Aartsengel Michael live 27.09.2023

Geliefden! IK BEN AARTSENGEL MIGUEL!

Het is interessant hoe deze dingen die net gezegd zijn veel mensen van streek maken, omdat velen zichzelf zien in wat er gezegd is, maar het er niet mee eens zijn en denken dat ze gelijk hebben. Heel goed, ik kan het hier niet in het algemeen analyseren, omdat elk geval anders is. Maar het enige wat ik wil zeggen om alles wat gezegd is af te ronden, is om echt te stoppen met naar je eigen navel te kijken. De tijd van het dominante ego is voorbij. Dus, als je denkt dat het het belangrijkste is, dat het het meest perfecte is en dat op elk moment niets wat je doet werkt, denk dan nooit zo! Jullie hebben een keuze gemaakt om de planeet te helpen en Gaia weet en voelt alles wat jullie doen om haar te helpen. Ik vraag alleen dat ieder van jullie, dat meer mensen betrokken raken, meer mensen willen helpen in dit grote proces. Maar ik ben hier heel dankbaar voor wat jullie doen. Dit is mijn groep! Dit is de groep die ik creëerde, die ik onderwees en die vandaag een immens hart heeft en op elk moment bereid is dat hart weg te geven. Wees er zeker van, mijn broeders en zusters, dat elke houding die je op dit moment aanneemt een verschil maakt in de reis van ieder van jullie, dit garandeer ik! Dus ga door! Blijf je deel doen, kijk naar Gaia met liefde, respect en de zekerheid dat je de planeet effectief helpt!

Maar vandaag wil ik het ook hebben over een grote angst, ja. Omdat jullie lang geleden zijn gewaarschuwd dat er veel dingen zouden gaan gebeuren, is de overgrote meerderheid van jullie hier erg op gefocust. “Wat zal er met mij gebeuren? Wat zal er met mijn familie gebeuren? Vooral met degenen die ver weg zijn?” Dus onze bijeenkomst van vandaag zal dienen om ieders hart te kalmeren. Nee, ik zeg hier niet dat je er niet doorheen komt omdat je in deze grote groep zit. Dat kan ik hier niet zeggen. Maar ik wil dat ieder van jullie begrijpt dat je in de loop van de tijd, tijdens de reis van je ziel… laten we het op een heel menselijke manier zeggen, veel schulden hebt gemaakt en dat je tijdens alle incarnaties die je hebt gehad, telkens het fysieke lichaam verliet, maar de ziel droeg de schulden. Ze werden niet betaald of vereffend, sommige wel kan ik zeggen, door lessen die de ziel in de loop van de tijd leerde, maar niet allemaal. Dus wat is er gebeurd? Je bent in deze incarnatie en zit vol schulden! Ik heb het hier niet over geldschulden, zie je, dit zijn schulden die je ziel heeft gemaakt door acties die ze tegen zichzelf of tegen andere zielen heeft ondernomen. 

Heel goed. In welk moment bevinden we ons nu? We gaan allemaal door de evolutie van de planeet Aarde, ieder met zijn eigen functie. Dus, om evolutie te laten plaatsvinden, moeten schulden betaald worden! Er is geen kwijtschelding van schulden! Er zijn geen leningen om schulden af te betalen. Elke schuld moet betaald worden. Dus, sommige problemen, sommige obstakels verschijnen onderweg en elk is een schuld die betaald moet worden. Ik ga dus een parallel trekken met je leven in de echte wereld: je hebt vaak een schuld (nu heb ik het over geldschuld) en je bent erg bezorgd omdat je geen manier kunt vinden om die af te betalen. Velen komen in opstand. Velen ondernemen de verkeerde actie. En helaas verandert die schuld uiteindelijk in meer schuld vanwege de acties die zijn uitgevoerd, omdat er niets is geleerd, alles is gebaseerd op het verstand en nooit op het hart.

Wie nu een schuld heeft en alle wezens om hulp vraagt om hem de weg te wijzen om die schuld af te betalen, maar met een open hart, met een hart dat klaar is om elke hulp te ontvangen, alles wat gedaan moet worden om die schuld af te betalen. En in deze gevallen verschijnt als bij toverslag het geld en betaal je de schuld af.

Er zijn dus twee heel verschillende situaties: één waarin met liefde naar het probleem kijken en om hulp vragen, maar met veel liefde, de oplossing brengt, en aan de andere kant alles met boosheid, met haat tegemoet treden en houdingen en beslissingen nemen die erger zijn dan die al genomen zijn.

Dus, terug naar mijn tekst, waar ik het had over de schulden van de ziel. Dus, nogmaals herhaal ik: niemand zal opstijgen als hij schulden in zijn ziel heeft. Dit is de waarheid. Iedereen zal zijn schulden moeten afbetalen voordat hij kan opstijgen. En de vraag die niet weggaat: weten jullie welke schulden jullie zielen hebben? Nee. Niemand van jullie weet dat. Het kan zelfs zijn dat je ziel in het stadium is waarin ze binnenkort geen schulden meer heeft en gemakkelijk opgehaald kan worden voor ascentie. Of niet, je ziel heeft nog veel te leren en zal al haar schulden moeten afbetalen.

Dus nu ga ik terug naar het begin van wat ik begon door te zeggen: kijk naar elke mens om je heen als een ziel, niet als een mens. En als ziel heeft de overgrote meerderheid veel schulden op hun rug. Weinigen hebben weinig schulden, degenen die er minder hebben zijn degenen die pas onlangs op de planeet zijn aangekomen, want degenen die hier al duizenden jaren zijn hebben een zeer zware last. Dus nogmaals, kijk naar de persoon naast je, of het nu een volwassene, een kind of een oude persoon is, het maakt niet uit, kijk naar hen als een ziel, niet als een mens. En als ziel weet je niet wat ze moeten betalen, net zoals je niet weet wat jij zult moeten betalen. Dus als ik zeg dat iedereen is waar hij moet zijn, denk dan niet, mijn broeders en zusters, dat dit ascensieproces net begonnen is, het begon lang geleden! En ieder van jullie heeft zich er lang op voorbereid! Dus iedereen is waar hij moet zijn! Iedereen is waar die les kan worden toegepast! Het heeft geen zin om weg te rennen! Het heeft geen zin om je te verstoppen, want als de schuld komt, zul je hem moeten betalen. Het maakt niet uit waar je bent, zelfs al is er niemand om je heen, je zult moeten betalen omdat het deel uitmaakt van de reiniging van je ziel en je zult je ziel blijven hebben waar je ook bent op de planeet, zelfs in het centrum van de planeet waar je je verstopt, de ziel is er nog steeds.

Dus ik wil ieder van jullie vragen om te stoppen met je zorgen te maken over wat er gaat gebeuren! Jullie zien veel gebeuren. Het gevoel dat ik bij sommigen waarneem is dat de wereld gek wordt, dat mensen hun evenwicht verliezen en dat op veel plaatsen het geweld explodeert. Dus wat kan ik zeggen? Straal Licht uit. Dat is wat ik ga zeggen.

Velen van jullie hebben me al gevraagd waarom jullie op plaatsen wonen waarvan vandaag de dag gezegd wordt dat ze gewelddadig zijn. Dus antwoord ik: laten we zeggen dat alle geëvolueerde zielen die deel uitmaken van deze groep, ik ga ze allemaal samenbrengen, ik ga een stad creëren en ik ga jullie allemaal op dezelfde plaats zetten. Oh ja, die plaats zou geweldig zijn! Het zou puur Licht zijn, je zou bijna leven alsof je in de Vijfde Dimensie was. Maar hoe zit het met de rest? Ik zal alle geëvolueerde zielen nemen, zij die Licht uitstralen, ik zal ze van overal op de planeet nemen en ik zal ze allemaal op één plaats zetten. Wat zou er met de rest van de planeet gebeuren? Ik antwoord, de schaduwen zouden het overnemen. Omdat er geen Licht zou zijn om de schaduwen te beheersen. Dus wat elke Lichtzuil moet doen is Licht zijn. En als Licht kun je niet bang zijn! Als Licht kun je niet bang zijn voor wat voor je ligt, want je bent Licht! Dus velen van jullie zijn precies waar je moet zijn, de positieve krachten in evenwicht brengen zodat ze de negatieve krachten overwinnen. “Ah, maar er is nog steeds veel geweld.” Is het zoveel als ze zeggen? Is het zoveel als het lijkt? Of is het gewoon een hoop theater om je dat te laten geloven? Nee, ik zeg niet dat het er niet is, ik weet dat het er is, maar ik verzeker je dat het niet de intensiteit is die naar voren wordt gebracht. Er is niet om elke hoek een gevaar, in feite is er het gevaar dat je aantrekt, vergeet dat nooit! Je trekt aan wat je uitstraalt! Dus als je ergens angst voor uitstraalt, zul je dat aantrekken.

