Rowena- Onvoorwaardelijke Liefde leven

Mijn lieve broeders van deze prachtige planeet! IK BEN ROWENA!

Ik breng vandaag de roze vlam van Liefde met me mee. Zie ieder van jullie op dit moment, een groot roze kristal, maar als een heldere roze vlam van binnen. Neem dit kristal en plaats het in je hart. Deze vlam zal nooit doven en hij zal trillen naargelang je gedachten en je trillingen. Hoe hoger je het brengt, hoe hoger het zal worden, hoe lager het zal worden, maar het zal nooit uitgaan.

Wees niet bang om het in je hart te leggen.

Het moment is voor ons om de vlam van Liefde meer en meer te voeden, de vlam van dit gevoel dat zo gecorrumpeerd, zo gewijzigd, zo verminderd is ten opzichte van wat het is en geschapen werd door Vader/Moeder God. Liefhebben is geen bezit, is geen verlangen, is geen wraak, is geen woede, is geen haat. “Wat bedoel je, liefde is haat?” De lijn tussen Liefde en Haat is erg dun en wanneer degene die liefheeft zijn behoeften of wensen niet vervuld krijgt, verandert het gevoel in haat. is dit Liefde? het is allesbehalve Liefde.

In feite was ik ooit ook van deze planeet en ik ervoer het gevoel dat jullie nu ervaren. Na mijn hemelvaart besefte ik dat ik nooit echte Liefde had ervaren, dat ik nooit onvoorwaardelijke Liefde had ervaren. Ik heb altijd de Liefde geleefd die mij werd geleerd, die Liefde die smeekt, die vraagt, die oplegt, die ruilt, die lijdt; dat is geen Liefde, dat is elk ander gevoel dan Liefde.

Mijn broeders, zeggen: ik hou van je, elk moment, elke minuut is een uitdrukking die bijna krachteloos is omdat het een gewoonte wordt, het wordt iets dat je alleen maar zegt om de ander een plezier te doen, omdat de ander het moet horen. Maar ik vraag u: komt deze zin altijd uit met de context die hij vertegenwoordigt, komt hij altijd uit de diepte van het hart, komt hij altijd uit als het ware gevoel dat hij vertegenwoordigt? Ik zal u zeggen dat dit meestal niet het geval is. Jullie spreken alleen om te spreken, jullie spreken om jezelf te laten zien en jullie spreken om de ander een plezier te doen, omdat jullie op dat moment geen zin hebben om het te zeggen, maar jullie zeggen het omdat de ander verwacht het te horen.

En je bedriegt jezelf, je gelooft in iets dat niet echt bestaat. Geen mens op deze planeet weet werkelijk wat het is om te zeggen: ik hou van je. Deze zin van Vader/Moeder God is volmaakt, want hij houdt van al zijn kinderen, ongeacht wie ze zijn, hoe ze zijn, wat hun gedrag is. Dit is de ware zin, dit is het ware doel, onvoorwaardelijk liefhebben. Maar jullie weten nog niet hoe je op deze manier moet liefhebben.

Maar ik vertel jullie dit alles niet opdat jullie de hoop of de wil om te veranderen zouden verliezen, integendeel, het is opdat jullie zouden ophouden jezelf voor de gek te houden, opdat jullie zouden ophouden Liefde uit te wisselen. Liefde wordt niet uitgewisseld, liefde wordt alleen gevoeld en het maakt niet uit of ze wordt beantwoord of niet. Als je voelt dat de Liefde van jou is, als ze onbeantwoord is, vraag dan niets terug, je leeft deze Liefde omdat je dat zelf wilt; geef de ander niet de schuld, eis niets van de ander.

Leer uw kinderen onvoorwaardelijk lief te hebben, van iedereen te houden, van de kleine vrienden die het dichtst bij hen staan, van de kleine vrienden die hen storen omdat zij niet weten wat Liefde is. Dus gebruiken ze eenvoudigweg handelingen, niet erg geschikt, om het bestaan ervan aan te tonen. Er zijn geen stoute kinderen, er zijn geen kinderen zonder opvoeding, er zijn kinderen zonder Liefde. Maar de zuivere Liefde van een vader en moeder.

Vergeef me moeders en vaders die het niet eens zijn met wat ik zeg, maar op een dag zult u zeker leren dat u uw kinderen niet hebt liefgehad, wat liefgehad moest worden, en daarom zijn ze wat ze zijn. Elk kalm, vredig kind ontvangt Liefde, ontvangt vrede en harmonie, al het andere, dat is niet wat zij ontvangt. Dus ze laat gewoon zien wat ze ontvangt wat ze ziet.

Maar ik ben hier niet om de opvoeding tussen ouders en kinderen te beoordelen, ik ben hier om jullie te laten zien wat Liefde werkelijk is en jullie zijn zeker nog heel ver verwijderd van onvoorwaardelijke Liefde, omdat jullie nog steeds oordelen, jullie bekritiseren, jullie kijken met veroordelende ogen naar degenen die jullie niet bevallen, jullie veroordelen degenen die zich niet aan de regels houden, jullie veroordelen degenen die niet handelen zoals jullie willen; dus hoe kunnen jullie beweren onvoorwaardelijke Liefde te leven?

Onvoorwaardelijke Liefde leven is niet 1% van de dag, maar 100% van de dag. Je zult dan altijd kunnen bevestigen: Ik ben op weg om onvoorwaardelijke Liefde te leven. Dit is waar, je wordt geleid en je zoekt deze Liefde, maar niemand van jullie leeft ze nog. Laat je ego’s je niet vertellen dat ik het mis heb. Niemand van jullie leeft nog onvoorwaardelijke Liefde. Kijk naar je daden en je zult merken dat je elk moment nog steeds al die houdingen begaat die niet verenigbaar zijn met onvoorwaardelijke Liefde.

Maar dit is voor jullie geen reden om moedeloos te worden, integendeel, het is voor jullie een reden om meer en meer te proberen haar te leven, om jezelf te corrigeren, om te proberen binnen haar wetten te handelen. En hij traint, traint, traint, elke dag om dat doel te bereiken. Dan doet hij mee en verliest, iemand heeft zijn doel overtroffen. Geeft hij het op? Nee, integendeel, het maakt dat hij steeds verder wil gaan, en hij blijft aandringen, hij blijft aandringen, om een nieuw doel te bereiken. Ik oordeel hier niet over overwinnen en wedijveren, ik geef een voorbeeld.

Dus wees niet boos omdat ik zeg dat je nog niet in Onvoorwaardelijke Liefde leeft. Ik waarschuw je alleen dat je nog veel moet verbeteren voordat je je mond open kunt doen en kunt zeggen dat je in Onvoorwaardelijke Liefde leeft. Dat is wat ik zei: 1% leven is niet leven. Je moet 100% bereiken. “Ah, maar zullen we 100% kunnen bereiken? Misschien niet, maar ik zou zeggen dat er een minimumpercentage is dat je moet bereiken om te evolueren, en het is zeker niet het percentage dat je vandaag hebt.

Let op uw gevoelens, let op uw gewoonten en gebruiken. Praten om het praten is slechts woorden in de wind. Alles moet gezegd worden vanuit het hart. Het is alsof de mond niet meer in het hoofd zit, maar in het midden van de borstkas en als je zegt: ik hou van je, komt dat vanuit het hart, niet vanuit je hoofd. 

De dag dat je voelt dat deze zin uit je borst komt, dan zul je kunnen bevestigen: “Ik leef onvoorwaardelijke Liefde, want ik zei het vanuit mijn hart, ik zei het met veel Liefde”. En je zult leren de mond van je hart te gebruiken, niet de mond van je hoofd.

Het klinkt grappig, maar dat is het niet. Het hart spreekt en als je het laat spreken, heb je geen idee hoeveel je je leven zou verbeteren, want zolang het verstand de controle heeft, verwijdert onvoorwaardelijke Liefde zich steeds verder. Dus laat je hart spreken, laat het schreeuwen en als het dat doet, onthoud dan dat ik zei: je leeft in Onvoorwaardelijke Liefde.

vertaald door I. Nomden

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.