Aartsengel Michaël Live 15-05-24

Geliefden! IK BEN AARTSENGEL MICHAËL!

Ik hou ervan als deze dingen gebeuren! Als iets uit het ritme gaat, vind ik dat geweldig! Omdat jullie net domme kakkerlakken zijn, in feite is dat een heel interessante term: domme kakkerlakken! Heeft iemand ooit vastgesteld of een kakkerlak duizelig wordt? Maar kom op, ik herhaal het: domme kakkerlakken, die rondrennen en niet weten wat ze moeten doen. Problemen gebeuren, mensen overal! En ik zeg je dit: communicatie gaat je een hoop problemen geven, want alles gebeurt tegelijk! Maar vandaag zal ik het niet te lang maken, ik zal het kort en bondig houden. 

Ik zou willen dat ieder van jullie die zaterdag naar de bijeenkomst gaat, probeert van de bijeenkomst geen feest te maken, geen plaats te maken voor roddel, voor nutteloze en zinloze gesprekken. Laat iedereen arriveren met een verlicht hart en, wanneer ze voet zetten op de plaats waar de bijeenkomst zal plaatsvinden, zich laten omhullen door de energie die daar geïmplanteerd zal worden. Natuurlijk wil ik geen 800 marionetten, de een tegenover de ander zonder een woord te zeggen. Alles wat ik wil is dat de concentratie en overgave uit het hart van elke persoon komt! Dat niets, maar dan ook niets de geest kan verstoren van ieder van jullie die er zal zijn! 

Het moment, mijn broeders en zusters, ook al zijn velen het er niet mee eens, het moment is er een van vreugde omdat het niet gemakkelijk is om 800 mensen samen te brengen op dezelfde plaats, met hetzelfde idee, hetzelfde doel! Het is niet gemakkelijk! Maar het is ons in de loop der tijd gelukt (…) vanwege de sfeer in de zaal. Praten, ja, maar probeer een gesprek op hoog niveau te voeren! Niet over problemen praten! Niet roddelen! Geen commentaar op andermans kleren! Niet klagen over het vliegtuig dat schommelde of de bus die ook schommelde! Ik wil geen klachten! Wat er gebeurde op ieders reis om er te komen, bleef op het moment dat het gebeurde! Als ik daar binnenkom wil ik geen klachten! Ik wil geen opmerkingen die je vibe laten zakken! Geef commentaar op hoe goed het is om daar te zijn! Hoe dankbaar je bent om daar te zijn! Hoe blij je bent om daar te zijn! Om elkaar persoonlijk te ontmoeten! Voor het creëren van deze geweldige groep, deze geweldige familie met hetzelfde doel! 

Dus zeg ik tegen ieder van jullie: nu is het tijd om meer dan ooit te internaliseren! Op de laatste bijeenkomst waren er mensen waarvan ik zei dat ze niet zouden komen. En ik bevestig dat ze niet zullen komen! Ik wil niemand van jullie ervan weerhouden om naar de volgende bijeenkomst te gaan! Ik zou willen dat iedereen gaat met een open hart, met veel liefde in hun hart! Dat iedereen nadenkt over wat er op dit moment gedaan kan worden op zijn eigen reis. 

Broeders en zusters lijden, elk met hun eigen pijn. Natuurlijk ben ik niemand vergeten! Natuurlijk zullen we ze helpen! Nu hoef ik niet iedereen bij de hand te nemen om ze iets te laten doen. Ik heb jullie gezegd: wees solidair, help op elke mogelijke manier! Maar ik denk niet dat ik dit de hele tijd moet blijven herhalen, en ik hoef jullie ook niet steeds boodschappen te geven om iets te doen. Iedereen die zich bewust is van wat solidariteit betekent, moet zijn steentje bijdragen. 

Op de vergadering zullen we beslissen wat we op de volgende vergadering zullen doen. Ik zal de beslissing niet nemen omdat… voor je het zegt, het is niet uit angst! Het zou heel grappig zijn als ik ergens bang voor was! Maar ik wil het aan jullie overlaten om te beslissen, wat ieder van jullie echt denkt, of de bijeenkomst in november goed zal zijn of niet. Dat beslissen we zaterdag op de bijeenkomst! Het is belangrijk dat ieder van jullie niet alleen aan jezelf denkt, maar aan alle anderen! Denk aan de logistiek die nodig is om iedereen daar te krijgen! Begin dus heel goed na te denken! 

Vraag niet aan de ander, het is aan jou, wat denk jij dat er moet gebeuren op de volgende bijeenkomst? 

Ik laat de beslissing aan jullie over en ieder van jullie zal zijn eigen stem uitbrengen! 

Ik wil dat jullie niet aan jezelf denken, maar aan het geheel! 

Denk aan het geheel, niet aan jezelf! En jullie zullen de beslissing nemen, niet ik! 

Dus, mijn broeders en zusters, ik heb vandaag niet veel te zeggen, want ik zal veel te zeggen hebben op de bijeenkomst. Moge iedereen aankomen, zoals ik al zei, met een open en verlicht hart! Moge iedereen aankomen met liefde in zijn hart! En laat alle problemen buiten. Het zal geen plaats zijn voor gezeur of problemen. Het zal een bijeenkomst van actie zijn voor de hele planeet! Er is geen A of B! Er is geen hier en daar! Er is een planeet waarop velen lijden! Laten we ons ego even opzij zetten! En nogmaals zeg ik: denk aan het geheel! Niemand lijdt meer dan iemand anders! Iedereen lijdt wat hij oogst naargelang wat hij heeft gezaaid op zijn reis! De intensiteit varieert met ieders reis! Maar niemand lijdt meer dan nodig is, want God de Vader/Moeder staat het niet toe! Maar God de Vader/Moeder staat keuzes toe en alle lijden is altijd het resultaat van een keuze. 

Dus laten we aan het geheel denken, niet hier, niet daar, het is het geheel, de planeet als geheel! En laat ieder komen met zijn deel van liefde en licht, die samen een verschil zullen maken! Begrijp dat! 

We zullen weer samen zijn! Het zal een prachtige dag worden! Ik hoop van harte dat liefde en licht elke hoek van die plek vullen! En dat degenen wiens hart een beetje hard is, tussen nu en dan de tijd zullen hebben om hun hart te verzachten. Lijden is aan iedereen! Niemand hoeft te lijden onder het lijden van een ander!

En tot slot wil ik jullie nog één waarschuwing geven: herinner je je het verbod van de bijeenkomst van vorig jaar nog? Niet knuffelen! Denk je dat ik het vergeten ben? Denken jullie dat er iets veranderd is? Er is niets veranderd! Een liefdevolle blik is meer waard dan een nepknuffel! Als je niet begrijpt waarom, vraag het dan aan anderen! Maar ik zal het uitleggen! Wanneer je omhelst, verenigen harten zich, worden energieën uitgewisseld. Als beide harten verlicht zijn, geweldig, er is een uitwisseling van verlichte energie voor beiden! Maar als een van je harten niet verlicht is, laat je je energie, een deel ervan achter bij het andere hart en ontvang je een deel van dat slechte ding in je hart. Dan zou iemand kunnen antwoorden: “Maar ik weet zonder wie ik ga knuffelen!” Kennen jullie elkaar allemaal? Kennen jullie elkaar allemaal? Zijn jullie allemaal al lang vrienden? Vertrouwen jullie elkaar allemaal? Dus bij twijfel is het beter om het niet te doen! Zoals ik altijd zeg: ik bepaal de regels, maar als jullie ze niet willen volgen, is dat prima, het is jullie keuze. Maar ik wil graag dat deze regel wordt gerespecteerd, net zoals bij de laatste bijeenkomst en niemand ging dood! Niemand hield op iemand leuk te vinden omdat ze hem niet knuffelden! Alles ging heel goed! Dus, in deze (samenkomst) gaan we op dezelfde voet verder! 

En vergeet niet aan het geheel te denken, niet aan jezelf, niet aan een specifieke plaats, maar aan het geheel! De planeet bestaat niet alleen hier in dit land, de planeet is heel groot, dus laten we aan het geheel denken! En moge jullie allemaal arriveren met veel liefde en licht!

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.