Ashtar Sheran – Omgaan met de gebeurtenissen

Beste broeders van de planeet Aarde! IK BEN ASHTAR SHERAN!

Elke keer dat we hier kunnen zijn met een kleine boodschap voor jullie is altijd een moment van grote vreugde in ons hart.

Alles gebeurt zoals gepland, maar voor sommigen verandert er niets, er is niets veranderd, alles is zoals het altijd geweest is. Dus laat het zo zijn, dat zij die niet willen zien, doorgaan zonder te zien, zij wier hart open is, kunnen zien. En als ik zeg zien, bedoel ik niet de aardse visie, de fysieke visie; het is een visie van het hart. Het is een visie die van diep van binnenuit komt, waarin elke gebeurtenis wordt begrepen als deel van het proces.

Niets staat op zichzelf, niets is zinloos of gebeurt zonder reden, alles heeft een reden. Maar natuurlijk wil de mensheid dit niet zien, zij blijft liever geloven in alles wat zij tot nu toe heeft gezien, want het is al bekend, het is al bekend. Dus er is niets meer om je over te verbazen. Nee? Is er niets meer? Ik zou zeggen dat er nog veel is.

Veel dat altijd is gebeurd op het oppervlak van jullie planeet is nooit getoond of verteld. En vandaag is niets meer verborgen, alles komt aan het licht en het gevoel is dat alles alleen maar erger wordt, dat er verschrikkelijke dingen beginnen te gebeuren. Wij zeggen jullie nogmaals dat ze niet begonnen zijn te gebeuren, ze zijn altijd al gebeurd. Alleen vandaag zijn ze open en bloot en kan iedereen zien hoe ver het kwaad kan gaan, hoe ver het kwaad is gekomen en nog veel meer moet komen.

De grote waarheden zijn nog niet verschenen, maar het is noodzakelijk dat de dingen geleidelijk gebeuren zodat de impact niet zo groot is. Mijn broeders, de maskers zijn gevallen, de mantels zijn afgedaan, niets is meer verborgen, niets kan meer worden weggehouden van de waarheid. Leer dus naar alles te kijken, niet als iets nieuws, niet als een nieuwe gebeurtenis of als iets bizars dat op dit moment wordt gecreëerd.

Ik kan je verzekeren dat hoe bizarder het is, hoe ouder het is. Hoe meer je geschokt bent, hoe meer het altijd al gebeurd is en je het nooit beseft hebt. Wees dus elke dag, elk moment klaar om geconfronteerd te worden met de waarheid, met alles wat verborgen was, met alles wat niet gezegd kon worden, omdat het opstand zou brengen, het zou betwisting brengen, het zou twijfel brengen. En dat wilden ze nooit, want als je begint te betwisten en te twijfelen, verliezen ze hun kracht.

Dus gebeurde er veel, maar je wist er niets van en vandaag begin je het te weten. En dan begin je je af te vragen: “Hoe komt het dat ik dit nooit gezien heb? Hoe komt het dat dit altijd is gebeurd en ik het nooit heb gezien? Ja, omdat het allemaal heel goed verborgen was. Bereid je dus voor op steeds meer daden en feiten, steeds bizarder en gruwelijker, want de lelijke kant is nog niet verschenen. Jullie kennen een kant die blijkbaar heel goed geaccepteerd is door de hele mensheid: de ondeugden, het totaal gemodificeerde voedsel, het gemodificeerde water, de vervuilde lucht. Maar jullie zijn eraan gewend geraakt en het kan jullie niet meer schelen. Nu wordt er een zeer, zeer groteske onderwereld ontdekt.

En natuurlijk is dit de rol van het Licht, om deze onderwereld te openen, om jullie effectief te laten zien, wat er eigenlijk altijd voor jullie gedaan is. Er is nooit vriendelijkheid geweest, er is altijd manipulatie en slavernij geweest, afhankelijkheid, ziekte. Begin dus voorlopig geen afschuw of walging te voelen, want er moet nog veel erger komen.

Nu is het belangrijk bij alles wat er gebeurt, dat er geen oordeel is. “Ah, maar dat is teveel gevraagd om niet te oordelen!” Dus zeg ik jullie dat dit de grootste basis is van dit hele proces: het is kijken zonder te oordelen, gewoon kijken, gewoon de kennis hebben, gewoon accepteren dat je op een bepaalde manier medeplichtig bent aan dit alles. Hoe? Met je gebrek aan aandacht, met je minachting, met je achteloosheid… Want als zoiets gebeurt en je zegt: “Nee, dit is onmogelijk!” Ja iedereen heeft zijn aandeel in medeplichtigheid, niemand is er van vrijgesteld.

We herhalen hier altijd graag: “Het kwaad klopt aan de deur, het doet open wie het wil. Het dringt niet binnen, het komt alleen binnen als je het toelaat, als je in hetzelfde bereik vibreert als zij, als je het eens bent met zijn gedachten. Dus er is medeplichtigheid, er is de manier om alles gaande te houden zonder vragen. Wees dus niet geschokt, wees niet bang, walg niet, want dit is slechts een topje van de ijsberg.

