Aartsengel Michaël Live 21-06-2023

Geliefden! IK BEN AARTSENGEL MICHAËL!

Ik straal vandaag! Veel vreugde! En waarom ben ik zo? Omdat ik zie dat de reis met Adama goed gebruikt wordt! Laten we zeggen dat je een prijs krijgt. Denk aan iedereen die het boek net heeft gelezen, je komt er elk hoofdstuk mee in aanraking. En ik kan jullie allemaal verzekeren: jullie zullen er veel profijt van hebben! Maar om dit allemaal te laten gebeuren, is het belangrijk dat alles vanuit het hart gebeurt, dat alles met overgave gebeurt! En ik zie dat sommige mensen zich zorgen maken over het begrijpen waarom A of waarom B. Waarom gebeurde het op deze manier? Waarom gebeurde het anders? Ik zou tegen ieder van jullie één ding willen zeggen: zeer binnenkort zullen jullie de hele waarheid kennen, het hele verhaal van jullie eigen zielen zal beschikbaar zijn. En hoe zal dat zijn? Herinneringen! Jullie zullen toegang hebben tot alles wat jullie hebben meegemaakt en jullie zullen kunnen begrijpen hoe elke fase, elk tijdperk was. Wees hier nu klaar voor! Want het gaat er niet om terug te gaan naar het verleden en bang te zijn. Het is niet teruggaan naar het verleden en jezelf veroordelen of een ander veroordelen. Het zal voor velen van jullie heel interessant zijn om terug te gaan naar het verleden en om sommigen te ontmoeten die hier zijn, in deze groep, die jullie al kennen. Het zal heel interessant zijn! En ik herhaal: heel interessant! Jullie zullen jezelf samen zien op hetzelfde moment, op een bepaald punt, in een bepaalde ervaring. Dan zullen er mensen zijn die boos kijken en boos voelen. Nee, je kunt niet boos zijn!

Dus, mijn broeders, wat is al het onderricht dat we aan jullie hebben doorgegeven? Wat is alles wat de wezens van licht al hebben gezegd en dat Adama, ik zou niet zeggen herhaalt, maar versterkt elke leer. Waarom dit allemaal? Waarom dringen we zo aan op dezelfde dingen? Onthoud dat we altijd klaar staan om je te helpen en vooral om elke twijfel op te helderen. Veel mensen antwoorden me dan zo: “Oh, ik stel je een vraag en je antwoordt niet!” Ten eerste heeft die toon van arrogantie het hele proces al kapot gemaakt. En ten tweede moet je leren dat je niet altijd een van ons in je oor hebt spreken, dit is een kracht die maar weinigen van jullie hebben, helderhorendheid. Verwacht dus niet dat je een vraag stelt en dat iemand het antwoord in je oor blaast. Ah, het is belangrijker, onmiddellijk. Ah, ja, omdat je het antwoord onmiddellijk wilt hebben! Nu beseft niemand van jullie wat er om je heen gebeurt. Want we hebben vele manieren om te antwoorden op wat je vraagt: iemand vertelt je iets of je hoort iets op de radio, op tv, een idee komt in je op, een boek sla je open en een zin staat erin. Nee, maar je wilt niets observeren! Je wilt het antwoord in je oor horen. Ik zou dus tegen ieder van jullie willen zeggen dat zolang je buiten naar antwoorden zoekt, je zelden het antwoord zult krijgen. Het is hier al gezegd en ik herhaal: de antwoorden moeten altijd uit je hart komen. En nog steeds gaan velen de fout in. “Ach, zo is het. Wat denk jij? Geef me je mening?” Nee! Niemand hoeft ergens een mening over te geven! Niemand hoeft iets over jouw leven te denken. Het is jouw leven. Het pad is van jou. De beslissing is aan jou. Laten we dus ophouden andere mensen te vragen wat ze denken.

Dus, dat is waar ik het over had. Ik zou graag willen dat je aan deze reis deelneemt zonder vragen te stellen, zonder te willen begrijpen waarom wat is gebeurd, hoe het is gebeurd, waarom het is gebeurd. Maakt dit iets uit op je reis? Ik denk van niet! Want we zijn in een andere tijd, een ander tijdperk en de dingen herhalen zich niet op deze manier, ze herhalen zich misschien in sommige opzichten, maar niet precies hetzelfde. Dus, wat de Lemurische beschaving, de mensen van Atlantis en de rest van de planeet doormaakten was een moment, alles moest gebeuren. Probeer je nu af te vragen waarom? Hoe? Waar? Met wie? Wie was schuldig? Wie niet? Ik denk niet dat dat het punt is! Het doel is om te leven wat je krijgt. Het is om de energie te leven die wordt doorgegeven. En ik kan jullie verzekeren dat het een extreem krachtige energie is. Mijn broeders en zusters, leer om geschenken te ontvangen zonder te vragen wie ze gegeven heeft en waarom! Ontvang vanuit je hart, dat is alles. Leer de geschenken te aanvaarden zonder er vragen bij te stellen. Nee, ik vraag niemand hier om (zoals jij zegt) een babykoe te zijn. Ik weet niet waarom je een koe in de kribbe moet zijn, ik weet niet waarom een koe in de kribbe zijn hoofd schudt, maar ik herhaal wat je zegt. Nee, zo iemand wil ik niet! Ik wil niemand die gemanipuleerd wordt. Maar ik wil ook niet, of liever gezegd, ik wil niet dat jullie allemaal die ontvangen kritiek hebben, vragen stellen. Ik zal jullie vertellen dat jullie je tijd verspillen. Terwijl je je zorgen maakt over hoe het was? Wie heeft het gedaan? Waarom was het? Hoe was het? Was het niet zo? Was ik het die het deed? Je wandeling staat stil omdat je geen aandacht schenkt aan wat je ontvangt. Je wilt begrijpen waarom je ontvangt en waarom het gebeurde en hoe het was! Waarom? Ga je iets veranderen? Wil je leren wat er gebeurd is zodat je het niet herhaalt? Wie ben jij om te definiëren of te beslissen wat er wel of niet gebeurt op het niveau van een planeet? Wie zijn jullie? Niets wat daar gebeurde werd niet verwacht, alles werd verwacht en dus gebeurde het! Concentreer je dus op het ontvangen van de wijsheid, op het ontvangen van de leringen en vooral op het ontvangen van de energie die intens is en met veel liefde wordt doorgegeven, dat is alles! Vergeet de rest! De rest is daar! En morgen, wanneer je je de reis van je ziel weer herinnert, zul je alles weten wat er gebeurd is.

Maar waarom zal dit morgen zijn? Omdat vandaag, als jullie vandaag zouden weten wat jullie zielen hebben gedaan en wie er om jullie heen meewerken aan wat er is gebeurd, ik denk dat deze groep zou eindigen! Omdat de grote meerderheid hier al een lange tijd samenkomt, jullie maken deel uit van zielen die een verbintenis hebben om bijna tegelijkertijd te reïncarneren, ik zeg niet dat ze dat allemaal zijn. Maar er is hier een groep die dit al een tijdje doet. En nee, niemand heeft met iemand een pact gesloten! Het verbond ligt met mij! Het contract is met mij! Maar jullie zijn niet altijd vrienden geweest, er is veel oorlog tussen jullie geweest. Dus, stel je voor dat je vandaag alles over het verleden te weten komt? Hum, dat zou niet werken! Die ontmoetingen? Vergeet het, je zou er geen meer hebben! Realiseer je je dat je nog een lange weg te gaan hebt? En dat het geen zin heeft om bij het verleden te blijven stilstaan, want dat komt nog wel! Je hoeft er niet naar te blijven zoeken, het komt wel. Maar op het juiste moment voor ieder van jullie. Wanneer ieder van jullie naar de ander kijkt en begint te lachen omdat het je op geen enkele manier raakt! Dan zul je klaar zijn om naar de ander te kijken, die ooit een vijand was, maar die vandaag voor je staat en nu een geweldige vriend is. En dan, wat te doen? Verbreek je de vriendschap? Ik hoop van niet! Ik hoop dat jullie terugkijken en samen veel lachen en de liefde tussen jullie steeds meer bezegelen! Ach, mijn broeders, jullie weten niets! Jullie weten niets!Als ik zeg dat jullie mijn leger zijn, dan bouw ik dat leger vandaag niet! Zoete illusie als je dat denkt! Jullie komen al heel lang met mij mee en ik maak ook al heel lang deel uit van jullie leven! Ah, maar niemand herinnert zich mij gezien te hebben! Niemand herinnert zich met me gepraat te hebben! Dat hoeft ook niet! Dat hoeft ook niet! Ik deed maar één ding: ik respecteerde de vrije wil! En de rest? Toen liet ik ieder van jullie nakomen wat je me beloofde! En jullie zijn hier vandaag! Velen heb ik aan hun haren getrokken, dat weet je! Omdat ze het niet meer wilden zien. Nee, mijn leger moet bij elkaar blijven! En heel snel zal ieder van jullie zijn missie kennen. En dan wil ik zien wat jullie zullen doen als ieder van jullie zich de krijger herinnert die ooit bij mij was!

