Aartsengel Michaël – Een boodschap van Sananda (Video oorspronkelijk gepubliceerd op 10.04.20)

Geliefden! IK BEN AARTSENGEL MICHAËL!

Vandaag zal deze video heel kort zijn, en ik zal enkel een boodschap achterlaten van degene die vandaag op jullie planeet aanbeden wordt, op sommige plaatsen en voor sommigen. Dus laat ik hier enkele woorden van Sananda achter. Begrijp me goed, ik zal voor hem spreken, want het is nog niet zijn tijd om te communiceren via degene die nu spreekt. Dus zal ik zijn woorden herhalen; maar deze boodschap zal van hem zijn, Sananda of zoals jullie hem kennen: Jezus, de Christus.

“Mijn broeders en zusters, het is met grote vreugde dat ik vandaag weer een stem heb op deze planeet. Twee millennia geleden was ik hier, net als jullie, in een fysiek lichaam, alle emoties, alle gevoelens ervarend, en leerde ik wat onze Vader/Moeder God, voor mij apart had gezet. Ik begreep alle liefde van God; ik begreep de goddelijke essentie; ik begreep het goddelijk bewustzijn; en in die tijd probeerde ik deze informatie aan jullie door te geven.

Voor de geesten in die tijd was het heel moeilijk, omdat alle overtuigingen en angst, heel diep geworteld waren in ieders geest. Ik stond bij mijn woorden; ik stond bij wat ik geloofde; ik stond bij wat ik leerde, dat niets wat onderwezen werd, juist was. Niets wat de mensen moesten geloven, was juist. Er was geen straffende God, geen wraakzuchtige God; noch besliste hij wie arm en wie rijk zou worden.

Ik begreep dit, maar helaas waren mijn woorden niet sterk genoeg om die tijden te veranderen, en ik werd gewaarschuwd dat al mijn kennis pas millennia later begrepen zou worden. Vandaag kan ik hier weer zijn, samen met jullie, communicerend, mijn boodschappen doorgevend. Een tijdje geleden heb ik de Brieven van Christus gegenereerd, waarin mijn hele reis op deze planeet wordt uitgelegd. Velen lezen ze; en zij nemen een grote transformatie waar, met alle kennis die ik daar doorgaf. Ze bevatten de waarheid: niet één punt minder, niet één punt meer.

Velen hebben nog grote moeite te geloven wat daar staat, omdat zij nog steeds het idee hebben dat een wezen dat zo zuiver is als ik, nooit via iemand kan spreken. Zoals ik in de Brieven heb uitgelegd, heb ik degene die naar mij luisterde 40 jaar lang voorbereid. Het was geen gemakkelijke voorbereiding voor haar, omdat in die tijd niets bekend was van wat vandaag gesproken wordt. Ze moest dus alle beperkende overtuigingen loslaten die toen heersten. Vandaag zou het gemakkelijker zijn, maar juist ik moest dit voorbereiden, langzaam, zodat vandaag, in deze eeuw, mijn woorden werkelijk zouden weerklinken; zij zouden werkelijk gehoord worden.

Velen wachten op mijn terugkeer. In veel religies wordt dit gepredikt, alsof ik opnieuw zou reïncarneren op de planeet. Nee, dat zal niet gebeuren; ik ben hier al. Want toen ik hier was werd de Goddelijke Vonk van Liefde van onze Vader/Moeder God, via mij, ingeplant in het hart van ieder van jullie, omdat ik was opgestegen tot de Planetaire Christus; en daarmee bevat deze hele planeet mijn vonk; ieder van jullie, ongeacht of je in mij gelooft of niet.

Dus ik zal niet fysiek terugkeren. Mijn woorden staan in dit boek, en mijn bewustzijn bevindt zich in het hart van ieder van jullie. Vandaag maken veel mensen contact met mij, luisteren naar mijn woorden, gemakkelijk, zonder dat ze een geschenk nodig hebben. En dit is wat ik wil. Ieder van jullie kan dichter bij mij komen; je hoeft alleen maar dat gebed te zeggen, diep te mediteren en te wachten op de antwoorden. Wees ervan verzekerd dat ik jullie één voor één zal antwoorden; niemand zal zonder antwoord blijven.

Dus zo ben ik hier. Ik hoef niet te reïncarneren om bij jullie te zijn; ik ben er in ieder van jullie; je hoeft me alleen maar aan te roepen en je zult me horen. Op deze dag vandaag vieren jullie mijn dood. Ik ben hier niet om het geloof dat jullie is opgelegd in twijfel te trekken. Ik wil alleen dat jullie op deze dag een groot innerlijk gebed doen. Ieder van jullie, stop, bid diep, en vraag me om een teken, dat ieder van jullie mag geloven dat ik er ben, in jullie, en dat ik ieder van jullie hoor. Bid, denk na. Probeer mij niet te vragen te verschijnen of iets te zeggen om jullie te laten geloven, want dat zal ik niet doen.

Zij die werkelijk in mij geloven, hebben dit bewijs niet nodig; zij die bewijs nodig hebben, geloven niet. Bid gewoon, en ik zal bij jullie zijn, bij ieder van jullie; al was het maar om ieder te vertellen dat ik zielsveel van jullie hou. Ik ben nooit opgehouden van deze mensen te houden. Velen zeggen dat het een groot offer was dat ik bracht. Voor mij was het dat niet; voor mij was het een bevrijding van deze wereld; het was het begin van een nieuwe spirituele reis van verheffing.

Er was geen offer. Het is niet zoals velen u willen doen geloven. God heeft me nooit verlaten; Hij heeft nooit de woorden gezegd die jullie religies spreken. Er was geen offer. Er was het gevolg van wat ik probeerde te implanteren op jullie planeet, en mijn stem werd tot zwijgen gebracht. Dat is alles. Voor mij was het geweldig om een nieuwe reis te beginnen en te doen wat ik voor deze planeet heb gedaan.

Je hebt geen idee van het pad dat je bewandelde. Maar ik gaf nooit op, ik geloofde altijd dat het de moeite waard was, om een beetje verder te gaan. En nu zijn jullie hier als overwinnaars, jullie hebben de grote test doorstaan. En we zijn hier allemaal klaar, om het nieuwe tijdperk te beginnen. Een tijdperk van volledige liefde, evenwicht, vrede, overvloed voor iedereen; geen machten, geen onderwerping, geen discriminatie, geen haat, geen geweld.

Dus bid vandaag dat dit tijdperk zo snel mogelijk komt, en dat je het intens kunt beleven; want we zijn er allemaal klaar voor. Dus vandaag laat ik jullie achter met deze overdenking. Je hebt mij in je. Roep me aan en je zult me voelen, diep in je.

Dat zijn mijn broeders. Geweldige boodschap, nietwaar? Dus dat is het. Er is niet veel meer te zeggen. Sananda heeft alles gezegd. Er valt niets meer te zeggen. Leef vandaag, maar met vreugde in je hart, niet met verdriet om zijn dood. Denk dat het vanwege zijn dood is dat je hier vandaag bent; maar niet dat het gebeurde op zijn offer. Ze probeerden zijn stem het zwijgen op te leggen, maar ze vergaten, dat daarboven, onze Vader/Moeder God veel grotere ideeën voor hem had.

En als jullie wereld vandaag nog bestaat, dank dan, elke minuut, elke seconde, aan hem; want hij was het die vocht met al diegenen die wilden dat deze planeet zou bezwijken onder haar eigen menselijke missie. En hij geloofde dat verandering mogelijk was. En daar zijn jullie. Dus, het is aan hem dat jullie dank moeten betuigen.

Dus huil vandaag niet om zijn dood; niet als een offer; geef dank, wees dankbaar, want vanuit zijn dood werd hij wat hij nu is, een extreem geëvolueerd wezen dat een verschil maakt op deze planeet.

IK BEN DE AARTSENGEL MICHAEL! En hier heb ik vandaag de woorden van Sananda overgebracht. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben; en onthoud dat hij in ieder van jullie zit, jullie hoeven hem alleen maar aan te roepen met veel liefde en veel glorie. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vertaald door: Ilma Nomden

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.