Aartsengel Michaël Live 05-07-23

Geliefden! IK BEN AARTSENGEL MICHAËL!

Laten we ons beperken tot de onderwerpen die ik vandaag zal behandelen! 

Vandaag ga ik het hebben over een belangrijk onderwerp, waar velen zich zorgen over maken, velen blijven er naar vragen. Laten we het er dus over hebben: onze volgende bijeenkomst in de maand november! Ik zou zeggen, broeders en zusters, dat we nog eens moeten kijken naar de plaats waar die zal zijn. Elke keer dat we samenkomen neemt het aantal mensen toe en ik weet zeker dat de volgende bijeenkomst nog groter zal zijn. In feite zou ik willen dat het echt zou toenemen, dat meer en meer mensen samenkomen in een grote egregore, in een groot moment van vereniging, van kennis, van vriendschap, zodat je elkaar leert kennen en banden schept, ophoudt slechts een naam te zijn aan de andere kant waarvan je niet weet waar. Dus, zoals ik al zei, ik zal jullie de regels geven! En probeer alsjeblieft niet te zeggen, “Oh, maar dit of dat.” Nee! Nee! De regels zullen gevolgd moeten worden.

Zoals ik een tijdje geleden al zei: we zullen niet langer een specifiek T-shirt voor de bijeenkomst hebben. Het wordt een T-shirt dat je vanaf nu bij elke bijeenkomst kunt dragen, met het symbool dat je vandaag al draagt, maar zonder datum, zonder iets. Dit is dus de eerste waarschuwing: je krijgt een nieuw T-shirt, ja, want je zult het T-shirt van vorige bijeenkomsten niet meer kunnen dragen. Maar dit nieuwe T-shirt zal voor altijd dienen, tot aan de Vijfde Dimensie. Of denk je dat we elkaar daar niet zullen ontmoeten? Dat zullen we zeker! Dus dat is het eerste punt! Dus, het zal een investering zijn die zal dienen voor alle toekomstige bijeenkomsten en niet alleen die twee keer per jaar plaatsvinden, In elke bijeenkomst zul je het T-shirt kunnen gebruiken, dit is een feit.

Tweede punt: het heeft geen zin, ik definieer de staat, de stad, de buurt, het heeft geen zin. En waarom heeft het geen zin? Omdat we het over een groot aantal mensen hebben. En het is niet zomaar een locatie of een locatie die zoveel mensen kan herbergen, het begint een beetje te begrenzen. Dus ik zou bij voorbaat willen dat iedereen die interesse heeft om onderzoek te doen in zijn buurt, in zijn stad, in zijn staat, onderzoek doet! En er zal een manier zijn om deze informatie te delen. Dus, wat is het idee? Iedereen zal de plaats onderzoeken, wat het te bieden heeft, de waarde, hoe er te komen. Want het heeft ook geen zin om een plek te zijn waar niemand kan overnachten, omdat het een extreem kleine stad is die niet iedereen kan opnemen. Met dit alles moet dus rekening worden gehouden. Ik laat het aan jullie over om een groep op te richten zodat deze informatie ontvangen kan worden. Zij zal het niet zijn, die aan het woord is, die het zal ontvangen. Dus, ik vraag iedereen om niet een heleboel berichten te gaan sturen als je hier klaar bent, wacht tot de groep klaar is! En om de groep te laten bestaan heb ik vrijwilligers nodig. Dus, ja, zij zullen zich vrijwillig aanmelden om deze rol van het ontvangen van de verwijzingen op zich te nemen. Goed! Dit alles zal een deadline hebben, deadline afgerond, alle informatie zal beschikbaar worden gemaakt en jullie zullen stemmen.

Er is dus nog niets definitief! Het is duidelijk en helder dat ik weet waar het zal zijn! Maar de beweging moet door jullie gedaan worden, niet door mij! Dus, herhalend: vrijwilligers om de groep te creëren, om alle informatie te analyseren, binnen de regels die zullen worden gehandhaafd als in de vorige. Er verandert niets! Dus, jullie zoeken en krijgen de informatie in deze groep. Vervolgens stuurt iedereen die een plaats kent die aan de eisen voldoet, de informatie naar de groep. En dan gaan jullie die plaatsen evalueren en stemmen. Ik wil iets heel duidelijk maken, het is niet A, noch B, noch C dat zal bepalen waar het zal zijn. Er zullen geen privileges zijn. Iedereen zal stemmen. Natuurlijk, degenen die geïnteresseerd zijn. En degene met de meeste stemmen zal winnen, zoals je weet.

Een ander belangrijk punt: ik heb de organisatie van dit hele proces opgemerkt en geobserveerd. De eerste (vergadering) had wat problemen. De tweede (bijeenkomst) nieuwe problemen. Maar ik wil je vertellen dat ervaring perfectie brengt. Perfectie niet wat je verstaat onder alles mooi, perfect en dat er niets fout gaat. Zoiets bestaat niet! Maar op elk moment leer je een beetje meer en probeer je de problemen die zich voordoen op te lossen. Voor de nieuwe die opduiken, wordt de volgende opgelost, enzovoort. Sommige dingen zullen dus veranderen. Er zal geen contact zijn met het kanaal om de uitnodiging, het ticket (hoe je het ook wilt noemen) te boeken. Dit is een regel! Niemand van dit kanaal zal verantwoordelijk zijn voor de verkoop van toegang tot de locatie! Dat wil ik niet! Je moet op je eigen benen leren lopen! Dit is geregeld! Er zal een locatie zijn waar je toegang kunt kopen en dat is het! Niemand van het kanaalteam is erbij betrokken! De enige betrokkenheid die zij zullen hebben is het in ontvangst nemen van het opgehaalde bedrag en het betalen van het trefpunt, dit zal de enige betrokkenheid zijn! Het is voorbij! Ik wil dit contact niet meer! Omdat het alleen maar problemen geeft! Dus, jullie hebben te maken met iets kouds, onwerkelijks, geen persoon, zo zal het zijn!Accommodatie, aankomst, het maakt niet uit, iedereen zorgt voor zichzelf! Iedereen zal hulp vragen aan wie hij wil! Ik herhaal: niemand van het zenderteam zal hierbij betrokken zijn! Velen zullen het grappig vinden wat ik zeg, maar er moet een betrokkenheid zijn en een meer gestandaardiseerde manier om dingen te doen. De betrokkenheid van bekende mensen vergemakkelijkt het proces helemaal niet, integendeel, het leidt juist tot problemen! Dus ieder zorgt voor zijn eigen weg. Als je wilt reizen, ren je dan niet achter degenen aan die het begrijpen, degenen die het doen? Doe het dan! Het is iedereen van het kanaalteam verboden om zich in te laten met alles wat je moet helpen om iets te kopen of om naar de plaats te komen. Ik verbied het! Ik hoop dat dit duidelijk is! Iedereen gaat achter zijn reis aan, ze gaan achter hun accommodatie aan. Niemand hier zal zich ermee bemoeien. De betrokkenheid zal zijn: contact hebben met de plaats en het laten gebeuren, alles proberen te corrigeren wat in de vorige keer is gezegd zodat het beter en beter wordt. Dus, we zijn het eens! We zijn het eens! En denk niet “oh, dus ik red het niet!”. Dan zal ik je antwoorden dat het je niet gaat lukken! Omdat je de dingen meestal heel ingewikkeld voorstelt en als ze niet gaan zoals jij wilt, is alles moeilijk! “Ik kan het niet! Oh, ik kan het niet! Oh, ik red het niet!” Oh, ik haal het niet!” Ja, je zegt het! Je moet op je eigen benen leren lopen! Ik heb je dit op vele manieren verteld, maar je staat erop om het niet te leren! Je moet altijd een beetje hulp hebben van de ander!

Deze zin is de meest herhaalde zin onder jullie allemaal! “Ik kan het niet!” Waarom? Is iemand hier verstoken van nadenken? Is hij verstoken van redenering? En ik heb het niet over intelligentie, ik heb het over redeneren! Ik geloof van niet! Dus, alles in deze reis is mogelijk om overwonnen te worden, het is mogelijk om bereikt te worden. Je hoeft het alleen maar te willen! Je moet gewoon opstaan uit de hangmat en proberen het probleem op te lossen. In de hangmat liggen wachten tot de ander het oplost is heel gemakkelijk, het is heel eenvoudig, maar het brengt je nergens. 

Dus laten we proberen te stoppen met deze zin van slechte keuze, van zeer lage vibratie? “Ik kan het niet!” Jullie zijn allemaal in staat om alles te doen, maar jullie denken altijd dat hulp vragen aan anderen gemakkelijker is! Oh, en erger nog, het is om te denken dat de ander altijd moet helpen. Je hebt geen idee hoe stimulerend dat is. Moeten helpen is iemand ergens toe dwingen, heb je daar wel eens over nagedacht? “Oh, ik ga dit aan die-en-die vragen omdat hij me moet helpen!” Heb je wel eens nagedacht over de energie die je erin stopt? Nee, de ander hoeft jou niet te helpen! Je kunt wel om hulp vragen, maar nederig. Denk niet dat de ander verplicht is om je te helpen. De wandeling is van jou, niet van de ander. Dus, laten we beginnen met leren lopen op onze eigen benen? Zonder afhankelijk te zijn van iemand? Oh, en kom niet met dat andere verhaal: “oh, ik ben te oud om dat te leren!”. Waarom? Ben je moe van het denken?Of ben je te lui om na te denken omdat je denkt dat je oud bent? Dat is namelijk een andere zin die ik de hele tijd hoor! De rechtvaardiging dat leeftijd een belemmering is om iets te leren, en ik verzeker je dat dat niet zo is! Dit is een heel interessant excuus voor de meesten van jullie die dit zeggen. Waarom? Zodat de ander medelijden met hen heeft? “Oh, ik ga die oude man, die oude vrouw helpen, want hij weet niet hoe het moet.” Is het medelijden dat je wilt dat ze voor je voelen? Ik denk niet dat het een goed gevoel is. Ik denk niet dat dat een goed gevoel is!”. Waarom dan dit verhaal dat hij het niet kan omdat hij oud is? Dat zit maar op één plek, in je hoofd, in je gedachten. Omdat zoiets niet bestaat! Je zet jezelf zo neer! “Ah, ik ben oud, dus ik kan niet leren!” Kijk naar de zinnen! Kijk naar de zinnen die je net zei! Oud zijn is een toestand van het lichaam, niet van de ziel. Oud zijn betekent niet dat je niet meer kunt denken. Het kan zijn dat het soms wel zo is, maar het is niet altijd zoals jij het stelt. Dus laten we ophouden met die slogans, met die herhaalde zinnen en er zelf achteraan gaan. Zonder iemand om hulp te vragen!

Ik zeg het hier altijd, maar jullie lijken niet te luisteren: er komt een dag dat er niemand zal zijn om hulp te vragen, er zal geen communicatie zijn, en wat ga je dan doen? Ga je dan schreeuwend midden op straat, wanhopig, iemand om hulp vragen? Ik heb het hier al verschillende keren gezegd en jullie luisteren niet. Ze denken dat ik overdrijf! Dus, ok! Blijf maar denken dat ik overdrijf! En huil niet in de toekomst, want je hebt niet geleerd om alleen te leven, je hebt altijd geleerd om afhankelijk te zijn van anderen. Ik heb jullie hier al vaak voor gewaarschuwd! Maar velen luisteren niet! Ze denken dat ik overdrijf! Dan heb je gelijk! Ik overdrijf! In de toekomst zullen we zien wie gelijk heeft.

Dan worden de regels doorgegeven! Ik wil niet veel reacties! Ik wil geen stortvloed aan berichten! Het eerste punt is nu groepsvorming en deze groep zal worden geïnformeerd, zodat iedereen die de informatie heeft deze doorgeeft aan deze groep. Ik heb toch niet gezegd dat dit degene zal zijn waar jij het over hebt? Dat heb ik niet gezegd! Dus stuur haar niets. Begrepen! Natuurlijk zal degene die zich vrijwillig aanmeldt voor de groep met haar moeten praten, dat klopt. Maar als de groep gevormd is, is het voorbij! Ze ligt eruit! Mijn bevel! Ik wil de organisatie voor de volgende bijeenkomst zien hoe die eruit zal zien Ik wil dat je me laat zien dat je in staat bent om je eigen zaken te regelen! Ik hoop dat dat heel duidelijk was! En ik geloof dat ik dat ook was!

Over twee dagen hebben we een portaal.  Vanaf nu nodig ik jullie allemaal uit om weer samen te zijn, op ditzelfde tijdstip, zodat we een grote meditatie kunnen doen en wie weet kunnen we nog meer vooruit in de tijdlijn, het proces nog meer versnellen. Denk je dat het snel gaat? We kunnen het nog sneller maken! Dat zou goed zijn, zodat alles gebeurt zoals je wilt dat het gebeurt, dat alles snel gebeurt. Maar het proces versnellen is niet het proces versnellen, het is gewoon sommige dingen versnellen. Dus, jullie zijn nu al uitgenodigd voor een grote portaalmeditatie op 07/07, op dezelfde tijd!

En ik zou nog één punt met jullie willen bespreken: het proces van de ascensie van de planeet ontvouwt zich precies zoals we gepland hebben, niets is vertraagd, niets loopt uit de pas. Velen van jullie, zie ik in jullie harten, zijn nieuwsgierig om meer te weten over wat er gebeurt, tijd voor tijd (zoals jullie zeggen, toch?), om meer nieuws te weten. Ik wil jullie aan iets herinneren: elk kanaal op dit platform heeft een missie. Er zijn er die de missie hebben om te leiden. Er zijn er die de missie hebben om te informeren. Er zijn er die de missie hebben om waarheden te brengen, anderen om leugens te brengen, weer anderen om niets te brengen, alleen om onrust te creëren. Dus ieder heeft zijn missie. Ik heb altijd gezegd dat de missie van dit kanaal Kennis en Evolutie is! Iedereen die mij kent, weet dat ik nooit iemand ben geweest die veel nieuws bracht over wat er daarbuiten gebeurt. Ik spreek wat strikt noodzakelijk is en dat doen de andere lichtwezens ook. Dus, ik wil gewoon dat degenen die zo’n behoefte voelen om meer dingen te horen, te begrijpen, te zoeken, op hun gemak zijn! Denk niet dat je, zoals velen zeggen, mij verraadt. Dat is absurd! Ik heb nooit iemand verboden om iets te zoeken. “Ah, maar je verbiedt ons om informatie van andere plaatsen in de groepen te plaatsen.” Wiens groep is het dan? Het is mijn groep! Dus binnenin staat de informatie die ik wil, niet wat jij wilt! En dat is al zo vanaf het begin en dat zal zo blijven! Als je nu erg boos bent dat ik niets zeg, dat ik niets vertel, dat ik niets uitleg, voel je dan vrij om naar buiten te kijken! Ik heb het nooit verboden! Pas alleen op dat je weet waar je loopt! Want niet alle tuinen zijn groen! Sommige zijn alleen groen aan de oppervlakte, maar als je je voet erin zet, zinkt hij! Dat is alles waar je voorzichtig mee moet zijn! Ik verbied jullie niets! Mijn rol in deze groep is er een van onderwijzen en evolutie! Het gaat me er niet om jullie door te geven wat er daarbuiten gebeurt. Mijn zorg en die van alle anderen is om jullie te laten evolueren! Wat daarbuiten gebeurt, zoekt ieder voor zich uit, daar is geen probleem mee. Breng het alleen niet in mijn groepen, niet daar! Want de energie die daar binnenkomt, degene die het bracht, weet misschien niet welke energie het is en besmet de hele groep. Dus dat wil ik niet! Het is mijn bevel! Vind je het niet leuk? Het is niet mijn probleem! Wees heel voorzichtig met het nieuws! Wees heel voorzichtig met de dingen die gezegd worden. Niet alles is wat het lijkt. Maar als je ernaar wilt zoeken, ga je gang! Ik ga mijn neus niet ophalen, want dat doe ik niet! Ik ga niet pruilen, want ik heb ook geen mond! Ik ga mijn rug niet toekeren, want die heb ik ook niet! Ik zou nooit iemand van jullie veroordelen voor het zoeken naar een ander pad, anders zou Ik niet zijn wie Ik ben! Het maakt mij niet uit welk pad jullie kiezen, ik zal altijd blijven proberen om jullie op het juiste pad te brengen. Dit is mijn rol! Het is niet om over je te oordelen, nooit! Dus voel je vrij.Het is dat, wat er buiten het huis is, iedereen bij kan. Waar je loopt, kan iedereen kiezen. Als je nu het huis binnenkomt moet je alles wat buiten was buiten laten, dat is alles wat ik wil! De rest is aan iedereen! Voel je niet belemmerd of bang dat ik van streek zal zijn! Je hebt echt niet geleerd wat onvoorwaardelijke liefde is! Wat is de onvoorwaardelijke liefde van elk wezen van licht, als je het wist zou je het niet denken! Ik wil gewoon respect in mijn huis, dat zijn mijn groepen, dat is alles! Daarbuiten is het aan ieder. En ik zal blijven wat ik altijd geweest ben voor ieder van jullie, zonder een zweem van verandering! Het is verbazingwekkend, het is verbazingwekkend, dat jullie zo denken. Het bedroeft me een beetje, omdat ik me realiseer dat ik er niet in geslaagd ben om het belangrijkste concept van de hele leer over te brengen, namelijk om niet te oordelen! Jij denkt dat wij over jou oordelen. En dan begin ik me af te vragen of ik en alle anderen jullie wel juist onderwezen hebben, want jullie denken dat van ons! 

De boodschappen zijn gegeven! Vrijdag zullen we elkaar ontmoeten!

(vertaald door I. Nomden)

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.