Aartsengel Michael Live 06-04-2022

Lieverds! IK BEN DE AARTSENGEL MICHAEL!  

Hummm! Ik voel een beetje angst in je vibratie. Nee, nee, nee! Vandaag, krijgen we geen pak slaag! De driftbuien zijn voorbij! Onze bedoeling is nu om u op het juiste spoor te zetten. Er zullen dus reinigingen en voorbereidingen zijn, allemaal goed doordacht en georkestreerd, zodat uw reis er een van verheffing zal zijn. Dus, ik zal een beetje uitleg geven over dit pad. 

Toen ik je zei dat je ons van gedachten hebt doen veranderen, onze ideeën hebt doen veranderen, is dat omdat je vaak wordt overgenomen door de acties van je eigen wereld, die uiteindelijk je structuur en vibratie in de war sturen. Het is alsof je vaak zegt dat het glas vol is en dat er maar één druppel nodig is om het glas te laten overlopen. Dus Maria’s boodschap was een grote waarschuwing, maar weinigen begrepen echt wat ze bedoelde! Maria was alleen maar bezig met informatie, maar u hebt die boodschap uitgebreid tot vele gebieden en uiterst gevaarlijke gebieden, want het zijn gebieden die u veel last bezorgen. En dan een misverstand hier, een ander misverstand daar en het groeide verder dan het had moeten zijn, dus veranderden we van tactiek. Het is geen probleem voor ons om van tactiek te veranderen, altijd gericht op verbetering, nooit om je slechter te maken. 

Dus, we hebben deze reis van evolutie gemaakt waar je veel veranderingen zult ondergaan. Denk niet, denk niet, geloof niet dat je een beetje meditatie doet en niets anders! Aan elke meditatie is een Wezen van Licht verbonden, dus ieder van jullie die zit en luistert naar de meditatie, dat Wezen van Licht is, ik zou niet zeggen voor je, of naast je, of boven je, of onder je, dat Wezen van Licht omringt je in Zijn aura van energie. Het is dus alsof je in een capsule zit met de energie van dat Wezen voor 100% in jou uitstralen. Dus, denk niet dat dit de zoveelste meditatie is, want dat is het niet! Dit zijn zeer krachtige meditaties en je zult de veranderingen merken. Nu is het altijd hetzelfde verhaal! De keuzes zijn er nog steeds! Jullie volgen elk het pad dat je denkt te moeten volgen.  We dwingen je nergens toe! Heb je geen zin om die wandeling te maken? Doe het niet. Het is al goed! Niets wordt je opgedrongen! We hebben net iets voor je klaargemaakt waarvan we weten dat het een verandering in je teweeg zal brengen! Laten we dus één ding goed begrijpen: we hebben geprobeerd woorden te gebruiken, we hebben geprobeerd beelden te gebruiken, metaforen, maar juist door de grote angst die u allen voor alles voelt, bent u niet begrepen! En als we op die weg doorgaan, zou die egregore van angst elke seconde exponentieel toenemen. Dus, we moeten actie ondernemen! Ten eerste, maak er een eind aan! Ten tweede, elimineer de grote egregore die gevormd werd! Heel goed! Je bent dus niet klaar om te luisteren, want in werkelijkheid horen degenen wier ego’s nog diep gemanifesteerd zijn, zoals zij willen horen. Degenen wier ego’s al stil, teneergeslagen, in een hoekje vergeten zijn, begrijpen het volkomen en vertrouwen, dus doen ze helemaal geen moeite! Maar de grote meerderheid heeft nog steeds een enorm ego, dat de dingen die het hoort niet onopgemerkt voorbij laat gaan! Het vestigt onmiddellijk je aandacht op het gevaar! Het is als een sirene die afgaat: Gevaar! Gevaar! Gevaar! Gevaar! Let op! Dit is gevaarlijk. Kijk uit! En dan, groeit de angst in je! Zo, oké! Laten we van tactiek veranderen! Omdat je niet op je verstand af kunt gaan, laten we dan op je ziel afgaan!

Deze doortocht is voor jullie zielen, omdat zoveel dat jullie zielen dragen, jullie nog vaak belet om de dingen juist te zien. Dus, we werken aan jullie zielen, ruimen gevoelens op die jullie niet kunnen opruimen. En dan, na deze wandeling die jullie doen, gaan we naar een andere bliksemwandeling, krachtiger dan die andere! Dus, het is alsof je vanaf nu de ene bliksemschicht na de andere zult meemaken. Dit is ons idee! We gaan jullie zielen behandelen omdat het aan jullie is om de keuzes in jullie geest te maken. Dan kan niemand anders zielen de schuld geven van slechte keuzes, want de zielen zullen rein zijn, ze zullen klaar zijn, ze zullen staan te popelen om op te stijgen. Als jullie geesten de zielen gaan vergezellen, dat is een andere beslissing die wij niet gaan nemen en wij gaan jullie niets opdringen! Dus, we hebben een scheiding gemaakt, we hebben besloten om voor de zielen te zorgen. Natuurlijk, als de ziel van een heleboel dingen genezen is, resoneert het niet meer in je geest, dat is duidelijk! Er komt altijd wel iets in je op, maar niet alles! De keuzes, de manier waarop je leeft, de manier waarop je denkt, de manier waarop je spreekt, de manier waarop je eet, worden bepaald door je verstand, niet door je ziel. Dus, je hebt nog steeds die mooie vrije wil, je zult precies kiezen hoe je je weg wilt gaan. Daarom zei ik: wie resoneert volgt het pad, wie niet resoneert is prima! Maar wacht niet tot wij u komen vertellen wat u wel of niet moet doen! Dit is voorbij. De tijd is gekomen voor u om te ervaren en te beslissen wat u geleerd hebt, de cursus is voorbij! De voorbereidende cursus voor de hemelvaart is voorbij! Wat we te zeggen hadden is al gezegd, we hebben jullie niets meer te leren. 

Dus, nu is het aan ieder van jullie om de juiste keuzes te maken, om het pad te volgen dat je geest voorbereidt op opstijging of niet en het is allemaal goed! Het is de keuze van je geest die misschien niet de keuze van je ziel is en ik zal je vertellen dat dit je veel problemen zal brengen omdat je zielen tegen elke prijs willen evolueren, ze kunnen dit “incarneren, desincarneren, incarneren, desincarneren” niet nemen! Ze zijn er vol van en ze willen evolueren tegen elke prijs! Dan zegt je geest: “Nee, ik wil niet meer evolueren, ik wil blijven waar ik ben! Er zal een impasse zijn! En dan, stel ik je een vraag: wie is sterker? Jullie zielen of jullie? Wie is sterker? Of staat er een hoger zelf boven dat alles, die de eigen beslissingen van de ziel neemt? Beantwoord die vraag! Ik zal niet antwoorden! Stel jezelf die vraag! Mijn ziel wil naar het strand, maar mijn geest wil naar de berg, wie zal deze vraag winnen? Wie wint er? De ziel of mijn geest?  Niet te vergeten dat de ziel een bondgenoot heeft, het “Hogere Zelf”. Ah! en het heeft nog een paar bondgenoten: De Meesters die weten wat het beste is voor de ziel, niet het verstand! Dus, wie zal er winnen? En daar, nu heb je begrepen wat je wilde! Ga hier weg, nu, doodsbang, zoals je doet met alles wat we zeggen! Maar, op dit punt wil ik aandringen: wie wint de vraag? Denk goed na! Zoek het antwoord! Dus, op deze manier, zijn we niet langer bezig met jullie geesten. Wij zijn nu bezorgd over hun zielen, zij zijn onze zorg! Het is met hen dat wij nu dit hele traject opzetten, zodat zij zich van alles kunnen bevrijden! Natuurlijk zullen jullie geesten de resultaten van deze reiniging ontvangen! Maar ik blijf je zeggen: de keuzes zijn aan jou, niets anders!

Dus verwacht geen waarschuwingen meer, aanpassingen! Nee! Het is voorbij! Je denkt dat je zo voorbereid bent, zo slim, zo superieur aan alles, dus neem je eigen beslissingen. Nu, vergeet nooit: draag de gevolgen van de beslissingen die je neemt! Ons veroordelen? Ik zou zeggen dat is geen goede manier om te gaan! Velen van jullie hebben dat gedaan! Je oordeelde over wat ik zei, je oordeelde over onze beslissingen! Je vertrouwde niet! Jij hebt geoordeeld! En ik herhaal: het was geen goede actie, want oordelen is een van de ernstigste punten om te vermijden op het pad van de hemelvaart. En dan, veroordeel je ons? Dit is erg zwaar, maar je hebt het gedaan! Nee! We gaan niemand straffen! Dat heb je nog niet geleerd! Dat er geen straf van ons komt? Elke actie die je onderneemt heeft een terugkeer, een reactie, dat is alles! Er was een goed deel van je dat alleen maar zei: “Ik vertrouw op wat je doet! Voor mij is het in orde!” En ik zou zeggen dat deze klaar zijn voor de wereld om buiten te vallen en voor hen om op hun voeten te vallen, want zelfs als morgen, ik of Sananda hier komen en zeggen: “vanaf vandaag, is er geen video meer, het is voorbij!” Er zullen er zijn die zullen zeggen, “het is in orde! Als zij het zo willen, is het voor ons bestwil! Ik vertrouw erop! Ik blijf vertrouwen!” Goed gedaan! De wereld zal buiten vallen en deze zullen op hun voeten vallen omdat ze vertrouwen hebben in wat wij doen! Nu, zij die ons veroordelen, ons bekritiseren, ik zou zeggen zijn niet voorbereid op de val van de wereld daarbuiten, zij zullen samen vallen omdat zij geen vertrouwen hebben in wat wij doen! Ik zal dat beeld nog eens opzetten, zittend op de muur met hun kleine pootjes zwaaiend! Ze zitten op de muur! Laten we eens kijken waar ik ga vallen! Deze kant op naar de hemelvaart en die kant naar de Derde Dimensie! Maar ik herinner je er nogmaals aan: er is geen muur meer! Je staat aan de ene kant of je staat aan de andere kant! Eén been aan elke kant is niet goed omdat elke kant een andere vibratie heeft, het lichaam kan er niet tegen om in tweeën gedeeld te worden! Of je trilt in de derde dimensie of je trilt op het pad van ascentie! Een voet daar, een voet hier, het is niet goed! 

Dus, ik zeg het nogmaals: onze behandeling is nu voor de zielen, voor jullie zielen. Begrijp niet de zielen die al gedesincarneerd zijn! Doe niet alsof je grappig bent! We hebben het over de zielen die geïncarneerd zijn! Aan hen denken wij en aan hen gaan wij trakteren! De geest, het ego, de keuzes zijn aan jou, daar geven we niet meer om! Je denkt dat je zo slim bent! Je denkt dat je zo superieur bent aan alles wat we zeggen! Dus, het is in orde! Volg het pad dat je wilt volgen! Het is interessant als we dingen op een scherpere manier zeggen, velen lopen weg! En ik vraag me af: je hoort de waarheid niet graag, hè? Ga je liever door in de illusie, in de leugen? En dan ren je weg en ga je ergens anders trillen! Het is interessant! Je houding is erg interessant! Als je iets zegt wat je niet bevalt, draai je je om en vertrek je! Dat is interessant. De hele wandeling, alles wat je kreeg, je vergeet, vergeet alles en ga weg! Je laat alles achter! Het is interessant! Zeer interessant! Nu, zoals altijd, respecteren we ieders mening! Als een soldaat in mijn leger, ik heb het hier al gezegd en ik zal het u in herinnering brengen (het is altijd goed), tegen mij zegt: “Kijk, ik wil uw soldaat niet meer zijn!” Goed gedaan! Het zal gewoon ophouden te bestaan! Nu, mijn liefde voor deze ziel, voor deze persoon, zal hetzelfde blijven! Ik laat hem niet in de steek! Ik zal hem niet veroordelen! Ik zal hem niet bekritiseren! Het was een beslissing die hij nam, dus dat is prima! Ik blijf dezelfde! Ik zal hem blijven beschermen, zoals ik altijd gedaan heb! Tenzij hij zegt, “Ik wil je bescherming niet meer.” Dan zal ik zijn wensen ook respecteren. Ik zal hem niet langer beschermen! Dit is hoe je ons van je af houdt! Maar onze liefde is uniek, ze verandert niet!

En ik zou één heel belangrijk ding willen zeggen tegen ieder van jullie: begin met loslaten! Ik zeg beginnen, omdat jullie allemaal, zonder uitzondering, nog niet klaar zijn om zomaar achterom te kijken en alles los te laten! Je bent er nog niet klaar voor! Dus, dit is een kleine waarschuwing, waardeer wat je echt waardeert, en dat zijn gevoelens! Je neemt deze mee. Het leven dat je leidt, de goede momenten, de vreugden, het verdriet ook, want die maken deel uit van het leerproces, niets anders! Je zult niets anders met je meenemen! En als ik zeg onthechting bedoel ik onthechting van alles, ook van mensen! Wij begrijpen dat het niet gemakkelijk is! Wij begrijpen dat u niet weet hoe u hier in uzelf aan moet werken! Het verlies van een persoon is voor jou iets onvoorstelbaars! Maar als je begrijpt dat die ziel een geschiedenis heeft, dat die ziel een keuze heeft, dat die ziel een wil heeft en dat het niet aan jou is om je met dit alles te bemoeien, wordt het gemakkelijker! Veel makkelijker! Dus, leer onthechting! Het heeft geen zin je af te vragen, te denken en te lijden in afwachting! Straks ga je nog zeggen dat ik zei dat iedereen doodgaat! Ik zeg alleen dat je afstandelijk moet zijn! Vele zielen vertrekken nog omdat zij reeds gekozen hebben te vertrekken! En het zal niet jij zijn die hen gevangen zal zetten! Dus wees er klaar voor!  En dan, zullen velen van jullie denken, de ouderen, waarom? Ik heb het niet over hen, ik heb het over iedereen, ziel heeft geen leeftijd! Ziel is ziel, het kan een baby zijn, het kan een oude man zijn! Het heeft geen leeftijd! Als de ziel wil vertrekken en het is haar keuze, dan zal ze vertrekken! Niemand kan het stoppen! Dus, het is een doos vol verrassingen wat ons te wachten staat! Ik zeg dit altijd en ik zeg het nogmaals: Ik heb nooit gezegd dat het makkelijk zou zijn! Heb ik dat ooit gedaan? Dat heb ik nooit gezegd! 

Wie dus werkelijk bereid wil zijn om alles te doorleven, om alles te doorstaan, moet naar onvoorwaardelijke liefde toegaan. Dit is de sleutel! En hoe leef je onvoorwaardelijke liefde? Je hebt er genoeg van om dat te weten! Het is niet meer aan ons om dit te blijven herhalen! Het is vermoeiend geworden! Volg de leefregels voor onvoorwaardelijke liefde! Op deze weg naar deze liefde, begin je met onthechting, begin met de kleine, materiële dingen. Begin met het leegmaken van de immense garderobekasten die je hebt met spullen die je nooit gebruikt! Begin! Begin je leven eenvoudiger te maken! Live! Veel plezier! Wees blij. Dit is de manier! Weet hoe je moet uitgeven wat je hebt. Verzamelen voor wat? Niemand neemt iets! Niet naar de boerderij of van de planeet, waar dan ook! Live! Neem gelukkige momenten met je mee! Momenten van vreugde met familie, met vrienden, maak uw kinderen gelukkig en wees gelukkig met hen! Nu, ga morgen niet zeggen dat ik je hier gezegd heb om alles uit te geven, want elke keuze heeft een gevolg! De lijn naar onvoorwaardelijke liefde loopt via verantwoordelijkheid, via planning, via evenwicht, alles leidt naar onvoorwaardelijke liefde. Dus, weet hoe je moet leven! Liefde! Heel veel liefs! Respecteer de ander, wie hij of zij ook is! Vergeef! Vraag om vergiffenis! Ik verzeker je dat deze reis, waarvan ik je zeg dat hij niet gemakkelijk zal zijn, lichter zal zijn, want hoe hoger je trilt, dat is wat je zult aantrekken! Als je laag trilt zul je meer van hetzelfde aantrekken! Nu, als jullie hoog trillen, jullie harten in feest zijn, jullie gelukkig zijn, in balans, wat zal je dan aantrekken? Meer van hetzelfde! Het antwoord is hetzelfde! Dus, zoek dit pad! Dit is waar je naartoe moet. Maak je eigen manier van leven! Je vergeet vaak te leven! Je stopt je leven voor anderen, voor verplichtingen, voor werk en het leven gaat voorbij en de dag zal komen dat je terugkijkt en zegt: “Ik heb niets voor mezelf gedaan, ik heb het alleen voor anderen gedaan! En het zal een vreselijk gevoel zijn! 

Dus, doe het voor jullie zelf! Geef jezelf cadeautjes! Maak jezelf gelukkig! Vergeet de anderen even! Heb dat egoïstische moment, egoïsme is niet altijd slecht! Een egoïstisch moment om gelukkig te zijn kan geen kwaad, want je bent gelukkig! Degene die jouw geluk niet kan zien, is het probleem! Jij niet. Dus, vergeet het! Wees blij. Zoek je eigen geluk, niet het geluk van anderen! Ieder heeft een pad, ieder volgt zijn eigen pad! Dus, zoek je geluk! Zoek je weg naar onvoorwaardelijke liefde! Zoek je pad naar je opstijging! In de geest, in het fysieke hart vanwege de ziel, zorgen wij en zullen wij zorgen! Uw zielen zullen licht en schoon zijn, wij garanderen het! De zielen hangen van jullie af, want als jullie de wandeling niet doen, zullen de zielen niet gereinigd worden! Dus, ik kom terug op die vraag: wie is sterker? Jij of je zielen? Denk veel na! En wees er zeker van dat je het antwoord zult vinden!

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen