Aartsengel Michaël Live 16-08-23

Geliefden! IK BEN AARTSENGEL MICHAËL!

Wat kan ik vandaag zeggen? Ik zie enkele blije harten, enkele niet zo blije harten. Maar vandaag wil ik jullie een interessant onderwerp brengen! Ik heb hier ooit gezegd dat wij – ik bedoel, Lichtwezens – ook onze spelletjes hadden, we hadden ook onze grapjes. Natuurlijk hebben we meestal veel werk te doen, maar we nemen altijd de tijd om samen te komen, te praten en te spelen – waarom niet! We zijn niet zo serieus dat we onderling geen grapjes maken, dat doen we wel! Vergeet niet dat vreugde een gevoel van hoge vibratie is. En om vreugdevol te zijn, moeten we goede gedachten denken, goede dingen zeggen en onszelf goed voelen. Gelukkig voor ons is dit constant. Dus we zijn altijd blij! Als we bij elkaar komen, is het een en al vreugde. Op dat moment proberen we alles te vergeten wat we graag zouden willen, maar wat helaas niet gebeurt.

En hoe zien onze spelletjes eruit? Hebben we winnaars en verliezers? Natuurlijk zijn die er! Maar we proberen altijd spelletjes te spelen waar geen ruzies bij komen kijken. Ik zou ze meer spelletjes willen noemen, spelletjes waar geen winnaar of verliezer is. Maar kom op! Er is een spel waarbij iemand wint en iedereen verliest. En wat is het gevoel op dat moment? Degene die wint is vol branie en is helemaal – zoals je zegt – chique. En degenen die verliezen worden boos, verwijten zichzelf, vloeken omdat ze hadden kunnen winnen. Natuurlijk niet! We weten precies dat het een spel is, gewoon een spel. Er zijn geen verliezers. Er zijn geen winnaars. Er is degene die eruit sprong, degene die erin slaagde om, binnen de regels van het spel, te komen waar hij moest zijn. Zijn de anderen boos? Natuurlijk niet! Want wij zien alles als een grote grap! We zien alles als een hobby, iets waar we veel om moeten lachen. En uiteindelijk maakt het niet uit wie er wint, want het doel was niet om te winnen, het doel was om te spelen, om samen te zijn, om er allemaal te zijn op een moment van vreugde, op een moment waarop winnen of verliezen niet het minste verschil maakt.Natuurlijk weet ik dat als ik deze concepten aan jullie voorleg, velen van jullie hun neus al ophalen – jullie zijn concurrerend! En waarom ben je competitief? Ten eerste wordt je ego opgeblazen als je de mogelijkheid ziet om kampioen te worden en de maatschappij zelf, je eigen wereld, pusht je om beter te zijn dan de ander. Het is een constante competitie, het hoeft niet eens een spel te zijn, je concurreert altijd met iemand. Dus vraag ik je: ben je altijd de winnaar? Verlies je altijd? De grote vraag hier is: wat doe je om altijd te winnen? Velen zullen verschillende antwoorden geven: omkopen, kopen… Niemand wint altijd op basis van verdienste alleen! Met degenen die altijd, altijd, altijd winnen is iets mis. Natuurlijk is er de persoonlijke kant, natuurlijk is die er! Je bent goed in wat je doet, dus je wint altijd! Maar alles heeft een grens! Niemand is onoverwinnelijk, want als iemand onoverwinnelijk wordt, is er iets mis.

Dus, de moraal van dit hele verhaal dat ik je vertel: je leven is een constant geschil, je vecht constant om iets, je jaagt iets na, je verliest iets, het is altijd zo!  Maar waarom zeg ik dit allemaal? Laten we gaan! Natuurlijk heb ik het over de Ontmoeting. De beslissing is genomen! Het resultaat werd aanvaard en het was een eerlijk resultaat, eerlijk omdat er niet gebluft werd, er werd niet vals gespeeld, er was niets dat de energie van de wedstrijd verminderde. Jullie deden mee aan een wedstrijd. Goed gedaan! Degene die won was blij en degene die verloor, hoe nam die het op? Dat is dus mijn punt! In je dagelijkse wandelingen verlies je meer dan dat je wint, want je concurreert de hele tijd, zelfs met jezelf! En meestal verlies je, en waarom? Dan stel ik je een vraag – in plaats van waarom, stel ik je een vraag:

Hoe zie je het spel? Hoe zie jij een wedstrijd? Een wedstrijd op leven en dood, een wedstrijd waarin ik altijd moet winnen, zie je het zo? Of speel je het spel gewoon, zonder het resultaat te verwachten, je speelt gewoon. Als de uitkomst gunstig is, dan prima, je hebt in je handen geklapt. En zo niet, dan is dat ook prima! “Ik was er om te spelen, niet om te winnen!” Dan zul je zeggen: “Oh, maar wacht eens even, we willen altijd alles winnen!” Ik weet het! Ik weet dat je in alles, in alles, altijd wilt winnen! En waarom is dat? Omdat het ego in je geest zegt: “Kijk, je bent heel goed! Je bent geweldig! Je bent veel beter dan alle anderen, dus je moet winnen!” En dan raak je vol van jezelf, je zit vol trots omdat je weet dat je gaat winnen, je wilt winnen tegen elke prijs. Oh nee, ik ga niet in op die andere verdienste van winnen ten koste van alles, dat valt buiten de context van waar ik het over heb.

Goed gedaan! Je doet elke dag mee en je moet altijd winnen! En dan kan het gebeuren dat je af en toe wint. En als je verliest? Ga je dan zitten huilen? Ga je in een hoekje zitten klagen: “Goh, er is mij onrecht aangedaan! Waarom heb ik niet gewonnen? Ik verdiende te winnen!” En blijf je daar in je binnenste bij stilstaan als een Karma dat je moet uitleven, alleen maar omdat je niet gewonnen hebt. Laten we hier eens over nadenken: je bent gewend om een spel op te vatten als verliezen en winnen. Dus kom op! Je doet mee aan een wedstrijd, één persoon wint omdat de anderen verliezen? Wat misten de anderen? De status van eerste prijs? Wat mij betreft verlies je niets, je wint gewoon iets. Besef je hoe je er anders tegenaan kunt kijken? Realiseer je je dat er niet dat spelletje bestaat dat door jouw maatschappij is gecreëerd van verliezen en winnen? “Oh, hij heeft gewonnen, dus jij hebt verloren!”. Waarom heb je verloren? Heb je net een titel verloren? Heb je iets verloren dat je niet gewonnen hebt? Maar je was gewoon aan het spelen! Dus dat maakt jouw wereld zo competitief, omdat je altijd denkt dat je moet winnen. “Oh, ik moet altijd winnen omdat ik de goede ben! Dus ik moet winnen!” Maar voor wie ben je goed? Misschien heb je binnen die context iets geweldigs gedaan, maar hoe zit het met de rest?

Dus mijn punt is dit: met winnen win je ook niets! Het wint in een samenleving die de besten waardeert! Het wint in een wereld die met de vinger wijst naar degenen die verliezen! Waar binnen het evenwicht niemand verliest, wint niemand! Als we spelen, krijgt degene die “wint” (tussen aanhalingstekens) een dikke knuffel van iedereen. Er is geen prijs! Hij hoeft niets te doen om die prijs te krijgen! Hij heeft gewoon harder zijn best gedaan dan alle anderen! Hij verdiende een knuffel van iedereen, dat was de prijs! Jij niet! Jullie maatschappij legt eeuwige competitie op, waar de winnaar wordt verheven, vergoddelijkt, aan de top geplaatst en de rest, de verliezers, worden genegeerd, vergeten. Het maakt niet uit wat degenen die verloren hebben weten, ze kunnen slecht zijn in dat spel en de anderen kunnen veel beter zijn dan degene die daar staat op te scheppen over de eerste plaats.

Terug naar het punt! Dus, wat ik wil, wat ik zou willen, is dat telkens als er een geschil is tussen jullie, jullie alles met liefde bekijken! Het maakt niet uit of je wint of verliest. Het maakt niet uit! Zolang het spel eerlijk is en dit spel eerlijk is geweest, maakt het niet uit wie wint, het maakt niet uit wie niet wint! Laten we ophouden ze verliezers te noemen, want ze hebben niets verloren! Begrijp dat goed! Jij hebt niets verloren! Je hebt verloren wat je niet gewonnen hebt, wat de eerste plaats gewonnen heeft. Wat heb je verloren? Niets! Begrijp dat goed! Niemand verliest iets! Je hebt de prijs niet gewonnen, maar je hebt niets verloren! Heb jij iets verloren? Ben je je kleren kwijt? Ben je je huis kwijt? Heb je iets verloren? Natuurlijk niet! Dan ben je niets kwijt!

Dus ik wil dat je leert spelen. Het leven is een constant spel waarin je verliest, omdat je het meestal zo ziet. Dus ik vraag je:

Wat heb je verloren? Je hebt die prijs niet gewonnen, niemand heeft iets verloren! Niemand verliest iets wat hij niet heeft! We verliezen alleen als we iets hebben, en als je het niet had, wat heb je dan verloren? Niets!

Dus stop en begin dit gezichtspunt in je leven te observeren! Wanneer je iets probeert en het lukt niet, “Oh, ik heb verloren!”, nee, je hebt niet verloren! Je hebt niet verloren omdat je het niet had, dus je bent nog steeds hetzelfde! Doe je mond niet open en zeg dat je verloren hebt, want dat klinkt slecht in het universum! Het universum verwelkomt niet degenen die denken dat ze verloren hebben, want in werkelijkheid heb je niets verloren! 

Luister hier altijd naar: niemand verliest wat hij niet heeft! Het spel heeft een prijs, wie wint neemt de prijs, wie niet wint neemt niets, maar hij verliest ook niets! Begrijp dit: er is geen verlies! Stop met het slachtoffer spelen! “Oh, ik heb verloren! Oh, ik ben een verliezer! Oh, want ik verlies altijd!” Je hebt niets verloren! Je bent nog steeds hetzelfde! Je hebt alleen die prijs in dat spel niet gewonnen!

Laten we ophouden de dingen altijd negatief te bekijken! Begin de dingen op een meer volwassen manier te bekijken, want boos worden omdat je verloren hebt is kinderachtig, het is niet meer volwassen! Volwassen, je hebt verloren (zoals je zegt) sta op… schud het stof van je af en ga aan de slag. “Oké! Ik heb niets verloren!” En dat ben je echt niet! Kijk er niet zo naar! Onthoud altijd mijn woorden: 

Je hebt iets met iemand uitgevochten, heb je niet gewonnen?

Je hebt niets verloren!

Je hebt niet gewonnen wat de ander gewonnen heeft, dat is anders!

Je verliest alleen wat je hebt, wat je niet hebt verlies je niet, want het bestaat niet!

Ja, mijn broeders, dit lijken dwaze dingen, maar dat zijn ze niet! Want je voelt je zo minderwaardig, zo wanhopig omdat je verloren hebt, dat het je geen goed doet. Je ziet jezelf als minderwaardig omdat je verloren hebt, maar wat heb je verloren? Niets! Dus er is geen minderwaardigheid! En degene die verliest is nooit minderwaardig, hij heeft misschien niet dezelfde voorbereiding als de ander, om vele redenen, maar hij zal nooit minderwaardig zijn! Minderwaardig is een heel zwaar woord om op jezelf te plakken. Verslagen, inferieur, onbekwaam, gebruik deze woorden niet want ze hebben een enorme kracht! Als je zegt: “Ik ben onbekwaam!” Je hebt geen idee wat je aantrekt in het Universum! Meer van je onvermogen en vele andere kleine dingen! 

Wees dus voorzichtig met de bijvoeglijke naamwoorden die je gebruikt! Kleineer jezelf niet voor onzin! Alles is een spel, tussen twee of meer mensen, waarbij er één een prijs wint, dat is alles! Verder gebeurt er niets, je gaat door zoals je het spel bent begonnen, je hebt niets verloren! Realiseer je je dat je het woord verliezer uit je woordenschat moet leren schrappen? Er bestaat niet zoiets als een verliezer! Niet in een spel! Ah, velen hier beweren: “nee, maar er is dit spel, er is dat andere en…” Ik maak me geen zorgen over wat voor soort spelletjes je hebt! Er zijn spellen die je verliest, natuurlijk zijn die er! Maar het zijn niet die spellen waar ik het over heb, ik heb het over wedstrijden. Verliezende wedstrijden waar geld mee gemoeid is, daar geef ik geen commentaar op, dat is het niet waard! Iedereen gaat zijn eigen weg!

Maar terug naar ons spel. We hebben dus een spel gespeeld. Goed gedaan! Wat zei ik daarnet? Een spel heeft veel, heel veel kansen en iedereen kan degene zijn die de prijs wint. Ik ga het woord winnaar niet gebruiken, want om een winnaar te hebben is er een verliezer. Dus het is geen winnaar, het is degene die de prijs wint, er zijn geen verliezers! Goed gedaan! Elk spel heeft zijn eigen regels.

Dus, in ons spel, het jaar daarvoor had ik besloten dat het in Rio de Janeiro zou zijn, ik had het besloten en het was zo! Bij de tweede ontmoeting, de plaats met de meeste volgers van het kanaal, wel, er was een winnaar. Deze keer, wat zei ik? Locaties voor duizend mensen in heel Brazilië. Wat gebeurt er dan? Hoeveel locaties zijn er in dit enorme land? Veel! Maar sommigen, slechts enkelen, hadden de goede wil om hun huis te verlaten, naar de plaats te gaan, op te staan, alles mee te nemen zoals afgesproken.

Maar goed ! Het land is enorm, maar op hoeveel plaatsen ben je geweest? Begrijp je het? Begrijp je dat hoe meer het spel verdund is, hoe moeilijker het is voor een winnaar om te schieten omdat er zoveel opties zijn! Weinig opties maakt het makkelijker! Het blijkt dus dat we de derde, fysieke ontmoeting zullen hebben, in dezelfde staat als voorheen. Dan komen de harten in opstand! “Ah, want het moest hier zijn! Ah, maar het moest daar zijn! Ah, maar het moest daar zijn! Oh nee, maar het moest hier!” Wat was er afgesproken? Dat er gestemd zou worden en de stemming heeft plaatsgevonden! Er valt niets te bespreken! Er valt niets te veranderen! Er valt niets te veranderen! Wil je het ergens anders? Je hebt meer opties nodig! Dat is alles, meer opties! Want als je één plaats uit elke staat inbrengt, zal het altijd hetzelfde resultaat zijn. Begrijpen jullie dat? Jullie hebben dit over jezelf afgeroepen! Hoeveel waren bereid om precies te doen wat er van hen gevraagd werd? Niet veel! 

Dus ik geef jullie een suggestie: begin morgen met het zoeken naar plaatsen! Noteer de voorwaarden. Degenen die ten minste aan de minimumvereisten voldoen, moeten geboekt worden en als het zover is, heb je alles klaar. Besef je wat er gebeurt? Het probleem is dat maar weinig mensen bereid zijn om te doen wat ze hebben gedaan. Zolang er maar één plaats is, zal het altijd hetzelfde blijven. Het is niet mogelijk dat er maar één locatie is in elke staat in dit land. Dat geloof ik niet.

Dus je wilt een eerlijkere stemming? Ga ervoor (zoals je zegt)! Zoek, heb opties, hoe meer opties hoe meer verwatering! Dan zal het een eerlijk proces zijn, vanuit jouw oogpunt! Er is geen onrechtvaardigheid! Er zou onrechtvaardigheid zijn als het spel niet eerlijk was, en het spel was extreem eerlijk! Dus begin de volgende keer van tevoren te bewegen! Begin te zoeken naar plaatsen vanuit hetzelfde perspectief als die ene, duizend mensen! Begin met zoeken en leg veel opties op tafel! Dan kun je de uitkomst van het spel veranderen. 

Het belangrijkste is nu dat degenen die denken dat ze niet kunnen gaan, nooit zullen kunnen gaan omdat het niet in hun staat is, dat ze er nooit zullen kunnen zijn omdat het te ver weg is. Waarom vibreer je niet andersom? In plaats van te zeggen dat je nooit zult gaan omdat het ver weg is, waarom zeg je niet: de volgende keer ga ik, ik weet niet hoe, maar ik ga? Leg de manier waarop je gaat in de handen van het universum, want je hebt gezegd: “Ik ga!”. En dat ga je ook! Dus stop met zeurende kinderen te zijn die over alles klagen. In plaats van te klagen, maak decreten: “Ik ga nu! Waar ik ook heen ga, ik ga!” Als je het vanuit je hart zegt, garandeer ik je dat je gaat!Dus, mijn broeders, alles gebeurt via jullie eigen organisatie! Niets was anders! Dus begrijp het, heb meer kansen, meer keuzes zodat alles meer verdund wordt! Ik kan jullie dit verzekeren: als een groep verenigd is, kan het veranderen, zelfs een kleine staat, de kleinste van het land. Als een groep wil veranderen, zal het veranderen – je moet er gewoon in geloven! Het grote probleem hier is jullie gebrek aan vertrouwen in jezelf! Dat is het!

Dus, les van de avond: er is geen winnaar en verliezer, er is degene die de prijs wint! De ander heeft niets verloren omdat hij niets had, dus heeft hij niets verloren! En voor de volgende bijeenkomsten: zoek meer plaatsen! Realiseer je je dat het aantal mensen dat ging erg klein is voor de grootte van dit land? En waarom was het klein? Omdat niemand iets wilde achtervolgen! Is dat zo? Nu heeft het geen zin om als een kind in de hoek van de deur te gaan zitten huilen, dat leidt tot niets!

Leer: elke wedstrijd is een verrassing. Jullie hebben dit resultaat teweeggebracht, niet wij! Denk niet dat wij ervoor gekozen hebben, het was jullie keuze! En jij hebt deze keuze gemaakt! Zo simpel is het! Denk harder! Wil het meer en ik garandeer je dat je het spel gezien hebt! Wees daar zeker van! 

En nog een belangrijk punt: Zoals ik al eerder zei, deze vrouw wordt nergens bij betrokken! Behalve de bureaucratie, dat is alles! Voor de rest zorg jij! Dat is het!

Nog een punt: Zoals ik al zei op de vorige bijeenkomst, maken jullie deze keer een T-shirt zonder de bijeenkomst te noemen. 

En dit T-shirt wordt gebruikt voor alle bijeenkomsten, begrepen? Het is dus een T-shirt dat je meerdere keren zult dragen. Maar ik denk dat ik een regel moet maken, want ieder van jullie heeft een andere manier van denken, een andere smaak. Dus ik zie een ware parade van verschillende T-shirts, want iedereen heeft besloten zijn eigen T-shirt te maken. Eentje besloot zelfs zijn T-shirt ondersteboven te dragen en vond dat het er heel modern uitzag. 

Dus ik ga een regel maken:

Het shirt zal altijd wit zijn! Dit is fundamenteel: altijd wit!

Het ontwerp zal, zoals ik al zei, geen datum bevatten. Het ontwerp zal de juiste grootte hebben om op het T-shirt te worden geplaatst, niet groter en niet kleiner.

Waarom geef ik jullie deze regel? Omdat anders ieder van jullie het op de een of andere manier zal doen en er overal een echt gevoel van ego zal heersen. “Ik doe het zoals ik wil, ik geef om niemand anders!” Veel mensen denken zo! Er zal dus een model voor je worden opgesteld. Ik ga dit model definiëren en ik wil niet dat iemand het verandert. Aangezien dit shirt vanaf nu voor elke bijeenkomst zal zijn, laten we er iets fatsoenlijks van maken, iets waardoor iedereen er hetzelfde uitziet. Niet alleen een uitdrukking van ieders ego! Dus wacht tot ik het model vrijgeef en ik zou graag willen, want ik kan het niet opleggen, dat ieder van jullie het model volgt! Zij die denken, “Nee, ik doe wat ik wil!” het is in orde! Ik zal niets doen en er zal jullie niets gebeuren! Maar dat is wat ik altijd zeg: regels zijn bedoeld om opgevolgd te worden! En als je je ego de regel laat overheersen, zul je daar later de vruchten van plukken. En ik zal niet degene zijn die je oogst, jij zult oogsten wat je hebt uitgestraald!

Dus kijk uit naar het T-shirtmodel binnenkort! Nee, het zal niet anders zijn dan een normaal T-shirt, ik heb het over het ontwerpmodel. Ik zou graag willen dat iedereen hetzelfde doet. Ik herhaal: 

Dat zou ik willen! Maar als ik je het sjabloon geef, is dat een regel!

Begrijp je dat? Ik hoop het! Maar er zullen altijd mensen zijn die zeggen: “Oh, Aartsengel Michaël regeert niet over mij! Ik doe wat ik wil!” Perfect! Het is in orde! Jij zult degene zijn die er door iedereen wordt uitgepikt als degene die de regel heeft overtreden. Dat is alles! Maar het is in orde! Niemand zal je tegenhouden om binnen te komen, je komt er wel in! Je wandeling is je eigen zaak, dat is alles!

Dus, mijn broeders, open jullie harten! Stop met driftbuien-werpende kinderen te zijn die met hun voeten blijven stampen omdat ze niet het cadeau hebben gekregen dat ze wilden. Het is voorbij! Er is geen tijd meer voor driftbuien! Er is geen tijd meer voor deze domme loser litanie, die is hoe je je voelt! Ik zeg het nog een keer:

Niemand verliest wat hij niet heeft! Dus niemand is een verliezer!

In een eerlijk spel is niemand een verliezer! Er is iemand die de prijs wint, geen winnaar! Begin op deze manier naar het leven te kijken en je zult zien dat veel dingen die je vandaag verliest, juist omdat je denkt dat je de underdog bent, je zult winnen. Probeer het uit! Vergeet mijn woorden niet! Dit is heel belangrijk voor je reis! Heel belangrijk! 

Ik verlaat je met al mijn liefde en al mijn energie! En laten we ons klaarmaken voor deze ontmoeting, die gedenkwaardig en onvergetelijk zal zijn, dat garandeer ik je!

(Vertaald door I. Nomden) 

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.