Michaël – Kerstmis en rituelen

Geliefden! IK BEN DE AARTSENGEL MICHAËL!

Voor jullie is het het einde van een cyclus, voor ons nog maar een paar dagen. Er verandert niets. Maar er is een egregore gecreëerd op de planeet voor al deze festiviteiten die plaatsvinden aan het einde van het jaar. Zoals hier al is gezegd, kunnen we het feit dat dit gebeurt niet zomaar negeren.

We sluiten deze cyclus echt af, samen met jullie. Nee, vandaag is niet de laatste keer dat we dit jaar samenkomen. Volgende week, op de 27e, zullen we samen zijn, omdat ik deze cyclus woensdag met jullie wil afsluiten. “Ah, maar het jaar eindigt niet op woensdag!”. Ja, maar aan deze kant zal er een korte pauze zijn, zodat het kanaal ook kan rusten en herstellen. Het is tenslotte een zware reis geweest en het is alleen maar eerlijk dat zij wat rust krijgt.

We hebben het hier al vaak gezegd: Er is geen afhankelijkheid van onze berichten. Dat kan ook niet. Wij dragen het Licht, de energie, de Liefde; dit is niet iets waarvoor je moet betalen; het is niet iets dat alleen maar een verslaving is. Het moet gevoeld en ervaren worden. Er zijn veel boodschappen die je terug kunt gaan en opnieuw kunt beluisteren, en ik garandeer je dat als je vanuit je hart vraagt, je naar die boodschappen geleid zult worden die je opnieuw wilt horen.

Vul jullie harten mijn broeders. Vul ze met liefde en vreugde. Maar dit is geen tijd voor liefde, dit is geen tijd voor vreugde. Waarom niet? Denk niet dat je egoïstisch bent omdat anderen sterven of lijden. Ik herinner je er nogmaals aan dat iedereen is waar hij moet zijn. Op dit moment vervult iedereen het pad van zijn ziel naar evolutie. Dus ontzeg jezelf niets vanwege iemand anders.

Wees gelukkig. Kom samen met jullie families, maar binnen Liefde. Kom niet samen om te roddelen of slecht over elkaar te praten, want op deze manier vier je niet degene die je zegt te vieren. Kom samen voor Liefde. Als er geen Liefde is, laat iedereen dan in zijn eigen huis blijven en zijn verschillen laten vibreren. 

Kom niet rond de tafel in de naam van Jezus, de Christus, zoals jullie hem noemen, met een gesloten hart, met een hart vol pijn, boosheid en wrok, want hij zal niet aanwezig zijn aan deze tafel. Hij zal alleen aanwezig zijn aan tafels, op bijeenkomsten, in huizen, waar families effectief Liefde uitstralen, omdat dit zijn grote vertegenwoordiging is, geen andere.

Denk dus niet dat Sananda aanwezig zal zijn in een huis waar enkel afgunst, vooroordelen en een gebrek aan Liefde heerst. Jullie moeten jullie harten vullen met Liefde zodat hij bij jullie aan tafel kan zitten. En je kan er zeker van zijn dat hij dat zal doen. En deze hele cyclus zal gezegend worden, dat is zeker.

Wat is het grootste geschenk dat je kunt uitwisselen? Liefde, kameraadschap, vriendschap en respect. Dat zijn geweldige geschenken. En we weten dat het bijna onmogelijk voor je zal zijn om mensen niet te omhelzen op deze dates. Onthoud dat je niet op een spirituele bijeenkomst bent. Jullie vieren feest met jullie families, met jullie vrienden. Ik kan niet zeggen: knuffel, knuffel, knuffel iedereen die je ziet, want dan ga ik in tegen alles wat ik ooit geleerd heb. Maar knuffel je familie, ja. Knuffel je vrienden, ja.

Waar er een wederzijds gevoel is, gebruik deze datum voor een grote bijeenkomst, zelfs om energieën uit te wisselen. Daarom zeg ik: verwelkom in jullie huizen degenen die van jullie houden, degenen die jullie zullen omhelzen en ontvangen Liefde, geen haat, geen wrok, want dat zou jullie dag kunnen bederven. Maar als je deze mensen toch moet verwelkomen vanwege de “etiquette” van de maatschappij, leg dan gewoon je hand op hun hart en zeg: “Ik zegen je!”.

Ze zal er niets van begrijpen, dat weet ik zeker, maar ze zal zien dat er een zeker verschil is tussen jouw begroeting en die van anderen. “Oh, ze zal nog bozer op me zijn”. Zal ze dat? Als je hart op dat moment gevuld is met Liefde en je legt je rechterhand op haar spirituele hart en zegt: “Ik zegen je”, weet dan zeker dat een golf van Liefde en Licht haar zal overspoelen en dat je voor veel verrassingen kunt komen te staan.

Dus op dit moment, ja, kies wie je gaat omarmen, maar wissel veel Liefde uit, wissel veel Licht uit. En vergeet de hoofdgast niet, want hij is de reden voor al dit samenzijn, de reden voor de volle tafel, of niet. Er zullen er zijn die weinig te eten hebben, maar als hun harten Licht vibreren, Liefde vibreren, zal hij er zijn, naast hen zittend, al zijn Liefde en energie doorgevend, zelfs als hij niet uitgenodigd is. Want hij is de grote gast en hij zal altijd aanwezig zijn waar Liefde is, waar Licht is.

Tot slot wil ik nog een paar dingen verduidelijken over de reinigingsrituelen die jullie hebben gekocht. Als we rekening zouden houden met elke uitzondering die je maakt, zouden we een boek kunnen schrijven. Het is verbazingwekkend hoeveel uitzonderingen je wilt maken. Dus ik zou het volgende zeggen, ondanks wat er al gezegd is. Als je de deur niet kunt sluiten en niemand anders komt binnen en zet het glas daar neer, doe het ritueel dan niet op de dag zelf. Dat is het antwoord. Doe het niet. Doe het de dag ervoor. Doe het als het huis leeg is, zoals je wilt.

Het is verbazingwekkend hoe je wilt dat alles zich aan jou aanpast. Niet jij moet je aanpassen aan wat er gezegd wordt, maar wat er gecreëerd is moet zich aanpassen aan jouw problemen. Dus, als je veel mensen hebt en je kunt de deur niet sluiten, doe het dan niet op de dag zelf. Dat is het uiteindelijke antwoord: doe het niet op de dag zelf. “Oh, er zullen veel mensen zijn, veel dagen?” Doe het niet op die dagen. Doe het wanneer je kunt.

Vergeet niet om dezelfde volgorde te volgen als voor het einde van het jaar. En alleen met de masters die voor het einde van het jaar zijn gemaakt. Dat is alles. Dus het is geregeld, het is geregeld. Als je het niet kunt doen zoals het moet, doe het dan niet. Nog een punt: als iemand in huis een probleem heeft met geurtjes, gebruik dan alleen grof zout. Maak een voornemen in elke hoek, want je hebt geen aromatiseerder of wierook. 

Je zult dus naar elke hoek moeten gaan en je intentie maken. Je kiest de meester op dezelfde manier. Vraag hem dan om je te helpen met deze schoonmaak en hij zal samen met jou elke hoek van je huis schoonmaken. Dat is geregeld? Dan hoop ik dat er geen vragen meer zijn, geen pogingen meer om iets dat voor jou gemaakt is aan te passen aan jouw problemen. Dus dat is dat. Geen vragen meer. 

Als er andere problemen zijn waardoor je het ritueel moet veranderen, doe het dan niet die dag en begin opnieuw wanneer je kunt, op de dag dat er niemand anders in je huis is. Opgelost? Ik hoop het. En ik zal je een leidraad geven: dit ritueel is gemaakt om je te reinigen aan het einde van het jaar en zodat aan het begin van het jaar je huizen ook schoon zullen zijn. Maar je kunt het op elk moment doen, je hoeft niet de hele reeks te doen. Kies een meester. Doe het één keer per week. Maak er een gewoonte van om dit ritueel van tijd tot tijd te doen. Het zal goed voor je zijn en goed voor je huizen.

Tot slot wil ik jullie er nogmaals aan herinneren dat jullie je hart op deze datum met Liefde moeten vullen. Trek de energie aan van degene die gevierd wordt. Wees hem dankbaar voor alle leringen die hij jullie heeft nagelaten en voor het feit dat hij deze planeet heeft gebracht waar hij nu is. Wees dankbaar. Wees dankbaar. Wees dankbaar.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.