Ja, mijn broeders en zusters, er moet nog veel geschiedenis komen en niet alleen de geschiedenis van de planeet, niet de geschiedenis die we hebben verteld van de waarheid, blah, blah, blah, blah, blah, het is niet meer leuk om te vertellen. Het meest interessante zal het verhaal van elk van hen zijn en wat we hopen is dat jullie naar elk verhaal kijken en erom lachen, geen pijn voelen, geen woede voelen, niets voelen! Leer te lachen, om het gebrek aan bewustzijn, het gebrek aan wijsheid, alle fouten die op elk moment in je waren, grappig te vinden. Maar wie heeft jullie hier gebracht? Niemand is hier niet gekomen, jullie zijn allemaal hier gekomen. Ik heb ieder van jullie hier gebracht! Dus, de fouten, de vergissingen, zijn er allemaal in het verleden. Nu is het aan jullie om de rommel die jullie gemaakt hebben op te ruimen. Ah, je hebt veel rommel gemaakt! En nu is het aan jou om het op te ruimen. En deze reis met Adama heeft niet alleen deze intentie, maar ook vele andere, maar één ervan is om ieder van jullie te helpen om van al deze rommel af te komen. Dus, weet hoe je dit moment moet leven! Stop met proberen? Alles moet een verklaring hebben, alles moet een reden hebben! Wees lichter wanneer je een geschenk ontvangt. Jullie ontvangen een geschenk en dit geschenk, wie ermee instemt, zal ver gaan. Dus toen velen zeiden dat we je in de steek lieten, toen we stopten met het sturen van berichten, zal ik herhalen wat je zegt: je hebt op je tong gebeten, nietwaar? Want kijk eens wat er voor jullie is aangekomen! En ik zeg dat het misschien veel interessanter is dan die repetitieve blah, blah, blah die we brachten. Alles heeft een tijd en onze tijd om te onderwijzen is voorbij. Maar een andere tijd is begonnen, jullie zijn niet in de steek gelaten. Leer nu te vertrouwen! Leer onze beslissingen te accepteren. Onthoud: alles wat we gedaan hebben is voor jullie bestwil. Zelfs als sommigen van jullie het er niet mee eens zijn, zelfs als sommigen van jullie aan de kant gezet zijn omdat jullie het niet eens zijn met alles wat we jullie gebracht hebben, dan is dat jullie eigen keuze. Ik verzeker jullie dat deze mensen al berouw hebben getoond. Maar de schaamte om toe te geven dat ze een fout hebben gemaakt is te groot, het ego laat het niet toe! Maar wie weet, misschien zullen ze in de toekomst in staat zijn om hun ego te sussen en terug op het pad te komen?

