Rowena – Reis van Vergeving – Ronde 3

Lieve broeders en zusters van deze prachtige planeet! IK BEN ROWENA!

Het is met grote vreugde dat ik hier opnieuw ben om alle Onvoorwaardelijke Liefde die ik in mijn hart heb te verspreiden in de harten van jullie allemaal. Nog één keer op de Reis van Vergeving. Een interessante reis waarin mensen en feiten aan jullie worden voorgelegd, zodat het vragen om vergeving en het vergeven kan gebeuren. Probeer je niet vast te pinnen op de beelden die je ziet. We erkennen dat het sterke beelden kunnen zijn die je verontrusten, maar raak er niet aan gehecht. 

Het feit dat het zo moeilijk is om bepaalde scènes te vergeten, komt omdat die ziel jou nog niet heeft vergeven. De gepleegde handeling was extreem sterk voor die andere ziel. Maar deze behandeling is tweerichtingsverkeer, het is niet alleen jij die van deze energieën wordt verlost. De andere ziel of andere zielen ook. Maar soms duurt het wat langer omdat zij meer kracht moeten hebben om jou te vergeven dan jij om vergeving te vragen. 

Het vergeven is altijd moeilijker. Vergeving vragen is niet dat het gemakkelijk is, maar het is lichter omdat het de erkenning is van een daad die op een verkeerde manier, op een bedrieglijke manier, in een moment van onevenwichtigheid, in een moment van woede is begaan. Voor degene die de daad begaat, is het niet zo dat het gemakkelijk is, maar het verzoek om vergeving wordt eenvoudiger. Voor degene die het ontvangt, niet zozeer. 

Zet jezelf eens in de tegenovergestelde positie, van degene die de handeling die jij verrichtte even ontving. Zou het makkelijk zijn om te vergeven? Misschien niet. Maar je wordt op beide plaatsen gezet; zowel in de momenten waarop je de handeling verrichtte als in de momenten waarop je erdoor getroffen werd. Het werk moet volledig worden gedaan, niet slechts in één richting; het is tweerichtingsverkeer en er wordt ook voor alle andere betrokkenen gezorgd. Het is alsof jullie deze zielen redden, zodat ook zij bevrijd kunnen worden. 

Jullie genezen dus niet alleen jezelf, maar helpen ook andere zielen, de zielen die jullie pad hebben bewandeld, om zichzelf te genezen. Besef dus dat het niet zo’n egoïstische taak is, het is een immense taak.   Want als je iets hebt begaan tegen een menigte, hoeveel zielen worden daar dan behandeld, hoeveel zielen krijgen vergeving aangeboden? En wees er zeker van, velen vergeven omdat ze vrij willen zijn van het gevoel. Natuurlijk accepteren helaas niet alle zielen om te vergeven. Velen zijn al het pad van het kwaad, van de liefdeloosheid ingeslagen, en integendeel, ze maken er een punt van om die energie levend te houden, alsof ze je gevangen houden. Maar wees gerust, in dit werk van de Reis van Vergeving worden jullie bevrijd van deze ketenen.

De energie blijft alleen aan de andere kant totdat die ziel op een dag het Licht weer ziet en Liefde in haar hart voelt. Maar het verbreken van die daad gebeurt omdat je om vergeving hebt gevraagd en het vanuit je hart was. Besef dus hoe belangrijk dit proces is, het is geen geïsoleerd proces waarbij je alleen voor jezelf, je zielen, zorgt, het is een proces waarbij vele zielen betrokken zijn.   Jullie zijn generaals en bevelhebbers geweest en hebben de dood van velen bevolen. Hoeveel doden heeft u op uw rug? Dan wordt ieder van die zielen, ieder die op uw bevel is gestorven, naar u gebracht om u te vergeven, naar ons gebracht om u te vergeven en vrede in uw hart te vinden. 

Begrijp dus dat het geen eenvoudige klus is zoals velen denken, dat het een gemakkelijke zaak is, je hoeft alleen maar de meditatie te doen en het is allemaal voorbij. Nee, zo is het niet.   In feite, als je de meditaties alleen maar doet om ze te doen, gebeurt er niets, we doen niets, we doen niets. Er moet een echte wil zijn om te vergeven en om vergeving te vragen; om oprechte vergeving te vragen aan elk van die zielen die je gekwetst hebt. Velen van jullie hebben korte reizen op deze planeet, maar hoe zit het met de anderen, en met jullie vorige levens? 

Dus alles wordt afgehandeld, of het nu op deze planeet is of op een andere. Het proces is immens en jullie hebben geen idee hoezeer dit de energie van de planeet verhoogt.   Want wanneer er geen energie van pijn, haat en wraak meer is in de harten van de zielen die nog op deze planeet of op andere planeten leven, stijgt de energie omdat de liefde wint. Denk niet dat deze zielen niet geïncarneerd zijn, de overgrote meerderheid is nog steeds hier en velen van jullie leven tot op heden zonder het te weten. 

Dit is dus een werk dat niet alleen de zielen helpt, maar ook de planeet zelf.   Dus, ga door dit hele proces met veel liefde in jullie hart, zodat het proces werkelijk werkt. En zoals gezegd, zal ik ook herhalen; wij genieten van de resultaten. Jullie gaan dit proces met veel liefde aan en al deze energie wordt omgezet in meer Liefde op de planeet. 

Dit is het moment; om meer en meer Liefde uit te stralen. Om die grote golf van Liefde die rond de planeet is gegenereerd te verenigen. Elk moment van Liefde, elke houding van Liefde, voedt deze grote massa van Roze Straal rond de planeet, waardoor steeds meer energieën van lage vibratie verstikt worden. Maar het is heel interessant en jullie moeten doorgaan, jullie moeten je met veel kracht en veel Liefde in dit proces storten en jullie zullen heel, heel snel het resultaat van dit alles zien. 

Ga door, mijn broeders, vraag onze hulp. Als een scène je geest niet verlaat, vraag dan om onze hulp en wij zullen bemiddelen met die ziel, zodat als ze je niet vergeeft, de energie volledig van je wordt losgekoppeld. Vraag om onze hulp.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.