Aartsengel Michael Live 14-12-2022

Beste mensen! IK BEN DE AARTSENGEL MICHAEL!  

Ah! maar het was… het was moeilijk voor ons om niet naar binnen te gaan! Deze dingen gebeuren! Het is in orde! Niemand stierf! Niemand werd wanhopig! Ik hoop van niet. We zijn er weer. Ik vind het leuk! Ik kom heel graag! Natuurlijk moet ik altijd denken aan degenen die mijn stemmen zijn! Maar voor ons… goh! We zouden hier 24 uur, zeven dagen per week zijn! En ik garandeer je één ding: we zouden iets hebben om over te praten, hè? We zouden niet hetzelfde herhalen, niet omdat we iets hebben om over te praten! Maar dat kunnen we niet doen! We moeten de menselijke grenzen respecteren! Hij die spreekt kan er niet tegen en jij kunt er niet tegen! Na lange tijd zou iedereen slapen en wij zouden tegen de muren praten! Dus, het zou geen goed doen! Maar, ik ben erg blij om hier weer te zijn, vandaag! 

Velen van jullie hadden veel reacties op de meditatie van maandag! Ik kan je vertellen dat de energie zeer geconcentreerd was! Het was erg sterk! En echt, als het lichaam niet in balans is, heb je reacties! En voor degenen die twijfelden of ze een meditatie altijd kunnen herhalen: op een gegeven moment zei ik dat ik dat niet kon? Als het al gebeurd is dat je het niet met verplaatsing kunt doen, heb ik je gewaarschuwd! Dus, als je het met verplaatsing kunt doen, is er geen grens! Je kunt zo vaak meedoen als je wilt, er is geen probleem! Je mag achteraf niet klagen dat je te veel energie hebt! Er moet dus altijd gezond verstand zijn! Er moet rust zijn! Er mag geen wanhoop zijn! 

Dus, als aanvulling op wat er maandag gebeurde! Telkens als er weer een dag voorbij gaat binnen jullie tijd, komen de energieën met meer intensiteit binnen! En waarom gebeurt dit? Het is alsof de baan van jullie planeet de aarde naar het dichtstbijzijnde punt in jullie melkwegstelsel brengt, in relatie tot het centrale punt, de zon van Alcyon. Je bereikt de kleinste, de kortste afstand tussen die twee punten! Dus al deze intense energie van de Centrale Zon komt de expansie van het bewustzijn veroorzaken! Zodat allen de waarheden beseffen, eerst van zichzelf, dan van anderen! Dus, velen van jullie gaan door processen, ik zou zelfs zeggen zware, moeilijke processen! Maar dit is het moment om ieder van jullie te laten zien wat je moet zien! Waar je met genegenheid naar moet kijken! Niet kijken met boosheid, want kijken met boosheid doet maar één ding groeien: het probleem groeit, want boosheid voedt in de zin van erger worden, niet beter! Nu, als je het probleem bekijkt met liefde, met genegenheid, met toewijding zodat het eens en voor altijd wordt opgelost, is de tendens dat het zal afnemen, afnemen en er zal een tijd komen dat het zal verdwijnen en dat je iets hebt achtergelaten dat moest worden opgelost! Klaag niet over het huidige moment! Wanhoop niet! Jullie komen hier allemaal doorheen, elk op jullie eigen manier, elk in jullie eigen tijd, elk met jullie eigen oplossing! 

Dus, nogmaals, ik wil dat het heel duidelijk in uw gedachten is: kijk niet naar de oplossing van het probleem van iemand anders: “Ah, zo-en-zo heeft het zo opgelost, dus ik zal het zo-en-zo doen! Dan vraag ik u: het probleem van zo-en-zo werd veroorzaakt door iets waar u geen weet van heeft, want het komt niet altijd alleen uit deze levenswandel! Het is het pad van de ziel! Hoe kun je dan zeggen dat de oplossing van die en die jouw probleem zal oplossen? Ik verzeker je, dat zal niet gebeuren want jouw probleem is van jou! Zijn probleem is van hem! Dus, er kan niet dezelfde oplossing zijn! Iedereen moet zijn eigen oplossing vinden! Ieder van jullie moet van het net af en de teugels van je eigen reis in handen nemen! Stop met het vooruitschuiven van het probleem, want dat is wat er nu gebeurt! Het probleem wordt niet langer onder het tapijt geschoven! Het probleem gaat niet meer in de lade! Het stuitert rond voor je zodat je ernaar kijkt! En hoe meer je weigert ernaar te kijken, hoe meer het geïrriteerd raakt en tegen je opkomt, tot het punt komt dat je het niet langer kunt vermijden omdat het je zal opslokken en je actie zult moeten ondernemen om eruit te komen! Mijn broeders en zusters, jullie kunnen niet langer buikpijn hebben (zoals jullie zeggen) over de problemen die jullie hebben! De tijd is gekomen om vooruit te kijken, om elk probleem onder ogen te zien! Om toe te geven: “Ja! Ik heb een verkeerde keuze gemaakt! Ja! Ik heb een fout gemaakt!” En wat is het probleem? Is er iemand die je veroordeelt? Je hebt een ernstig probleem! Ik kan zeggen dat 100% van de mensheid dit probleem heeft: toegeven dat je fouten maakt! Wat is het probleem? Ah! Je wordt beoordeeld door anderen! En wat kan jou het oordeel van anderen schelen? Het is jouw leven! Vergeet het oordeel van de ander! Hij graaft gewoon nog een gat in zijn weg, want elke keer als hij oordeelt, begraaft hij zichzelf een beetje dieper! Wij oordelen niet! Vader/Moeder God oordeelt niet! Dus, hoe kan een mens oordelen over een ander? Dus, de tijd is gekomen dat je degene die je veroordeelt in het gezicht kijkt en niets doet! Of denk je dat ik wat zou zeggen? Naar hem kijken en hem in het gezicht slaan? Nee! Kijk hem gewoon aan en laat hem zien dat hij niet gekwetst wordt, dat je je bewust bent van je fout! En juist omdat je je bewust bent van je fout, zul je hem niet meer maken! Je hebt je lesje geleerd! 

Nu, het zou interessant zijn als je eens kon lachen om degenen die je veroordelen! Dan, ja! Die lach uit het hart, niet met ironie! Maar een lach van vreugde! Waarvoor? Omdat je er klaar mee bent! Je hebt de les begrepen en je gaat verder! Nu doet hij die jou veroordeelt twee stappen achteruit op hetzelfde moment! Dus wie wint dit verhaal? Degene die oordeelt is een arme stakker omdat hij zijn eigen kuilen voor je graaft! In feite doe je het al heel lang! Geen wonder dat de wereld is zoals hij is! Je wist altijd hoe je de ander moest kleineren, belachelijk maken, met de vinger wijzen, de ander uitlachen, oordelen, bekritiseren, de ander scheiden, om welke reden dan ook! Je hebt dit altijd al gedaan! Kom hier niet met hypocrisie en zeg tegen mij: “Nee! Dat heb ik nog nooit gedaan!” Ah! Kijk naar de hypocrisie! Tegen wie probeer je te liegen? Niet voor ons, want wij zien precies wat je al gedaan hebt op elk punt in je leven! Het staat in je ziel gegrift! We hoeven niet in jullie levens te graven om daar achter te komen! Het zit in de ziel! In de kleine plekjes die overblijven rond jullie zielen! We weten dat een ziel vol vlekken er een is die veel oordeelt, die anderen veel schade berokkent! Een ziel die schoon is, niet helemaal, maar meer schoon, we weten dat het een ziel is die anderen respecteert! Dus, je kunt ons niet voor de gek houden! Je hebt dit geleerd! Om jezelf in elkaar te slaan! Om anderen minderwaardig aan je te maken! Door welk criterium? “Ah! Omdat ik er beter uitzie!” Wat doe je met je schoonheid? En antwoord me niet onbeleefd! Ik zeg je dat je er niets mee doet! Als je jezelf vult met ego omdat je mooi bent, zul je een leeg persoon zijn, zul je nutteloos zijn, zul je een verachtelijk persoon zijn omdat je denkt dat je beter bent dan alle anderen omdat je mooi bent! Maar van binnen ben je leeg, je bent hol, je hebt niets! Maar degene in de mal, waarvan ik niet weet wie hem gemaakt heeft, die niet zo mooi is, heeft een mooi hart omdat hij respect heeft! Omdat hij houdt! Hij doet niemand kwaad! Hij beschuldigt niemand! Het zorgt voor zijn eigen leven! Ah! Hij heeft een mooi hart, hij is verlicht! Maar het is niet mooi, toch? Dus, als het niet mooi is, heb je er niets aan! Waarom? Omdat op een dag iemand zei dat alleen degenen die mooi zijn enige waarde hebben! Iemand zei ooit dat alleen degenen die lang zijn enige waarde hebben, enzovoort! Ik blijf hier niet de onzin herhalen die jij gecreëerd hebt! Dus, ik kan ieder van u verzekeren: alles wat u hebt gedaan zal bij ieder van u aankloppen en het zal hard aankomen, want u zult terug moeten kijken en vergeving moeten vragen aan allen die u hebt veroordeeld, allen die u hebt mishandeld, degenen die u hebt gescheiden, degenen die u hebt gediscrimineerd! Je zult dit moeten doen want het moment is gekomen!  Al die houdingen zullen niet onbeantwoord blijven! De les moet geleerd worden! 

En nu is het moment gekomen dat er niet meer naar gekeken kan worden! Er is geen enkele manier meer om niet aan te geven dat je het echt gedaan hebt! Het heeft geen zin het te ontkennen! Ik heb je al gezegd: ontkenning maakt het probleem erger! Dus, het zal geen goed doen! Het moment is gekomen, mijn broeders, voor de waarheid! Ah, maar wat is interessant? Laten we gaan! Wat is interessant? De waarheid over de ander! Ah, dat is fantastisch! En het wordt roddel. En het wordt commentaar. En je zet het op sociale media (zoals je zegt). “Zie je? Wist je dat?” Dat is geweldig! Om over de waarheid van de ander te praten is te goed! Heb je jezelf in de spiegel bekeken? Heb je ooit in de spiegel gekeken en je eigen waarheid gezien? Heeft niemand ooit zijn eigen waarheid gezien? Heeft niemand ooit achter je rug om gelachen om je eigen waarheid? En daar sta je dan, vol houding, lachend om de waarheid van iemand anders! Zal iemand om de jouwe lachen, of hebben ze dat nog niet gedaan? Welk recht heb je dan om te lachen om andermans waarheid? Welk recht heb je om te zeggen: “Goed gedaan! Je hebt het verkeerd gedaan, nu goed gedaan!” Is dat niet hoe je praat? Ik zie je! Jij zegt dat! “Goed gedaan zo-en-zo!” Kijk uit! Wees voorzichtig, want elke keer dat je “Goed gedaan” zegt, zitten er twee kanten aan: de ene is wat je naar de persoon hebt gestuurd, de energie die je naar hem hebt gestuurd en die was niet goed! En de andere, de boemerang die je gemaakt hebt omdat het daar gaat raken en het gaat terugkomen! Het zal naar je terugkomen! Op welke manier? Op vele manieren!

Dus, de energieën die aankomen brengen de waarheden, ook de jouwe! Het is dus het moment om naar je eigen navel te kijken! Laat de waarheid van de andere achter! Het is zijn probleem, niet het jouwe! Zorg voor je waarheden! Zorg voor je fouten! Van je slechte keuzes! Nu is het moment gekomen! Er is geen vluchten meer! Het moment is aangebroken waarop: of je zorgt of je zorgt! Er is geen andere keuze! Je moet naar jezelf kijken! De tijd is gekomen om te vergeven, te vergeven, om vergeving te vragen! Ik heb het hier al gezegd, het is het herhalen waard: weinigen hebben de moed om vergeving te vragen of om van aangezicht tot aangezicht te vergeven, weinigen hebben het! We doen zelfs een beetje moeite, want als we verwachten dat jullie elkaar allemaal recht in de ogen kijken, gebeurt er niets omdat jullie je doodschrikken en schamen! Dus als je aan die persoon denkt en om vergeving vraagt, zal die persoon op de een of andere manier die vergeving, dat verzoek om vergeving, ontvangen! En als ze een geëvolueerd hart heeft, zal ze aan je denken: “wow! É!” Ze zal goed over je denken omdat de energie die je naar haar uitstraalde, namelijk het verzoek om vergeving, in haar hart weerklinkt en ze denkt: “Ik ga op zoek naar die en die! Ik wil niet meer met hem vechten! En alles lukt! Op dezelfde manier, vergeving! Vergeef degenen die je iets hebben aangedaan! Denk gewoon aan de persoon en vergeef! En die energie in het hart van de ander zal veranderen, hij zal het accepteren en heel blij zijn dat hij vergeven is! Dit is een kleine dispensatie die wij u hebben verleend omdat er anders niets zou gebeuren! Slechts weinigen hebben de moed om de confrontatie aan te gaan, om te vergeven en om vergeving te vragen! Dus, het kan op afstand! Nu, het moet het hart in het midden hebben! Het is niet, “ah, dat is goed! Ik vergeef je!” Het heeft geen zin! Je sprak tot de lucht, tot het universum, niet tot de persoon! Je moet aan die persoon denken en met liefde denken! Niet in woede denken! “Oh, dat is goed! Ik zal over dit en dat nadenken. Oké, ik zal nadenken over dit en dat? Vergeet het! Je zult niets doen! Je moet denken met genegenheid, met liefde en de energie sturen dat je wilt vergeven of om vergeving wilt vragen! Doe het! 