Dus, mijn broeders, wees dankbaar, dat is alles. Wees dankbaar voor alles wat jullie wordt gebracht. Om jullie hier te vertellen dat het proces aan de gang is, velen geloven het niet eens meer. Maar ik zou zeggen, kijk eens naar je eigen planeet. Onthoud dit: niets van wat er gebeurt dat door ons is gedaan zal worden gerapporteerd, zal worden gedeeld, zal worden getoond omdat er geen interesse is. Degenen die de media controleren willen niets laten zien, ze willen laten zien dat we stilstaan, in een hangmat slapen, sap drinken, we doen niets. Heel goed, geloof dat maar. Iedereen gelooft wat hij wil! Alles komt aan het licht! “Ah, maar ik zie niets! Ja, dan kijk je zeker op de verkeerde plek! Of je hart wil niets zien! Want wie de waarheid wil zien, de waarheid komt in verschillende vormen, maar ze komt! Nu, wie niets hoort, wie niets ziet, is omdat hij niets wil zien of horen! Het komt hem niet goed uit, want hij zal moeten nadenken, hij zal zijn ideeën moeten veranderen, hij zal alles moeten accepteren wat hij zijn hele leven heeft ontkend. Het is dus aan ieder om te begrijpen, te accepteren, te vertrouwen, te geloven in wat er daarbuiten gebeurt! Vele waarheden verschijnen, kijk wie er klaar voor is. Dat zijn ze niet allemaal! Velen geven nog steeds de voorkeur aan niet-weten, dat is comfortabeler, dus zullen ze doorgaan met niet-weten. Maar er komt een tijd dat iedereen het zal weten.En dan, in plaats van je geleidelijk voor te bereiden, zul je verrast worden en zal het veel erger zijn om alles te verteren en te accepteren! Maar dat is een ander verhaal, ik zal er niet op aandringen dat je begrijpt dat alles volgens plan verloopt, niets is vertraagd, we zijn heel kalm en laten we zeggen tevreden met de resultaten. Iedereen gaat zijn eigen weg. Degenen onder jullie die effectief bezig zijn met hun reis, meer en meer het juiste pad proberen te volgen, dat maakt ons heel gelukkig! Omdat we begrijpen dat jullie alles geleerd hebben wat we jullie leren en geloven dat dit de weg is. Zij die halfweg blijven, halfweg hier, soms het pad volgend, soms niet, komen er misschien wel, maar ze zullen veel moeten lopen. En er zijn er die niets willen, nergens in geloven en niets verwachten. Goed gedaan! Zij zullen nergens komen, niet hier op deze planeet, zij zullen overal komen behalve hier.

