Aartsengel Michaël Live 19-07-23

 Geliefden! IK BEN AARTSENGEL MICHAËl!

Het is met grote vreugde dat ik hier vandaag ben! Het is een moment van veel vrede, van veel liefde! 

Mijn broeders, de wandeling begint zeer interessante punten te krijgen! Ik zou zeggen dat ieder van jullie de dingen op een andere manier begint te zien! En waarom is dat? We kunnen zeggen dat jullie vandaag helemaal ondergedompeld zijn in Licht, dan zullen velen vragen: “maar als we ondergedompeld zijn in Licht, waarom is het kwaad er dan nog?” Dus, ik zal het uitleggen! Als we zeggen dat jullie ondergedompeld zijn in Licht, dan trekt elk hart dat het Licht aantrekt, dat het Licht accepteert, meer en meer Licht aan! Dus dit verlichte, stralende hart is ondergedompeld in Licht. We kunnen zelfs zeggen dat er op sommige punten een zee van Licht is, er zijn plaatsen van Licht omdat er zoveel harten schijnen dat het de vibratie van die plaats verhoogt. Nu hebben we op dezelfde manier de harten die erop staan om niet te schijnen, of ik zou beter zeggen, erop staan om het licht niet te laten verschijnen. Mijn broeders en zusters, ieder wezen in dit Universum ontvangt de Goddelijke Vonk van God de Vader/Moeder. Wanneer het hart zuiver is, wanneer het hart verlicht is, verspreidt het Licht van deze vonk zich en hoe meer licht, hoe meer liefde je vibreert, hoe meer het groeit, hoe meer macht je krijgt! Maar geen macht omwille van de macht, het is de inherente kracht van je eigen ziel!

Degenen die het Licht niet volgen, doen er alles aan om deze vonk niet te laten verschijnen. Dus sluiten ze hun hart af, ze stoppen hun hart vaak in een grote gesloten doos zodat dit Licht niet verschijnt en helemaal niet groeit. Jullie zeggen vaak dat het mensen zijn met een hart van steen en ik kan zeggen dat dat in zekere zin precies is wat ze in plaats van hun hart hebben. Wanneer het Licht deze broeders nadert, wordt het weerkaatst, maar het dringt niet door omdat ze zich isoleren van het Licht. Omdat ze weten dat het kleinste vonkje dat hun geest binnendringt, hun lichaam in staat kan stellen om die steen die het hart omgeeft te vernietigen en dat Licht weer te laten schijnen. Mijn broeders, geen ziel wordt in schaduw geschapen! Geen ziel wordt zonder Licht geschapen! Zielen worden gecreëerd door Licht! Het is een geheel van energieën die samenkomen om een nieuw wezen in het Universum te brengen! En dit alles wordt gedaan door het Licht, niet door de schaduwen. Schaduwen halen mensen van het pad van het Licht, ze creëren geen mensen, zielen zonder Licht. Zoiets bestaat niet! Omdat elke ziel de Goddelijke Vonk heeft, en met deze Vonk straalt het!

Dus, terug naar waar ik over begon. Je bent ondergedompeld in Licht! En wat doet het? Laten we zeggen dat het het lichaam en de ziel binnendringt, elke cel reinigt, elk moment reinigt dat door jullie zielen geleefd werd en dat lijden bij jezelf of bij iemand anders uitlokte. Dit is nu het doel! Het zal dus vaak op jullie overkomen dat dingen niet helemaal kloppen, dat er veel vreemde dingen gebeuren, dat veel dingen die je niet verwachtte plotseling gebeuren en waarom? Het Licht dat op ieder wezen op deze planeet inwerkt, het is alsof jullie vandaag een grote laag rommel, rotzooi, trauma’s, gevoelens, geheimen, contracten, een heleboel dingen zijn die door jullie zielen worden vastgehouden. En dit is in de loop der tijd opgeslagen, en hoe meer tijd verstrijkt, hoe meer het stolt. Uiteindelijk kan de ziel zich nergens meer van bevrijden, omdat het zo ingesleten, zo verhard is dat het al deel uitmaakt van het lichaam van de ziel. Het is alsof ze een nieuwe vorm heeft aangenomen, niet langer een humanoïde vorm, maar een vorm van iets zonder vorm, van zoveel dingen die ze heeft aangetrokken en bewaard. En waarom hield ze het? Ze bewaarde het, omdat ze het zich moest herinneren om het niet nog een keer te doen. Maar, het grote detail is dat ze in elke incarnatie alles vergat en hetzelfde probleem opnieuw aanhield! En zo ging de tijd voorbij! Hun zielen zijn als ballen afval, aan elkaar geplakt en opgeborgen. Wat doet het Licht dat komt en inwerkt op elk wezen op deze planeet? Het lost elke laag op! En terwijl het elke laag oplost, beginnen er dingen te verschijnen! Alleen vallen diezelfde dingen niet weg en gaan ze niet weg, alsof de ziel een bad neemt, het water alles opneemt en het in de afvoer gooit. Ik wou dat het zo was! Maar dat is niet zo! Al die dingen die ze heeft bewaard, beginnen eruit te komen. En wat gebeurt ermee als ze er weer mee geconfronteerd wordt? De ziel kan het zowel accepteren als afwijzen en probeert het vaak weer te verbergen, omdat ze er niet aan wil denken. Maar helaas, voor de ziel heeft het Licht dat binnenkomt niet veel om het lijf, het heeft niet zoiets van: “Oh, ik wil het loslaten!” Nee! Nee, je moet ernaar kijken en ermee omgaan. En dan verschijnen veel situaties op heel vreemde manieren en vraag je je af: “Maar, ik heb dit al meegemaakt! Waarom maak ik het nu weer mee?”Want dat was dieper opgeslagen, maar met een detail: elke geleerde les heeft een magische kracht, wanneer de les effectief geleerd is, heeft het de kracht om dat wat verscheen te elimineren, en alles wat er vanaf daar op lijkt! Dus het zal niet opnieuw verschijnen, als het opnieuw verschijnt is dat omdat een bepaald punt van die les niet goed geleerd was en het terugkomt, zodat het effectief geleerd is.

Dus, mijn broeders, in het algemeen zijn jullie je zielen aan het opruimen! Er komt veel vuil naar buiten! Er komt veel aan het licht om gereinigd, behandeld te worden! Het heeft geen zin om te zeggen dat iedere behandeling hetzelfde zal zijn, ieder heeft zijn eigen delen, ieder heeft zijn eigen ziel. Dus ik kan hier niet zeggen: “alle problemen worden zo, zo en zo behandeld”. Elk probleem heeft een manier om aangepakt te worden! Elk heeft een manier om begrepen te worden! Niet alles is vergeving! Er zijn diepere problemen die vergeving nodig hebben, en zij hebben een vergeving nodig die jij vaak niet kunt geven. Er is hulp nodig! Het is nodig dat wij, Lichtwezens, jullie helpen om door dat proces heen te gaan! Niet alles kun je vergeven, want het zijn dingen die zo diep, zo pijnlijk en kwetsend zijn dat je hulp nodig hebt. En wij helpen jullie zeker, zodat jullie op weg kunnen gaan en jezelf kunnen reinigen. 

Dus, mijn broeders, dit is het moment waarin jullie leven. Het Licht werkt in elk wezen op de planeet! Nu, hoe elk wezen omgaat met wat verschijnt, is iets anders dat geanalyseerd moet worden. Jullie hebben al geleerd, in feite hoop ik dat jullie hebben geleerd, om elke uitdaging met liefde te bekijken en met de zekerheid dat daar het resultaat van die behandeling een sprong in jullie reis zal maken. Dus je bekijkt alles met liefde, je begrijpt het probleem, je baant je er een weg doorheen, zonder woede, zonder enig negatief gevoel. Doet iedereen dat? Ik geloof dat sommigen het niet doen, maar ze proberen het tenminste! Onthoud (ik heb het hier al gezegd en andere wezens ook): jullie ascensie zal niet zijn met de noodzakelijke effectieve naar de Vijfde Dimensie! Omdat we begrijpen dat de wandeling, de reis van jullie zielen niet gemakkelijk was! Jullie zullen niet in staat zijn om een ideaal niveau voor evolutie te bereiken, maar we houden rekening met de inspanning, de wil en de vastberadenheid. En jullie zullen door een periode van training en evolutie gaan zodat jullie werkelijk in de Vijfde Dimensie kunnen zijn.

Dan, mijn broeders, is er de andere kant! Er zijn mensen die, wanneer zich problemen voordoen, wat doen? Ze worden boos, ze zijn boos op zichzelf en op iedereen. Dat wil zeggen, ze zien het probleem niet als een opstap naar evolutie, ze zien het probleem als iets dat hen alleen maar ergernis zal brengen, alleen maar slechte dingen. En wat is dan het resultaat? Deze mensen worden zeer gewelddadige en boze mensen! Omdat de opeenvolging van dingen die verschijnen en omdat ze niet weten hoe ze ergens mee om moeten gaan, brengt het veel opstand en veel woede met zich mee. Dus ik denk dat velen van jullie dit opmerken bij sommige mensen. De voortdurende prikkelbaarheid. Mensen die met niemand meer kunnen praten zonder ruzie te maken. Mensen die niets kunnen accepteren van wat de ander zegt, omdat alles om hen draait, niets anders telt voor de rest van de wereld. Zij zijn het belangrijkst en wat zij doen moet altijd juist zijn. Dus wat te doen met deze mensen? In hun spel komen? In dezelfde sfeer komen? Op hetzelfde niveau komen van ruzie, irritatie en woede? Natuurlijk niet! Daar moet je heel voorzichtig mee zijn! Vooral omdat velen extreem gewelddadig worden, ze weten niet meer wat de grens is, ze verliezen echt het vermogen om na te denken en te analyseren.

Het is nu dus tijd om het ego tot rust te brengen en niet te proberen ruzie te maken of iets aan te vechten. Het moment is om te zwijgen! “Ah, maar op deze manier zal ik mezelf als inferieur neerzetten!” Dit is ego! Waarom moet je superieur zijn? Je bent noch superieur noch inferieur, je bent gewoon in evenwicht! Je wilt je vibratie niet verlagen, dus waarom doe je je mond open? Waarom meer hout op het vuur gooien dat al brandt? Dit is dus het moeilijkste moment voor velen, die hun irritatie en woede nog steeds niet onder controle hebben, wanneer de ander met argumenten komt die hen niet bevallen. En die ander maakt zeker geen deel uit van het pad van ascensie. Dus, mijn broeders, het moment is van grote aandacht! Je moet te allen tijde alert zijn, zodat wanneer iemand iets zegt waarvan je voelt dat het je zal irriteren of dat je niet leuk vindt en waarvan je weet dat de persoon verkeerd is, je gewoon je mond houdt, niets zegt! Speel het spel niet mee! Antwoord zoveel als strikt noodzakelijk is als je een antwoord moet hebben! Zo niet, draai je dan om en loop weg! Mijn broeders, het is nu belangrijk dat jullie dit beseffen! Laat je niet leiden door hen die het evenwicht niet kunnen vinden. Het is een echtgenoot, het is een zoon, het is een vrouw, het is een vriend, het is een broer, het maakt niet uit wie het is! Het maakt niet uit! Hou je mond, speel het spel niet mee! Keer gewoon je rug toe en loop weg. Doe niet mee aan dat spel.

Dus laat me je aan iets belangrijks herinneren: als je Licht vibreert, wat trek je dan aan? Meer licht! Nee, er is hier geen aantrekking, het is andersom! Als je Licht bent, trek je meer en meer Licht aan! En als je schaduw bent, wat wil je dan doen? Het Licht van de ander doven! Je wilt dat de ander schaduw is, net als jij! Dus, de schaduwen eigenen zich al deze onevenwichtigheid toe, om deze mensen nog meer uit balans te brengen en te maken. En wees je ervan bewust dat de schaduwen weten dat door je uit balans te brengen, je in trilling verliest, je in energie daalt. Dus, mijn broeders, het is een moment van aandacht! Let op wat je zegt! Let op wat je denkt! Let op hoe je handelt! Want elk van deze kan iets teweegbrengen waar je dan geen controle over hebt. Zij die graag veel praten hebben op dit moment veel problemen, want voor hen is het heel ingewikkeld om je mond te sluiten! Degenen die niet graag veel praten, zullen het gemakkelijker hebben omdat ze hun mond dicht houden. Het moment is er dus een van alertheid! Het is van totale aandacht! Jullie willen evolueren! Jullie willen omhoog naar het Licht! Begin dus met het loslaten van degenen die niet naar het Licht willen gaan. Niet iedereen wil naar het Licht. Velen willen het leven houden dat ze hebben, vol verslavingen, vol problemen, maar voor hen is het comfortabel, het is prima! En ga je blijven proberen om iemand ergens van te overtuigen? Probeer het niet eens! Want dit is een ander twistpunt!

Dus, mijn broeders, sluit alles af wat ik vandaag heb gezegd! We hebben altijd tegen jullie gezegd: er zal een scheiding zijn tussen het onkruid en het koren. Dat gebeurt nu! Als je nu tarwe wilt zijn, moet je je ontdoen van het onkruid! Je kunt zelfs, zou ik zeggen, met het onkruid leven, maar zonder het je akker te laten binnendringen. Zonder ze je grond te laten besmetten, zodat waar jij bent er alleen tarwe is. De tijd is gekomen! Velen klagen bij mij dat hun leven verandert. Dat mensen die hen dierbaar waren, wegtrekken. Dat relaties verbroken worden. En dat ze zich door een vreemde wending heel eenzaam voelen. Maar ze kunnen het niet begrijpen. Dus ik zou zeggen: niets is verkeerd. En ik ga hier iets zeggen: bereid je voor, want er gaat veel uit je leven weggenomen worden.  En het heeft geen zin dat je het probeert te behouden, want als je het probeert te behouden, maak je een andere keuze. Want het pad naar het Licht zal een pad van transformatie zijn en verlies onderweg. Omdat niet iedereen dat zal doen. Dus begin naar je eigen wandelingen te kijken.Ik heb hier al gezegd dat velen zullen meegaan, maar niet allemaal. Niet iedereen zal meegaan. Dus is het inderdaad tijd voor transformatie en verandering. En dat het simpelweg accepteren van deze veranderingen het accepteren van het pad naar het Licht is! Met dien verstande dat ieder zijn keuze maakt. Dat iedereen weet wat hij wil. Niemand wordt ergens toe gedwongen! Je bent nergens aan gebonden! Je volgt het pad als je dat wilt! Als je dat niet wilt, zul je deel uitmaken van de taart die in de Derde Dimensie zal zijn! En het is in orde! Elk wezen van Licht dat je kent zal niet stoppen met van je te houden omdat je in de Derde zult blijven, onze liefde is onvoorwaardelijk! Maar ik zou kunnen zeggen dat we een vleugje verdriet zullen hebben, omdat we jullie zo ver hebben zien komen, we jullie zoveel hebben zien doen, we jullie zo hoog hebben zien evolueren om plotseling een verkeerde keuze te maken. We zullen zeker verdrietig zijn! Maar het zal jouw keuze zijn en we zullen je keuze respecteren!

Dus, mijn broeders, bij elke verandering, bij elke behoefte aan een grotere beweging, zie het niet als een straf, zie het niet als iets dat geen doel heeft, want alles heeft nu een doel. Het doel is wat jullie willen: de Vijfde Dimensie bereiken. Dan zal de afscheiding gebeuren! Jullie hebben ervoor gekozen onkruid te zijn, dus zullen jullie een weg gaan! En wie ervoor gekozen heeft geen onkruid te zijn, zal naar een andere gaan. Er is geen vermenging! En meer en meer zal deze afscheiding meer expliciet zijn, meer visueel! Het zal niet half hier en half daar zijn. Nee, het zal definitief zijn! Omdat je eigen wandel mensen uit de weg zal ruimen. “Oh, hoe zal dat gebeuren?” Dat is aan ieders Hogere Zelf. Het weet hoe het dat moet doen. 

Dan zul je steeds vaker bijna alleen moeten lopen! Er zal een tijd zijn voor degenen naast je om samen te lopen. Ze zullen een keuzemoment krijgen, zodat ze begrijpen welke keuze je hebt gemaakt. Als ze je willen volgen, zal er tijd en hulp zijn en zullen ze samen volgen. Nu, elk ander gevoel, ze zullen niet gaan! We kunnen niet, mijn broeders, beginnen te praten over triviale en fundamentele zaken. De tijd is gekomen! Niemand doet gemeen tegen iemand, want de keuzes zijn aan jullie! Als je het gevoel hebt dat je er zelfs geen moment aan kunt denken om je van iemand af te scheiden, dan maak je een keuze en die zal gerespecteerd worden! Maar, ik heb dit altijd gezegd en ik zal het herhalen: wie blijft zal niet meer weten wie bij elkaar bleef, ieder gaat in een hoekje staan! Dus, wat voor goeds heeft het gedaan? Wat voor goeds heeft het gedaan om je wandeling op te geven voor iemand waarvan je niet eens meer weet wie je bent? Is het het waard? Denk er eens over na! Denk lang en goed na of het het waard is!Zielen zijn geen producten van jou! Elke ziel is uniek! Elke ziel heeft zijn eigen reis, ongeacht wie het is, vader, moeder, kind, wat dan ook! Iedereen heeft zijn eigen pad. Dus, het moment is aan jullie om je keuzes te maken! En ik herhaal: er zal een tijd zijn voor degenen die meekomen! Ja, er zal een tijd zijn! Wanneer jullie Licht zo intens zal zijn dat zij niet in staat zullen zijn om inactief te blijven, zullen ook zij een keuze moeten maken. En dan is het aan hen welke keuze ze maken! Niet aan jou! Want de vrije wil zal hen vertellen dat ze kunnen kiezen, om jouw pad te volgen of niet! Dit is de scheiding van het kaf en het koren! Velen leven het! Vele afscheidingen, waarvoor? Zodat er vrijheid is in de wandeling. Zodat er niet het minste risico is op een verkeerde keuze. Ieder volgt zijn eigen pad.

Dus, mijn broeders, jullie willen de waarheden, en dit zijn er een paar van! Dat kun je niet veranderen! Het onkruid zal de ene kant opgaan en het koren de andere, ze zullen zich niet vermengen! Dus is het aan jou om vandaag, op dit moment, een keuze te maken: wat wil je zijn, tarwe of teer? Je kunt niet allebei zijn. Ik kan niet met één voet in het korenveld staan en met één voet in het tarweveld, dat kan ik niet! Het is het een of het ander. Accepteer de stroom die het leven je laat zien. Want alleen degenen die zich door deze stroom laten meevoeren, zullen snel komen waar ze moeten zijn. Want het Licht omringt je en het Licht verlicht de paden. En de verlichte paden leiden jullie naar de Vijfde Dimensie! Nu, als je volhardt in het niet volgen van de stroom, in het maken van beslissingen die tegen de stroom ingaan, pas op! Want als je je realiseert dat je te ver bent afgedwaald van wat je had moeten doen, is er misschien geen tijd meer om weer op het juiste pad te komen! Dus de grote zin van vandaag: luister naar je hart, altijd! Luister bij elke beslissing altijd naar je hart! Luisteren naar je hart is luisteren naar je Hogere Zelf! Hij kent de weg naar de Vijfde Dimensie voor ieder van jullie! Dus luister naar wat Hij te zeggen heeft! En vertrouw! En accepteer! En volg de stroom die Hij zet! En wees zeker: je zal er geraken, ik garandeer het! Dus, ieder van jullie heeft vandaag, meer dan ooit, dit contact met het Hogere Zelf nodig!

Dit is noodzakelijk! Dit is een must op dit moment! Hoe? Er is al veel over gezegd. Het is nu aan iedereen om zijn eigen weg te vinden. Zoek uit hoe het moet! Zoek uit hoe je er komt! Het pad is niet moeilijk omdat het in je zit! Er is maar één obstakel, het ego dat soms in de weg staat! Maar als je het ego elimineert, luister je naar je Hogere Zelf en dat is alles wat je nu hoeft te doen, niets anders! Geloof het! Dit is de belangrijkste begeleiding die we jullie de laatste tijd hebben gegeven! Luister naar het Hoger Zelf! En volg met je ogen dicht elke leiding die Hij je geeft!

(Vertaald door I. Nomden)

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.