Aartsengel Michaël Live 07.06.2023

Geliefden! IK BEN DE AARTSENGEL MICHAËL!

Nee, het is nog niet zo lang geleden dat jullie me al misten! Het is nog maar een paar dagen. En denk niet dat jullie van ons af zijn! Nee, dat is niet de bedoeling. We gaan jullie gewoon wat tijd geven om te studeren, om je te organiseren, dat zal heel goed voor jullie zijn. Het zal goed zijn voor de broeders die zullen arriveren. En denk niet dat het gemakkelijk zal zijn, het is heel hard werken. Maar als je een open hart hebt, zal alles lukken. En zeker, ieder van ons zal aan de kant staan, kijken naar alles wat jullie gaan doen, alles wat jullie uit de teksten halen, zodat sommige kleine dingen niet herhaald worden. We staan naast je, zodat alles zo soepel mogelijk verloopt en je dit werk snel kunt doen. En je kunt er zeker van zijn dat alles heel gemakkelijk en heel snel zal gaan! 

De laatste keer dat we elkaar hier ontmoetten, ging iedereen blij en springend weg, omdat ik goed nieuws had gebracht. Nee, ik ga de loop van het proza niet veranderen (zoals je zegt), laten we op dezelfde voet verder gaan. Er is geen reden meer voor ons om hier te blijven en slechte momenten en herinneringen te brengen. Het is nu tijd voor groei! Nu is het tijd voor evolutie! Zoals ik in de laatste video’s zei: jullie hebben (zoals gezegd, toch!?) de top van die klim bereikt en nu ligt er een grote vlakte voor jullie, met een schitterende Zon! (er was een storing in de opname op dit punt) (?) Doe niets meer en alles zal soepel verlopen in jullie levens. Helaas kan ik niet zeggen dat het zo zal zijn. Maar wat ik jullie allemaal wil vertellen is: dat de tijden veranderd zijn! Laten we zeggen dat de energie zelf die op de planeet aankomt op volle kracht is en haar missie uitvoert om het bewustzijn van de planeet uit te breiden. Degenen die erop staan om vast te zitten of zich vast te klampen aan oude dingen zullen blijven denken dat alles hetzelfde is en integendeel, alles ziet er veel slechter uit. Dus ik zou jullie dit willen zeggen: observeer hoe jullie media zich gedragen. Is er niets goeds meer? Zijn er alleen maar problemen? Alleen maar slechte dingen? Zelden hoor je iets dat je aan het lachen maakt of dat je blij maakt, want meestal hoor je alleen maar angst, angst, angst en nog eens angst! En hoe komt dat? Ik heb het al gezegd en ik zal het herhalen (en ik zal het altijd herhalen!): angst is hun wapen! Hoe meer je angst voelt, hoe meer je hen voedt! Ze leven van deze energie, ze voeden zich ermee! Dus, als je iets heel vreemds hoort, iets heel raars of iets waardoor je angst voelt, kijk dan meteen omhoog en zie de zon schijnen! Kijk omhoog en wees Vader/Moeder God dankbaar dat hij het bewustzijn heeft om te weten dat alles wat gezegd wordt theater is! “Oh nee, mijn Aartsengel, neem me niet kwalijk, maar er gebeuren dingen! Het is geen theater!” Natuurlijk gebeuren er dingen, ja. Omdat het ieders tijd is, ieders moment! Er worden veel dingen voorbereid! Veel dingen worden in scène gezet, zodat jullie geloven dat het waar is.