De basis is veel rotter. En de basis bestaat uit veel mensen die jullie vandaag de dag aanbidden, liefhebben, verafgoden, in alle sectoren van de planeet. Mensen waar je mee vecht, waar je vijanden van maakt, alleen maar om ze te verdedigen. En je zult veel verrassingen krijgen, want als de rottigheid aan de oppervlakte komt, zullen ze samenkomen en zul je precies de rol van ieder van hen kennen, wat ieder van hen moest doen en aanvaarden, om in het sterrendom te blijven, om op… de top te blijven, om aan de macht te blijven. Alles heeft een prijs en zij hebben de hunne betaald, en ze zijn tot in hun ziel verrot. De rottigheid heeft hen buiten hun ziel omhuld, maar ze glimlachen, tonen de schoonheid, de roem, de macht en velen benijden hen. Jullie zullen verbaasd zijn!

In deze tijd moet je dus je hart bekleden met onvoorwaardelijke Liefde, met niet-oordelen. Zelfs als je je bewust bent van het meest walgelijke en gruwelijke feit. Ik zou zeggen dat jouw ziel, op een bepaald moment in haar reis, iets soortgelijks of erger heeft gedaan. Dus hoe oordeelt u? Ah, maar weet u niet wat uw ziel heeft gedaan? Dan des te meer reden om niet te oordelen, want als je oordeelt en je ziel heeft al iets soortgelijks gedaan, wordt het voor je ziel krachtiger. Het zal meer tijd nodig hebben om dat te elimineren, omdat je het voedt, oordelend over een broeder. “Nee, is hij niet je broer?” Helaas zal ik je zeggen dat hij dat wel is, want jullie hebben allemaal dezelfde Vader, jullie zijn allemaal kinderen van dezelfde Schepping, van dezelfde Liefde. Dus iedereen in het universum is een broer. Dus de eerste stap in deze zee van gruwelijke waarheden, die verschijnen en die nog zullen verschijnen; de grote prestatie is niet te oordelen, niet te bekritiseren. En indien mogelijk, op het moment dat je het ziet, vergeving vragen als je hetzelfde hebt gedaan. Het kost niets, als je het niet hebt gedaan, zal het op een of andere manier goed voor je zijn en als je het wel hebt gedaan, begint die last te verminderen.

Dus kijk naar de bizarre en walgelijke feiten en vraag om vergeving. Als je zoiets hebt gedaan of iets soortgelijks of erger. Deze wandeling zal je meer en meer helpen om naar alles te kijken zonder oordeel, zonder kritiek, begrijpend dat je ziel op een bepaald moment hetzelfde of erger heeft gedaan. Vergeet niet dat jullie hier al lang zijn.

De recente zielen op deze planeet zijn weinig in vergelijking met de aardse zielen. Dus hoe lang is jouw ziel hier al? Wat deed jouw ziel in de gouden tijden? Waren ze allemaal heel goed en volledig gericht op Liefde? Ik zeg jullie, nee, er is zeer zelden een ziel die vandaag de dag nooit aan de kant van het niet-Licht heeft gestaan en nooit daden heeft begaan waarvoor jullie je vandaag de dag schamen.

Leer dus om vergeving te vragen en niet te oordelen, niet te bekritiseren. En wees er klaar voor en probeer je maag niet te veel om te draaien, want er komen nog veel dingen. Dingen die je maag echt zullen doen omdraaien en die je niet zult kunnen verdragen. Maar het is noodzakelijk dat dit alles aan de oppervlakte komt, het is noodzakelijk dat jullie leren je nooit meer te laten meeslepen door dat geklop op de deur, je nooit meer te laten meeslepen door de kortstondige genoegens en ondeugden die jullie zielen zoveel schade hebben berokkend.

Het is noodzakelijk en ieder van u zal het beleven. En ik zal hieraan toevoegen door te zeggen dat zelfs degenen onder jullie die niet langer in het fysieke lichaam zijn, ook alles zien, omdat het deel uitmaakt van de training voor de Vijfde Dimensie. Dus wees sterk, wees dapper, maar bovenal, draag niet de toga van een rechter, wees menselijk, zoals degenen die je zult zien die zoveel bizarre dingen hebben gedaan, wees gewoon menselijk.

Oordeel niet en bekritiseer niet, de weg is er een van vergeving. En vraag altijd om vergeving, maar met Liefde in je hart. Vergeving in de geest heeft geen zin, het moet oprechte en diepe vergeving zijn, vanuit het hart. Dan zul je leren en zul je naar alles kunnen kijken zonder iets te voelen, omdat je al geleerd hebt niets of niemand te beoordelen.

Vertaald door: Ilma Nomden

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen