Ashtar Sheran – Het Actie Stadium voor de Mensheid is aangekomen

Beste broeders van de planeet Aarde! IK BEN ASHTAR SHERAN! 

Om hier opnieuw te zijn is een reden voor veel vreugde, omdat ik altijd goed nieuws breng, ook al zien velen niet dat het goed nieuws is. Het is belangrijk dat we ons iets van het verleden herinneren; ongeveer 100 jaar geleden toen dit hele proces effectief begon. Denk niet dat wij alles zijn begonnen op het moment dat u denkt, alles is lang geleden gepland en begonnen zodat de planeet zelf zich kon voorbereiden op dit proces. Deze planeet is heel oud, heel groot, dus geen enkel proces dat hier plaatsvindt zou in een paar jaar moeten plaatsvinden. Het zou iets lang en langzaam moeten zijn. Dus deze planeet is al enige tijd voorbereid. 

En het hele voorbereidingsproces is aangevallen, bestreden door hen die nog steeds hier zijn en de kaarten op jullie planeet in handen hebben. We kunnen niet zeggen dat ze het proces niet hebben geschaad, natuurlijk wel. Het is alsof wij een grote golf van Licht lanceerden en zij, met hun wapens, een tegengolf lanceerden. Dus het was nogal een moeilijk proces, velen zouden kunnen denken dat we geen kracht hadden. Als we de kracht niet hadden, waren we niet gekomen waar we nu zijn, want bij elke aanval die werd ingezet, reageerden we op een andere manier, waardoor zij altijd verlies leden. En zo is het al die tijd gegaan, tot vandaag, ze hebben geen wapens meer, geen schilden, geen schepen meer die het proces van buitenaf ondersteunen. 

Ze zijn alleen, alleen denkende geesten en helaas nog steeds in commandoposten op de planeet. Er is geen contact meer met de buitenwereld, met het heelal, hun schepen proberen hier te komen, maar de perimeter rond deze planeet is zeer goed bewaakt, ver buiten de atmosfeer. En we hebben kunnen voorkomen, dat iedereen die het probeert, hier komt. Het proces is niet gestopt, we rusten niet. Om dit hele proces gaande te houden en deze planeet te beschermen, is geen gemakkelijke zaak. Ze zijn zich ervan bewust dat ze hier niet langer actief zullen zijn. Dus het grote proces nu is het creëren van de grootst mogelijke chaos, is het creëren van het grootst mogelijke proces van pijn. Helaas hebben jullie een vrije wil en velen van jullie zijn het eens met veel van de dingen die ze doen. 

Daar kunnen we niets aan doen, want het is de keuze van een ieder. Het is de keuze van iedereen op de planeet om te luisteren en de energie van wie dan ook te laten vibreren. En we kunnen zeggen dat deze periode nu, een leerperiode is voor iedereen. Zodat ze de consequenties leren van hun eigen keuzes. Er komen nog moeilijke tijden aan, voor de hele planeet, maar wij benadrukken altijd graag dat iedereen doormaakt wat hij zaait, wat hij laat vibreren. Het is alsof degenen die zich buiten dit alles plaatsen praktisch immuun zijn voor deze hele context. Waarom kunnen we niet zeggen dat je 100% immuun bent? Omdat jullie in het midden zitten en helaas zullen sommige beslissingen van jullie leiders iedereen treffen. 

Maar de manier waarop een ieder doorloopt, bepaalt de mate van lijden, de mate van het probleem. Als je naar alles kijkt en begrijpt dat het deel uitmaakt van het proces, al dit leren en dat dit de laatste processen zijn die door hen, door wanhoop, worden veroorzaakt, kom je overal doorheen met zo min mogelijk impact. Als je nu niet gelooft, als je niet vertrouwt wat we zeggen en denkt dat het allemaal een grote leugen was en dat de wereld die we beloofd hebben er is, dan zal het moeilijk voor je zijn. Omdat je precies zult trillen wat ze willen: Angst en woede. 

Het grote moment is gekomen, we kunnen zeggen dat het de laatste slag is. Maar het is geen strijd tussen wezens, het is een strijd waarbij jullie geesten betrokken zijn, waarbij ieder van jullie gelooft, waarbij ieder van jullie evolueert. Jullie moeten er klaar voor zijn. Velen van jullie zullen nu vragen: “Waar is het goede nieuws, jullie hebben ons alleen maar meer angst gebracht. Ik kan hier niet komen zeggen dat er niets zal gebeuren, want dan zou ik liegen. Maar ik herhaal, ik breng goed nieuws. En waarom is het goed nieuws? Want vandaag is het Licht volledig geïmplanteerd op deze planeet en verandert het beetje bij beetje ieders gedachten. Daarom is wanhopige actie nodig om vele geesten terug te brengen die veranderd zijn door het Licht dat aankomt.

Het is nodig om angst terug te brengen, het is nodig om wanhoop terug te brengen. Waar komt het goede nieuws? Hun erkenning dat “Het licht heeft gewonnen”! En dat ze nu, zoveel mogelijk schade moeten aanrichten, voordat ze vertrekken. En dat is wat ze zullen doen. Ik vraag nogmaals, waar is het goede nieuws? Het goede nieuws is de betrokkenheid en de evolutie van ieder van jullie die hier op dit moment tegen jezelf zegt: “Ik ga door dit alles heen met veel Licht in mijn hart. Om dit te kunnen bevestigen zijn er veel goede dingen gebeurd. We hebben jullie zover laten komen, we hebben jullie planeet ontdaan van schilden, we hebben jullie planeet ontdaan van alle vernietigingswapens die ze hadden. 

