Adama – Telos I – Hoofdstuk 15 – door Adama

Lieve broeders en zusters! IK BEN ADAMA!

Laten we verder gaan met de commentaren op hoofdstuk 15 van boek Een van Telos. Dit hoofdstuk is gewijd aan de sequoia’s. 

Velen vragen zich af waarom God de Vader/Moeder zo’n diverse planeet heeft gemaakt, waarom zoveel soorten planten, dieren, waarom, wat is het nut? Velen hebben dezelfde functie, maar waarom zoveel variatie? God de Vader/Moeder schiep in zijn oneindige wijsheid een omgeving in totale balans, en deze balans is afhankelijk van het klimaat, de stand van de rivieren, de stand van de zee.

Elke plant op deze planeet heeft zijn functie, zijn structuur die verbonden is met alles wat er op de planeet gebeurt. Op dezelfde manier zijn jullie geschapen met dezelfde elementen van de planeet, anders zouden jullie sterven omdat jullie niets te eten zouden hebben. Het voedsel dat Gaia, de planeet Aarde, aan alle mensen geeft is genoeg om hen in leven en gezond te houden, omdat het van dezelfde structuur komt als de planeet zelf.

Wat gebeurt er dan? Na de val van het bewustzijn van de menselijke beschaving brengt het verbreken van de verbinding met de Bron ook andere verbrekingen van de verbinding met zich mee, waaronder de verbinding met moeder Aarde. De mens denkt dat hij superieur is aan alles, superieur aan de Aarde, superieur aan de dieren en denkt dat hij kan doen wat hij wil en wat hij denkt dat voor zijn evolutie zou moeten zijn. En het hele proces van het uit balans brengen van de planeet begint te gebeuren.

Dus al dat evenwicht dat door God de Vader/Moeder is geschapen om jullie bergen rechtop te houden, zonder enige vorm van instorting, om jullie rivieren schoon te houden zonder dat iets de bedding vult waar ze doorheen stromen waardoor ze overstromen, al dat evenwicht is verbroken. Het afval dat in jullie zeeën gedumpt is, doodt de dieren daar en brengt allerlei problemen voor jullie zelf met zich mee; vandaag eten jullie vis die totaal vervuild is door jullie eigen afval dat in de oceanen gedumpt is.

Jullie hebben een keten van zelfvernietiging gecreëerd. Ja, we beseffen dat dit allemaal heel goed gepland was, maar we hebben altijd gezien dat jullie ervan genoten. Jullie hebben de planeet altijd genadeloos aangevallen. Velen zullen misschien antwoorden: “Maar we hadden niet het bewustzijn dat we vandaag hebben.” Daar zijn we het ook mee eens, maar het is belangrijk om te weten dat jullie zielen altijd wisten wat de planeet was, dat het een levende geest was, een levend wezen. Wat denk je dat een bol zou zijn zonder leven? Niets zou bloeien, er zou geen voedsel uit de ingewanden van de Aarde komen voor menselijke voeding, de lucht zou vies zijn omdat er geen wind zou zijn, er zou niets zijn; het zou een totaal onherbergzame wereld zijn voor jullie mensen.

Dit is dus altijd een levend wezen geweest dat alles wat het had aan mensen heeft gegeven. En u ontbost, u doodt de dieren, ten gunste van een ontwikkeling die u doodt in plaats van u te laten evolueren. De schreeuw van de sequoia’s is slechts een deel van wat de mens besluit te doen met de planeet. Hij vernietigt haar ingewanden, vervuilt haar wateren, haar lucht, maar alles gaat in de richting van evolutie. Sommigen zijn vandaag wakker geworden en vechten voor de planeet. Het lijkt erop dat op dit moment zielen zich hebben herinnerd waar ze millennia geleden leefden, ze proberen hun steentje bij te dragen, maar helaas is het als een chemische reactie, het begint en het is heel moeilijk om het te stoppen, bijna onmogelijk.

Dus jullie hebben een grote chemische reactie aangewakkerd die nu tot de resultaten leidt. Nee, Gaia is niet wraakzuchtig. Gaia is pure liefde, anders zou ze de mensen al van haar oppervlak hebben verwijderd, want wat jullie haar al hebben aangedaan, ze zou niet de minste reden hebben om jullie in leven te houden in haar lichaam, maar ze heeft jullie gehouden en blijft jullie voeden, blijft jullie op alle mogelijke manieren voeden. En wat geef jij terug? Meer onevenwichtigheid, meer plundering, meer degradatie.

En wat hoopt de mens te oogsten uit dit alles? Evenwicht, de zogenaamde evolutie? Jullie zien de resultaten al. Wat er vandaag op jullie planeet gebeurt, is een reeks situaties. Het is het resultaat van de reacties die jullie hebben uitgelokt, de onbalans die is veroorzaakt, toegevoegd aan de veranderingen van de planeet voor ascensie. Ja, Gaia heeft energie nodig om te ascenderen. Ze is enorm en ze heeft alle positieve energie nodig die ze kan krijgen om te ascenderen. En daarvoor moet ze veel negatieve energie elimineren, deel voor deel transmuteren.

Dus, dit alles leven jullie nu en zullen jullie meer en meer ervaren. Ieder oogst wat hij heeft gezaaid. Ieder oogst zijn eigen verwaarlozing van de planeet, zijn eigen verwaarlozing van alles wat er gebeurde. Je kunt zeggen: “Nee, ik heb nooit een boom omgehakt”, maar wat heb je gedaan om te voorkomen dat er nog een wordt omgehakt? Misschien niets. Je bent boos, je bent verontwaardigd, maar wat doe je? Dus kijk niet naar de hemel en vraag niet waarom er iets gebeurt. Ieder zal zijn deel oogsten, ieder zal oogsten wat hij heeft gezaaid; sommigen meer, sommigen minder, want de grote beslissingen van degenen die deze planeet besturen, zij weten precies waarom ze dit allemaal hebben gedaan, en zij zullen hun oogst hebben.

Diegenen onder jullie die zichzelf hebben laten gaan, diegenen onder jullie die nooit iets hebben gedaan, diegenen onder jullie die gewoon denken dat het absurd is maar niet uit hun luie stoel komen om iets te doen, niet handelen, niet proberen iets te veranderen, jullie zullen ook oogsten, want jullie inertie heeft ertoe bijgedragen dat alles bleef gebeuren. Je hebt niets gedaan om het te stoppen. En antwoord me niet dat je geen geweten had. Bewustzijn is iets dat aangeboren is in jullie zielen. Ik zou zeggen dat het comfortabeler was om je door alles te laten meeslepen, om te leven wat ze je voorschotelden, om de veronderstelde ontwikkeling, evolutie te leven, maar wat bracht je waar? Het bracht jullie naar verslavingen, drugs, totaal vervuild voedsel, ziektes, totale onbalans. Is dit evolutie? Is dit effectief in balans zijn? Het is duidelijk dat dit niet zo is.

Dan zal ieder van jullie oogsten, ja, niets zal onbeloond blijven. Het is geen wraak, het is terugkeer, het is de Wet van Actie en Reactie; er is geen ontkomen aan, er is geen manier om te zeggen: “Ik heb er niets mee te maken”. Iedereen heeft, iedereen heeft. Elk chemisch poeder dat je op de aarde aanbrengt om je gewassen mooier, groter en winstgevender te maken, plant je daar en je zult elk grammetje oogsten van wat je op Gaia’s bodem hebt gebruikt. Niets dat zich in Gaia’s aarde bevindt, heeft supplementen nodig om te groeien. Als er verontreinigingen en plagen zijn, dan heeft de mens die zelf gecreëerd, ze bestonden niet omdat alles in balans was.

Dus iedereen heeft wat te oogsten. Niemand zal ongestraft blijven. Laten we zeggen dat degenen die hun gewoonten veranderen en zich bewust zijn van alles wat ze hebben veroorzaakt en wat ze niet hebben gedaan, op de goede weg zijn, omdat ze zullen helpen in het omgekeerde proces, ze zullen helpen bewustzijn naar anderen te brengen. Niet dat dit alles wat je gedaan hebt zomaar zal uitwissen, maar het zal van grote waarde zijn, van grote hulp bij het veranderen van bewustzijn, omdat dit ook gedaan moet worden.

Het is zoals we altijd zeggen: Denk nooit dat je te klein bent om iets te doen. Als ieder iets doet voor het goede, wat het ook is, genereert het een golf van Licht en Liefde die anderen besmet, en dit neemt alleen maar toe met de tijd. Zet de eerste stap en je zult zeker het resultaat zien.

(Vertaald door I. Nomden)

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.