het Licht te trekken; en het is niet door aan de hand te trekken, het is niet door op te dringen, het is gewoon door Licht te zijn. Licht zijn is erg moeilijk omdat er nog zoveel ego in ieder van jullie is. Dus iedereen denkt dat hij het beter doet dan de ander, dat zijn manier van Licht uitstralen perfecter is dan de ander.

De uitstraling van Licht heeft maar één weg, het komt vanuit het hart. Is er intensiteit? Natuurlijk is die er, jullie zijn pilaren, en pilaren zijn niet volledig verlicht; jullie zijn pilaren met verlichte bases en met elke stap die je naar het Licht zet, vul je deze Pilaar met Licht. Hoe meer je verlicht bent, hoe meer je diegenen aantrekt die Licht nodig hebben op het pad. Wil dus niet superieur zijn aan iemand, want dat ben je niet. Dat is precies de reden waarom er tot dit moment niets is gebeurd; niets waarvan je kunt zeggen: “Oh, zie je wel, het is gebeurd,” omdat we alles hebben gedaan om de mensheid te redden, niet slechts een paar.

We zijn niet alleen gericht op degenen die Licht uitstralen, integendeel, we zijn gericht op degenen die het Licht nog niet hebben gevonden, want de grote wil van God de Vader/Moeder zou zijn dat deze hele planeet ascendeert, elke ziel hier aanwezig. En dit is ons werk, om te werken met de zielen die het pad nog niet hebben gevonden en de zielen die zich in de schaduw bevinden, want degenen die het pad van Licht al hebben gevonden hebben geen hulp nodig, zij weten al wat er moet gebeuren.

Dus mijn broeders, denk niet dat jullie superieur zijn, denk niet dat jullie beter zijn dan anderen, want elk volk heeft zijn eigen geschiedenis. Elk punt van deze planeet heeft veel negatieve geschiedenis die bestreden moet worden, die getransmuteerd moet worden, en Gaia speelt deze rol door veel energieën te transmuteren zodat de mensen die overblijven het Licht kunnen vinden. Dan vragen velen zich misschien af: “Maar het Licht vinden door te lijden?” Dit is één manier; dit is de manier waarbij je stopt en nadenkt; dit is de manier die we hebben gevonden om het onder jullie aandacht te brengen, omdat jullie het anders niet zien. Je moet door zeer moeilijke situaties gaan zodat je stopt en nadenkt, en van daaruit kun je een pad kiezen.

Dus mijn broeders, jullie die wonen of leven in deze landen die punten zijn van deze driehoek, jullie zijn niet superieur aan wie dan ook. Ik zou zeggen dat er een grotere concentratie is van zielen van Licht, van geëvolueerde zielen in deze landen, maar dat ze nog niet in staat zijn om veel onrecht te vermijden, om honger te vermijden, om geweld te vermijden. Dus waar zou jullie superioriteit zijn? Besef dat jullie niet eens in staat zijn om jullie landen volledig binnen het Licht te houden. Denk dus niet dat je superieur bent. Jullie hebben natuurlijk een rol, een heel belangrijke rol, maar zie jezelf daardoor niet als superieur.

Iedereen bewandelt zijn eigen pad, elke ziel; van de schaduwen of van het Licht, het maakt niet uit, iedereen maakt een keuze en het zal op basis van de keuze van elke ziel zijn dat de planeet en degenen erop zullen ascenderen.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.