Dus, ik zou je dit willen zeggen: deze vlakte… dus, ik ga een beetje terug. Wat is een vlakte? Het is een immens veld, waar geen bergen zijn, geen reliëfs. Je hebt dus geen bochten, je hebt niets om je achter te verschuilen, alles is kristalhelder. En de horizon ligt voor je! Dus vraag ik je: leef je wat er gezegd wordt? Doe je het effectief? Ervaar je de situaties die je de hele tijd worden getoond? En ik zal je zeggen waarom niet: omdat de meerderheid hier niet meer zo vibreert. De meesten van jullie maken zich geen zorgen over geweld, de meesten van jullie maken zich geen zorgen over wat er in het nieuws wordt gezegd. De meesten van jullie maken zich meer zorgen over naar de horizon kijken en de zon zien schijnen en weten: “Ik ben op de goede weg, want ik zie de zon schijnen! Ik ga er naartoe en het kan me niet schelen wat er om me heen gebeurt! Dus ik zou tegen jullie willen zeggen, mijn broeders, dat dit de houding is die op dit moment en vanaf nu geleefd moet worden. Ik herhaal nogmaals de zin die ik zei: de wereld valt naar buiten, maar jullie zullen staande vallen! Maar om op je voeten te vallen, moet je vertrouwen! Je moet geloven! “Nee, niets wat daarbuiten gebeurt, brengt mij van mijn stuk!” Ah! Als je dat vanuit je hart zegt en het gelooft, zal de wereld naar buiten vallen en zul jij op je voeten vallen. Dus, dit is het grote moment, mijn broeders! De trend vanaf hier, ik ga jullie niet vertellen dat de wereld zal veranderen in een bed van rozen en dat iedereen om elke hoek zal spelen, natuurlijk niet! Er is nog een lange weg te gaan. Maar ik kan je wel vertellen dat er veel goeds op komst is. En heel snel zul je het weten. Ik kan je zelfs vertellen dat veel dingen al gekomen zijn, dat veel dingen al gebeuren. Ah, maar je weet het niet! Natuurlijk niet! Omdat alles nog heel erg verborgen is, en waarom is het verborgen? Zodat het op het juiste moment kan verschijnen. Kijk om je heen, mijn broeders, laten we de dingen vanuit een andere hoek leren zien. Hoeveel dingen verschijnen er over zoveel mensen? Hoeveel dingen? De waarheden zijn er, alleen degenen die niet willen zien, kunnen ze niet zien! Jullie willen waarheden en ze komen, elk op zijn eigen tijd. De dingen zijn effectief begonnen te gebeuren. We beloven niet langer: “ah, kijk, over een tijdje zul je een heleboel dingen weten! Nee, dat ga ik niet meer zeggen! Het is niet over een tijdje, het is vandaag, het is nu! Voor degenen die weten hoe ze moeten zoeken, voor degenen die graag onderzoek doen, ze zullen veel dingen vinden die gebeuren, veel nieuwe dingen die theoretisch niet bestaan en niet zouden bestaan.

Voor ons is dit dus een moment van extreme vreugde! Want we gaan effectief de bevolking van de Aarde zien ontwaken! We gaan de bevolking zien denken met hun eigen geest, niet met een halster, niet gemanipuleerd. Ieder denkt voor zichzelf! Ieder begrijpt de dingen op zijn eigen manier! Zonder trucjes of foefjes die het gezicht van de waarheid veranderen. De Galactica zijn er, de schepen flitsen de hele tijd in de lucht. Er is geen andere plek op deze planeet die geen geval van een blootgesteld schip heeft! En waarom wordt dit niet gemeld? En waarom wordt dit niet breed uitgemeten? Waarom niet? Omdat als het effectief bekend wordt gemaakt, veel mensen heel wat hebben uit te leggen! En degenen die, laten we zeggen, deze dingen hebben uit te leggen, zijn doodsbang omdat ze niet weten hoe ze zullen worden ontvangen. Dus, mijn broeders en zusters, ik zou tegen ieder van jullie hier willen zeggen, die met mij op deze reis is geweest vanaf het begin of halverwege of recentelijk, het maakt niet uit. Ieder van jullie die in deze grote groep is opgenomen, zeg ik nu: bekijk alles met je hart! Kijk naar niets anders met een oordeel, wat het ook is! Stop met dit contingent slechte energie op je pad te brengen! Oordeel over niemand meer! Spreek over niemand slecht! Bekritiseer niemand! Ieder geeft door wat hij heeft gezaaid! Ieder geeft door wat hij heeft geplant! Er is geen uitweg, mijn broeders! Als de weg zwaar is, als de weg moeilijk is, vraag dan om hulp! Wij zijn hier op jullie verzoek, vraag onze hulp om jullie last een beetje te verlichten. En natuurlijk zullen we die verlichten. We zullen wat tijd voor je vrijmaken. Nee, we zullen je last niet wegnemen, we zullen hem van je schouders nemen zodat je kunt ademen, zodat je een tijdje zonder ze kunt lopen en je de manier vindt om deze lasten te vernietigen. En dan, als je het gevonden hebt, zullen we het weer op je schouders leggen, maar je zult weten hoe je het gewicht van je rug kunt halen. Dus draag de last alleen als je dat wilt! We zijn samen met jou!

Het is niet omdat we deze dagen niet meer boodschappen geven, dat we de mensen op aarde vergeten zijn. Integendeel, we zijn veel aandachtiger dan vroeger. Laten we dit vergelijken met wat je met je kinderen doet. Je voedt je kinderen op volgens bepaalde regels: je mag dit niet hebben, je mag dat niet hebben, je beperkt een heleboel dingen. Maar, dit gebeurt tot een bepaalde leeftijd, na een tijdje kun je niet meer zoveel regels maken. Omdat ze het niet langer accepteren en hun leven beginnen te leiden, maar met de leringen die je hebt doorgegeven. Dus alles wat je hen geleerd hebt, zullen ze nu toepassen. “Ah, maar ze zullen uitglijden. Dat zullen ze! Ze zullen veel uitglijden! Ze zullen vallen en weer opstaan! Maar het zal deel uitmaken van het leren en van de reis. Dus, dit is de parameter, jullie waren, tot voor kort, onze kinderen, waar we ons daar uitstrekten, hier knepen, bevelen gaven, ideeën, maar nu zijn jullie vrij! Er zijn niet langer onze leringen die jullie geest vullen! Dus, wat moeten jullie doen? Wandelen volgens wat je geleerd hebt? Of gewoon (zoals jullie zeggen) oprotten en niets meer doen, denken dat alles wat je geleerd hebt onzin was? Dus hier zeg ik je: we zijn veel aandachtiger dan voorheen, want nu ben je vrij, je bent los! Je voelt dat je de grootste bent, je weet alles, maar je vergeet veel. Daarom hadden we jullie al het idee van studies gegeven, zodat jullie op één lijn blijven, zodat jullie alles wat we gezegd hebben heel scherp in jullie gedachten houden. Anders zul je de neiging hebben om te vergeten, zul je de neiging hebben om voortdurend van die misstappen te maken. Ah, ja! En nu zeggen velen van jullie: “Waarom? Wie heeft jullie gezegd ons geen boodschappen meer te sturen? Dus ik ga jullie vragen: blijven jullie je hele leven kinderen die papa en mama nodig hebben om jullie te vertellen wat goed en fout is? 

Het is voorbij! De kleuterschool is voorbij! Ik hoop dat je je lessen geleerd hebt. Het is niet door hier elke dag hetzelfde te zitten herhalen als een papegaai dat je het juiste pad zult volgen. Je hebt het pad al gekozen, begrijp dat goed! Jullie hebben het pad al gekozen, verkeerd of goed, maar jullie hebben al gekozen. En het is niet onze komst die het zal veranderen. Dus laten we ophouden kinderachtig te doen door te zeggen dat je onze aanwezigheid nodig hebt om te weten wat je moet doen. Niemand is nog een kind. Jullie zijn volwassenen en jullie weten precies welke weg jullie moeten volgen! Leg niet iets op onze schouders dat niet van ons is, dat zijn jullie keuzes. Iedereen maakte en maakt nog steeds de keuze van het pad dat hij wil volgen! Geef ons nergens de schuld van, want dan bereik je niets! 

Wat nu nodig is, is dat jullie elke seconde, elk moment leven binnen alles wat jullie geleerd hebben. Dit is de weg naar die zon aan het einde van de horizon. Iedereen kan de zon zien, iedereen! En dat is waar jij naartoe moet. Maar om naar de zon toe te lopen moet je toepassen wat je geleerd hebt, dat is alles. En de rest van de planeet bereidt zich ook voor om wakker te worden en de waarheden te zien. Wees klaar om die pilaren van licht te zijn, dat licht dat richting zal geven aan velen. Wees geen woorden, maar voorbeelden! Dat is wat jullie moeten zijn. Zoals Sananda in de brieven zegt: Hij wil geen herders! Niemand zal iemands herder zijn. Jullie zullen een voorbeeld zijn! Dat is wat je moet begrijpen. Dat ieder van jullie die onderweg verdwaalt, in jouw voetsporen zal treden, jouw voorbeeld zal volgen. Maar denk niet dat jij de bezitters van de waarheid bent of beter dan iemand anders. Daar kan geen ego zijn!

Tot slot, begrijp goed: de manier waarop ieder van jullie vandaag de wereld ziet, de manier waarop ieder van jullie vandaag in de wereld leeft, de manier waarop ieder van jullie vandaag in de wereld vibreert, zal jullie morgen creëren! Het zal creëren wat jullie de toekomst noemen. Dus als je vandaag hoog vibreert, positieve dingen denkt, lieve en positieve woorden spreekt, altijd met je hart handelt, zul je een prachtige toekomst creëren, een gemakkelijke, lichte, vredige wandeling! Als je geen van deze dingen doet, creëer je ook je toekomst. Maar wat zul je oogsten in de toekomst? Een wandeling vol stenen! Misschien bezeer je jezelf wel midden op het pad en kun je een tijdje niet lopen, zo’n val kun je maken. Dus, begrijp: er ligt niets slechts of negatiefs in het verschiet! Niets! Er is een nieuwe wereld! Er is een wereld van gelijkheid! Er is een wereld vol liefde! En dat is de wereld waar jij naartoe gaat! Er is dus niets om bang voor te zijn! Er is niets om bang voor te zijn! Er is niets dat je tegenhoudt om daar te komen. Er is maar één ding dat je ervan kan weerhouden om niet die lichte, gemakkelijke en soepele weg te hebben: je eigen keuzes! Want die zullen jouw wegen bepalen. Zij zullen je brengen wat je van tevoren doormaakt. Dus plant hier, nu, vandaag wat je wilt oogsten. Wil je liefde oogsten? Plant liefde! Wil je overvloed oogsten? Plant overvloed! Dat is alles wat je hoeft te doen. 

Elk slecht ding dat je hoort, kijk naar dat ding onderaan de klif. Kijk ernaar, denk aan de klif en zet het daar aan de voet van de berg, laat de energie je niet absorberen. Het is alsof je de energie neemt, er een papieren bal van maakt en die daar neergooit. “Deze energie blijft hier niet!” En gooi het weg! Leer dit te doen! Neem al het slechte dat komt, als een klein balletje papier, maak zelfs de beweging met je handen, alsof je het papier vouwt. Wanneer je klaar bent met energie vouwen, zeg dan: “je blijft hier niet! En gooi het weg! Leer dit te doen en ik garandeer ieder van jullie dat je dag morgen, overmorgen, overmorgen, overmorgen een en al vreugde zal zijn, een en al wandelen! Maar waarheen lopen? Een wandeling naar het licht! Een wandeling naar liefde! Een wandeling naar vrede, rust en eenheid! Dat is alles wat je in de toekomst zult hebben, niets meer. Aan al het slechte komt een einde, er komt een einde aan. Daarom zijn ze zo wanhopig, ze moeten iets doen, dus laten we de wereld op zijn kop zetten! Maar ze kunnen het gewoon niet meer, want er is een grote meerderheid die niet meer gelooft in wat ze zeggen. Nu, degenen onder jullie die nog wel geloven, doe dit. Maak het kleine bolletje energie en gooi het weg! “Ah, maar waar gaat dit balletje vallen? Dat doet er niet toe! Wie van het licht is zal dit balletje niet ontvangen, het zal waarschijnlijk terugkeren naar de persoon die het gestuurd heeft. Jij zult de boemerang van energie zijn! 

Dus, het moment is nu aangebroken om te groeien, mijn broeders! Het moment is voor verheffing, het is om uit te kijken naar die prachtige Zon aan de horizon! Keer je rug niet naar de Zon! Loop niet de andere kant op! Loop naar het licht van de Zon! En ik verzeker ieder van jullie dat je er uiteindelijk geen spijt van zult krijgen! Weet hoe je keuzes moet maken! Maak de juiste keuzes! En denk niet dat afhankelijk zijn van ons de weg is, want dat is het niet! De weg is aan jou om te kiezen, niet aan ons! We zullen je nooit in de steek laten! We zullen nooit stoppen met voor ieder van jullie te zorgen! Jullie blijven onze kinderen, genomen of niet, jullie blijven. En we zullen weten hoe we voor ieder van jullie moeten zorgen! En als het nodig is, vraag dan om onze hulp! We zullen nog steeds veel voor jullie doen, jullie hebben geen idee! We zullen nog veel meer doen! Jullie zullen nog veel meer ontvangen! 

Er ligt een grote reis in het verschiet. Een bijzondere reis waar misschien niet iedereen aan deel zal nemen omdat het een oproep zal zijn, niet iedereen zal de oproep horen. En waarom niet? Omdat het niet het zielenpad is. Omdat het geen deel uitmaakt van de reis. Niet dat het slechter is, niet dat het niet kan, het kan. Maar je zult de oproep niet voelen omdat je geen deel hebt uitgemaakt van deze reis. Wacht, volgende week zul je het weten. Alles wordt met grote zorg voorbereid. 

Je zult zien dat je niet alleen zult zijn! Dat ben je nooit geweest en dat zul je ook nooit zijn!

 vertaald door I. Nomden

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.