Meditatie met Adama en Aartsengel Michaël 16-06-23

Geliefden! IK BEN AARTSENGEL MICHAËL!

Maar wat doe ik hier? Ik geloof dat velen van jullie vergeten zijn wat ik een tijdje geleden heb gezegd. Natuurlijk is Adama een krachtig lichtwezen, maar wat heb ik hier altijd gezegd? Groepsmeditaties zullen altijd één van ons hebben, zodat de meditatie zonder problemen verloopt, zonder aanvallen, laten we het zo zeggen. Denk niet dat iedereen hier op dit moment licht aan het vibreren is, er zijn er die vibreren… Ik ga niet eens zeggen wat! Ik zeg alleen dit: jullie verspillen je tijd, want mijn zwaard bevindt zich in het midden van deze egregore en niets, geen enkele poging van wat dan ook daartegen zal slagen. Ik ben wie ik ben! Deze groep staat onder mijn bescherming. Dus, je zult niets bereiken! Je hebt tijd verspild – of misschien zul je omhuld worden door de energie die hier vandaag zal uitgaan. Het zou prachtig zijn als je het pad dat je volgt zou kunnen analyseren.

Dus, ik ben hier om deze egregore te bevelen, om deze meditatie te bevelen. Nee, ik zal niets zeggen! Ik stel mezelf gewoon voor en leg uit waarom ik hier ben, en zo zal het altijd zijn! Er zal altijd één van ons zijn als bewaker en beschermer van het hele proces! We hebben het hier niet alleen over mijn leringen, we hebben het over iets groters. Wezens die bij hun aankomst aan de oppervlakte van de planeet de waarheid zullen brengen, die alles zullen brengen wat altijd voor jullie verborgen is gebleven. Er wordt dus altijd geprobeerd om deze stemmen het zwijgen op te leggen. Maar niet hier! Niet vandaag en nooit! Ik ben tenslotte wie ik ben en niets blijft onopgemerkt door mij en door elk ander wezen dat hier altijd zal zijn om dit werk te beschermen! Leef deze reis met veel liefde in je hart en wees er aan het einde zeker van: je zult nooit meer dezelfde zijn! Laten we zeggen dat je een groot geschenk ontvangt! Een geschenk van Vader/Moeder God en ieder van jullie zal minstens één geschenk ontvangen! Welk geschenk? Wees niet nieuwsgierig! Wacht en zie! Maar het aantal gewonnen geschenken zal in verhouding staan tot de grootte van je hart, de grootte van je betrokkenheid, de grootte van het geabsorbeerde licht. Dit is geen reis waarbij je gewoon een boek leest, er gaat een energie van uit en die zal hier vandaag uitstralen. Dus doe mee! Maar vanuit je hart!Geef je over aan wat er ook komt. Het heeft geen zin om te proberen weg te lopen van jullie zielenreis. Jullie zielen hebben vele paden bewandeld, soms in het licht, soms niet zo licht en vele keren niet zo licht. Maar het heeft geen zin om nu te huilen of te oordelen over jullie zielen, dit is een andere tijd. Oordeel is iets dat je niet langer kunt aanbidden. De tijd is voor licht en vergeving, dit is het gevoel dat geleefd moet worden voor alles wat jullie zielen zich herinneren, het maakt niet uit aan wie of wat het vragen om vergeving of de vergeving zal gebeuren, jullie ziel weet het. Dat is het grote moment.

Zo, ik heb al te veel gezegd! Ik laat jullie nu achter onder de leiding van broeder Adama. En wees er zeker van, zie een zeer ruwe zee, met grote golven, ik kan je verzekeren dat de meditatie van vandaag dit met je zal doen, je zult flink geroerd worden. Maar het heeft geen zin om nu weg te rennen! Accepteer wat er ook naar boven komt! De bodem zal goed geroerd worden en alle rommel zal naar de oppervlakte komen. Wat te doen met deze rommel? Kijk er gewoon met liefde naar en begrijp dat er een leven was, een actie, een moment. Kijk met liefde en gebruik vergeving, maar niets! En het zal allemaal gemakkelijk oplossen. Ik laat jullie nu achter met broeder Adama. En je kunt deze meditatie zo vaak doen als je wilt en zonder tijdsverandering, gewoon doen. Open je hart en leef dit moment intens.

Broeders, het is met grote vreugde dat ik hier vandaag kan zijn om een meditatie te leiden. Het is een eer om Michael hier naast me te hebben, die de nodige bescherming en evenwicht brengt. Natuurlijk weten we dat alles wat we proberen te doen nauwlettend in de gaten wordt gehouden, maar we hebben geen angst. Wij zijn wezens van pure liefde en puur licht. En het is deze liefde en dit licht dat ik jullie vandaag wil brengen.

Zet je voeten op de grond, doe je schoenen niet uit. Verbind je met Gaia, ieder op zijn eigen manier: door wortels, door een lichtstraal, het maakt niet uit. Voel Gaia’s energie langs je lichaam omhoog bewegen, je benen, je hele bovenlichaam vullend, je armen, je nek en je hoofd. Adem diep in! Blijf diep ademhalen, terwijl je al het licht om je heen naar binnen trekt en alles wat je niet langer dient uitdrijft. Stel je voor dat ieder van jullie op dit moment door Gaia naar dezelfde plek wordt bewogen. Jullie zijn allemaal samen en zijn verbonden met de planeet. Zie jezelf staan, in profiel, verenigd. Houd elkaars hand vast, ongeacht wie er naast je staat, weet dat in elk van je handen de hand van een andere broeder is. Verenig je in deze grote massa van geesten en harten!

Stel je voor dat deze geweldige plek onder de stralen van de zon ligt. Het is een prachtige plek en de stralen van de zon dringen door in het hart van ieder van jullie. Voor jullie staan ik en een grote groep Lemuriërs, voornamelijk priesters. Op dit moment zijn ze rond deze hele groep en verankeren ze de energie die nodig is voor ons werk. De zon verwarmt hun harten. Wees niet bang, ik zal geen slechte herinneringen aan die tijd brengen. Wat ik wil brengen is het bewustzijn van wat je leefde en waarom je het leefde. Waarom zeg ik jullie? Omdat de overgrote meerderheid van jullie die hier zijn in Lemurië leefden, het zinken meemaakten. Anderen hebben andere processen doorgemaakt, maar dat maakt hun aanwezigheid hier niet ongeldig. Op dit moment worden jullie harten meer en meer verwarmd door de stralen van de zon. En uit jullie voeten begint water te stromen. Dit water zal niet van je voeten weggaan, maar het zal in elk lichaam doordringen. En het heeft de kracht om alles naar boven te halen waar met liefde en vergeving naar gekeken moet worden. Voel hoe het water als een grote draaikolk in je lichaam werkt. Als je je duizelig of misselijk voelt is dat normaal, want het water verstoort de vloeibare balans van jullie lichamen. Als je zin hebt om te huilen, huil dan! Dit zijn gevoelens die in de openbaarheid worden gebracht. 

Op dat moment vallen er witte rozenblaadjes op je, die liefde vertegenwoordigen, die licht vertegenwoordigen. En terwijl deze bloemblaadjes vallen, nemen ze alle pijn, al het lijden, al het trauma met zich mee van elk van de zielen die door dat moment gingen. Het water begint uit jullie lichamen te dalen en ook de bloemblaadjes stoppen met vallen. En jullie worden ondergedompeld in een grote zee van witte rozenblaadjes. Het water wordt geabsorbeerd door Gaia. En Gaia transmuteert alle energie die in haar is opgenomen en reinigt elk hart, elke ziel van alles wat gereinigd kan worden. Voel jullie harten gloeien! De zonnestralen verwarmen ze niet langer, maar ze zijn stralende lichtbollen geworden! Je kunt je handen loslaten. Het doel hier was deze reiniging als geheel, want het proces gebeurde met een groep, niet individueel. Nu straalt ieders hart, zijn lichamen zijn lichter. Alle pijn, alle trauma is geabsorbeerd door Gaia, het is je binnenste binnengedrongen door dit water, dat alle gevoelens uit je lichaam heeft geveegd. Nu, op dit moment, keert ieder van jullie terug naar zijn plaats van herkomst. En wees gerust, we zullen altijd samen zijn.

De tijd voor onze ontmoeting is gekomen! Het is met grote vreugde dat de mensen van Telos ieder van jullie herkennen. En degenen onder jullie met een zuiver, rein hart zullen ons contact ontvangen. Geloof me, dit hele proces gebeurt niet toevallig, alles was al vastgesteld door Vader/Moeder God. Ieder van jullie zal nog lange tijd een stralend hart hebben. Het is aan ieder van jullie om te weten hoe je het kunt laten stralen door liefde en licht uit te stralen. Het is een energie die verdwijnt als je geen liefde uitstraalt en groeit als je jezelf met liefde vult. Weet dus hoe je je hart kunt laten stralen! Leef altijd op zoek naar liefde en harmonie! En ik zeg jullie dat ieder van jullie die dit pad volgt, zich meer en meer zal distantiëren van alles wat er vandaag in jullie wereld gebeurt. Vraag me niet hoe, alles zal gebeuren zoals het moet gebeuren. Ga gewoon door en leef in dit moment. Hoe is in de handen van het Universum, van de wezens van licht en van Vader/Moeder God! Wees niet bang voor wat er zal komen en hoe het zal komen! Geef je hart over en je zult zien hoeveel je te winnen hebt en hoeveel je je steeds meer kunt voorbereiden op de nieuwe reis naar de vijfde dimensie.

Die cirkel gevormd door de mensen van Telos, de priesters en mijzelf, zal rond deze egregor blijven die met deze groep is gecreëerd en er zal voor jullie worden gezorgd. Het is genoeg dat jullie je harten openen. Jullie hoeven alleen maar alle leringen toe te passen die jullie hebben ontvangen en wij zullen ons deel doen. Maar alleen voor degenen die hun hart effectief verlicht houden! Maar degenen die op dit moment hun hart nog niet verlicht kunnen houden, zullen we niet in de steek laten; integendeel, we zullen jullie helpen het pad naar een verlicht hart te vinden. Dus, de reis is lang! Onze reis zal lang zijn! De snelheid waarmee iedereen zal lopen zal van iedereen afhangen, maar we zullen voor iedereen zorgen.

Dankbaarheid voor dit moment vandaag, want ik kan dit moment vandaag oefenen en creëren! Op dit moment klappen al mijn mensen voor jullie, dappere wezens van licht die ervoor gekozen hebben om op te stijgen! En we kunnen alleen maar zeggen: welkom onze broeders! Verlicht jullie harten en jullie zullen er zeker komen! Reken op ons! Tril met ons mee, ieder in je eigen tijd en met je eigen bewustzijn! Maar nu is de tijd om altijd vooruit te kijken! En we zullen er zijn, aan het einde van de reis, aan het einde van de tijd in de derde dimensie van deze planeet, wachtend op ieder van jullie met eer en glorie!

Wees met alle energie van mijn volk! En geloof me: jullie zullen elke uitdaging in deze strijd van ascensie overwinnen! Wees met al mijn liefde en met alle vrede van mijn volk!

Vertaald door I. Nomden

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen