Aartsengel Michaël Live 01-05-24

Geliefden, IK BEN ARTSENGEL MICHAËL.

Ik ga onze bijeenkomst vandaag beginnen met het volgende te zeggen: ieder van jullie die deelneemt aan dit hele proces van de vakantiekolonie heeft zich nog niet gerealiseerd wat het eigenlijk betekent in jullie reis. Velen van jullie zijn het nog steeds aan het betwisten, jullie denken dat de dingen effectief zijn afgedwaald, omdat een Aartsengel die zich zorgen maakt over het tekenen van tekeningen, het spelen van spelletjes, niet in de lijn ligt, het is helemaal niet Mij. Maar ik maak me daar niet al te veel zorgen over, want waar het mij om gaat is het hart van ieder van jullie te zien stralen, het innerlijke kind in ieder van jullie te zien lachen, weer tot leven te zien komen, weer te zien bestaan. En velen van jullie voelen zich zo goed dat het lijkt alsof je problemen verdwenen zijn.

Ah, mijn broeders, zoals ik altijd zeg: ik leg geen knopen door. Ik reageerde op een oproep van degene die aan het woord is, omdat ze altijd bezorgd was, altijd zei dat ze iets moest doen om jullie weer samen te brengen, om vreugde te brengen, om gezelschap te brengen, om eenheid te brengen. Dat de groepen verdord waren, stil, zonder reden om ergens commentaar op te geven. En ze gaf commentaar en ik voelde en zag dat haar hart pijn deed. Ik kon nooit zwijgen.  En natuurlijk weten we precies wat we moeten doen om je vibratie te verhogen. Je beseft niet hoe hoog je vibreert door gewoon terug te gaan naar je kind-zijn. Nee, niemand hier is opgehouden volwassen te zijn, niemand is opgehouden zijn problemen op te lossen, niemand is opgehouden voor zijn gezin of zijn werk te zorgen. Alleen de vreugde, de lichtheid, neemt bezit van jullie en dit doet me meer en meer beseffen hoe belangrijk het is om deze kolonie in stand te houden. Helaas zeg ik je dat het niet eeuwig kan zijn, maar het zal zeker lang duren. Oh, je zult veel lachen. En dat is wat ik wil. Ik wil vreugde. Ik wil vibratie. Maar een vibratie van licht. 

Tegelijkertijd zijn sommige broeders een beetje verdrietig en bezorgd. Ik ga dit zeggen, mijn broeders: elke plaats op deze planeet zal alles meemaken wat nodig is. Begrijp dat. Elke plaats heeft zijn eigen karma, elke plaats heeft zijn eigen geschiedenis en er moet gereinigd worden. En ik zeg het nogmaals: iedereen is waar hij moet zijn. Want wat iedereen doormaakt als de dingen uit de hand lopen, maakt deel uit van de reis van degenen die daar zijn. Degenen die er zijn, zijn er niet voor de lol of om vakantie te vieren, ze zijn er omdat ze er doorheen moeten. Begrijp dus dat er niets veranderd kan worden aan wat er gedaan moet worden. 

Mijn broeders en zusters, de Aarde is aan het veranderen. De Aarde is aan het veranderen. De Aarde is aan het ascenderen. En om dat te laten gebeuren, moet het alle energie reinigen, reinigen, reinigen die in de grond zit, die in elk punt zit en die in degenen zit die boven de grond leven. Begrijp goed, er is geen – ik zal het zo zeggen, het is niet om iemand bang te maken – maar er is geen plek op deze planeet die 100 procent veilig is. Elke plek op de planeet van vandaag kan problemen ondervinden. Dus er is geen soort prioritering, geen soort fataliteit gepland voor A of B. Er is de transmutatie van energieën. Jammer genoeg is er voor de transmutatie van vele energieën pijn nodig, is er verlies nodig, is er doorgang nodig. Dit gebeurt overal. Het is niet omdat het hier of daar is. Het is overal hetzelfde. Als er een energie moet worden gereinigd, dan zal dat gebeuren. Hoe het gebeurt, hangt af van elke plaats. Het hangt af van de energie die er is en die getransmuteerd moet worden. Blijf dus niet naar de hemel kijken en God vragen waarom. God is niet onrechtvaardig en straft niemand. Zoals jullie wandelen en ieder van jullie terugkrijgt wat je in het universum werpt, zo doen de plaatsen dat ook. Binnen elke stad, elke buurt, is er een egregore, en die egregore zal, als hij gereinigd moet worden, gereinigd worden. En iedereen die daar is zal doorgeven wat hij door te geven heeft.

