Adama – Telos I – Hoofdstuk 12 – door Adama

Lieve broeders en zusters! IK BEN ADAMA!

Laten we onze reis voortzetten door commentaar te geven op hoofdstuk 12 van boek één van Telos.

Dit hoofdstuk probeert jullie te laten zien wat “thuiskomen” is, wat het is om terug te keren naar het Goddelijke en volledige Wezen dat je ooit hier op Aarde was. Laat ons het volgende begrijpen: niet iedereen van jullie die op het oppervlak van de planeet leeft, is van buitenaf gekomen; veel zielen die hier zijn, zijn zielen van de planeet Aarde, ze zijn zielen die op deze planeet zijn geschapen, voor deze planeet. Maar er zijn een groot aantal zielen die hier zijn die van andere sterrenstelsels komen, andere werelden, zielen van buitenaf, sterrenzaden die zijn gekomen om te helpen de bevolking van deze planeet te laten groeien, om technologie te brengen, om kennis te brengen, om te helpen het leven uit te breiden.

Lange tijd leefde deze planeet in de Gouden Eeuw. Er was vrede, er was harmonie, alles gebeurde op een georganiseerde manier en op de manier waarop God de Vader/Moeder het effectief heeft geschapen om te gebeuren. Maar met het verstrijken van de tijd werd het bewustzijn beïnvloed door niet erg verlichte ideeën. Maar ik ben hier niet om commentaar te geven op dit verhaal. Jullie moeten gewoon begrijpen dat het precies is omdat we lucht gaven aan deze ideeën, aan deze concepten van afscheiding, aan de concepten van superioriteit dat het bewustzijn op deze planeet viel, in de Derde Dimensie viel.

Velen vragen zich af, als het in de Derde Dimensie was, hoe hebben we dan overleefd? Op dat moment was er een grote evolutie in het bewustzijn van velen. Wij kunnen dus bevestigen dat degenen die overleefden, in feite nooit hebben toegestaan overweldigd te worden, nooit hebben toegestaan betrokken te worden door de ideeën die op de planeet werden geplant; en deze waren in staat om de dispensatie van God de Vader/Moeder te krijgen om te schuilen binnen de planeet en geleidelijk opnieuw te evolueren naar de Vijfde Dimensie, wat de dimensie is waarin wij vandaag leven.

Proberen uit te leggen wat dimensie is, is behoorlijk ingewikkeld. Ik zou zeggen dat je voelt wat dimensie is in je hart, nooit met je verstand. De geest zal je nooit het antwoord geven op wat het is, wat het betekent en wat het is om in een andere dimensie te zijn. Je ervaart vaak momenten in andere dimensies. Er is geen tijd dat je daar blijft en terugkomt. Jullie lichamen blijven altijd in de Derde Dimensie. We kunnen zeggen dat iemands Hoger Zelf de verbinding naar de hogere dimensies brengt. Het is alsof het de vertaler is van wat er gezegd wordt in een hogere dimensie naar jullie die hier in de lagere dimensie zijn.

Dus wanneer we met jullie communiceren is het noodzakelijk dat jullie jezelf in een verhoogde staat van bewustzijn brengen zodat het Hoger Zelf onze boodschap aan jullie geest kan doorgeven. Maar het is niet in de Derde Dimensie zijn, zoals jullie de hele tijd zijn, en gewoon onze boodschappen ontvangen; je moet in een hoge staat van bewustzijn trillen om deze verbindingen te laten gebeuren.

Laten we het dus over gevoelens hebben. Elk gevoel heeft een vibratie, elk gevoel heeft een energie. Hoe lager het gevoel, hoe meer deze energie vervuild is, hoe negatiever het wordt. Laten we het zo zeggen, een lichaam in balans: een lichaam in balans is een lichaam dat normaal vibreert, het is een gezond lichaam, met gezonde ideeën, met gezonde woorden, gezonde handelingen. Dit is een lichaam in balans, binnen de Derde Dimensie.

Maar als dit bewustzijn begint te leven binnen enkele negatieve gevoelens, daalt ook de trilling van dit lichaam, omdat de gevoelens de energie die ze nodig hebben om te overleven, aan die balans onttrekken. Ja, gevoelens zijn energie en als energie bestaan ze, en om te blijven bestaan moeten ze de energie zuigen van degene die ze laat vibreren, om ze in leven te houden, te laten gebeuren. Onthoud dat als je verdrietig bent en meer en meer verdriet vibreert, hoe meer verdriet je zult hebben en hoe dieper en dieper je zult zinken. Er is geen limiet, want dat gevoel van verdriet zal je meer en meer naar binnen zuigen zodat je het voedt, meer en meer.

Dus mensen die laag trillen, dat betekent niet dat ze slecht trillen, nee, ze laten zich gewoon meeslepen door negatieve gevoelens. Verdriet tast zichzelf aan, dus vernietigt het zichzelf. Er zijn lage trillingsgevoelens die de ander beïnvloeden: woede, wraak, haat. Dan absorbeer je niet alleen je eigen lichaam, maar ook de energie van de ander en daarmee ontstaat de onbalans, je zakt steeds dieper weg. Proberen een verbinding te maken in deze toestanden is praktisch onmogelijk. Je kunt zelfs denken dat je verbindingen maakt, maar het zijn het ego of wezens met een lage trilling die zich voordoen als Lichtwezens om je te laten zien dat alles in orde is, dat je naar hen blijft luisteren, ook al tril je laag. Pure leugens. Geen enkel Wezen van Licht paart bewust met degenen die laag trillen, dit bestaat niet.

Laten we nu het tegenovergestelde zeggen, dat lichaam in balans is een lichaam dat meer en meer vreugde voedt, dat zich goed voedt, dat zich goed gedraagt, het is een lichaam dat alles doet om zichzelf in balans te houden, voor zichzelf zorgt, zijn voedsel verzorgt, veel water drinkt, het is een lichaam dat hoog vibreert, en wanneer het stopt, om te bidden of om zich te verbinden met wie dan ook, is het heel gemakkelijk, omdat zijn vibratie hoog is. Dus het Hogere Zelf maakt deze verbinding tussen dat wezen dat hoog trilt en het Wezen van Licht dat hem een boodschap wil geven.

Vaak verhoogt het Hogere Zelf zelf de vibratie van dat wezen zodat het deze verbinding kan maken. Dus het etherisch lichaam van dat wezen wordt verhoogd in dimensie, in vibratie, in energie, zodat het deze verbinding kan maken. Dus wanneer je spreekt met een Wezen van Licht of een hoger wezen, verlaat je de Derde Dimensie niet, een deel van de aura doet dat, het etherisch lichaam beweegt naar een andere dimensie zodat het de boodschap van het Wezen van Licht kan ontvangen. En dat is wat er gebeurt.

Dus ik zal dit alles wat ik uitgelegd heb in dimensies brengen. Dat wezen dat laag vibreert, dat deze lage vibratie-energieën cultiveert, bevindt zich in een eigen dimensie, in de Derde Dimensie zelf. We kunnen zeggen dat de Derde Dimensie vele lagen heeft. Stel jezelf voor in een grote cirkel en daarbinnen vele andere cirkels, en jij in het midden. Dus je blijft de hele tijd van de ene cirkel naar de andere springen. Hoe lager je vibreert, hoe meer je naar het centrum beweegt, en dit centrum is het totale gebrek aan vibratie, is die staat waar je volledig omhuld wordt door de schaduwen, omdat je zo laag hebt getrild dat je je met hen verbindt, omdat zij daar in dit bereik vibreren. Velen voelen zich daar op hun gemak en vergeten uiteindelijk dat ze Lichtwezens zijn.  

Maar de overgrote meerderheid blijft van het midden van deze grote cirkel naar de rand stuiteren. Wanneer ze de rand bereiken, we kunnen zeggen dat het de grens is van de Derde Dimensie in termen van vibratie, springen ze naar een andere cirkel, naar een andere grote cirkel, die bestaat uit hogere vibraties, wat de Vierde Dimensie is. Velen van jullie vandaag, omdat jullie al het bewustzijn hebben dat jullie hebben, omdat jullie Licht vibreren, omdat jullie meer liefde vibreren in jullie harten, bevinden zich in deze grote cirkel van de Vierde dimensie; jullie zijn de energetische limiet van de Derde reeds voorbij.

Dan vraag ik je: Voel je iets anders? Velen zullen nee zeggen, dat ze zich identiek voelen, maar velen zullen ja zeggen, dat ze het leven op een andere manier waarnemen, dat ze mensen op een andere manier waarnemen, dat ze niet langer oordelen zoals vroeger, dat ze mensen hebben leren begrijpen. Dus hoe meer je deze bewustheden verwerft, hoe verder je naar de rand van de Vierde Dimensie beweegt. Dus het is alsof elke cirkel binnen deze grote cirkels een band van vibratie is; vibratie, energie. En velen bewegen zich naar de rand van de Vierde Dimensie waar ze naar de Vijfde Dimensie zullen bewegen.

Toen we volledig verlichte wezens waren, bewandelden we deze banen in stilte. Dikwijls was het niet zo dat we ervan genoten in de Derde Dimensie te leven, maar er was veel in de Derde Dimensie dat we niet langer hadden in de Vijfde. Dus kwamen we naar de Derde om ze opnieuw te ervaren. Nee, het was geen dualiteit, het was fysicaliteit. In die tijd was er geen dualiteit in de Derde Dimensie, er was alleen fysicaliteit en we hielden ervan om ons zo te voelen. Vandaag doen we dat niet meer, omdat we erg hoog vibreren in relatie tot jullie Derde Dimensie. Het zou hoogst onverenigbaar zijn met onze gevoelens om terug te gaan naar de Derde Dimensie, maar we gaan door de Vierde wanneer we dat willen. En op deze manier kunnen we aan velen verschijnen

Dus mijn broeders, wat zijn de verschillen tussen de dimensies? Je eigen vibratie. Hoe meer je vibreert in Onvoorwaardelijke Liefde, vibreert in positieve gedachten, vibreert in zorg voor je eigen lichaam, in evenwicht met je eigen lichaam, hoe meer je omhoog gaat op deze energieschaal, de Vijfde Dimensie naderend. En om dit te laten gebeuren is er ook een verandering in jullie lichamen. Alle DNA-strengen die ooit op deze planeet in jullie lichamen bestonden, zullen naar jullie terugkomen. Jullie hebben ze niet verloren, alleen energetisch binnen de Derde Dimensie bestaan ze niet, ze vibreren in hogere dimensies.

Dus hoe meer je evolueert, hoe meer je de Vijfde Dimensie nadert, hoe meer deze DNA’s zullen opduiken, een nieuw lichaam brengend, een nieuwe manier om je eigen lichamen te laten vibreren. Begrijp, alles is een geheel, alleen bewustzijn brengt je niet naar de Vijfde Dimensie; er moet het geheel zijn dat handelt in hetzelfde doel van lichaam, geest en ziel. Lichaam, weten hoe jezelf te voeden, weten hoe het in balans te houden; geest, altijd hoog vibreren, niet toestaan dat gevoelens van lage vibratie zichzelf creëren, de energieën uit je zuigen; en ziel, jullie zielen reinigen van alles wat ze hebben begaan van overtredingen tegenover de Universele Wetten gedurende deze tijd.

Dan zal deze hereniging jullie toelaten om de Vijfde Dimensie te bereiken, en alles wat jullie ooit waren, sterrenzaden, zullen jullie opnieuw zijn. En degenen die nooit Vijfde Dimensie waren, die geboren werden op deze planeet binnen de Derde Dimensie, zullen dit ook kunnen ervaren, het zal hun evolutie zijn. Allen hebben dit vermogen, hoewel ze nooit de Vijfde Dimensie hebben ervaren zullen ze in staat zijn daar te komen, omdat allen voor hetzelfde doel gemaakt werden. God de Vader/Moeder heeft niemand gescheiden.

Dus mijn broeders, wat moet er op elk moment gedaan worden? Tril Licht, tril goede gevoelens, tril een gezond lichaam, tril een schone ziel. Dit is de weg. Als je dit pad volgt, zul je spoedig, heel spoedig, hier bij ons zijn, omdat je hier mag komen en terugkomen wanneer je maar wilt, om het pad te maken dat we vandaag maken naar de Vierde Dimensie. Alleen voor jullie zal het een beetje anders zijn: jullie zullen naar de Vijfde komen, jullie zullen hier een tijdje blijven en jullie zullen terug moeten komen, omdat jullie lichamen nog niet volledig klaar zullen zijn. Maar jullie zullen al enige tijd in de Vijfde Dimensie mogen zijn, maar in lichaam, niet alleen in geest.

Het zal heel aangenaam zijn om jullie hier te verwelkomen, het zal prachtig zijn. En beetje bij beetje zullen jullie kunnen ervaren wat er voor jullie ligt, maar het belangrijkste is om de informatie mee terug te nemen en de broeders in alles te laten geloven. Dit zal de rol zijn van vele zielen, het zal de rol zijn van velen van jullie die er vandaag bij zijn. Ik zal niet zeggen hoeveel het er zullen zijn, maar er zullen velen zijn die in staat zullen zijn om bij ons te komen, tijd met ons door te brengen en terug te gaan naar hun dimensies, als bij toverslag, maar alleen door de ervaring te hebben; niet alleen iets dat voorbij is gegaan in je bewustzijn, het zal iets zijn dat voorbij is gegaan in je lichaam, in je leven.

(vertaald door I. Nomden)

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen