Aartsengel Michaël Live  22-11-2023

Geliefden! IK BEN AARTSENGEL MICHAËL!

Ik zou kunnen zeggen dat dit een onderwerp is waar ik hier de hele nacht over zou willen praten, en dat zou ik ook doen, zie je. En ik zal nog meer zeggen! Het zou niet repetitief zijn! Ja, voor jou zijn dit gewoontes, gebruiken die je in werkelijkheid geen goed doen. Dus, ik zou het volgende zeggen… “Ah! Dus, vanaf nu, zal ik niemand meer omhelzen, zal ik niemand meer kussen.” Wat ik je altijd heb verteld is dat magische woord: “Balans”! Er zijn situaties en situaties. Het is interessant… Ik zal een opmerking maken. Reiki-beoefenaars kunnen en moeten al hun chakra’s verzegelen voordat ze het huis verlaten, en waarom? Precies zodat deze uitwisselingen niet gebeuren! Wat is verzegelen? Verzegelen is bedekken. Sommige andere technieken hebben ook deze vorm van bescherming. Maar de overgrote meerderheid van jullie beschermt zichzelf niet. De overgrote meerderheid van jullie doet aan een vorm van bescherming, maar gedurende de dag elimineren en verdrijven jullie gedachten, woorden en handelingen dit hele proces. Het gaat hier dus niet om een verbod, maar om het veranderen van een gewoonte! Veel mensen denken dat wat gezegd is absurd is, dat de lichtwezens het niet zo goed doen of dat het kanaal het helemaal verkeerd heeft. Dus ik ga gewoon alles bevestigen wat Hilarion heeft gezegd, en hij heeft alles wat er aan de hand is heel goed kunnen verwoorden.

Velen van jullie weten van het lezen van de Brieven van Christus dat je zelfs tijdens een relatie allebei aanwezig moet zijn in het moment. Het is niet toegeven. Je doet het niet om te behagen. Je doet het niet om problemen te vermijden. Er moet liefde zijn, maar echte liefde. Tel dus alles op wat je al gelezen hebt, tel alles op wat je al gehoord hebt en je zult precies uitkomen op wat er vandaag gezegd is. Maar ik blijf zeggen: “Balans”! Je bevindt je in een werkomgeving waar deze lengte normaal is. Maar als je jezelf op de voorgrond plaatst en het niet doet, hoe zal dat door je collega’s worden gezien? Slecht. Dus ik blijf erbij: “Balans”! Als ze je komen omhelzen, als iedereen je omhelst, laat je dan omhelzen. En op dat moment dat je overrompeld wordt, haal dan diep adem en straal licht om je heen. Het is alsof je een ballon opblaast en dan loslaat in de vorm van licht. Je kunt het goed vinden met je collega en je kunt het goed vinden met jezelf. Dan is er balans! Je neemt niet de leiding, maar ontvangt op gepaste wijze.

Dus, mijn kinderen, besef dat alles in evenwicht kan zijn! Vanaf nu gaat het er niet meer om onbeleefd te zijn, grof te zijn (zoals je zegt) en zelfs mensen te kwetsen, want de mensen om je heen begrijpen dat niet. Dus weet hoe je het moet doen. Ik heb je al de tip gegeven (zoals je zegt) hoe je moet handelen: “Ontvang de omhelzing, haal diep adem en straal licht uit en alles wat in je is gekomen zal verdwijnen”. Begrijp je? Je kunt problemen omzeilen, maar je kunt ze ook vermijden! Dat is het, vanaf nu kun en moet je twee keer nadenken voordat je iemand omhelst. Als je het kunt vermijden, doe het dan beleefd, voorzichtig en met genegenheid! Vaak is een handdruk en een blik diep in de ogen van de ander verzorgender dan een knuffel, want de blik liegt niet, de blik is altijd waar. Wen er dus aan om elkaars hand te pakken en in de ogen te kijken. Vraag: “Hoe gaat het? Goed je te zien! Kijk hem of haar in de ogen. Ik garandeer je dat die persoon zich meer gekoesterd zal voelen dan een knuffel. Zo, ik heb je de manier gegeven om in de maatschappij te leven. Vanaf nu wordt niemand geacht iemand te duwen die hem komt omhelzen. Goed gedaan! Tot zover dit onderwerp!