Waarom slagen sommigen wel en anderen niet? Omdat degenen die niet slagen, het niet hoeven. Ik zou dit willen zeggen, mijn broeders en zusters: wen er maar vast aan. Jullie planeet is aan het veranderen en er zal nog heel wat moeten worden opgeruimd. Ik heb het hier al een paar keer gezegd, maar jullie schijnen het niet te willen begrijpen. Velen staan niet aan de kant van het licht en degenen die niet aan de kant van het licht staan, zullen niet op de planeet blijven. En het zal niet met de vriendelijke uitnodiging zijn dat ze vertrekken. Begrijp wat je wilt. Stop met denken dat alles wat er gebeurt “oh, het is gewoon hier” is. Nee, het is niet alleen hier. Het is overal op de planeet. Je kent niet al het nieuws. Je bent je niet bewust van alles wat daarbuiten gebeurt. Dus stop met denken dat alles wat jou overkomt erger is dan anderen, nee, dat is het niet. Wat er moet gebeuren om de reiniging te laten plaatsvinden, gebeurt. Elke plaats zal zijn deel hebben. Ik zeg je één ding: er zijn verschillende vormen van reiniging, niet alle plaatsen zijn hetzelfde. Er is reiniging door pijn, door geweld. “Wat bedoel je, reiniging door geweld?” Wel, wat veroorzaakt geweld vaak? De dood. Het is een soort reiniging. Dus, mijn broeders en zusters, concentreer je niet alleen op wat er met jou gebeurt, er zijn verschillende manieren waarop dingen gebeuren en er zijn verschillende plaatsen op deze planeet waar dingen gebeuren. Alles op zijn eigen tijd. Alles op zijn eigen manier. 

Ik zei een tijdje geleden, op een van jullie bijeenkomsten, dat niemand beter of slechter is dan iemand anders. Er is geen betere of slechtere plaats. Iedereen is gelijk voor God de Vader/Moeder. Wat elke plaats draagt is een deel van zijn geschiedenis en zijn egregore. Helaas hebben sommige een zwaardere egregore, andere niet. Maar je zult nog steeds veel zien gebeuren.

Begrijp je nu waarom vreugde nodig is? Waarom je je innerlijke kind naar buiten moet laten komen? Zodat je naar alles kunt kijken met liefde, met berusting, met acceptatie. Niet met klagen. Niet met angst. Niet met “Oh, dat is oneerlijk.” Niets is oneerlijk. Alles gebeurt zoals het hoort. De mens heeft geplant, de mens oogst. “Ah, maar dat zijn mijn zaken niet.” Nee? Iedereen heeft ermee te maken. Iedereen heeft overal iets mee te maken. Maak nergens deel van uit, want iedereen heeft een verantwoordelijkheid. Iedereen maakt deel uit van het geheel. Dus er bestaat niet zoiets als, “Oh, dit hoort niet bij mij. Ik heb het niet gemaakt, dus het kan me niet schelen.” Nee, nee. Het geheel beïnvloedt iedereen. En niemand wordt buitengesloten. Dus, mijn broeders en zusters, vul jullie harten met vreugde, zodat wanneer verdriet komt, het gemakkelijker te dragen zal zijn, de last lichter zal zijn.

Waarom houden kinderen alleen van spelen? Omdat ze niet nadenken over problemen, ze hebben nog geen problemen om over na te denken. Laat ze dus nadenken over problemen wanneer die er zijn. Concentreer je niet op wat er nog niet gebeurd is. Bekijk elk punt van de reis met vreugde. Vibreer vreugde. Veel mensen hebben al tegen me gezegd: “Hoe kan ik vreugde voelen als mijn broer lijdt?” Ik zal je vraag beantwoorden: ieder van jullie oogst wat je zaait. Dus als je gaat lijden onder het lijden van anderen, dan spijt me dat voor je. Zo werkt de wereld niet. Iedereen doorstaat wat hij moet doorstaan. En dit begrijpen is de eerste les van ascensie: iedereen oogst wat hij zaait. Het is niet jouw lijden dat het lijden van anderen zal helpen. Dus kijk naar jouw pad. Wees blij terwijl de ander lijdt. Hij lijdt omdat hij het op een bepaald moment heeft geplant, hij moet door die les heen. Jouw lijden zal hem helemaal niet helpen.

Leer vooruit te kijken. Hoe vaak heb ik dat hier al gezegd? Kijk vooruit, kijk niet opzij. De zijkant is van de persoon naast je, niet van jou. Zorg voor je pad. Zorg voor je vreugde, want als je vandaag vreugde hebt, heb jij die geplant, dus verdien je vreugde. Als de andere broeder lijdt, heeft hij dat ook geplant en geeft hij het resultaat door van wat hij geplant heeft. Ik heb jullie al gezegd, mijn broeders, je kunt solidair zijn, niet lijden onder het lijden van anderen. Wil je de ander helpen? Breng ze vreugde. Breng ze iets waar ze blij van worden. Dat is het. Als het jou helpt, doe het dan. Lijd nu niet met hen, want dat heeft geen zin.

Het heeft dus geen zin dat je me antwoordt met kant-en-klare zinnen, want die bereiken me helemaal niet. En ik zeg: je bent aan het afleren wat ik je hier al geleerd heb. Iedereen maakt mee wat hij moet doormaken. Het is niet jouw lijden dat het zijne zal verminderen. Dus kijk naar je eigen pad. Ieder van jullie, kijk naar je eigen pad. Want denk erover na: ik heb een groep van 10 mensen, 2 zijn verdrietig, dan kijken de andere 8 naar die 2 verdrietige mensen en voelen zich verdrietig voor hen. Wat gebeurde er met de vibratie van die groep? Die ging omlaag, omdat iedereen verdrietig is. En verdriet is iets dat groeit naarmate je het meer voedt. Dus die groep, waarvan een groot deel ooit gelukkig was, lijdt nu allemaal, is verdrietig. Wat gebeurde er met de vibratie van de planeet? Die is ook gedaald, want die groep maakt deel uit van het geheel. Dus nu zal ik je een ander voorbeeld geven: er zijn 10 mensen, 2 zijn verdrietig en 8 zijn gelukkig. En degenen die gelukkig zijn, zijn solidair met degenen die verdrietig zijn, maar nog steeds gelukkig. Wat is er gebeurd? De vreugde van die 8 kan vreugde opwekken voor die 2 en de vibratie van de planeet blijft hetzelfde, blijft hoog en brengt meer vreugde naar diegenen die het nodig hebben. Dus in welke situatie wil je leven, de eerste of de tweede? Ik hoop dat je het laatste zult antwoorden. 

Het heeft dus geen zin om het lijden van anderen te ondergaan. Het heeft geen zin te denken dat jouw lijden groter is dan dat van anderen, want dat is het niet. Iedereen lijdt de hoeveelheid die overeenkomt met wat hij gezaaid heeft. Als je weinig hebt geplant, zul je weinig oogsten. Als je veel geplant hebt, zul je veel oogsten. Iedereen kent deze regel. Jij zult niet degene zijn die het lijden dat ze moeten doorstaan zal verminderen. Probeer erover na te denken. En leer met je hart te kijken naar alles wat er op de planeet gebeurt. “Ah, maar kan ik energie sturen? Kan ik liefde sturen?” Dat moet.

Als je wilt helpen, stuur dan liefde, stuur positieve energieën. Maar vraag niet om iets te veranderen. Want wat er gebeurt, is al geschreven. Wanneer je liefde stuurt, positieve energieën stuurt, verminder je op een bepaalde manier het lijden van degenen die midden in de orkaan zitten. De gebeurtenis zelf kost veel energie om te veranderen. En wat al geschreven is, kan niet veranderd worden. Begrijp dat. De Aarde wordt gereinigd, ik herhaal het. Denk je dat alles wat al gebeurt te weinig is? Wacht dan, want je zult nog veel meer zien gebeuren. Dus wees er klaar voor. Ieder van jullie kijkt naar zijn eigen pad. Wees solidair met hen die in nood verkeren en lijd niet onder het lijden van anderen.

Terug naar het onderwerp van ons kamp. Vandaag was een feestdag, dus er was geen kamp. Morgen zal de rommel groter zijn. Dus, wat wil ik? Je opent de plakkaatverf potjes, doet een klein beetje verf op het deksel, want als je een vieze vinger in de ene verf steekt en uit de andere, raak je de originele verf kwijt. Dus je opent de potjes, doet een beetje verf in het bijbehorende dekseltje en dan begint het spel. Doe je vinger in de ene kleur, dan in de andere kleur en maak een nieuwe kleur en teken, waardoor je een grote puinhoop maakt. Gebruik al je vingers. Gebruik je hand als je wilt. Ik wil een mooie, bloemige tekening. Ja, teken bloemen met de kleuren. Grote bloemen, kleine bloemen, wat je maar wilt. Maar gebruik alle kleuren en meng ze op het deksel. Als je klaar bent, maak je de deksels schoon en blijft de verf zoals hij was. 

Ik help je om niet te veel rommel te maken met de verf. Dus morgen gaan we de verf in de deksels doen, niet het hele deksel alsjeblieft, maar een klein beetje. En de kleuren één voor één mengen en bloemen tekenen, bloemen, bloemen, veel bloemen, bloemen in alle kleuren. Het maakt niet uit wat voor soort bloem, gewoon bloemen tekenen. Is dat goed? En kijk uit naar volgende week. Degenen onder jullie die de klei nog niet hebben gekocht, doe dat alsjeblieft. Want volgende week wordt heel leuk. En dat wil ik, mijn broeders, ik wil plezier. Ik wil vreugde. Ik wil dat jullie het kind in jullie naar boven halen, waarvan velen van jullie niet eens wisten dat het bestond.

Hoeveel hebben hun kindertijd gered? Hoeveel doen er iets waar ze nooit de kans voor hebben gehad? Is dat niet geweldig? Natuurlijk is dat zo. Dus kom op, laten we echt plezier maken. Laat al het andere achterwege op het moment dat we gaan tekenen. Onthoud dat jullie allemaal samen op de kleuterschool zitten, alleen maar kleuren, niemand kan iets tekenen, alleen maar schilderen, alleen maar rommel maken. Dus creativiteit en hart, altijd hart. Geef geen kritiek op de tekeningen. Er bestaat niet zoiets als lelijk of mooi. De tekening is van jou, het is de vrucht van jouw energie. Dus het is mooi, het is van jou. Dus niet doen. Stop met dingen te bekritiseren als mooi of lelijk, zoiets bestaat niet. Het gaat om de energie die erin gestoken is. Als je denkt dat je het beter kunt, doe het dan. Je kunt de taken zo vaak herhalen als je wilt en we zullen het opnieuw doen nadat we al het materiaal hebben gebruikt, we zullen het opnieuw doen. En wees gerust, mijn broeders, deze kolonie zal het ver schoppen. Het is zoals ik zei: het zal niet eeuwig zijn, maar het zal ver komen. Want ik ben echt blij met wat er met deze groep is gebeurd, ik ben echt blij met hoe jullie je vibratie verhogen. Dit is geweldig voor mij. En laat ieder van jullie doen wat hij moet doen, veroordeel of bekritiseer jezelf niet. Doe wat je hart je vraagt, dat is het doel. En iedereen die denkt dat ik niet degene ben die dit doet, is een schande omdat ze een geweldige kans missen om hun kind te laten leven. Mij kan het niet schelen. Ik weet wie ik ben en ik weet wat ik doe. En bovenal weet ik wat ik deze hele groep breng.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.