Adama – Telos I – Hoofdstuk 13 – door Adama

Lieve broeders en zusters! IK BEN ADAMA!

We vervolgen onze reis naar hoofdstuk 13 van boek één van Telos.

Vandaag is het onderwerp een beetje controversieel voor velen, moeilijk te accepteren voor zovelen, maar ik zou zeggen dat het het belangrijkste punt is in deze reis van evolutie van ieder van jullie. Waarom pijn, waarom lijden? Dit is een vraag die we horen, die bijna alle wezens van deze planeet zichzelf stellen of stellen aan God de Vader/Moeder.

Een van de Universele Wetten is de Wet van Actie en Reactie. Elke energie die ergens in wordt gebruikt zal een tegengestelde energie van dezelfde intensiteit hebben die op hetzelfde punt inwerkt. Dus als je een slechte energie aan iets of iemand oplegt zal het naar je terugkomen; er is geen ontkomen aan, er is geen breken van deze wet. Als dat het geval zou zijn, zou je kunnen doen wat je wilt, echte monsters worden in de brede zin van het woord en er geen straf voor krijgen. Wanneer je het woord straf gebruikt, verwijs ik niet naar de straffen van jullie wereld. Dit woord heeft voor ons niet dezelfde context die jullie in jullie wereld gebruiken; het is alsof het een straf is, alsof het iets is dat je moet ondergaan om te leren.

Zo zien wij dat niet. Wij komen alleen om lessen te leren, geen straffen. De straf zou alleen zijn dat je hetzelfde probleem steeds opnieuw moet doormaken totdat je het leert en begrijpt en dan is het voorbij. In algemene termen kunnen we zeggen dat dat het is. Dus de pijn, het lijden dat velen van jullie vandaag meemaken, kan voortkomen uit houdingen van dit leven, maar de overgrote meerderheid komt voort uit vorige levens, uit vele feiten en daden die jullie op jullie levenswandel hebben begaan of die jullie op die levens ook hebben ondergaan. 

Ik kan je een voorbeeld geven: in je huidige bewustzijn wordt alles wat je doormaakt aan lijden of pijn opgeslagen in je geheugen, en afhankelijk van de hoeveelheid, de intensiteit, blijft het eindeloos in je geest hameren. Er lijkt een plezier te zitten in het stilstaan bij pijn en lijden. En je blijft het herhalen, herhalen, herhalen, herhalen, en elke keer dat je het herhaalt stop je alleen maar meer energie in die pijn, in dat lijden, het wordt sterker en sterker en krachtiger.

Je ergens op richten is meer energie toevoegen aan wat er is. Als het een positief gevoel is, geweldig; als het nu een gevoel met een lage trilling is, ontvang je de gevolgen van zoveel voeding. Dus de pijn, het lijden, komt van lessen die geleerd moeten worden, van gedragingen die ervaren zijn en die geheeld, aangepast moeten worden; vandaar de pijn, vandaar het lijden. Elk van hen heeft een les te leren, heeft een les te begrijpen, en op de dag dat dit gebeurt kan heling plaatsvinden. Ook al zijn jullie lichamen vaak al verminkt of totaal veranderd in verband met die ziekte, jullie beginnen er op een harmonieuze manier mee te leven en het beïnvloedt jullie niet langer als pijn of lijden; jullie accepteren het en gaan verder met jullie leven te leiden op de manier die jullie kunnen.

Dus stel ik ieder van jullie een vraag: Waarom voeden jullie pijn en lijden zo veel? Waarom heb je er zo’n plezier in om je pijn en lijden te verspreiden? Ja, omdat wanneer je een probleem hebt, je het graag vertelt, je het graag voor iedereen zichtbaar maakt…. “Kijk, ik lijd! Kijk, ik heb zo’n pijn!” Dus wat doe je op zo’n moment? Je neemt een nakomeling van die pijn en legt die op andere mensen. En hoe zal elke persoon assimileren wat je hen vertelt, wat je zegt?

Velen zullen medelijden met je hebben en door medelijden te hebben groeit de puppy die ze hebben opgedaan, want medelijden, medelijden, is geen positief gevoel, het is een gevoel van een lage vibratie, om medelijden te hebben met de ander. Dus die puppy die ze hebben opgedaan groeit, maar vergeet niet dat die puppy aan jou vastzit, en als je erop staat om dezelfde retoriek met die persoon te houden, voed je die puppy meer en meer. Dan vraag ik je: Heeft die persoon jou gevraagd om deze puppy aan haar te geven om op te voeden? Nee, dat deed ze niet, jij drong haar wil binnen en legde haar een stortvloed aan klachten over pijn en lijden op.

Dan zal dit ook naar je terugkomen, want je hebt een kind van je pijn gemaakt en het zal alleen maar toenemen. Begrijp dat het verspreiden van lijden en pijn het lijden en de pijn niet verlicht. “Oh, maar ik moet om hulp vragen!” De hulp zal vanuit je hart moeten komen, niet vanuit de ander. Je kunt zelfs medische hulp vragen om een medicijn te vinden dat je zou moeten helpen met die ziekte, die pijn, dat lijden. Ik zou zeggen dat dit een verzachtend middel is, geen geneesmiddel. De genezing zit in ieder van jullie. De genezing ligt in de vraag aan het hart waarom het dat ervaart, wat moet er gedaan worden om dat te genezen? Maar niet de fysieke en kortstondige genezing, de definitieve genezing; de genezing van het gevoel dat die pijn, dat lijden heeft veroorzaakt.

Dus de eerste stap voor degenen die willen evolueren is om hun pijn en lijden voor zichzelf te houden. Niemand hoeft het met je te delen, want dan leg je tenminste de nakomelingen van je pijn en lijden in niemands handen en breid je je pijn en lijden niet nog verder uit. Begrijp dat pijn en lijden van jou zijn, het is voortgekomen uit jouw reis; wat heeft iemand anders ermee te maken? Ik zou zeggen dat het zeer egoïstisch van je is om te willen dat iedereen jouw pijn en lijden deelt. “Oh, als ik lijd zal iedereen ook lijden” Nee, velen zullen met jou lijden, wat een vergissing is, want wie het lijden van een ander lijdt, brengt hetzelfde lijden over zichzelf. Nu kunnen velen je uitlachen, ze kunnen je lijden bespotten, ze kunnen je slechte gevoelens sturen omdat je het in hun schoot geworpen hebt.

Hoe denk je dat mensen iemand ontvangen die alleen maar praat over ziekte en lijden? Denk je dat je een aardig persoon bent, denk je dat je een persoon bent met een hoge vibratie? Dat ben je duidelijk niet, want je onderwerp is er maar één: je pijn, je lijden, alles wat je doormaakt, het onrecht van God de Vader/Moeder. Niemand heeft er iets mee te maken. Elke pijn, elk lijden is eigen aan elke ziel, aan elk van jullie. Dus ieder van jullie moet het probleem oplossen; het is in je hart kijken en het Hoger Zelf vragen om je te vertellen: “Wat moet ik doen om dit op te lossen?”. En het zal het je vertellen. Het is niet de ander die je de weg zal wijzen. Het is niet de ander die je pijn zal oplossen; de pijn is van jou, niet van de ander. Velen kunnen jouw pijn zelfs voeden en jij beseft het niet eens.

Dus mijn broeders, genezing komt van binnenuit. Jullie lichamen zijn vervuild, ja dat zijn ze, door alles wat jullie door de eeuwen heen hebben ontvangen, maar deze doorgang van evolutie waar jullie doorheen gaan zal al dit vuil reinigen, omdat jullie cellen zullen transformeren. Nu is het noodzakelijk dat jullie in deze zin handelen, het is noodzakelijk dat jullie handelen in het helen van elk punt dat geheeld lijkt te moeten worden. En het is niet door anderen om hulp te vragen, het is niet door met anderen te praten, het is door in jezelf te kijken, door naar je Hogere Zelf te kijken om je de weg te wijzen.

De verandering van gedachten, de verandering van handelingen, de verandering van woorden en gedachten, dit alles zorgt ervoor dat je begint te helen, omdat het de energieën elimineert die je hebt opgehoopt, die je zielen in de loop der tijd hebben opgehoopt. Leer, het lijden en de pijn is van jou, het is niet door te duwen op de ander dat het zal verbeteren, integendeel, je vergroot alleen je lijden. Denken dat God de Vader/Moeder schuld heeft aan alles wat je overkomt is een andere grote fout. Alles wat je meemaakt is een gevolg van de opgewekte energieën, God de Vader/Moeder heeft er niets mee te maken. Hij leerde je op een dag de juiste weg en jij koos ervoor om de verkeerde weg te volgen, hij heeft nergens schuld aan, hij straft je niet, hij legt je geen lijden of pijn op, dit kwam van jou, van je ziel.

En nog een punt: het heeft geen zin om boos te zijn op de ziel. “Oh, mijn ziel heeft zoveel gedaan en nu moet ik ervoor boeten” Wees voorzichtig met je woorden. Je moet Liefde hebben, je moet accepteren dat je ziel fouten heeft gemaakt, net zoals je dat vandaag doet. Dat waren andere tijden, andere tijden, niets was hetzelfde als wat je vandaag beleeft. Het is dus gemakkelijk om erover te oordelen. Dit is dus een ander heel belangrijk punt van de reis: Veroordeel je ziel niet en wees niet boos op wat ze gedaan heeft. Je moet jezelf vergeven; eerst voor de onzin die je al gedaan hebt in dit bewustzijn, en vergeef je ziel voor wat ze gedaan heeft.

Het doel hier is niet om iemand met de vinger te wijzen. Het doel is om jezelf volledig te vergeven en elk punt te reinigen om verder te gaan op de reis van evolutie, op het pad van evolutie. Mijn broeders, genezing is mogelijk, maar het is noodzakelijk dat er voor het gebeurt een verandering in jou plaatsvindt. Jullie zijn verantwoordelijk voor dit moment. Vandaag ben je verantwoordelijk voor je ziel, je houding en je gedachten. Dus moet je veranderen en er zeker van zijn dat door te veranderen alles zal gebeuren voor je interne en externe genezing.

In onze stad staat de Jade Healing Tempel. Het is een tempel die lang voor het zinken van Lemurië naar onze stad werd gebracht en die we tot op de dag van vandaag draaiende hebben gehouden. Iedereen mag deze tempel bezoeken om onze hulp te vragen voor genezing in alle aspecten: emotioneel, mentaal, fysiek en spiritueel. We zullen altijd mensen in de tempel hebben om je te verwelkomen en je te helpen op deze reis, in deze procedure. Vraag om naar onze tempel te komen voor je gaat slapen, en doe geen moeite als je je niets herinnert; het verzoek dat vanuit je hart en oprecht gedaan wordt, wordt altijd door ons beantwoord, en je etherische lichaam wordt naar onze tempel gebracht om verzorgd, behandeld en georiënteerd te worden. We openen de deuren van onze Jade Healing Tempel voor jullie allemaal. Nu moet je komen met een open hart, niet met een nieuwsgierigheid, niet met een vorm van…. “Oh, dat ga ik nog eens proberen”, want dat zal niet werken. Er moet overgave zijn, het geloof dat je een stap zet op het juiste pad naar reinheid en evolutie. Dit is hoe we je kunnen helpen. Kom naar onze tijd, vraag om te komen en je zult geleidelijk, zeker, de resultaten zien.

(vertaald door I. Nomden)

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.