Dus, mijn broeders, vandaag is een belangrijke dag! Laten we zeggen dat de energieën vandaag erg in beweging zijn. En aangezien we hier al zijn, zullen we iets anders doen. Nee, het zal geen meditatie zijn, we zullen iets anders doen! Dus wil ik dat ieder van jullie, op dit moment, hier en nu, zich in gedachten voorstelt wat je wilt dat er voor jou beschikbaar is in de nieuwe wereld. Nee, vraag niet om iets waarvan je al weet dat het er zal zijn! Liefde, overvloed, voorspoed, harmonie, nee! Iets voor jou! Wat wil je dat er bestaat in de Vijfde Dimensie? Je kunt vragen wat je maar wilt, er is geen limiet! Wat zou je willen, dat je vandaag hebt in deze wereld, dat je zou hebben in de Vijfde Dimensie? Ik geef je 30 seconden om erover na te denken! Heb je nagedacht? Goed gedaan! Je hebt geen idee over hoeveel dingen je hebt nagedacht! Dus, laten we doorgaan met de oefening! Is wat je dacht alleen goed voor jou of voor het geheel? Antwoord, ieder intern. Heel goed! Sommigen van jullie zullen zich schamen omdat je specifieke dingen over jezelf hebt gedacht. Maar daar heb ik toch niets op tegen? Maar goed! Dit ding waar je om gevraagd hebt (nu zal ik diegenen onder jullie vragen die alleen voor jezelf om dingen gevraagd hebben), als datgene waar je om gevraagd hebt uitgebreid zou worden naar het geheel, zou het dan goed zijn voor het geheel? Velen denken van wel, anderen denken van niet. Dit is een zeer interessante oefening!Dus, laten we generaliseren en alles wat je hebt bedacht zal voor het geheel gelden, dat wil zeggen, het zal voor iedereen beschikbaar zijn. Wat voor goeds zal dit doen voor het menselijk ras? Zal het vreugde brengen? Zal het harmonie brengen? Wat zal het brengen? Heel goed! Jammer genoeg zullen jullie de antwoorden niet weten, maar wees gerust dat het resultaat precies is wat jullie vandaag, op dit moment, denken. Het is een weerspiegeling van wat jullie begrijpen over wat de Vijfde Dimensie zal zijn. Dus, ik zeg dat degenen die aan iets gedacht hebben dat goed zal zijn voor allen, zelfs als ze aan iets gedacht hebben waarvan ze weten dat het niet zal bestaan in de Vijfde Dimensie, maar ze weten dat het vreugde zou brengen, het harmonie zou brengen en goed zou zijn voor allen, zij hebben hun les al geleerd! Ze kunnen zich al voorstellen dat alles gedacht moet worden voor het geheel! Maar ik geef ze geen 10, want velen hebben gedacht aan dingen die niet zullen bestaan, dat wil zeggen, er is nog steeds gehechtheid: “Ah, maar je zei dat je alles kon creëren, ook dingen die in deze wereld zijn! Maar er zijn dingen in deze wereld die zullen bestaan in de Vijfde Dimensie, niet allemaal, maar sommige zullen bestaan. Dus, diegenen onder jullie die gedacht hebben aan dingen die niet zullen bestaan, zorg voor je gehechtheid!

Er is nog steeds gehechtheid aan de dingen van deze wereld! Ik hoef niet te zeggen dat zij die nagedacht hebben over dingen die alleen voor henzelf zijn, veel moeten nadenken en beginnen te zien dat jij niet het middelpunt van de wereld bent! Dat je niet alleen bestaat. Dat je in een gemeenschap moet leven, in een geheel. Waar iedereen recht heeft op alles! Waar iedereen alles kan hebben, niet alleen jij! Zorg een beetje voor je egoïsme. Deze oefening lijkt dom en zelfs zinloos, omdat velen dat hier zeggen. Maar het is belangrijk om ieder van jullie bewust te maken van waar je bent. Velen hier vragen zich af “waar ben ik op de reis? Ga ik in de richting van het licht? Voldoe ik aan de vereisten voor mijn evolutie?” Ik zeg jullie dat je dit antwoord nooit van iemand zult krijgen, maar slechts van één wezen: je Hogere Zelf! Hij zal je antwoorden: “Ja, dat doe je! Ja, dat ben je min of meer! Nee, dat ben je niet!” Hij is waarachtig en oprecht! En alleen hij zal je dit antwoord geven! Dit is mijn punt. We hebben gezegd, we hebben gesproken, we hebben aangedrongen en we hebben herhaald: kom in contact met je Hogere Zelf! Leer te luisteren naar je Hogere Zelf! Het grote probleem is dat velen hier luisteren naar weet je wie? Hun eigen geest! En dan komen ze springend naar buiten: “Ah, mijn Hoger Zelf antwoordde precies wat ik wilde! Echt waar?Dus ik zou zeggen, laten we zeggen, een klein advies: wanneer je iets vraagt en het Hogere Zelf antwoordt precies wat je verwacht, probeer de verbinding dan opnieuw, want hij heeft niet geantwoord. Hij zal je nooit zo’n eenvoudig antwoord geven. Hij zal je moeten uitleggen dat die vraag van jou je misschien brengt bij wat je wilt, maar hij zal je uitleggen waarom het je daar brengt. Dus, alleen die opmerking: wees voorzichtig met waar je naar luistert!

En dan vragen velen: maar hoe kan ik leren praten met het Hogere Zelf? Vandaag is een goede dag! De energieën zijn op hun maximum! De planeet is in een zeer geschikte positie voor evolutie, voor verheffing! Dus maak vandaag de verbinding, leer in jezelf te zoeken naar een manier om verbinding te maken. Ik kan jullie vertellen dat het essentieel is om je te verbinden met Gaia en met de bron, op het moment dat je je verbindt met je Hogere Zelf! Want deze verbinding met Gaia en met de bron brengt de nodige energie voor je Hoger Zelf om zich te presenteren. Nu moet je deze verbinding voelen! Bovenal moet je erin geloven! Dus doe het vandaag! Ik zou zeggen dat ieder van jullie deze verbinding elke dag zou moeten maken! En waarom elke dag? Omdat het een oefening is, alles wat je herhaalt, herhaalt, herhaalt maakt de verbinding sterker en sterker. Omdat je hersenen dit pad creëren en naarmate je leert, wordt alles gemakkelijker. Dus vandaag laat ik deze uitnodiging achter voor ieder van jullie: kom in contact met je Hogere Zelf. Je hebt geen model nodig. Je hebt geen recept nodig. Op dit moment is verbinding maken met het hart van Gaia en verbinding maken met de bron iets dat jullie allemaal zouden moeten weten hoe je dat moet doen.En als je dat niet weet, zou ik zeggen dat je een probleem hebt. Want dat is het onderricht vanaf het eerste jaar! Maak dus de juiste verbindingen en ontvang je Hogere Zelf! Ik zou zelfs kunnen zeggen: vraag vandaag niets, maak gewoon de verbinding en vraag Hem om je een boodschap te geven. En schrijf deze boodschap op, misschien heeft het vandaag niet veel zin, maar wie weet op een dag! Dit is dus de grote oefening voor vandaag: maak de verbindingen en vraag je Hogere Zelf om je een boodschap te geven! En wacht op een gedachte. Wacht niet op een klap op je oor, het is een gedachte die door je geest zal gaan. Met andere woorden, als je de verbinding maakt en denkt aan wat je morgen gaat doen, dan zeg ik dat je het beter niet eens kunt proberen. Je moet je geest leegmaken om de gedachte te laten komen, want zo zal het komen, het zal een gedachte zijn. Geniet van vandaag, het is heel bevorderlijk voor die verbinding. Dus, doe het! En oefen! En herhaal dagelijks!

Deze verbinding is op dit moment het belangrijkst, omdat hij het zal zijn, je Hogere Zelf, die je op het juiste moment zal leiden, op dat moment dat er niemand in de buurt is. En dan zul je of wanhopig zijn omdat je niet weet wat je moet doen of je zult hem vertrouwen om je stappen te begeleiden. Wat kies je? Wanhoop of goede begeleiding? Het antwoord is duidelijk! Maar om deze leiding te krijgen moet je je met Hem verbinden. Het is niet in het uur van wanhoop dat je wilt dat hij spreekt, want je eigen wanhoop zal niets horen, niet in het minst omdat je nooit de verbinding hebt gemaakt. Sterke verbindingen zijn belangrijk. En je zult beetje bij beetje leren om te onderscheiden of wat er gezegd werd uit de geest of uit hemzelf kwam. Maar ik raad je één ding aan: om in de Goddelijke Aanwezigheid te zijn is er altijd iets dat je lichaam voelt, het is niet iets dat niets uitlokt in het fysieke lichaam, integendeel, het lokt een warmte uit, een rilling, een vulling in de borst. Wees je bewust van hoe je je voelt als je de twee verbindingen maakt. Voel hoe de energie zich concentreert in je hart, maar niet in het fysieke hart, in het spirituele hart. Daar, op dat punt, wordt een energie opgewekt, de energie die voldoende is en klaar voor contact met het Hogere Zelf, je Goddelijke Aanwezigheid. Dus, observeer hoe jullie lichamen reageren en dit zal een ander punt voor jullie zijn om te onderscheiden dat jullie erin zitten, dat jullie ermee verbonden zijn. Het is niet moeilijk, mijn broeders! Je Hogere Zelf is niet om de hoek, het is niet daar in het Universum!Hij is in ieder van jullie! Ieder van jullie heeft de jouwe! En de verbinding is heel snel, maar het vereist liefde in het hart en ernst in wat er gedaan wordt! En bovenal, oefen het dagelijks. Vergeet niet: vandaag is een voorspoedige dag! Volg dus de stappen waarover ik je heb verteld en je zult slagen! En neem nota van de boodschap die je hebt ontvangen. Wees er zeker van, het zal gebeuren! Twijfel niet! Want twijfel verbreekt elke verbinding!

We zijn hier allemaal, mijn broeders, elk van de wezens die jullie hebben leren kennen. Van tijd tot tijd zullen we komen, maar om korte en objectieve boodschappen door te geven. De lessen zijn nu aan Adama, wij zullen alleen begeleiding brengen. En we hopen dat jullie genieten van elke dag die voorbijgaat, want elke dag in jullie tijd kan een stap naar het Licht zijn of niet, dit hangt af van de beslissingen en de manier waarop ieder van jullie met dit alles omgaat. Jullie kunnen het! Jullie kunnen allemaal de Vijfde Dimensie bereiken! Maar om dit te doen heb je veel toewijding, veel onthechting en veel concentratie nodig! Zoek deze punten op en je zult zien hoe snel vele dingen in je leven zullen veranderen! In welke zin? In de zin van jullie naar de Vijfde Dimensie brengen! Ik kan ieder van jullie verzekeren dat jullie levens heel, heel erg zullen veranderen voordat jullie daar zijn! Dus, dat is waar ik zeg dat loslaten op dit moment het belangrijkste is! Want als je gehecht blijft aan wat je leeft, waar je leeft en met wie je leeft, zal het moeilijk zijn om daar te komen. Begin je wandelingen te observeren want elke wandeling zal in de richting van de Vijfde Dimensie gebracht worden. Nu moeten jullie je levens eraan aanpassen! Het is niet moeilijk! Denk niet dat het moeilijk zal zijn! Ik zou zeggen dat alles zich aanpast, zelfs degenen rondom jullie, alles past zich aan! Want jouw energie, jouw licht is wat de anderen aantrekt! Als je geen licht hebt, wordt het slecht! Weet dus hoe je moet accepteren wat er komt. Weet hoe je moet herkennen wat onderweg belangrijk is! En maak je geen zorgen over de mensen om je heen, want het licht past alles aan, het verandert ieders pad! Nu is het aan ieder van jullie om je eigen keuzes te maken. En het is aan jullie om te stoppen vanwege hen of om door te gaan, dat is aan ieder van jullie. En zoals ik al zo vaak heb gezegd: jullie zijn onafhankelijke zielen, jullie zijn van geen enkele ziel afhankelijk om te evolueren! Dus de keuze is aan jullie alleen! Degenen die het pad niet willen volgen, maken ook een keuze. Maar ik hoop oprecht dat jullie je niet door hen laten weerhouden, maar de keuze is ook aan jullie.Dus, mijn broeders, let op tijdens de reis! Hoe dichter je bij het licht komt, hoe meer veranderingen er zullen komen! Welke veranderingen? Ieder zal zijn eigen veranderingen hebben! Omdat iedereen een ziel is met een pad om te volgen. Dus geloof me: het is mogelijk! Maar er ligt nog een lange weg voor jullie en het is aan ieder van jullie om deze weg met moed te bekijken, met gretigheid om er te komen of om bang te zijn en te besluiten om alles te laten vallen en hier te blijven. Zoals altijd: je zult keuzes maken! Niets dan keuzes!

vertaald door I. Nomden

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.