Aartsengel Michaël – Wees klaar voor verandering – Volg de stroom

Geliefden! IK BEN AARTSENGEL MICHAËL!

Vandaag kom ik hier met een iets ander doel. Om jullie te waarschuwen voor het evenwicht dat jullie in jullie geest moeten bewaren. Het Licht dat aankomt van de Centrale Zon van Alcyon wordt door ieder van jullie op een andere manier geabsorbeerd. Ieder van jullie bevindt zich in een trillingsbereik, hoe hoger dit bereik, hoe meer je dit Licht absorbeert, hoe lager je praktisch niets absorbeert. Maar dit Licht is aan het werk in elke inwoner van deze planeet.

Waarom zeg ik dit? Verwacht niet dat dit Licht jouw wereld zal veranderen. Jullie wereld is, zoals ik zou zeggen, “als een grote stoffige schuur, waar het vuil zich lange tijd heeft opgehoopt en iemand is gekomen om het weg te vegen”. Er hangt stof in de lucht. En totdat al dat vuil is verwijderd, zal het stof niet tot rust komen. En ik zou zeggen dat deze schuur enorm groot is, dus het zal lang duren voordat al dat vuil is opgeruimd.

Dus wacht niet af, stel je geen perfecte, mooie, wonderbaarlijke wereld voor in de komende jaren. Het is hier al gezegd: Ieder van jullie wordt gedwongen om je leven te veranderen, om je huis te veranderen, om te veranderen. Dit is de rol van het Licht dat jullie absorberen. Het is aan ieder van jullie om open te staan voor deze oproep en op die boei te stappen en de rivier af te varen, je mee te laten voeren door de golven.

Elke dag worden jullie veranderd, niet jullie wereld. Gaia is snel aan het ascenderen en trekt diegenen met zich mee die in het ascensiebereik vibreren. Dus elke verandering, elke uitdaging, is Gaia’s oproep aan jou om haar te volgen naar ascentie. Dus als ik vraag om evenwicht in jullie geesten, dan is dat zodat jullie beseffen dat je het uiterlijke niet kunt veranderen. De verandering die door ieder van jullie in het uiterlijke wordt aangebracht is door het Licht zelf dat jullie uitstralen.

Dus vandaag zijn jullie in staat om dit Licht dat van Alcyon komt te absorberen en het in dezelfde verhouding uit te stralen. En op deze manier zijn jullie in staat om de hele planeet te beïnvloeden. Maar heb niet de illusie dat je iets veranderd hebt op een niveau dat waarneembaar is op de planeet. Ik zou zeggen dat het Licht dat jullie uitstralen diegenen zal bereiken die dicht bij het trillingsbereik van ascensie zijn, waardoor ze ontwaken en hun eigen keuzes maken. Maar je kunt niets aan hen doen, ze horen de oproep, maar het is aan hen om hun eigen keuzes te maken.

Verwacht dus geen wereldwijde verandering. Verwacht niet dat iedereen plotseling besluit om elkaar midden op straat te omhelzen en alleen maar liefde te laten vibreren; dat zal niet gebeuren, niet in deze dimensie. Begin je dus te realiseren dat je tot veranderingen geleid zult worden, dat je tot nieuwe beslissingen geleid zult worden, belangrijke beslissingen in je leven. En ik zou zeggen: “Geef jezelf eraan over”. Als je wilt ascenderen, geef je dan over aan de veranderingen. Wacht niet tot de buitenwereld verandert, verandering moet van ieder van jullie komen.

Doe jouw deel. Geef je over aan deze stroom en je zult steeds meer Licht ontvangen en meer Licht naar de planeet uitstralen. Zoals jullie vaak zeggen “ijs afdrogen”, is dit de perfecte uitdrukking voor dit moment. Want jullie stralen Licht uit, Licht, … maar degenen die niets voelen, niets zien, niets waarnemen, blijven op volle kracht negatieve energie uitstralen. Het zal dus heel moeilijk zijn, en het zal lang duren, voor jullie werkelijk een verandering teweeg kunnen brengen.

Dat is waar wij om de hoek komen kijken, dat is waar de grote openbaringen komen. Maar verwacht geen rozegekleurde wereld, verwacht niet alleen maar vrede en liefde. Ik zou zeggen dat de openbaringen er alleen voor zullen zorgen dat iedereen zich realiseert wat er is, en niet verteld door jullie, niet verteld door mensen, want dan zou het geen geloofwaardigheid hebben. In hoeverre denk je dat deze grote massa mensen die gemanipuleerd en geabsorbeerd worden, zullen geloven wat er gezegd wordt? In hoeverre?

Ik geef je hier geen hoop, ik vertel je alleen de waarheid. Veel mensen denken dat na de openbaringen de wereld prachtig zal zijn, alles zal mooi en schoon zijn. Nee, jullie wereld zal veranderen, te beginnen met ieder van jullie. Jullie zullen verantwoordelijk zijn voor de verandering, maar ieder van jullie zal naar zijn eigen pad kijken. Als je onderweg stopt en wacht tot iedereen naar je toe komt, vergeet dan ascensie, want het zal niet gebeuren. Jullie rol, zei ik hier lang geleden: Het is om pilaren van licht te zijn, en dat is precies wat jullie nu doen. Jullie ontvangen het Licht van Alcyon en jullie stralen het automatisch uit naar het Geheel.

Natuurlijk help je, natuurlijk doe je dat, maar heb niet de illusie dat je het Geheel kunt veranderen. Heb ook niet de illusie dat de openbaringen het Geheel zullen veranderen. We kunnen zelfs zeggen dat een grote massa zal ontwaken, letterlijk, maar we kunnen niet zeggen dat deze massa klaar zal zijn voor ascensie, het zal gewoon evolueren volgens ieders keuze, maar het zal heel moeilijk voor hen zijn om ascensie te bereiken. Ik zeg niet dat niemand het zal halen, maar het zal een enorme inspanning moeten zijn om alle opstand te sussen die in de harten van velen zal worden geïnstalleerd.

Dus op dit moment zeg ik tegen ieder van jullie: Geef toe aan de veranderingen. Want de veranderingen worden gemaakt door het Hoger Zelf van ieder van jullie, juist om je uit het midden van de verwarring te halen, om je uit het midden te halen waar het niet goed voor je zal zijn. Besef dat je omgeving niet veel verbeterd is; integendeel, ze lijkt elke dag slechter te worden. Elke dag voel je je ongemakkelijk, ontmoedigd en verbijsterd door de houding van je buren en omgeving, en dit zit je echt dwars. Hoe komt dat? Het antwoord is niet moeilijk, jullie zijn Lichtzuilen, dus laten we de Lichtzuil provoceren zodat hij zijn trilling verlaagt.

Dus niets is toeval, niets is onverwacht voor ons. Nu moet je je overgeven aan de veranderingen. Velen zijn hier al en zeggen: “Maar ik weet niet hoe.” Als je je overgeeft aan die stroom, zal de stroom zelf je laten zien hoe. Dat is alles. Je hoeft je geen zorgen te maken over hoe; vertrouw gewoon op en geef je over aan de stroom en die zal alles doen.

Dus als ik jullie vraag om je geest in evenwicht te brengen, dan is dat zodat je niet al je hoop op betere dagen stelt. Je zult betere dagen hebben, ja, door je over te geven aan de veranderingen, want je zult naar plaatsen van een betere vibratie gebracht worden en wees niet verbaasd als er meerdere veranderingen zijn, want je zult je aan elke plaats aanpassen. Dus als ik zeg dat iedereen is waar hij moet zijn, is dat geen leugen; iedereen zal zijn waar hij moet zijn.

Dus geef je over aan de veranderingen, vestig je hoop niet op betere dagen, dat kan ik hier niet zeggen. Ik heb altijd gezegd dat ik nooit heb gezegd dat het gemakkelijk zou zijn en dat zal het ook niet zijn. De zekerheid van het bestaan van galactische wezens zal een zegen zijn in de harten van velen, en velen zullen profiteren van alle technologie en genezing die ze zullen brengen. Maar ook dit zal niet unaniem zijn op jullie planeet. In het begin zal het heel moeilijk voor ze zijn om hier te komen en voor lange tijd te blijven. Het zal aan velen van jullie zijn om hen te camoufleren, om hen te helpen hun wens te vervullen zonder dat de rest van ons het weet.

Ja, het zal een zeer interessante tijd zijn, wanneer jullie in staat zullen zijn om hen op intieme wijze te helpen. Nu, dit zal niet gemakkelijk zijn, of open, of duidelijk, of open (zoals je zegt). Het zal allemaal op een zeer goed geplande manier moeten gebeuren, zodat jullie zelf niet aangevallen worden. Het zal een bundeling van krachten zijn, waarin jullie hen beschermen en zij jullie.

Verwacht dus geen stralende en vredige wereld. Alle verandering vereist wat loslaten, wat verlies, maar het brengt ook veel nieuwe dingen, veel goede dingen en veel dingen die aan de kant worden gezet. Wie het Licht volgt, wie zich laat leiden, zal heel mooie momenten beleven, want je wordt erdoor aangetrokken. Verwacht nu niet dat jullie planeet als geheel een rijk van vrede en harmonie zal zijn, want dat zal het niet zijn. Maar ieder van jullie zal, door zich over te geven aan de stroom, alle zegeningen ontvangen waar je recht op hebt omdat je samen met Gaia vibreert. Daar kun je zeker van zijn.

Nu kan ik niet garanderen dat degenen om je heen je zullen volgen. Dit is een interessant punt, waar ieder van jullie mee om zal moeten gaan, een keuze zal moeten maken. Nee, niemand vertrekt nog, jullie zullen op de planeet blijven. Maar laten we zeggen op verschillende plaatsen, want jullie zullen vibreren, compatibel zijn met de plaats waar jullie zullen leven, en de anderen niet. Dus het zullen keuzes zijn. Dat is waar de veranderingen zijn. En ieder van jullie zal weten wat te doen, je zult weten wat je Hogere Zelf voor je ziel gepland heeft.

Dus breng je geest in evenwicht, zie alleen de waarheid, maak jezelf geen illusies, denk niet dat de wereld plotseling, uit het niets, “een bed van rozen” zal zijn. Dat zal het niet zijn. Nu, degenen onder jullie die op weg zijn naar ascentie, ja, jullie zullen al dat evenwicht, vrede, gezondheid en harmonie ontvangen dat compatibel is met jullie vibratie. Nogmaals, ik herhaal: Ga gewoon met de stroom mee. Of liever, stap gewoon in die rivier, zet jezelf op de drijver en laat je meevoeren.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.