Nu, je hebt veel te doen! Vergeven en om vergeving vragen kan niet alleen in een ruzie, in het verbreken van relaties! Nee! Het past in oordelen! Het past in de kritiek! Het past discriminatie! Het past in roddels! Het past in een heleboel acties die je elke dag onderneemt! Dus, het zou interessant zijn als je voor iedereen vergiffenis zou kunnen schenken! Als je het je herinnert, doe het! Vul de planeet met vergiffenis! Vergeving brengt liefde met zich mee! Als het goed gebeurt, brengt het liefde met zich mee! En dat is fantastisch, want het doorbreekt de vibraties van woede, haat en wraak en begint een nieuwe egregorie te genereren! Probeer dit te doen! Als u denkt aan iemand die u op een dag, op een bepaald moment slecht hebt toegesproken, bekritiseerd of wat dan ook, vraag dan om vergeving! De persoon zal een energie ontvangen! Ze zullen niet goed begrijpen wiens schuld het was, maar ze zullen het ontvangen en het zal hen goed doen! Het zal ze zeker goed doen! 

Dus, probeer je kijk op het leven te veranderen! Stop met je zorgen te maken over andermans leven! Stop met roddelen! Zorg voor je eigen weg! Het moment, nu, is om naar je eigen pad te kijken! Ik begrijp dit niet echt, want een vlo achter het oor bijt alleen maar! Ik begrijp dit gezegde niet! Echt niet! Maar, ik herhaal het: ik laat u achter met de vlo, die in uw oor bijt: wie zegt dat morgen niet alles gebeurt? En dan, morgen zal het gebeuren! Dan zul je morgen je handen naar je hoofd heffen: “Mijn God! Ik heb niet gedaan wat ik had moeten doen! En wat nu? Nu is het te laat, schat! Je moment is voorbij! Begrijp je dat? Dat het moment nu kan zijn! Het kan morgen zijn! Wie zegt dat het niet kan? Garandeert iemand het? Tekent iemand hieronder dat het misschien niet morgen is? Je verspilt dus tijd aan het bekijken van het pad van de ander, het leven van de ander, de fouten van de ander en je vergeet dat je je eigen fouten moet opruimen! En als het op enig moment gebeurt, ben je klaar, schoon! En dan, wat zeg je? Wanneer gaat het gebeuren? Niemand weet het! Het kan morgen zijn! Wat als Vader/Moeder God vandaag besluit dat morgen Gaia opstijgt? Hoe gaat het met je? Schoon? Heb je je huiswerk gedaan? Daar, helaas, zal ik u vertellen dat niemand hier zou passeren! Niemand! Besef je dat je tijd verspilt? Je verspilt je tijd? Elkaar bekritiseren! Wijzende vingers! Jureren! Kijk naar jezelf! Verbeter je leven! Vergeet het leven van de ander! Dit is het moment om naar binnen te kijken, niet naar buiten! Niet naar buiten, want je kunt elk moment verrast worden en erger nog: je kunt de kans verspelen! Dan zal ik je zeggen dat je veel zult huilen omdat je spijt zult hebben dat je niet hebt gedaan wat we je steeds hebben gezegd! 

Dus, profiteer van alles wat komen gaat! Kijk in jezelf! Vraag naar de energieën die aankomen, het zijn zeer krachtige energieën! Je kunt alles vragen wat je wilt: 

“Mogen de energieën me laten zien, waar ik moet verbeteren!

Mogen de energieën mij doen inzien, wie ik moet vergeven!

Mogen de energieën mij doen inzien, wie ik om vergeving moet vragen!

Mogen de energieën me laten zien, waar ik moet verbeteren!

Zo eenvoudig is het! En jullie zullen slagen, beetje bij beetje, door je ervan bewust te zijn dat de energieën dit doen, door al die verstrikkingen, al die concepten, al die achterhaalde, verkeerde en belachelijke overtuigingen die in jullie geest zijn geplaatst te verwijderen, zodat jullie jezelf vanuit een andere hoek kunnen gaan zien! Dit is wat er nu gebeurt! Laat het moment niet voorbijgaan! Duw je problemen niet vooruit, want dan worden ze voor jou ondraaglijk! Dan, wanneer het lijden komt, zult u zich herinneren: “Ja! Ik had het toen moeten aanpakken, maar dat deed ik niet! Nu, hier ben ik vreselijk aan het lijden! Dat klopt! En waarom? Door gebrek aan moed, luiheid, gebrek aan moed en het verspillen van tijd aan het kijken naar andermans leven. Dus, vul jezelf met moed! Vul jezelf met moed! En loop over je problemen heen! Kijk ze in het gezicht, laat ze zien wie de leiding heeft, want op het moment dat je het probleem in het gezicht kijkt, begrijp je wat het probleem heeft veroorzaakt en leer je de les en verdwijnt het probleem omdat het leren heeft plaatsgevonden! 

Dit is dus de boodschap die ik u vandaag wil meegeven: het moment is aangebroken voor zelfkennis, voor zelfbehandeling, voor zelferkenning van fouten, van mislukkingen, van slechte keuzes, van slechte houdingen, van slechte gedachten! En daarmee verbonden is het moment van vergeving, van vergeven en vergeving vragen! Dan zullen jullie grote stappen zetten naar het Licht, naar evolutie! Nu, ieder van jullie kiest het pad! Velen hier zullen het eens zijn met wat ik zeg en velen zullen zeggen: “Ik ben het met niets van dit alles eens!”. En dat is in orde! Het zijn keuzes! Het zijn altijd keuzes! Ik kan niet anders dan je waarschuwen! Je kunt ermee stoppen, ik kan niet stoppen met je te waarschuwen! Dus je bent gewaarschuwd! Nu, maak je keuzes! Weet precies welk pad je gaat bewandelen! Waar wil je heen? In het licht, in de evolutie, in de Vijfde Dimensie! Dat is geweldig! Maar voor dit alles heb je maar één keuze: alles doen wat ik heb gezegd, anders vergeet je de evolutie, vergeet je dat verlichte pad omdat je geen tijd hebt om er te komen! Maak gebruik van alle kracht van het Licht dat komt! Gebruik dit Licht in je voordeel, want het helpt je ook om de problemen op te lossen, niet alleen om ze te laten zien! Het helpt je om de oplossing te zien, helder en kristalhelder omdat het Licht is! En Licht verlicht! Lichtshows! Dus, misbruik dit licht! Maak er veel misbruik van! Maak van dit Licht, dat komt, een metgezel, elke seconde! Doe het! En over een tijdje, als je terugkijkt, zul je zeggen: “wow, wat een mooie weg heb ik afgelegd! Wat een mooi pad heb ik aangelegd! Ik ben op niemand gestapt, ik heb niemand pijn gedaan, ik heb geen slechte energie op iemand losgelaten! Kijk eens wat een mooie weg ik heb afgelegd! En dit is geen ego! Het is het besef dat je geleerd hebt dat je de ander volledig moet respecteren, wie hij ook is, wat hij ook gedaan heeft! Het is niet jouw probleem! Het is zijn probleem! De dag dat je dit leert, zet je een grote stap in de evolutie! 

En tot slot zeg ik u nogmaals: het is een kwestie van keuze! Wat kies je om te leven? Of liever, hoe kies je ervoor om vanaf nu te leven? Vergeet het verleden! Je begint het verleden nu te elimineren! Wat ga je vanaf nu doen? Ga je door met wat je eerder deed of probeer je dezelfde fouten niet te herhalen? Ga je proberen te evolueren? Nogmaals, ik zeg u: dit zijn slechts keuzes! En we kunnen er niets aan doen, je hebt een vrije wil! Kies uw weg, ieder van u, en u zult zeker heel dicht bij de evolutie zijn of u zult er steeds verder van verwijderd zijn, want het moment loopt ten einde! Het moment nadert! Dus, maak je keuzes! Welke kant wil je op? Het zijn tegengestelde kanten en richtingen, ze zijn niet parallel! Het zijn tegengestelde richtingen! Als je het pad van het Licht neemt, nader je het Licht! Als u het tegenovergestelde pad neemt, verwijdert u zich van het Licht! Er is geen andere manier! Maak je keuzes! En in de toekomst, die misschien niet zo ver weg is, zul je de resultaten zien! Absoluut! 

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.