Laten we het nu over de bijeenkomst hebben! Voor zover ik kan zien, maakt iedereen deel uit van deze geweldige groep. Niemand is daar een vreemde, niemand komt uit het niets. Dus, voor deze grote groep, er is geen omweg, zal het zijn zoals je zei: er zal geen omhelzing zijn en dat is het, want ik wil dat ieder van jullie die daar aankomt met die vreugde, dat geluk van aanwezig zijn op dat moment, je energie bewaart! Geef het aan niemand en vervuil het niet met andermans energie! Kun je dat begrijpen? Het ergste is dat ik je iets ga vertellen wat veel mensen niet willen begrijpen. En ik ga iets belangrijkers zeggen: “Het is aan jullie, die begrepen hebben wat er gezegd is, om de omhelzing af te wijzen, want als die persoon een bevel van mij niet respecteert, is het aan jullie om te zeggen: “Nee! Ik wil je omhelzing niet!”” Ik zou zeggen dat het een heel ongemakkelijk moment zal zijn en ik zou heel graag willen dat het niet gebeurt, maar ik weet dat velen hier al met hun voeten hebben gestampt en me hebben uitgedaagd en hebben gezegd: “Ik doe het”! Dus tegen hen wil ik iets heel belangrijks zeggen: “Let op je arrogantie! Je bent nog niet op de vergadering. Wees voorzichtig, want je arrogantie kan je uit de vergadering halen! Nee, ik bedreig niemand en ik ga niets doen omdat ik geen tijd ga verspillen (zoals je zegt) met me er zorgen over te maken. Het is gewoon zo dat de energie die gevormd zal worden op de bijeenkomst iedereen zal wegjagen die niet met dezelfde intensiteit vibreert. Je gaat niet naar een bijeenkomst, een picknick, om te roddelen. Je gaat niet kletsen. Jullie gaan deelnemen aan een grote gebeurtenis, een extreem belangrijk moment voor de planeet en voor jezelf. De egregore is al gevormd of wat denk je? Dat we alles zouden doen op de dag zelf? Natuurlijk niet! We moeten de omgeving schoonmaken, we moeten alle wezens aantrekken die op die dag bij ons zullen zijn! Je moet (zoals je zegt) een repetitie doen, waar iedereen zal zijn, ieders rol. Dan zal deze egregore die gevormd is al diegenen verjagen wiens hart niet op dezelfde intensiteit vibreert, dat is alles! Dus pas op voor arrogantie, want iedereen die zichzelf op deze manier naar voren schuift, zal er misschien niet komen, omdat de egregoor zelf hen zal wegduwen!

Het is heel triest, mijn kinderen, als we bepaalde regels opstellen en er zijn altijd kinderen die ons uitdagen, alsof we jullie gelijken zijn, alsof we een ander mens zijn die jullie gewoon zijn dit aan te doen, maar dat zijn we niet! En we hoeven niet echt iets te doen, want het is zoals ik al zei: “Alles is al klaar en alleen degenen die op dezelfde kracht trillen, degenen van wie het hart straalt, zullen er komen!” Anders komen ze er niet! Anders komen jullie er niet! Dus ik zeg het nog een keer: “Ieder van jullie maakt deel uit van deze grote groep! Iedereen heeft zijn eigen energie, zijn eigen hoeveelheid energie, en ik wil niet dat die door iemand besmet wordt! Is dat duidelijk? Deze en de andere broeder in het bijzonder. En we weten waarom ze de zuiverst mogelijke energie moeten hebben om te ontvangen wie ze gaan ontvangen. Er komt een dag waarop jullie elkaar zullen ontmoeten. Niet op deze dag, maar verderop in de geschiedenis zullen jullie elkaar ontmoeten en elkaar misschien zelfs begroeten, maar niet op deze dag. Jullie moeten elkaar respecteren! Ieder van jullie moet in de egregore aankomen met de hoeveelheid energie die je bij je draagt, niet meer en niet minder! Je zult het op de dag zelf begrijpen! Twijfel niet aan wat er gebeurt!

Het is voor ieder van jullie belangrijk om in deze resterende dagen te proberen zo evenwichtig en schoon mogelijk te blijven. Vermijd zwaar voedsel. Houd jullie lichamen fris, wat bedoel ik daarmee? Eet licht, vers voedsel dat uit de natuur komt. Vermijd geïndustrialiseerd voedsel! Vermijd kant-en-klaar voedsel! Eet dingen van de aarde! Eet groenten van de aarde! En eet met balans! Drink heel veel water, zodat wanneer jullie aankomen op de dag van de bijeenkomst, jullie lichamen gewoon lichtballen zijn, vol liefde en energie! Dus, ik hoop dat dit het einde van de zaak is, we gaan niet blijven herhalen, herhalen, herhalen, want het vermoeit velen die correct volgen om het allemaal opnieuw te horen. Dus, de boodschap is al uit! Als je iemand mist, kun je weten dat hij niet binnen de egregore trilde! En het zal gebeuren! 

Dus, mijn kinderen, probeer op te staan! Probeer licht uit te stralen voor vandaag, voor het moment! We hebben het resultaat al gezien, het zal prachtig zijn! Jullie hebben geen idee! Dus nogmaals vraag ik ieder van jullie: “Respecteer de regels en leer te groeten met je ogen”! Dit is een heel interessant proces omdat het waar is, helemaal waar! En je zult het zien. Oh, ik weet zeker dat veel mensen wegkijken, zo simpel is het! De blik liegt niet, het is een weerspiegeling van de ziel! Dus leer de andere broeder in de ogen te kijken en je zult zeker het hart zien! Alles verandert, mijn broeders, nieuwe gewoonten, nieuwe leringen. Het is aan jullie om je eigen keuzes te maken en te beginnen met veranderen of niet, het is aan ieder van jullie. 

Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal te zien! En wees gerust: “Ik zal jullie er één voor één naartoe brengen! Wie er ook vibreert binnen de frequentie van de egregore, ik zal ze erheen brengen! Geloof erin en iedereen zal in vrede aankomen! Twijfel er niet aan! Ik zal ieder van jullie meenemen!

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.