Dus ik zeg het nogmaals: de Pijler van Licht kan niet bang zijn! De Lichtzuil kan zich geen zorgen maken over wat er over een seconde zal gebeuren! Wat is de Pijler van Licht? Licht! En wie Licht is vreest niets, wat het ook is! Dus, als je het volgende moment begint te vrezen, als je morgen begint te vrezen, dan begint die Pijler van Licht leeg te lopen en verlies je beetje bij beetje vibratie, en misschien bereik je zelfs het niveau van de grote massa, en dan zul je met hen vermengd raken. Bovendien heb ik het over ieder van jullie, dus nu ga ik het hebben over degenen om je heen. 

Ik heb het hier ooit gezegd en velen bekritiseerden, juichten, klaagden, werden boos, maar ik zeg het nogmaals: het zou een verschrikkelijke keuze voor je zijn om te stoppen met opstijgen vanwege iemand, wie die iemand ook mag zijn! Is het een egoïstisch moment? Velen hebben me dat gevraagd. Nee, ik zie het niet als een egoïstisch moment. Ik zie het als een moment van evolutie voor elke ziel. Ik zie het als een moment van evolutie voor elke ziel. Ik zie het als een moment waarop de ziel die het moment heeft bereikt om te evolueren, moet evolueren.

Dus, terugkomend op wat ik zei, degenen om je heen maken alles mee wat jij doormaakt, alleen met een paar verschillen: degenen die niet wakker zijn kunnen niet het onderscheidingsvermogen hebben dat jij hebt en ze zien alles met angst, ze stralen angst uit, ze praten alleen maar over angst. Ga je mee in deze sfeer? Wel, dat is jouw keuze! Als je denkt dat omdat je liefhebt, omdat je het leuk vindt, omdat je samenwoont, omdat je een zoon bent, omdat je een man bent, omdat je een moeder bent, omdat je een vader bent, omdat je een broer bent, het maakt niet uit, je moet samen zijn, dan maak je een keuze. En ik ga herhalen wat ik lang geleden zei: niemand zal met iemand meegaan! Wie de planeet verlaat, iedereen gaat naar zijn eigen hoek! Begrijp dat goed!

Dus, mijn broeders, het moment… oké, ik ben het zelfs met jullie eens, het zal een egoïstisch moment zijn, wanneer jullie aan jezelf zullen denken! Sterker nog, wie ascendeert en familieleden verliest omdat ze niet oplichtten, zal de kans hebben, in de Vijfde Dimensie zijn, om hen te helpen, om voor hen te zorgen, om wijsheid uit te stralen zodat ze naar ascensie gaan. Nu, als je je met hen mengt en van de planeet gaat, zal niemand iemand helpen! Iedereen zal blijven wie ze zijn.

Om alles samen te vatten wat ik hier gezegd heb: Ik hoop dat wie een Lichtpijler is, een Lichtpijler zal blijven, zonder ergens bang voor te zijn, zonder zich zorgen te maken over de seconde die komen gaat, want wat er ook moet gebeuren, zal gebeuren. Want jouw schuld moet betaald worden, niemands schulden zullen vergeven worden, zielsschulden. 

Dus, mijn broeders, wat willen jullie nu zijn? Die Zuil van Licht die alleen naar het negatieve kijkt en angst, angst, angst, angst vibreert? Of willen jullie echt geloven dat jullie Zuilen van Licht zijn en dat jullie overal klaar voor zijn? En dat jullie als Lichtpilaren evenwicht brengen en de superioriteit van positieve krachten over schaduwen. Dus denk maar niet dat je uit het slop wordt getrokken! Ik zeg je juist het tegenovergestelde, omdat je als Licht in de verwarring moet zijn. Met welk doel? Licht uitstralen, dat is alles. Maar het Licht dat je uitstraalt zal veel dingen kunnen veranderen, het zal sommige geesten kunnen verlichten, het zal sommige geesten kunnen aantrekken.

Dus denk niet dat je bevoorrecht bent om niets onder ogen te hoeven zien. Ik bevoorrecht niemand, zelfs niet degene over wie je het hebt! Ik ben haar meester, net zoals ik de meester ben van miljoenen andere mensen, van andere zielen, en ik bevoorrecht niemand! Iedereen zal doormaken wat hij moet doormaken. En ik kan je verzekeren dat haar reis niet gemakkelijk is! Laten we zeggen dat ze een overdaad aan schoonmaakwerk heeft dat op dit moment nodig is. En alleen zij weet wat ze doormaakt en ieder van jullie weet ook wat jij doormaakt. 

Dit is dus niet het moment om ontmoedigd te raken. Het is nu niet de tijd om op te geven. Het is tijd om op te staan, Licht te blijven, Licht te zijn, Licht te laten vibreren! En wie deze stappen zet, zal onze hulp krijgen, want we weten dat het niet gemakkelijk is! We weten dat millennia wissen in dagen voor geen enkele ziel gemakkelijk is! Maar het zal ons lukken! We doen het!

Dus doe ik een verzoek aan elke Lichtzuil die hier is, die beweert een Lichtzuil te zijn: wees een Lichtzuil, zonder angst of vrees, noch voor jezelf, noch voor iemand anders! Iedere ziel, op dit moment op de planeet, heeft zijn pad al uitgestippeld, opgeschreven en gedefinieerd. Omdat er een intentie is, is er een doel en wanneer er een intentie en een doel is, is de ziel klaar om te gaan en niets zal groter zijn dan je kunt dragen, dat is zeker! Dus, mijn broeders, wees Licht! Wees pilaren van Licht! Het is noodzakelijk! Een Pijler van Licht is niet een paal die midden op straat oplicht, een Pijler van Licht is iets heel groots dat wanneer het oplicht vele kilometers verlicht, dat is een Pijler van Licht! Wees dus deze Zuilen van Licht, zodat het Licht dat je uitstraalt de schaduwen kan bevrijden. Ja, want iedereen die een schaduw is, is een gevangene, van zijn eigen ego, van zijn eigen overtuigingen, hij is een gevangene. En door Licht te zijn, bereik je ieders hart en kun je sommigen of allemaal bevrijden, wie weet? Dit is de rol van een Lichtzuil!

Verwacht dus niet, mijn broeders en zusters, dat je naar een paradijselijke plek gaat, beschermd tegen alles en iedereen. Vervul jullie missie om Zuilen van Licht te zijn, daar heb ik jullie op voorbereid! Dat is waar jullie nu voor vechten! Wees pilaren van het licht! En geloof me… maken de schaduwen lawaai? Ja! Zijn ze gewelddadig? Ja! Geloven veel mensen dat? Ja, maar ze hebben niet langer de macht die ze ooit hadden. En juist omdat ze die macht niet meer hebben, is er wanhoop in ieders hart. De schaduwen verenigen zich om aan kracht te winnen, en ik zeg jullie: dit zal hun grote fout zijn, want het is moeilijk om te scheiden, maar samen is het veel gemakkelijker voor het licht om op te treden. Dus houd deze boodschap vandaag in gedachten: wees Zuilen van Licht! Wees Licht! 

Maar bovenal, vrees niets! Leef in het heden! Morgen zal komen zoals het komt, het is al geschreven, het heeft al elke stap gedefinieerd die elke ziel zal moeten nemen! Piekeren? Het zal geen goed doen. Hoe meer je Licht vibreert, hoe meer je vertrouwen vibreert, hoe zachter de lessen zullen zijn. Het gaat over je overgeven aan die rivier, die op dit moment erg ruw is, maar je bent op de drijflijn, je gaat omhoog, je gaat omlaag, je wordt nat, maar je bent op de drijflijn. Dat is het, laat de rivier je meevoeren, zonder je zorgen te maken of er een waterval voor je ligt, want als die er is, dan gebeurt er wat er ook gebeurt, je zult niet in staat zijn om het te veranderen. Begrijp je? Het is al geschreven! Het is al gedefinieerd! Als je van de waterval moet vallen en moet overleven, dan zul je overleven of niet. Dus wat heeft het voor zin om na te denken als er een waterval voor je ligt? Leef in het heden! Leef elk moment! Dat is wat ik van jullie verwacht, mijn broeders, bewustzijn, veel bewustzijn! En laten we zeggen dat ik het eens ben met wat je zegt, leef in een egoïstisch moment waarin je alleen aan jezelf denkt. Elke andere ziel heeft ook zijn pad uitgestippeld en alles zal gebeuren zoals gepland. 

Dus, mijn broeders, wees Licht! Wees Zuilen van Licht!

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.