Sananda – Het Grote Moment

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN SANANDA!

Het is met grote dankbaarheid en vreugde dat ik hier vandaag opnieuw ben. Zoveel dankbaarheid voor het realiseren van nog een stap die Gaia zet naar haar ascentie. Dit open portaal was een grote sprong voorwaarts in Gaia’s ervaring. Zoals ik een tijdje geleden zei, is er een punt op de planeet, als een groot oriëntatiepunt dat zich buiten de planeet bevindt en vastzit aan het centrum. Dit oriëntatiepunt is heel dicht bij de loodlijn en het duurt niet lang meer voordat het gelijk is aan dit punt, het proces waar het Licht met de grootst mogelijke intensiteit zal arriveren. Begrijp dit niet als een verschuiving binnen de eigen as van de planeet; het is een verschuiving in de baan van de planeet ten opzichte van de Centrale Zon.

Laten we zeggen dat Gaia naar de kortste afstand tussen haarzelf en de Centrale Zon beweegt. Niet alleen Gaia, haar Melkweg. De hele Melkweg waarin jullie planeet zich bevindt, bevindt zich binnen de Melkweg van de Centrale Zon en deze hele Melkweg zal dit intense Licht ontvangen. Elke planeet heeft op zijn eigen manier zijn eigen behoefte aan groei en evolutie. De Aarde zal verantwoordelijk zijn voor het starten van het proces, effectief gesproken, van het veranderen van haar bewoners, niet de planeet. Gaia leeft reeds in de Vijfde Dimensie, ze is praktisch allemaal geschapen in de Vijfde Dimensie. Alles is klaar om jullie te ontvangen.

Dan zal het belangrijkste proces binnen jullie visie spoedig beginnen, namelijk de ascensie van elke inwoner van deze planeet. Het zal geen gemakkelijk proces zijn, het zal geen proces zijn waarbij iedereen klapt, waarbij iedereen blij weggaat. Het zou prachtig zijn als, op deze grote dag van het ontwaken van de mensheid, iedereen zijn bewustzijn zou openen, iedereen het Licht zou laten vibreren, iedereen de evolutie in zijn hart zou aanvaarden. Het zou een mijlpaal zijn in het universum, omdat jullie effectief de eerste stap zouden zetten naar het ascenderen naar de Vijfde Dimensie. Maar helaas, en ik hoop dat jullie je hier ook van bewust zijn, zal niet iedereen dit alles met glorie en vreugde ontvangen.

Er zal geween zijn, er zal wanhoop zijn, er zal opstand zijn, het zal een mengeling van gevoelens zijn die op jullie planeet zullen rondgaan. Maar ik wil jullie eraan herinneren: wat is het grootste volume op jullie planeet? Dat is het water, niet het land. En jullie oceanen worden al bevolkt door wezens van de hoogste trilling, die zorgen voor elk klein dier of elk groot dier dat in jullie oceanen bestaat. Ze worden allemaal goed begeleid en voorbereid op ascensie.

Besef dus dat de energie die in jullie oceanen vibreert veel superieur is aan de energie die op het land, op het oppervlak van de planeet vibreert. En als ik zeg elk wezen, begrijp dit dan letterlijk. Elke levende molecule in de onmetelijkheid van jullie oceanen wordt behandeld en voorbereid op ascensie. Ik kan niet zeggen dat 100 procent van de dieren naar de Vijfde Dimensie zullen gaan, want velen zijn gecreëerd en misvormd voor deze dimensie waarin jullie leven, om jullie angst, afschuw, walging te brengen; dus niet alle dieren zullen gaan. Alleen degenen wiens oorsprong van onze sterrenbroeders is, en zij zijn oorsprong van het Licht.

Dieren die hun bewustzijn hebben laten veranderen in de richting van agressie, van aanval, worden ook behandeld. En wanneer ze evolueren naar de Vijfde Dimensie, zullen ze niets meenemen van wat ze hier op deze planeet, in deze dimensie, de Derde Dimensie, hebben ervaren. Er is dus al enige tijd een immense en uiterst vruchtbare inspanning aan de gang. We zijn vandaag niet begonnen, precies zodat de noodzakelijke graad van energie bereikt zou kunnen worden, om een tegengewicht te vormen voor alle negatieve energie die gegenereerd zal worden op het oppervlak van de planeet.

We willen niemand hiermee bang maken, maar we kunnen hier niet komen en tegen jullie zeggen: “Kijk, alles wordt geweldig! Iedereen zal klappen, iedereen zal elkaar omhelzen, iedereen zal God loven!” Nee, zo zal het helaas niet zijn, omdat veel bewoners van jullie planeet nog steeds bevolkt worden door kwaadaardige cellen. Dus ik zou zeggen dat de scheiding tussen het kaf en het koren intenser zal worden en steeds duidelijker en gekristalliseerd. Laten we zeggen dat wanneer de planeet dat kritieke kwantum van de kortste afstand tussen haar en de Centrale Zon bereikt, een grote massa energie deze planeet zal bereiken; en deze massa energie zal elke inwoner bereiken, ongeacht of ze zich in de lucht bevinden, in de Aarde, in het water, het maakt niet uit.

Velen verbergen zich in de diepten van de oceanen, in de diepten van de Aarde, in extreem compacte schuilplaatsen, beschermd tegen alles. Maar ik zeg jullie dat deze energie geen obstakels respecteert, deze energie vindt niets dat haar tegenhoudt om er doorheen te gaan. Omdat het Licht is, is het de volle liefde van God de Vader/Moeder. Dus niets houdt het tegen om door te dringen. Het is dus een grote illusie voor degenen die denken dat ze diep van binnen beschermd zijn en niet beïnvloed zullen worden; iedereen zal het zijn, zonder uitzondering. En iedereen zal dit Licht absorberen volgens zijn geweten, volgens zijn hart.

Wie een verlicht hart heeft, dat hart zal bijna exploderen met zoveel Licht, en het zal dat moment zijn waarop deze explosie van Licht elke blokkade die nog in hun ziel bestaat zal oplossen, doen exploderen, elimineren. Je kunt het niet helpen, je kunt jezelf niet beschermen. En iedereen zal zijn waarheid zien, iedereen zal in zijn borst voelen wat zijn ziel effectief in zijn kielzog heeft achtergelaten. Het zullen geen gemakkelijke uitzichten zijn, het zullen geen vredige momenten zijn, iedereen zal zijn moment van catharsis hebben, iedereen zal zijn moment hebben om te zien dat alles wat je vandaag veroordeelt, met de vinger wijst, bekritiseert, beoordeelt, je ziel heeft gedaan. En waar is je vermogen om te oordelen? Hoe kun je een broeder veroordelen als je ziel dezelfde daad heeft begaan?Dan realiseer je je dat het zien van de waarheid nodig is om elkaar te kunnen vergeven. Er is geen oordeel. De waarheid is er niet om gezien of beoordeeld te worden. Ze zal begrepen en vergeven worden. Het is een groots moment van vergeving, het is een groots moment wanneer deze vergeving betekent dat je jezelf in de spiegel aankijkt en zegt: “Het is gebeurd! Er is niets meer te doen!”. Je moet wel om vergeving vragen aan al diegenen wiens zielen je hebt geschaad. En dit gevoel, als je er vanuit je hart om vraagt, zal je bevrijden en je de opluchting geven die je nodig hebt om je reis voort te zetten, want dit zal de eerste stap zijn. En dan zul je klaar zijn om de reis verder te zetten, een andere ware reis, een reis zonder blokkades, zonder uitvluchten, waar elke ziel alles zal hebben wat ze ooit hadden. Verwacht nu niet dat je je krachten, alles wat je ziel ooit had, zult gebruiken en als gevolg van slecht leren dezelfde fouten zult herhalen. Dat zal je er niet van weerhouden de lessen te leven.

Dus de tijd van bewustzijn komt eraan, de tijd van waarheid komt eraan en van precies weten waar je in je ziel kunt handelen in de wereld. Nu is het aan jou om te beslissen hoe je alles gebruikt wat je van je ziel hebt teruggekregen. De lessen zullen blijven komen, en ik zeg jullie dat ze niet morgen komen, maar onmiddellijk. Dus het is aan ieder van jullie, iedere geëvolueerde ziel, om op de weg te blijven en alle kracht, al het bewustzijn dat jullie zielen hebben omdat ze geëvolueerd zijn, te gebruiken om degenen die achterblijven te helpen, om je broeders te helpen. Omdat ze je broeders zijn. Het maakt niet uit of je een ziel van een andere planeet bent, het maakt niet uit waar je ziel vandaan komt. Je hebt hier lang gewoond, je hebt hier een familie gemaakt, je genetica is van hier, dus er is geen manier om te zeggen dat zij niet je broeders en zusters zijn.

Dus is het aan jou, geëvolueerde ziel, om een handje te helpen aan hen die staan te popelen om hulp. Maar als je dat allemaal vergeet en alles wat je hebt teruggekregen voor je eigen voordeel gebruikt, dan is het zoals ik al zei, alles zal onmiddellijk gebeuren en je zult zeker van het kaf gescheiden worden. Nee, er is geen oordeel, er is alleen het resultaat van acties. Het zal dus tegelijkertijd een fantastische periode zijn, want je zult merken dat je vol kracht zit. Nu je weet hoe je deze krachten moet gebruiken, want wie ze verkeerd gebruikt, zal het niet morgen zijn, het zal ogenblikkelijk zijn. Er zal geen tijd zijn voor correctie. Laten we zeggen dat je alleen maar vooruit gaat; bij elke stap die je zet is er geen weg terug.

Dus als je een verkeerde stap zet, is het voorbij, je hebt je ziel een ultimatum gegeven. Dus het is niet alleen een moment van vreugde, het is een moment van zuiver bewustzijn. En het zal dit zuiver bewustzijn zijn dat ieder van jullie naar de Vijfde Dimensie zal brengen. Er zal geen tijd meer zijn voor fouten, geen tijd meer om ongepast te handelen binnen de intentie om naar de Vijfde Dimensie te gaan. Jullie zullen macht in handen hebben, dus gebruik het voor het welzijn van het Geheel, anders zullen jullie je lot bezegelen. En nee, ik herinner jullie er nogmaals aan dat wij niet degenen zullen zijn die het doen. Laten we zeggen dat we allemaal achterover leunen en elkaars reis observeren.

Dus het zal geen gemakkelijke tijd zijn, het zal niet alleen een tijd van vreugde zijn, het zal een tijd van puur bewustzijn zijn, waarin je met elke stap die je zet je vibratie verhoogt en dichter naar de Vijfde Dimensie gaat. Er is echter geen weg terug. Met elke verkeerde stap zul je helaas je lot bezegelen. Begin dus bewust na te denken over alles wat je wil ervaren, alles wat je wil beoefenen na het grote ontwaken.

Er is geen weg terug, er is geen weg omheen, er is alleen intentie. En het zal bepalen of je al dan niet op die weg naar de Vijfde Dimensie blijft. Er is geen weg terug. Elke stap die je neemt gaat alleen vooruit, er is geen weg terug. Dus weet hoe de juiste stap te zetten, weet hoe elke stap te zetten met vertrouwen en liefde; en niets, niets zal je tegenhouden.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.