Adama -Telos II – Hoofdstuk 5

Lieve broeders en zusters! IK BEN ADAMA!

Vandaag geef ik commentaar op hoofdstuk 5 van boek II van Telos.

Dit is een heel belangrijk hoofdstuk en ik zou graag willen dat ieder van jullie het aandachtig leest. Ik zal hier commentaar geven op de hoofdpunten, maar het is belangrijk dat ieder van jullie het leest en in je hart alle waarheden beseft die aan jullie zijn verteld en die je vanaf nu in twijfel kunt trekken.

Het centrum van dit hoofdstuk gaat voor het grootste deel over planten; planten die bewustzijn wegnemen, of waarvan jullie zijn gaan geloven dat ze jullie in contact brengen met hoge trillingsenergieën. Ik kan jullie verzekeren dat veel van deze planten lang geleden door Moeder/Vader God werden geschapen om ons te helpen toegang te krijgen tot informatie en gemakkelijker onze hogere meesters te ontmoeten, maar nooit om aan de werkelijkheid te ontsnappen. We gebruikten deze planten voor onze eigen groei, voor onze eigen evolutie; niet recreatief of als iets om uit nieuwsgierigheid te ontdekken.

Het waren zeer levendige planten waarbij onze vibratie net zo hoog werd als die van hen als we er gebruik van maakten, en zo konden we onze vibratie verhogen en contact hebben met meer geëvolueerde wezens. Maar wat gebeurde er? Met de val van het bewustzijn konden deze planten niet langer dezelfde fundamenten hebben, dus werden ze aangepast, niet langer om vibratie en contact met hogere wezens te brengen, integendeel, ze werden aangepast zodat de vibratie werd verlaagd, en velen raakten verslaafd of afhankelijk.

Zoals ik in het begin al zei, moet je heel goed lezen, want velen hier gebruiken deze stoffen in de overtuiging dat ze contact hebben met hogere wezens. Ik zou jullie willen zeggen dat alles een illusie is, alles is een groot theater gevormd door de energieën waarmee jullie in contact worden gebracht. Velen zullen me vragen: “Maar we doen het met begeleiding, we doen het met controle van wezens met een hoge vibratie”. Dus vraag ik jullie, waarom hebben jullie een kortere weg nodig, om iets te weten te komen of te weten te komen over iets dat een hogere vibratie heeft? Waar ben je naar op zoek, om een stap over te slaan op je weg, denk je dat je door zo te lopen sneller in contact komt met de hogere wezens?

Ik zeg het nogmaals: pure illusie. Degenen die jouw ervaring controleren, in hoeverre controleren zij, in hoeverre laat jouw geest zich door hen controleren? En wat controleren ze? Ze proberen de omgeving waar je naartoe gaat te controleren, ze proberen je een hoge vibratie te brengen, een omgeving van Licht, zodat je zelfs effectief je contacten kunt hebben, maar is je geest voorbereid op deze controle of zal je geest sterker zijn en proberen mee te doen of tot op de bodem te ervaren?

Als ik jullie hier één advies mag geven, zou ik zeggen dat het heel riskant is om te proberen, zelfs met de controle over toegang tot de hogere rijken via jullie planten, omdat het niet de oorspronkelijke planten zijn die God de Vader/Moeder schiep, ze zijn precies zo gemodificeerd dat ze zulke contacten niet toestaan. Er is dus een enorme tegenkracht die jullie naar de Lichtkant probeert te trekken, maar het zal meer afhangen van jullie bewustzijn dan van hun controle. Dus waarom experimenteren? Je wilt dingen weten over je leven of je wilt contacten, maak je eigen pad van evolutie.

Vele zielen zijn naar deze planeet gekomen, jonge mensen die met een missie kwamen: klaar zijn om Lichtzuilen te zijn op het moment van ascensie. Maar wat is er met deze jonge mensen gebeurd? Ze werden misleid, ze werden misleid, dat ze elke vorm van verslaving aan drugs konden hebben en ermee weg konden komen; geen straffeloosheid in relatie tot God de Vader/Moeder, het is een straffeloosheid in relatie tot hun eigen reis. 

Wat doet een drug? Het verandert het bewustzijn, het neemt afstand van de werkelijkheid, het creëert illusoire werelden, omdat veel van deze jonge mensen niet geleerd is om het Licht in zichzelf te vinden, ze hebben niet geleerd om God de Vader/Moeder in hun hart te hebben, ze hebben geleerd om naar buiten te kijken voor alles wat ze niet kunnen vinden; dus nemen ze drugs en op dat moment ontsnappen ze aan de werkelijkheid, dat is een moment van plezier, tegen welke prijs, tegen welke prijs? Zoals gezegd in het hoofdstuk, drugs veranderen het bewustzijn en verlagen de vibratie tot het maximum. En wat gebeurt er dan? Er zijn energieën met bewustzijn op het astrale vlak die zich voeden met jouw zwakheden, ze leven omdat ze voeding in jou vinden.

Dus wanneer een jong persoon drugs gebruikt en zijn vibratie extreem verlaagt, trekt hij deze bewustzijnen aan, serpentoïden, vaak immens, die elke vorm van het lichaam aannemen en zich beginnen te voeden met die verslaving, waarbij ze die gastheer fysiek en mentaal veranderen, waardoor hij meer en meer de behoefte voelt om drugs te gebruiken, omdat die drug het voedsel van die entiteit is. En ze worden letterlijk naar de onderwereld gebracht; naar de onderwereld van hun wereld, omdat ze alles doen om high te kunnen worden, en letterlijk naar de onderwereld van energieën, waar het heel moeilijk zal zijn om te herstellen.

Maar het zijn allemaal keuzes. Is er geen uitweg voor deze jongeren? Die is er wel, er is altijd een uitweg, maar er moet een keuze gemaakt worden, een keuze: om uit dit alles te komen, om wat ze zoeken in drugs in zichzelf te vinden, om weer in contact te komen met de Bron, met het Hogere Zelf. Dit zal de eerste stap zijn. Zal genezing snel gebeuren? Dat hangt van geval tot geval af, maar de overgrote meerderheid van jonge mensen die naar deze planeet kwamen om Lichtpilaren te zijn, zal dat zeker niet kunnen, want zelfs als ze vandaag de drugs opgeven, zullen ze niet de capaciteit hebben om Lichtpilaren te zijn, omdat het lichaam zo verzwakt zal zijn, niet alleen het fysieke lichaam, maar ook alle andere lichamen, etherische, emotionele, zullen aan flarden liggen en hersteld moeten worden.

Wat zoek je als je drugs gebruikt? Een ontsnapping aan de werkelijkheid, een moment van kortstondig genot? Ik verzeker je, dit zijn kortstondige genoegens. Meer en meer zul je jezelf onderdompelen in deze energieën om iets te bereiken dat je niet zult bereiken, omdat balans, Licht en Liefde in je zijn, niet erbuiten. Ik probeer hier niemand op andere gedachten te brengen. Dit is een keuze die gemaakt moet worden, niet opgelegd, niet om gevraagd. Het is noodzakelijk dat iedereen, niet alleen de jongeren, want we hebben ook verslaafde volwassenen, dat iedereen zijn keuze maakt en ophoudt zichzelf te misleiden dat…”Wiet “A” of wiet “B” me naar een hogere staat van verheffing brengt”, want dit bestaat niet, dit is illusie.

Je wordt misleid door die entiteiten die er op dat moment zijn wanneer je drugs neemt. Op een dag zul je weer toegang hebben tot deze planten, maar in je huidige wereld zijn ze besmet, ze zijn gemodificeerd. Velen hebben een medicinale functie, zoals cannabis, maar ze zijn ook veranderd, waarom? Kijk naar de farmaceutische industrie. Vandaag zijn er enkele studies over en ze hebben resultaten gegeven, maar het zijn niet de drugs die door God de Vader/Moeder werden gecreëerd, zelfs met al het effect dat wordt ontdekt, worden ze nog steeds gemanipuleerd.

Dus ik zou hier een lange tijd blijven praten, praten, praten en velen zouden blijven twisten, twisten, twisten. Het is dus noodzakelijk voor iedereen om met veel hart, met veel Liefde het thema van dit hoofdstuk te lezen, en als je ondergedompeld bent in deze wereld, hoop ik dat als je klaar bent met lezen, je een nieuwe keuze zult maken. Zal er tijd voor je zijn om jezelf te reinigen tot aan de hemelvaart? Dit antwoord kan ik je niet geven, omdat het afhangt van hoe ver je ondergedompeld bent. Kies nu ook niet: “Dus als ik niet ga opstijgen ga ik door”, bedenk dat je alle moeilijkheden van je volgende incarnatie zult ondertekenen, of wat denk je, dat je mooi en perfect zult reïncarneren, ondanks alles wat je met het lichaam hebt gedaan door drugs?

Denk na, denk na over wat je zult moeten doormaken om je les te leren. Stel dan een beslissing die nu genomen kan worden niet uit tot morgen, maar zoals we altijd zeggen: Alles is kiezen. En op dit moment van ieders reis maakt iedereen keuzes, op welke manier dan ook. Het leven zal hier niet eindigen. Je zult blijven reïncarneren, zo niet hier op Aarde, dan op andere planeten, en alles wat je vandaag plant, zul je later oogsten, dit zal niet veranderen.

Dus waarom zou je de loop van dit verhaal niet veranderen, vandaag, nu? Het gaat erom hoe belangrijk je zoektocht is, voor je innerlijke energie, voor Liefde en voor je eigen evolutie.

(Vertaald door I. Nomden)

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.