Dit is het goede nieuws, hoezeer velen het ook niet geloven, hoe velen ook denken dat we niets gedaan hebben. We kunnen zeggen dat er op dit moment een grote golf van problemen is op deze planeet. Gaia bereikt het punt van bevrijding, van het vernietigen van de ketens die jullie haar hebben opgelegd. En ik verzeker u dat het geen mooi gezicht zal zijn, maar we hebben hier altijd gezegd dat ieder is waar hij moet zijn, ieder zal doormaken wat nodig is voor zijn evolutie. Wat zal bepalen hoe je dit doormaakt is je hart. Als je hart vibreert met Licht en Liefde, zul je de lessen met Liefde ontvangen en zul je ervan leren. Als je door wilt gaan met angst, opstand, woede of ongeloof, zul je dit ook terugkrijgen. 

Alles gaat heel snel, wat je uitstraalt ontvang je snel. Wij hebben altijd gezegd: dit is de tijd van keuzes, dit is de tijd van de werkelijke scheiding tussen het kaf en het koren, waarin ieder in één richting zal trillen of naar het Licht, en zijn reis zal voortzetten, zelfs met hindernissen, maar altijd met veel Liefde in zijn hart, of hij zal de andere kant opgaan en opgeslokt worden door al het proces dat komen gaat. Ik stel u een vraag: dacht u werkelijk dat u op enig moment in de evolutie van de planeet betrokken zou zijn? Wij hebben ons deel gedaan, nu is het deel van de mensheid aangebroken, de laatste fase van de evolutie van deze planeet is aangebroken. Het spirituele deel is gedaan, nu is het aan de mensheid. 

De tijd is gekomen voor u om te handelen, de tijd is gekomen voor u om uw vlag te hijsen, maar niet ten gunste van “A” of “B”, de vlag is van ieder van u. En welke vlag moet je hijsen? Dat van Licht, van Liefde, van Geloof, van Vertrouwen. Of de andere vlag; die van woede; die van opstand; die van angst. Welke vlag voert u? De tijd is gekomen voor de mensheid om te handelen, want jullie zijn het die de toekomst van deze planeet zullen bepalen. Het hangt volledig af van je vibratie, niet van de toekomst in de zin van of Gaia al dan niet zal ascenderen, daar verander je niets aan. Wat jullie zullen veranderen is het hoe, het wanneer, want als de hele mensheid op dit moment Licht en Liefde zou vibreren, zouden degenen die het tegenovergestelde veroorzaken worden verwijderd, ineens, in deze minuut, nu, en zouden jullie nu ascenderen. 

Het ligt in jullie handen om ofwel te versnellen of gewoon te wachten, het laatste moment, toegestaan door Moeder/Vader God, Gaia om te ascenderen. Dus nu is uw deel gekomen, wij hebben het onze gedaan, wij hebben alles vervuld wat Vader/Moeder God heeft bepaald en vastgesteld. Nu is het ieders keuze, de vrije wil van de mensheid zal worden gerespecteerd, ieder zal het te volgen pad kiezen, we kunnen niets meer doen, het ligt nu in jullie handen. Tril licht of tril angst, je kunt het niet allebei hebben. Dan zal ieder zijn keuze maken en zij die ervoor kiezen het pad van het Licht te volgen, zullen door ons worden gesteund, door ons worden beschermd, door ons worden geleid en steeds verder worden weggevoerd van alle verwarring die zal ontstaan. 

De anderen zullen in de tegenovergestelde richting worden aangetrokken, meer en meer erin en zo zal, naarmate de tijd verstrijkt, het onkruid aan de ene kant staan en de tarwe aan de andere kant en beide zullen onbesmet zijn. En op dat moment zal de opstijging van de planeet plaatsvinden. Het kan zijn dat je dat moment bereikt, al dan niet vóór het ultieme moment, of op het door Vader/Moeder God bepaalde ultieme moment zal het koren nog steeds besmet zijn en het onkruid ook. En het zal gebeuren en zij die er klaar voor zijn zullen gaan, zij die dat niet zijn zullen niet gaan, simpel. Het is nu aan ieder mens om te kiezen. Welk pad moet ik volgen? Nu ligt het proces in uw handen, wie zich wil laten misleiden door wat komen gaat, denkend dat er geen hoop meer is, maakt een keuze. 

Nu zullen zij die alles negeren en hun weg naar het licht blijven volgen, ook een keuze maken. Het ligt nu in jullie handen, we kunnen niets meer doen, want we kunnen niet ingrijpen in de geest van een van jullie. De keuze wordt gemaakt door ieder van u, zoals u zegt, de kaarten liggen op tafel, het spel dat volgt is aan ieders keuze van de kaart. Voor mij is dat goed nieuws, want bij alles wat we hier op deze planeet hebben beleefd en meegemaakt, hebben we ons deel gedaan. En voor ons, ‘Het Licht heeft gewonnen’! Dus voor ons is het goed nieuws, want wij kijken naar de planeet. En voor de planeet, “Het Licht heeft gewonnen”! Nu is het aan de mensheid, de laatste stap, de laatste beslissingen.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen