Adama – Telos II – Hoofdstuk 8

Lieve broeders en zusters! IK BEN ADAMA!

Ik ga door met onze reis en geef commentaar op hoofdstuk 8 van boek II van Telos.

Voordat ik met dit hoofdstuk begin, wil ik een aanbeveling doen. Velen van jullie luisteren niet naar je hart en zoeken een oplossing, een steun of een wonder in alles wat voorbij komt om je eigen problemen op te lossen. Luister naar je hart. Laat je meevoeren door wat de stroom van je ziel je brengt. Probeer het obstakel niet te overwinnen door eromheen te gaan, dat is niet verstandig, want in de toekomst zal het intenser terugkomen en moeilijker te overwinnen zijn.

Zie deze reis niet als de manier om al je problemen op te lossen. Veel mensen denken dat simpelweg iets volgen het pad zal vrijmaken, het lichter zal maken. Ik kan je vertellen dat de lessen die je moet leren er onderweg zullen zijn. Ja, je kunt ze zachter maken; zachter in de zin van een volledig begrip van wat er moet gebeuren. Laat me je een voorbeeld geven: je les is om 100 treden te beklimmen. Veel mensen denken dan dat onze hulp het aantal treden zal verminderen. Nee. Onze hulp zorgt ervoor dat je de 100 treden kunt beklimmen zonder moe te worden. Het is anders. 

Denk niet dat we iets weglaten. We maken het je alleen gemakkelijker om er doorheen te gaan, maar we raken de les niet aan. Probeer dus niet deze reis of een andere te volgen met deze intentie, want je zult niets bereiken, integendeel, je zult nog een probleem op je weg opstapelen, door je slimheid om je van alles te willen ontdoen zonder ergens doorheen te gaan.

De meditaties in dit hele proces zijn niet verplicht. Leer je hart te voelen. Als je er niet klaar voor bent, kan het resultaat het tegenovergestelde zijn van wat je verwacht. Luister naar je hart. Vraag het Hoger Zelf of je klaar bent voor die meditatie. Velen doen de meditatie en raken gefrustreerd. Waarom? Omdat ze niets zien, niets voelen, niets realiseren, en waarom? Omdat het nog niet de tijd was. Je was er nog niet klaar voor om in onze tempels te zijn. Begrijp dat. En dit doet niets af aan jullie kracht of evolutie, het is gewoon nog niet jullie tijd.

Het is alsof je probeert de bovenste verdiepingen van die piramide te bereiken zonder de tussenliggende verdiepingen te hebben doorlopen; alsof je het gebouw van buitenaf beklimt zonder de trappen te beklimmen. Wanneer je daarboven bent, zal er niets met je gebeuren, je zult hetzelfde blijven als op de verdieping waar je was en je zult daar terug naartoe gaan. Je zult niets bereiken. We hebben hier al vaak gezegd, leer te luisteren naar het Hogere Zelf. Doe geen dingen omdat de ander het deed, de ander het zei, de ander dacht dat het goed was. Luister naar je Hogere Zelf.

Wanneer ieder van jullie begrijpt dat de reis uniek is, het is de jouwe, en dat je niet bij de rest hoeft te zijn, noch boven noch onder, maar dat je op het punt van je reis moet zijn, dan zul je leren om de stroom normaal te volgen, om je mee te laten voeren door die wateren, soms kalm, soms ruw, maar allemaal binnen de juiste tijd van je leren, van je evolutie. 

Deze reis is niet alleen het lezen van een boek. Elke keer als ik hier kom breng ik ook mijn energie mee, en wie luistert met een open hart ontvangt het en wordt getransformeerd. Want dit is mijn missie. Ik kom hier niet om commentaar te geven op het boek om het commentaar, er is hier een missie. En degenen die zich door hun hart laten leiden, leven dit moment heel goed. Doe het niet omdat de ander het doet. Zie niet omdat de ander ziet. Luister niet omdat de ander luistert. Alles moet uit jezelf komen. Luister, zie en voel via je Hogere Zelf, niet via anderen.

Dus terug naar het onderwerp van dit hoofdstuk, dat een onderwerp is dat velen van jullie die in de Derde Dimensie zijn verontrust. Waarom is er de dood, waarom verliezen we mensen van wie we houden, waarom gaan sommige mensen op het juiste moment, gaan anderen drastisch, gaan anderen voor hun tijd? Besef het volgende: Elke ziel voordat ze incarneert, bepaalt haar pad, bepaalt de lessen die ze zal leren, bepaalt de weg die ze zal afleggen en bepaalt de manier waarop ze het fysieke lichaam zal verlaten. Het woord dood betekent alleen de dood en het einde van het fysieke lichaam, niet van de ziel; de ziel sterft niet. 

Wanneer het het fysieke lichaam verliest, sterft het niet, het blijft een ziel. En elke ziel kiest het moment om te vertrekken, het moment om dit kleed te verlaten. En waarom doen velen dit? Omdat ze zich op dit moment nog niet klaar voelen voor de ascentie. Ze beseffen dat ze nog veel moeten leren om dit stadium te bereiken. Zijn het zielen zonder moed? Natuurlijk niet, integendeel, het zijn zielen die zich bewust zijn van hun eigen capaciteit op dit moment. Ze zien zichzelf nog niet klaar om op te stijgen. Hoeveel reïncarnaties zullen ze nog hebben? Dat hangt af van het pad van elke ziel.

Voor degenen die achterblijven, die een geliefde verliezen, realiseer je dat er…, als een reis, waar ze naar een plaats zijn gegaan waar je niet kunt zijn, maar ze zijn daar, en er zal een dag komen dat je weer bij hen kunt zijn. Je bent vele malen geïncarneerd en gereïncarneerd, je hebt banden gesmeed, en ik heb het hier niet over karmische banden, ik heb het over banden van Liefde. En dat je elkaar van tijd tot tijd weer ontmoet, op andere manieren, niet noodzakelijk als familie.

Er zijn vele manieren waarop twee zielen die van elkaar houden elkaar weer kunnen ontmoeten. Verdriet accepteren is belangrijk, verdringen nooit. Maar accepteer het niet als het einde van je leven, als iets waardoor je de wil om te leven verliest. Wanneer dit gebeurt, bedenk dan dat de persoon die is heengegaan zal lijden onder het zien van jouw lijden. Is dit wat je wilt, dat hij lijdt? Tenzij dit een grote wraak is. Dan zeg ik: let op je gevoelens. Maar anders wil degene die is weggegaan jou goed zien, wil hij zien dat je zijn vertrek hebt geaccepteerd en dat je niemand de schuld geeft, zelfs niet God de Vader/Moeder voor wat er is gebeurd.

Er zijn manieren, en manieren, en manieren voor een ziel om zich los te maken van het fysieke lichaam, en sommige zielen kiezen ervoor om die kwelgeesten te zijn. Waarom? Loop van elke ziel. Er zijn geen oordelen. Er zijn zielen die eenvoudigweg bestaan om de beulen te zijn; degenen die het leven van die ziel vanaf dat moment zullen nemen. Zijn dat zielen van de schaduwen? De overgrote meerderheid wel, want het kan ze niet schelen wat ze doen. Ze hebben deze missie op zich genomen, alsof ze de zielen willen helpen die weg moeten. Iemand zou deze rol moeten spelen. Er is dus geen oordeel over deze zielen, maar ze bestaan wel en ze worden vaak kwelgeesten van vele zielen.

Natuurlijk is dit geen goddelijke wandeling, dat is duidelijk. Maar net zoals vele zielen de opdracht hebben om de testen uit te voeren, hebben deze zielen ook deze opdracht. En waarom is het geen goddelijke missie? Omdat God de Vader/Moeder er nooit voor gekozen heeft om het leven van een kind abrupt of voortijdig te nemen, maar dit is de weg die de mensheid is ingeslagen en zielen hebben dit gewild, en binnen de vrije wil kiezen deze zielen ervoor om de beulen te zijn van zielen die weg moeten.

Dit is allemaal te ingewikkeld voor jullie om te begrijpen, maar dit is zeker heel erg van de Derde Dimensie. Maar de kwestie hier is de aanvaarding van de dood. Er is een beslissing van die ziel om te vertrekken en er is ook de andere kant, het passeren van een zeer sterk gevoel van verlies. En waarom? Omdat die ziel er ook voor koos om daar doorheen te gaan. Dus mijn broeders, alles gebeurt binnen een evenwicht. Leef gewoon elk moment en geloof me, de verbinding gaat nooit verloren, wordt nooit verbroken, als het een verbinding van Liefde is; tenzij een van de zielen het wil, verbreekt het de verbinding met die ander om nooit meer te verbinden. Het is een beslissing van de ziel, maar verder blijven alle verbindingen van Liefde die door alle zielen worden ervaren, en ik kan inderdaad zeggen dat jullie één grote familie zijn geworden, net als wij hier in Telos. We weten niet meer wie familie is van wie, want we zijn allemaal met elkaar verbonden, en we voelen ons precies zo, als één grote familie, waar we iedereen die we ontmoeten kunnen vertrouwen.

Deze dag zal voor jou komen en je zult in staat zijn om goede tijden te beleven en al diegenen te missen die zijn heengegaan en die enorm geliefd waren door jou. Rouw, maar accepteer vooral dat het de keuze van die ziel was om weg te gaan en dat het de keuze van jouw ziel was om dit verlies te hebben. Niets is toevallig gebeurd. Bekijk alles met Liefde en het verdriet zal veel gemakkelijker overgaan.

(Vertaald door I. Nomden)

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.