Lanto – Wat is geluk?

Beste broeders van deze prachtige planeet! IK BEN LANTO!

Steeds herhalen dat we dankbaar zijn dat we hier zijn, dat we deze leer kunnen doorgeven, lijkt voor sommigen repetitief. Maar lange tijd was onze stem verstomd en nu kunnen we al dit manna van kennis naar ieder van jullie brengen. 

Vandaag wil ik het hebben over een gevoel dat je Geluk noemt. Velen proberen een beschrijving te vinden van wat Geluk is. Dus laat me een beetje teruggaan in de tijd. Er was een tijd dat jullie zielen alleen Licht vibreerden; er was geen lijden, geen dualiteit, er was een perfecte en evenwichtige wereld. Kunnen we dit Geluk noemen? Misschien. Velen zouden het verveling noemen, rust, omdat er niets echt verrassends gebeurde; niet in het aspect dat u vandaag kent, want er is veel gedaan. 

Elke dag was er een nieuwe ontdekking voor ieders evenwicht. De wetenschappers van die tijd hielden niet op, de priesters stonden altijd in contact met de Allerhoogste om evenwicht te brengen in allen om hen heen. Ik zou dus kunnen zeggen dat daar Geluk was, want zoals velen begrijpen is Geluk een geheel van dingen zoals vreugde, harmonie, overvloed, overvloed, liefde. Dus, er was veel van dit. Dus we kunnen zeggen dat er Geluk was. 

En waarom was dit allemaal kapot? Waarom liet deze planeet zich meeslepen in een situatie die je bracht waar je nu bent? Wat is er gebeurd? Ik zou zeggen dat alle zielen volmaakt geboren worden, volmaakt bedoel ik, in het bewustzijn van Vader/Moeder God. Maar elke ziel is een denkend wezen en neemt als zodanig zijn eigen beslissingen. Wij zijn geen wezens die door Vader/Moeder God worden gemanipuleerd, om alleen precies te doen wat hij wil. Ik zou dit geen vrije wil noemen, zoals jij. Ik noem het het vermogen om keuzes te maken; wat te eten, wat te doen, waarheen te gaan. En mettertijd zijn die keuzes verkeerd aangepakt. Sommige gevoelens, niet helemaal geschikt voor Geluk, begonnen naar boven te komen.

Toen begon het hele proces op deze planeet. De gelegenheid voor een groots project werd geschapen, het project om elk wezen werkelijk een vrije wil te laten hebben; ze zouden kunnen kiezen om in het licht te blijven of niet, om gevoelens te laten vibreren die niet verenigbaar zijn met het licht, en dan ken je de rest van het verhaal. Dus vraag ik opnieuw: Wat is Geluk? Is het iets vervelends, iets vervelends dat in de loop der tijd verschillende gevoelens bracht bij de mensen die hier in vroegere tijden heersten, is dit wat Geluk brengt? 

Wat is geluk? Is het een moment, is het een reeks momenten? Er is geen exacte definitie van wat het eigenlijk is. Dus ik ga weer terug naar het begin. Elke ziel wordt geboren met het evenwicht van God de Vader/Moeder en moet vele avonturen, vele processen doorlopen om al dan niet te evolueren. Dus wat is het doel van elke ziel? Om altijd te evolueren naar het Licht, naar hogere en hogere dimensies. 

En wat verandert er bij elke stap in deze evolutie? Evenwicht; het vermogen om heel te blijven verandert, ongeacht wat er komt, ongeacht wat er ervaren moet worden. Dit is evolutie, dit is een wezen van licht zijn. Wij allen, opgestegen Meesters, inclusief ikzelf, zijn mensen geweest, we leven op het oppervlak van de planeet en we hebben alle processen doorlopen die jullie ook doorlopen. En op onze reis is ieder van ons, op zijn eigen manier, op zoek geweest naar Geluk. Die vreugde in het hart die je in staat zou stellen om rond te kijken en niet geschokt te zijn, om rond te kijken en niet dat negatieve gevoel te ervaren; om naar alles te kijken met liefde, met bewustzijn, met wijsheid, begrijpend dat elke beweging van de omgeving een les is die geleerd moet worden, deze les te aanvaarden en ervan te leren en uiterst gelukkig te zijn, omdat je uiteindelijk dit bewustzijn hebt. 

Dus wat is Geluk? Het is op zoek naar dit evenwicht, naar deze evolutie, naar dit resultaat. Dan zullen velen zeggen: “Maar ik heb dit alles niet en toch ben ik soms gelukkig. En ik antwoord je dat als je je soms gelukkig voelt, dat komt omdat je met veel liefde naar je omgeving hebt gekeken, je zat in een context van pure liefde, van vreugde. Je vreugde was zo groot dat je al het andere vergat, je begon de rest van de wereld met ogen van liefde te bekijken, zodat je je buitengewoon gelukkig voelde. En dan vraag ik je: hoe lang duurde dat geluk? En velen zullen antwoorden, “Het was snel.” Precies, want het was een moment. 

Op dat moment slaagde je erin je vibratie van vreugde, van liefde, van geluk te verhogen tot het punt waarop je je zo voelde, maar na een tijdje, wanneer dat allemaal wegebt, is het alsof het Geluk verdwenen is, want het was maar een moment. Dus wat is Geluk? Is geluk iets te eten hebben, ergens wonen, een goede baan en een perfect gezin? Nee, meestal niet, maar het hebben van een gezin. Maar voel je je altijd gelukkig, of zijn er dagen dat je moe wordt van dit alles, van de routine, van de eenvormigheid die nodig is om dit alles te hebben? 

Zodat je een overvloedige tafel hebt, een plek om te wonen, je baan houdt, je familie en je kinderen de omstandigheden geeft die ze nodig hebben om te leven, en dan voel je je die dag niet gelukkig, je voelt je moe en vaak heb je zin om alles in de lucht te gooien, weg te rennen, in een hol te kruipen en daar rustig te blijven, en te kijken of iemand je vergeet en je vergeet ook alle behoeften die je hebt. 

Dus, wat is Geluk? Het is zoeken naar dit punt van evenwicht, niemand is 100% van de tijd gelukkig. Want zelfs degenen die geen behoeften hebben, die niet hoeven te werken, alles bij de hand hebben; er zijn dagen dat ze zich vervelen, juist omdat ze niets te doen hebben. En ik zou zeggen dat velen zich meer verveeld voelen, dan degenen die niets hebben. Omdat ze leeg zijn, ze hebben niets gebouwd. 

Dus wat is Geluk? Is het alles hebben, is het niets hebben en je nergens zorgen over maken? Maar als niets hebben betekent geen geld hebben, geen eten hebben, je familie niet kunnen helpen, nee, dat is geen geluk. Alles hebben en tegelijkertijd niets hebben, dat is ook geen geluk. Dus wat zoek je? Je zoekt dit allemaal, maar zal dit alles wat je zoekt je geluk brengen? 

Velen zoeken roem en bekendheid en verliezen hun vrijheid. Is dit geluk? Velen zoeken liefde, die vluchtige, dagelijkse liefde. Is dit geluk? Er zijn er die liefde vinden, maar ben je 100% van de tijd gelukkig? Is dat andere wezen naast je 100% van de tijd compleet? Ik zou nee zeggen. Ik zou zeggen dat als dat andere wezen je 100% van de tijd aanvult, iemand wordt afgezwakt, iemand heeft geen eigen wil, iemand maakt zich volledig ondergeschikt aan het andere wezen om hem 100% te behagen. Is dit geluk? 

Moet je 100% tevreden zijn ten koste van de individualiteit van de ander? Nee, dat is egoïsme. Dus waar is Geluk? Besef dat er niet één antwoord is. Er is geen pot met goud waar je je handen op kunt leggen en voor altijd geluk in je leven kunt brengen. Dus ik kan je vertellen dat de grote wijsheid is om evenwicht te zoeken. Dit woord dat zo vaak wordt gebruikt en zo weinig wordt beleefd. Want als je in evenwicht bent, heb je slechte momenten, maar je hebt ook uitstekende momenten die je helpen de slechte momenten te vergeten en je kunt je weg vervolgen. U zult een metgezel of partner hebben, die geen pop naast u zal zijn, maar een ander wezen dat u vele dingen leert en zichzelf toestaat vele dingen te leren die u het zult leren en omgekeerd. 

Dus je groeit met dat andere wezen. Dat is evenwicht. Ah, maar er komt een dag dat je ruzie maakt, als je het niet eens bent over bepaalde zaken. Dat is geweldig, het is een teken dat ieder van jullie nog steeds zijn eigenheid heeft, dat je je niet hebt laten meeslepen door de manier van denken van de ander. En hoe kom je tot een consensus? Met evenwicht, waarbij ieder een beetje toegeeft aan zijn mening, maar niemand zijn eigen mening uitwist, wordt een middenweg bereikt. Dus waar is geluk? Het is in de balans. Want als je evenwicht hebt, ben je gelukkig, omdat je de wijsheid bezit om met liefde om te gaan met elk probleem dat zich voordoet. 

Begrijpen, zoals ik zei, dat er een les te leren valt en zich ervan bewust zijn. En daar ga je in de leer, je wordt wijzer, en daar zul je in de toekomst, als hetzelfde gebeurt, zeggen: “Nee, daar trap ik niet meer in, ik heb het al geleerd”. Daar trap ik niet meer in.” Want je wijsheid heeft je dat gebracht en je zult op dat moment gelukkig zijn omdat je jezelf niet toestaat dat probleem opnieuw te ervaren. Dus wat is Geluk? 

Het zoekt evenwicht, het zoekt niet alleen gelukkig te zijn, het zoekt gelukkig te zijn met het Geheel. Het maakt niet uit wat dat Alles is. Het is om te proberen uit elk slecht ding een les te halen voor een geweldige leerervaring later. Wat is geluk? Het is vreugde zoeken in elk klein ding, in elk klein gebaar, in elke glimlach van een kind, in elke knuffel, in elke goede dag die je geeft of ontvangt. Dit lijkt misschien dom, maar het maakt de dag van velen veel beter. Vreugde en liefde uitstralen is je wereld veranderen, het is een golf creëren die zich om je heen verspreidt. En als het iemand ontmoet die in hetzelfde bereik trilt, wordt een andere golf gevormd. Hoeveel golven zullen zich vormen? Hoeveel vreugde en geluk heb je die dag verspreid? 

Dus ter afsluiting wil ik nog dit zeggen: Wat is geluk? Geluk is niet klagen, niet oordelen, anderen niet bekritiseren, niet alles bekijken met verdriet, woede of zelfmedelijden. Het betekent dat je alles met liefde bekijkt, en als je alles met liefde bekijkt, word je gelukkig, om “n” reden. Voor de wijsheid die je zult verwerven, voor het niet uitstralen van negatieve gevoelens en voor het helpen verspreiden van een energie van liefde. Dus wat is Geluk? 

Het is naar de hemel kijken en Vader/Moeder God dankbaar zijn dat hij al dit bewustzijn heeft. Het is dankbaar zijn dat je leeft. Ah, maar u bent ziek; en wat wil deze ziekte u laten zien? Heb je jezelf deze vraag ooit gesteld? Daar valt iets heel belangrijks te leren. Wil je het leren of niet? Het hangt van je antwoord af waarom deze ziekte er is. Wees dankbaar dat het je iets probeert te leren. Als je de ziekte niet op deze manier kunt zien, zal ze nooit verdwijnen, ze zal er blijven en je steeds meer raken, omdat je ze niet als een les ziet, maar als een last en ze zal een steeds grotere last worden. 

Dus wat is Geluk? Het is kijken met de ogen van liefde, naar alles, naar alles, naar het Al, wat het ook is, alles moet met liefde bekeken worden. En dan, verzeker ik je, zul je het geluk vinden? Nee, dat kan ik niet garanderen, maar ik kan wel garanderen dat je in balans bent. En wie weet, misschien is dit evenwicht zo sterk, zo krachtig dat je geen geluk zult vinden?

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.