Aartsengel Michaël Live 24-08-22

Geliefden! IK BEN DE AARTSENGEL MICHAEL! 

Hoe zal onze ontmoeting vandaag zijn? Zal het grappig zijn? Zal het serieus zijn? Zal het zijn om een uitbrander te geven? Zal het zijn om banaliteiten te bespreken? Zal het om serieuze dingen gaan? Ik weet het niet! Ik weet niet hoe onze bijeenkomst vandaag zal verlopen! Dus, ik begin te spreken en ik ga de energie van de groep voelen, zodat ik elk punt kan gaan aanvallen, elk hart dat zich nog niet op zijn gemak voelt. 

Dus, laten we praten over goede dingen! Laten we het hebben over het feit dat de grote dag nadert! Voor mij zijn het goede dingen! Voor jou misschien niet! Het kan een moment van spanning zijn, een moment van angst, een moment van bezorgdheid! Maar ik zou zeggen dat het voor mij een prachtig moment zal zijn! Ik zou willen dat jullie allemaal op dezelfde manier denken! Denk hieraan: vandaag hebben alleen jullie, ik zou zeggen sommigen van jullie, de kennis van alles wat werkelijk gebeurd is! Jullie hebben de kennis van wat jullie zielen al hebben meegemaakt, hier op deze planeet! Jullie weten waarom jullie zielen hier op deze planeet zijn! Maar, kijk weg! Je hoeft niet ver te gaan! Wie zit er naast je, in je huis, weet ook alles? Kent het hele verhaal? Begrijpt alle manipulatie? Ah, ik zal voor u antwoorden, ik zal niet wachten: Nee! De meerderheid die naast je zit, weet niets! Jullie zijn nog steeds bedrogen, nog steeds misleid! Ze gaan nog steeds op in alles wat er is! Dus, laten we hier eens over nadenken: hoe goed zal het voor je zijn om de zekerheid te hebben dat degenen die nu naast je staan, die niets kunnen zien, alles zullen weten! Het maakt niet uit of ze het zullen geloven! Of ze het leuk zullen vinden! Of ze het niet leuk zullen vinden! Of ze in opstand zullen komen! Of ze hun haar zullen uittrekken! Hoewel ik niet weet hoe iemand zijn haar uittrekt! Deze uitdrukking is erg interessant omdat niemand al zijn haar in een keer kan uittrekken! Maar, hoe dan ook! 

Is het dan niet goed om te weten dat zij nu weten dat jij het ook weet? Ik zou zeggen van wel! Dat ze zich niet langer laten manipuleren! Ze laten zich niet langer voor de gek houden! “Ah, maar ze zullen in opstand komen!” Ja, helaas! Helaas kunnen we dat niet veranderen, want het hart van ieder mens zal anders reageren! Sommigen zullen zeggen: “O, dat heb ik altijd al gedacht! Ik heb nooit iets gezegd, maar dat heb ik altijd al gedacht!” Ahem! Zij zullen niet toegeven dat ze bedrogen zijn! Er zullen er zijn die niets geloven! “Dat zijn allemaal leugens! Zoals ze tegen ons gelogen hebben, waarom zouden we degenen geloven die nu praten? Dat klopt! Dat is een interessant punt! Maar we moeten hier over nadenken: wanneer een mens op televisie komt, op het internet gaat, op de radio gaat, overal komt en over van alles en nog wat begint te praten, zit er een taak achter en dat is de grote media! Wanneer wij komen spreken, zal niemand ons controleren! We zullen waar zijn! En het belangrijkste in dit alles, niet dat we ons zorgen maken of ze ons wel of niet zullen geloven, maar we zullen het bewijs laten zien! Niemand gaat zo praten dat iedereen het op zijn eigen manier kan zeggen! Zo onschuldig zijn we niet! We zijn niet gek, om alleen maar te praten en dan de mensen te laten zien wat ze willen! Nee! We zullen praten en we zullen het laten zien! Dus, er zal geen manipulatie zijn! Er zal geen bedrog zijn! Wie bedrogen wil worden, zal bedrogen worden! Wie niet in de stemming is om de waarheid te horen en te zien. 

Dus zeg ik tegen ieder van jullie: stop met bang zijn! Stop met bang zijn! Natuurlijk zal alles anders zijn! Maar zeg je niet altijd dat je deze wereld al beu bent? Dat je dingen wilt zien gebeuren? Dus, laten we gaan! Laten we dingen zien gebeuren! Alleen, ik moet altijd zeggen dat je geen mooie dingen zult zien! Er zit zoveel lelijks achter alles verborgen! Dat zelfs jij die er ergens over gehoord hebt omdat iemand het je verteld heeft, iemand het gezien heeft, nog steeds niet de helft weet! Er is nog zoveel dat je niet weet, dat niemand op de planeet weet! En het zal geopenbaard worden

Dus, mijn broeders, ik zou zeggen: kalmeer jullie harten! Slaap als baby’s, rustig! Maak je geen zorgen over morgen! Wij zijn degenen die zich zorgen moeten maken over morgen, omdat we van deze planeet een podium van licht moeten maken. Niet een podium voor disharmonieën en onevenwichtigheden! We zullen veel werk te doen hebben omdat we ieder van jullie moeten betrekken in veel Liefde, in veel Licht, zodat alle opstand en alle tegengestelde bewegingen zullen worden uitgewist, geminimaliseerd! Niemand zal het recht in eigen hand nemen! Dat is niet de bedoeling! Allen zullen voor de universele rechtbanken worden gebracht! Dan zullen velen vragen: “maar, je zegt dat er geen proces zal zijn? Ken je alle universele wetten? Nee, dat kent u niet! Dus, ik zou zeggen dat op het niveau van een persoon, op het niveau van een wezen, waar dan ook in het Universum, er geen oordeel is! Een wezen kan niet oordelen over een ander! Waarom niet? Omdat niemand schoon genoeg is om over een ander te oordelen! Je moet van elkaar houden, elkaar niet veroordelen, niet denken dat je beter bent dan de ander, niet denken dat de ander in jouw ogen iets verkeerd heeft gedaan! Goed, hij heeft iets verkeerds gedaan, maar dat is zijn probleem, niet het jouwe! “Ah, maar hij deed iets verkeerd tegen mij! Tegen mijn familie!” Goed gedaan! Op een of andere manier heb je dat aangetrokken! “Ah, de Aartsengel is voorgoed gek geworden!” Nee, ik ben niet gek geworden! Alles wat jou overkomt wordt door jou aangetrokken! Het wordt aangetrokken door jullie zielen. Het wordt aangetrokken door wat je uitstraalt! Niets gebeurt toevallig. Niets gebeurt zonder reden. Niets gebeurt door de zorgeloosheid van de engelen en de mensen daarboven, inclusief mij! Nee! We verwaarlozen nooit iets! Dus, alles wat er gebeurt, hoe verschrikkelijk, hoe fataal, hoe pijnlijk ook, heb je uitgestraald en je trekt het terug! Je hebt misschien niet uitgestraald in dit leven, maar hoe zit het met de anderen? De verandering komt eraan! De reacties op je acties gebeuren! Maar er is geen oordeel, want als je dat kwaad terug ontvangt, heb je dat kwaad waarschijnlijk bij iemand anders uitgelokt. Dus hoe ga je oordelen? Omdat iedereen, iedereen, vlekken op zijn ziel heeft! Iedereen heeft fouten gemaakt! En als je ze terug krijgt, heb je dat zeker! Doe niet alsof je een heilige bent! Jullie zijn geen heiligen! Dus als je moord aantrekt, je trekt roof aan, je trekt een verwonding aan, je trekt een bandiet aan, op een gegeven moment heb je het uitgestraald, in dit leven of in een ander leven! Het universum geeft je alleen terug wat je hebt uitgestraald, wat je iemand hebt aangedaan! Het geeft je terug in natura! Maar dit willen jullie niet weten! Jullie zijn heiligen! Jullie hebben niets gedaan om dit te verdienen! Dat is wat ik het meest hoor! “Waarom maak ik dit mee? Ik verdien het niet! Ik ben een geweldig persoon! Ik ben een heel goed persoon, waarom ga ik door dit lijden? Ik verdien het niet! Dat is alles wat ik hoor! Waarom verdien je het niet? Ben je een heilige? Nee, dat ben je niet! En als je dat lijden ondergaat, heb je zeker dat lijden ooit bij iemand veroorzaakt en je krijgt het terug. Dat is alles!Jij bent net zo schuldig als hij! Begrijp je waarom er geen oordeel tussen jullie kan zijn? 

Dus stop met jezelf als slachtoffer neer te zetten, wat je niet bent! Daarom kan er geen oordeel zijn tussen jullie! De universele wetten oordelen! Waarom oordelen ze? Omdat het dan niet meer tegen een wezen is, tegen een persoon! De universele wetten oordelen over groepen, over zielen die een bevolking hebben geschaad, over zielen die een land hebben geschaad, over zielen die een hele stad hebben geschaad, want die ziel heeft niet slechts één ziel geschaad! Het heeft duizenden, miljoenen mensen geschaad! Dus moet het beoordeeld worden door universele wetten! Niet door jou! Jij bent het niet die zal oordelen! Waarom niet? Omdat jij die persoon hebt aangetrokken tot jouw land, jouw stad, jouw staat, jouw buurt, jouw buurman! Jij hebt die persoon aangetrokken! Een groep mensen in die en die plaats heeft die heerser gekozen! “Ah, maar hij is rotzooi! Maar jij hebt hem gekozen! “Oh nee, ik heb hem niet gekozen!” Het maakt niet uit! Je bent in dit land dat door hem geregeerd wordt! Het gebeurt overal op de planeet! Jullie klagen over wie er regeert en zeggen: “Ik heb het er niet in gestopt!” Met andere woorden, het gaat jullie niets aan! En wat straal je uit? En waarom wonen jullie in dat land? Waarom woon je niet in een ander? Of waarom ga ik niet weg? Oh, omdat het niet makkelijk is, hè? Dus, iedereen heeft schuld! Laten we niet alleen degenen die regeren de schuld geven! Laten we niet alleen degenen die kiezen de schuld geven! Nee! Jullie zitten op dezelfde plek! En jullie energie heeft die heerser aangetrokken, ook al hebben jullie hem niet gekozen, jullie leven daar, in dat land. Als dat niet zo was, zou je ergens anders wonen!

Dus, mijn broeders, het heeft geen zin om te willen… “ah, nee! Ik heb nergens schuld aan! Ik lig eruit! Ik heb niets van dit alles gedaan! Het is niet mijn schuld! Alles, het is nooit jouw schuld! Maar een geheel bestaat uit allen, niet slechts één! Dus, trekt elk land, elke staat, elke stad, de heerser aan die het volk verdient, die het volk uitstraalde, die het volk moet passeren, die het volk moet leren, om de andere keer beter te kiezen? Of nooit leren en verkeerd blijven kiezen! En het volk zal doorgaan met dezelfde slechte zaak! De situatie zal niet veranderen omdat je doorgaat met dezelfde heerser. Begrijp! Alles is een product van wat je uitstraalt! In plaats van dat jullie denken: “morgen zal mijn land, mijn staat, mijn stad, mijn buurt prachtig zijn! Wow, het zal hier prachtig zijn! Er zal geen geweld zijn! Er zal vrede zijn voor iedereen! Er zal harmonie zijn! Als iedereen dat dacht, zou die buurt veranderen! Maar, nee! Hoe denk je? “Ah, dit hier is een drug! Ah, want er is geen dit, er is geen dat, er is geen ander ding! Dit hier is klote omdat ik hier niet graag woon!” Ok! Wat doe je met deze buurt? Je laat het steeds dieper zinken! Er is geen manier, mijn broeders! Alles is wat jullie zeggen! Wat je denkt! Wat je voelt! Jullie veroorzaken dit alles, niet wij! Elk land, elke stad, elke staat, elke buurt, elk huis is wat jullie ervan maken! Als iedereen thuis beslist om te vechten, zal ieders leven verschrikkelijk zijn! Maar als iedereen harmonieert, elkaar respecteert en liefheeft, zal dat huis prachtig zijn! Thuis is de energie, het geheel van de energie die iedereen binnen dat huis uitstraalt! Dus, breid dit uit naar de buurt, naar de stad, naar de staat, naar het land, naar het continent en naar de planeet! “Ah, de planeet is verschrikkelijk!” Goed gedaan! Blijf dat herhalen! Het zal beter en beter worden! Daar lijkt het op! Je leeft wat je uitstraalt! Niet achteraf klagen! 

Maar terug naar het oordeel! Dus, allen die verantwoordelijk zijn voor velen, worden niet geoordeeld door hun wetten, zij worden geoordeeld door de universele wetten omdat zij pijn, lijden hebben veroorzaakt bij duizenden, miljoenen! De goede heerser is degene die aan zijn volk denkt! Nu, degene die niet denkt is een slechte heerser en wordt geoordeeld door de universele wetten omdat hij daar is neergezet om aan het volk te denken, maar hij denkt alleen aan zichzelf! Dus wordt hij beoordeeld door de universele wetten! Dit geldt oveDus, ik wil dat jullie stoppen, vooral in deze periode die begint, in dit land, Brazilië! De periode begint waarin u uw gouverneurs zult kiezen. Als u doorgaat met het aanvallen van elke persoon die tegengesteld is aan degene die u bevalt, zult u nooit uw staat, uw stad of uw land verbeteren! Wat jullie moeten uitstralen is: moge het licht het Braziliaanse volk helpen om goede leiders, goede vertegenwoordigers te kiezen! Dit is wat je altijd moet uitstralen! Niet: “ah, ik ben voor zo-en-zo, ik ben tegen zo-en-zo!” en slaan, slaan, slaan, slecht praten en impliceren! Is dat de manier waarop jullie je leven willen verbeteren? Ik garandeer je dat het niet zo zal zijn! Respect is heel belangrijk! Respecteer de mening van de ander! Maar bovenal, straal dit verlangen uit dat er goede leiders worden gekozen, goede vertegenwoordigers zodat dit land groeit, evolueert, dat niemand honger lijdt, dat niemand behoeftig is, dat iedereen werk heeft! Kijk, hoeveel dingen je zou kunnen zeggen en je zou dit naar het universum gooien! Jullie zijn met miljoenen! Als ieder van jullie dit zou zeggen, zou dit land opstijgen! Ja! Het hele land zou naar de Vijfde Dimensie gaan, want jullie zijn met velen, jullie zijn geen duizend, jullie zijn met miljoenen!ral in het universum, niet alleen op de planeet aarde. 

Maar je kunt natuurlijk niet stoppen met het opleggen van je wil, nee! “Ik wil dat het die wordt! Ik laat die andere niet toe!” Goed gedaan! In jouw gedachten is die ene fantastisch! De overgrote meerderheid vindt het klote, maar jij wilt die ene omdat je die gekozen hebt en je geeft niet toe dat je verandert! “Het is hem en dat is het!” Dus over een paar maanden heb je het resultaat van deze keuzes! Klaag dan niet! Klaag niet over de bestuurders die je hebt aangetrokken! Ik zeg het nogmaals: de leider die gekozen wordt, wordt niet alleen gekozen door degenen die stemmen, hij wordt gekozen door de energie die de meerderheid uitstraalt! Hij wordt gekozen volgens de vibratie van de energie van de meerderheid! Dus, als de meerderheid hoog vibreert, wordt er iemand gekozen die ook hoog vibreert! Als de meerderheid laag vibreert, geweld vibreert, strijd vibreert, confrontatie vibreert, zal iemand van dat niveau ook gekozen worden. Begrijpen jullie dat? Dat op het moment van keuze, velen hun mening zullen veranderen omdat ze omhuld zijn door die energie? Dus, weet hoe je moet kiezen of kies niemand! Straal gewoon uit dat iemand van licht, iemand van hoge vibratie gekozen zal worden! En wees er zeker van dat wanneer de tijd komt, je precies zult weten op wie je moet stemmen, want hij zal verschijnen! De meerderheid zal hem laten verschijnen! En je kunt op hem stemmen of niet, als je niet wilt, stem dan niet! Maar zeg dan niet dat je er niets mee te maken had! Begrijp het! Je hebt de macht in handen, gebruik het ten goede! Gebruik het licht om dit land te verlichten! Ik heb het over deze omdat het de periode is die nu gaat beginnen, de andere zijn niet in verkiezingen! 

Dus vibreer luid! Tril liefde! Tril licht! En jullie zullen zien wie er gaat winnen! Nu, als jullie allemaal vibreren wat jullie vandaag vibreren, klaag dan later niet want de energie is erg laag en jullie zullen dezelfde aantrekken, dezelfde oude die rond en rond en rond gaan en op dezelfde plaats vallen! Het is aan jou! De keuze is aan jou! We kunnen niets doen! Nee, maar dat kunnen we wel! Want als het allemaal gebeurt, zal zelfs degene die daar zit als vertegenwoordiger van het land verwijderd worden! Als je niet van het Licht bent, zul je niet blijven! Dit garandeer ik! Dus, ik maak me geen zorgen over wie er wel of niet binnenkomt! Maar het zou goed zijn als je zou leren om je lot te veranderen, om een mooie toekomst te creëren! Je hoeft het alleen maar uit te stralen!

Maar natuurlijk zeggen velen al dat ik politiek ben geworden! Nee! Ik ben geen politicus! Ik wil u alleen maar zeggen dat u de macht in handen heeft! Dit is wat ik zeg, dat jullie de macht hebben om leiders te kiezen die daadwerkelijk aan het volk denken! Niet dezelfde als altijd! Die echt willen dat dit land vooruit gaat naar de vijfde dimensie! Jullie hoeven dit alleen maar uit te stralen! Nu zijn er natuurlijk maar weinig van jullie hier, nietwaar? Maar wie weet kunnen jullie veel dingen niet veranderen! Wie weet? Als jullie alleen maar denken aan een mooie toekomst voor dit land, een regering die weet hoe ze voor de mensen moet zorgen, zonder bedrog, zonder iets om ze te veroordelen, dan kunnen jullie het! Jullie hebben deze macht! Je moet het alleen willen, want je klaagt en klaagt en klaagt, en als het dan gebeurt, blijf je klagen! Dus, je kunt er niets aan doen! Maar je kunt de toekomst veranderen! Ik zou zeggen dat je ons minder werk zou kunnen geven omdat we veel mensen moeten veranderen! Als je de energie zo houdt, zullen we veel mensen moeten veranderen, omdat we precies weten wie wie is en wie aan welke kant staat! Dus, velen zullen gewisseld worden! Nu, als je een test wilt doen, doe het! Denk positief! Denk aan een land dat goed bestuurd wordt, in steden, in staten, in districten, in alles, goed bestuurd, met goede vertegenwoordigers! En je zult zien dat het kan! Als de hele wereld zo zou denken, als de hele planeet zo zou denken, zouden we geen problemen hebben! Ik zou zelfs zeggen dat jullie snel zouden opstijgen omdat de bestuurders zelf de bevolking zouden leiden om op te stijgen naar de Vijfde Dimensie! Dat zou prachtig zijn! Maar helaas is dit niet wat de planeet laat zien! 

Dus, mijn broeders, laten we altijd dit denken: alles wat je meemaakt is de terugkeer van iets wat je gedaan hebt! Je deed, je straalde, je dacht, het maakt niet uit! Het kwam uit je en je ontvangt het terug! Het is een boemerang! Je gooit het en het komt terug! Er is geen vergissing! Dus begin voorzichtig te zijn met wat je uitstraalt! Probeer goede dingen uit te stralen! Volg Sananda’s advies, creëer bloemrijke, geurige paden zonder obstakels op elk moment, want als je dit pad vandaag creëert, zal het later dit pad zijn dat je bewandelt! Nu, creëer andere paden, gevaarlijke paden, paden die moeilijk begaanbaar zijn en dat is wat je voor je hebt! Denk veel na over alles wat je uitstraalt, alles wat je zegt, alles wat je denkt! Het is niet alleen het spreken! Het is het denken, het is het handelen! Denk dus goed na over elke houding die je aanneemt! Denk er altijd aan: “oh, ik heb iets verkeerds gedaan! Het komt terug op mij!” Ah, dat zal het! Je kunt je niet verstoppen. Je kunt niet vluchten! Er is geen manier om het te vermijden! Als het gebeurd is, komt het terug! Dus, begin een prachtige wereld uit te stralen! Begin uit te stralen dat na het grote ontwaken, de hele bevolking kalm en rustig zal zijn! Iedereen zal de Galactica accepteren met Liefde in hun hart en dat degenen die niet accepteren kunnen worden ingedamd om geen problemen op de planeet te veroorzaken! Laat de grote massa de massa zijn van vrede, van licht, van Liefde, van begrip, zodat zij verdrinkt (niet in de literaire zin) maar al het tegendraadse dat zal gebeuren, door hen die het met dit alles niet eens zullen zijn, afremt! 

Het is aan jullie wat jullie over een paar dagen gaan uitstralen! Hoeveel dagen? Maakt het uit? Als het morgen is, als het over een maand is, als het volgend jaar is? Het zijn dagen! Ik heb je al gezegd, het is niet langer aan jou! Het is voorbij! Er is een datum! Nu, besteed geen aandacht aan gepubliceerde data omdat niemand het weet! Wie het publiceert praat onzin! Niemand weet het! Precies zodat er geen angst is! We zullen jullie verrassen! Dit zal goed zijn voor iedereen! Dus, mijn broeders, open jullie harten, laat het licht binnen. Het licht is vol, totaal, met al zijn intensiteit op de planeet! Dus open jullie harten en laat het binnen! Open jullie geesten, laat het licht binnen, zodat het jullie pad kan leiden en jullie kan helpen om altijd de juiste beslissingen te nemen! Om jullie te helpen geen fouten te maken! Om te voorkomen dat je iets uitlokt dat in de toekomst tegen je zal samenspannen! Denk erover na! Straal bloemrijke paden uit! Emaneer paden zonder obstakels! Geloof hierin! Jullie zijn in staat om dit op te wekken! En ik verzeker jullie dat ieder van jullie die zo denkt, wij samen jullie verlangen versterken omdat het ook ons verlangen is! Dus, denk goede gedachten en je zult zien! Vergeet nooit dat niets dat gebeurt toevallig is, het is alleen het resultaat van wat je zelf hebt uitgestraald!

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.