Aartsengel Michaël Live 06-03-24

Geliefden! IK BEN AARTSENGEL MICHAËL!

Nou, ze heeft me al veel verteld over wat ik ga zeggen. Dat is goed, want dan heb ik meer tijd om meer dingen te zeggen. 

Ten eerste: waar heb ik gezegd dat alleen degenen die van het Licht zijn naar de bijeenkomst zouden gaan? Dat heb ik niet gezegd! Als je het zo opvat, heb je het mis! Wat ik wel zei was dat degenen die voor niets gaan, voor een wandeling, om te roddelen, om spelletjes te spelen niet zouden gaan. Dit betekent niet dat de persoon niet van het Licht is, het ene is het ene, het andere is het andere. Ik zei het al en ik zeg het nog een keer: alleen degenen die ik wil dat gaan, zullen gaan! Ik zal niet veranderen wat ik gezegd heb! 

Velen denken dat ik ze om de een of andere reden niet heb laten gaan. Dus, kom op, laten we er eens zo over denken: het regent de hele dag, het regent veel, voor je huis is een rivier waar je, uit gewoonte al vele jaren, altijd een klein stukje papier in gooit (let wel, ik zeg een klein stukje papier), maar net als jij gooien heel veel andere mensen er ook een klein stukje papier in. Maar de dagen gaan voorbij, de maanden gaan voorbij, de jaren gaan voorbij en het aantal papiertjes dat erin gegooid wordt neemt toe, dan regent het, regent het veel en loopt de rivier vol. Is het helemaal de schuld van de regering dat de rivier vol is? Het is heel gemakkelijk om altijd de schuld bij iemand anders te leggen, het is handig, het is eenvoudig. Dus, “nee, het is de schuld van de overheid dat ze het niet heeft opgeruimd!” Oeps! Maar wie heeft het papier weggegooid? Natuurlijk zijn er uitzonderingen, er zijn gevallen en gevallen, ik heb net een voorbeeld gegeven dat echt gebeurt. Je verstopt de rivieren met afval en dan wil je dat ze normaal stromen. 

Oh, en er is nog een boosdoener in dit verhaal: degene die de regen stuurt, degene die jullie Sint Pieter noemen. Arme Petrus, hij heeft er niets mee te maken. Waarom heb ik je dan dit voorbeeld gegeven? Omdat je altijd graag de schuld bij iemand anders legt: “Oh, ik kon zelf niet schrijven! Oh, omdat Michael dat niet wilde!” Je lette niet op, je deed je onderzoek niet, je informeerde jezelf niet, je was er niet op het juiste moment, op de juiste plaats, maar ik was degene die je niet liet gaan. Is dat niet zo? Zo gedraag je je! Dus ik zou dit tegen jullie willen zeggen: de reis gaat verder, het pad naar de Vijfde Dimensie gaat verder voor iedereen. Nu nemen velen een kortere weg, nemen velen een bocht en komen nergens, precies door deze kleine ongelukjes die jullie maken.Je hebt nog steeds niet geleerd dat er geen privileges zijn! Privileges zijn iets van de Derde Dimensie, het bestaat niet aan de top! Er bestaat niet zoiets als de goedzak die alles heeft en de slechterik die niets heeft. Dat is wat jullie geleerd is, maar zo werkt het niet. Dus speel het verhaal niet alsof ik je verteld heb dat je niet gaat, je ligt in de hangmat sap te drinken, ontspannen, kalm en “oh, ik ben het vergeten op te schrijven! Ah, ik ga. Ah, het is voorbij! Ah, dus het was Miguel die niet wilde dat ik ging!” Ja… het is mijn schuld!

Is het zo moeilijk voor je om naar je eigen fouten te kijken, je eigen fouten, je vergeetachtigheid, je afwezigheid? Daar lijkt het wel op! En op die momenten heb je altijd de neiging om de ander de schuld te geven! “Ik kan het niet! Ik weet niet hoe!” Maar je wilt ook niet leren hoe het moet, je wilt altijd dat iemand anders je helpt. En ik heb het je al zo vaak gezegd: de reis die voor je ligt is SOLITAIR! Er zal niemand anders zijn om je te helpen, maar je zult nog steeds afhankelijk zijn van anderen. 

Wanneer zul je leren naar je eigen tekortkomingen te kijken en ze proberen op te lossen? Wanneer? Nooit, want je gaat altijd… als je een tekortkoming hebt, “oh, ik ga hulp vragen”, je gaat hulp vragen in plaats van te proberen te leren, te proberen het probleem zelf op te lossen, nee, je gaat altijd naar iemand anders! En het rendement komt, kristalhelder, het rendement komt!Ja, mijn broeders, het is interessant hoe jullie je gedragen, het is heel interessant. Heel interessant! Ik vraag me af, of liever, ik ga het jullie vragen: 

Bij de eerste bijeenkomst waren er 400 mensen en de plaatsen waren niet snel op, waarom was deze dan zo snel op?

Oh, omdat ik zei dat alleen degenen die ik wilde zouden gaan. 

Wat was het gevoel dat in je opwelde? 

Omdat het niet gewoon of normaal was. De andere bijeenkomsten hadden ook grenzen, maar niet zoals deze, dus waarom? Waarom wilde je laten zien dat je koste wat het kost zou gaan?

Omdat je alles wat ik zeg letterlijk neemt, zal ik je iets anders vertellen: “Het feit dat je je hebt ingeschreven en betaald, betekent niet dat je ook gaat! Doe wat je wilt!”

En ik laat een ORDER achter, hier, nu, op dit moment:

“Geannuleerd, niemand komt erin!” 

Dit is zodat je leert om de dingen door de lens van liefde te zien, niet door de lens die jij zag. Dus, je hebt misschien 100 annuleringen op het einde, OK, je hebt er 500 en dat is het.

Zo werkt het bij jou!

Degenen die me al arrogant bedreigd hebben door te zeggen:

“Ik ga wel!” 

Goed gedaan! Laten we het tijd geven! Ik bedreig niemand! Ik zeg alleen dat ik nu effectief ga zeggen: 

“Wie niet van het Licht is, zal niet gaan!”

Dat je niet kunt gaan betekent niet dat je NIET van het Licht bent, het één heeft niets met het ander te maken. Als je geweten je dit vertelt, dan zou ik zeggen dat er een cruciaal moment in je reis is aangebroken, want als je er nog steeds niet zeker van bent dat je het Licht bent, dan is er iets mis! 

Dus, mijn broeders, ik heb hier altijd gezegd en ik herhaal het graag: 

“Ik doe niets zonder bijbedoelingen (dit is de taal die jullie begrijpen)!”

In mijn taal: “Ik zou zeggen dat ik niets doe dat geen test is voor ieder van jullie!”

En dan observeer ik gewoon wie slaagt en wie niet. En ik zeg tegen jullie:

“De feedback van de test telt voor de reis, dus denk niet dat alles onopgemerkt blijft, dat niets gevolgen heeft. “Goed gedaan! Dat was het dan! Annuleringen worden niet vervangen. Is dat duidelijk? Ik hoop van wel. Dus stop met me te vragen om je plaats te redden, om een lijst te maken. Je hebt het gehaald, je hebt het gehaald! Je hebt het niet gehaald, je hebt het niet gehaald, dat is het! 

Onze bijeenkomst in mei zal heel anders zijn dan de anderen, heel anders zou ik zeggen. Dus iedereen moet nu beginnen zijn hart voor te bereiden, meteen vanaf gisteren, 

om elke dag meer Licht te absorberen, 

om een liefdevoller mens te zijn, 

om een mens te zijn die meer gecentreerd is op zijn eigen reis, 

veel van de eigenaardigheden die jullie hebben in de Derde Dimensie los te laten, 

zodat wanneer je aankomt op de dag van de bijeenkomst, je vibratie hoog is, je frequentie hoog is. 

Laat je niet meeslepen door kleinzieligheid of roddel. 

Wees waarachtig en eerlijk. 

Dat is alles wat ik vraag van iedereen die zijn plaats al gegarandeerd heeft, of liever gezegd, zijn plaats gekocht heeft, alleen gegarandeerd als hij er op de dag zelf is. 

Begin een andere levenshouding aan te nemen, want jullie zullen allemaal verantwoordelijk zijn voor het evenement. Het zal niet alleen jij en de andere broeder zijn, jullie zullen allemaal verantwoordelijk zijn, jullie zullen allemaal deelnemen! 

Dus begin een pad van Licht te bewandelen! 

Begin een pad van liefde te bewandelen! 

Begin een pad van centraliteit te bewandelen!

Denk 100 keer na voordat je spreekt, voordat je handelt! Je denkt te veel om geen fouten te maken, om geen slechte dingen aan te trekken! 

Mijn broeders en zusters, de tijd gaat snel voorbij en velen vergeten de houdingen die nodig zijn voor de reis. En Ik zeg jullie dat er een moment zal komen waarop er geen manier meer zal zijn om aan de reis deel te nemen. 

Jullie spelen met gebeurtenissen! 

Alles kan morgen gebeuren, dus wees er klaar voor zodat als het morgen gebeurt, je in staat zult zijn om de wandeling voort te zetten! 

Laat die misselijkmakende kleine dingen die je zo aanbidt achter je!

Neem een andere houding aan! 

Wees evenwichtige mensen! 

Angst en wanhoop zullen je niet naar de Vijfde Dimensie brengen! 

En elk moment bewijs je precies het tegenovergestelde! Jullie laten angst en wanhoop de overhand nemen. Vertrouwen bestaat niet! Je hebt geen vertrouwen, je handelt gewoon! 

Dus ik geef wat advies aan iedereen die zich al heeft aangemeld: 

“Verander je houding, begin je voor te bereiden op het evenement! “

De gebeurtenis van onze bijeenkomst, want jullie zullen er allemaal deel van uitmaken, niemand zal worden uitgesloten. 

Dus begin een WEG VAN LICHT te bewandelen! Begin een pad van LIEFDE, VREDE en vooral BALANS te bewandelen!

Het is interessant hoe jullie zijn als mieren die suiker aanvallen! Jullie gaan als mieren, de een na de ander, een pad volgend, iemand geeft alarm:

 “Daar is suiker!”

Jullie veranderen allemaal van richting om bij de suiker te komen, zonder te weten of er voor iedereen suiker is, of het echt suiker is, jullie vergeten allemaal het pad en zo gaat het met jullie.Met elke actie laat je precies zien hoeveel BALANS je nog steeds mist. Het is indrukwekkend, indrukwekkend! Ja, mijn broeders, weinigen hebben geleerd, daarom is er niet veel meer voor ons om te onderwijzen. Nu is het gewoon oefening, het is de reis van vergeving die probeert een beetje Balans in ieder van jullie te brengen. Maar leg niet al je vertrouwen in één punt, het gedrag, de gedachten en de woorden moeten gebeuren, ongeacht de reis.

Dat is alles wat ik te zeggen heb, begin je voor te bereiden!

Nu begint het vertellen wat er gaat gebeuren! Dan zal ik je een ander bevel geven: 

Geen commentaar! Wat er gebeurt, kom je te weten op de dag van de vergadering! Dus speculeer niet, geef geen commentaar, leer te wachten!

Geen angst! Geen nieuwsgierigheid! Geen commentaar! 

Dit is een oefening! Besef je dat alles wat ik doe een test heeft? Dus leer en gedraag je zoals het hoort!

Nu ga ik het discours veranderen. Deel één (zoals jullie meestal zeggen) was een kleine uitbrander die nodig was om jullie weer op het rechte pad te krijgen. Maar ik kan niet vergeten dat er veel op het spel staat. Ik mag niet vergeten dat velen van jullie alles goed doen. Ik mag niet vergeten dat velen van jullie vol overgave hun weg volgen en ik feliciteer jullie! 

En ik kan ook niet vergeten dat het velen echt niet gelukt is om zich in te schrijven, en dat was jammer! Dus nam ik een besluit: 

“Ik ga meer plaatsen openen!”

Nu moet je niet denken dat ik één, twee, drie, vier keer ga handelen tot ik 10.000 mensen heb bereikt, dat gaat niet gebeuren. 

Dus ik ga uitleggen waarom ik meer plaatsen ga openen: 

“Omdat veel mensen er echt waren, op het juiste moment, op het juiste moment, maar ze hebben het niet gehaald en het zijn mensen die het verdienen om daar te zijn, omdat ze op het pad zijn, ze hebben een stralend hart, ze verdienen het!”Ik ben dus niet zo streng als jullie denken. Ik zie het hart van ieder van jullie en bovendien hebben degenen die het niet gehaald hebben niet geklaagd, ze hebben het van harte geaccepteerd. Ze gaven geen commentaar, ze maakten geen ophef, ze accepteerden het gewoon! Dat is het, dat is de houding! Dus voor deze mensen, vanwege deze mensen, ga ik nog eens 200 vacatures openen. Nu is het definitief en dat is dat! En zoals ik al eerder heb gezegd, zeg ik het nog een keer zodat er morgen geen stortvloed aan vragen over komt: “Elke annulering, elke terugtrekking zal geen nieuwe vacature openen!”

Laat dat heel duidelijk zijn! En nogmaals, ik open vandaag niet! Het zal moeten blijken hoe het zal gaan, dus wacht af en heb geduld! Heb geduld, alles zal op het juiste moment worden aangekondigd.

De groep is vandaag gesloten en zal gesloten blijven tot alles geregeld is. Ik wil niemand anders dan degenen die naar de groep gaan. Omdat ik weet dat de meerderheid niet zal vertrekken, zullen we andere beslissingen nemen! Blijf dus stand-by! Wees gerust dat alles zal gebeuren wanneer de tijd rijp is. Het zal niet vandaag of morgen zijn en ik weet ook niet wanneer het zal zijn, dus wacht gewoon af! En blijf niet vragen wanneer het zal zijn! Het zal de dag zijn waarop het moet gebeuren! 

Leer om georganiseerd te zijn! Leer dingen te zoeken! En leer vooral alles wat er gebeurt te ACCEPTEREN, maar vooral met liefde in je hart! Je hebt nog een lange reis voor de boeg, dus ik dacht dat je dit al geleerd had, maar blijkbaar niet.

Herzie je stappen! Herzie je wandelingen! Meer vraag ik niet! Kijk naar je wandeling en maak een zelfanalyse. 

De VRAGEN die ik laatst achterliet, werden door velen uit het hart geantwoord, velen haalden hun schouders op. Ik wil alleen dit zeggen: 

“Als de tijd komt, zullen jullie die je schouders ophaalden niets hebben om je op de been te houden, niets!”

Want je krijgt wat je plant! Wie niet plant, oogst niet! Wie verkeerd plant, oogst ook niet! Wie betaalt om te zien, zal zien! Jij zult zeker zien!Dus, tot slot, de groep blijft gesloten totdat alles is georganiseerd en de vacatures weer kunnen worden geopend! En wees voorzichtig met je gedachten en woorden, ze gaan niet verloren in het Universum, alles wat je uitstraalt komt naar je terug en afhankelijk van je intentie, vaak zelfs vermenigvuldigd!

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen