Adama-Telos I – Hoofdstuk 16 en 17 – door Adama

Lieve broeders en zusters! IK BEN ADAMA!

Vandaag sluiten we de commentaren op boek één van Telos af met de hoofdstukken 16 en 17.

In hoofdstuk 16 stelt onze broeder Thomas zich aan jullie voor. Ik zal niet op hem ingaan, maar op hoe velen van ons zich herinneren dat we met jullie geleefd hebben in de tijd van Lemurië. Velen hier verlangen ernaar ooit weer bij jullie te zijn.

Mijn broeders, deze tijd nadert. Probeer onze woorden niet op jullie tijd af te stemmen, want alle planning hing sterk af van de reactie van de bewoners van de planeet zelf. We zijn maar van één ding zeker: jullie zullen opstijgen, deze planeet zal opstijgen. Wie deel zal uitmaken van deze grote groep weten we ook en wees er zeker van dat ieder die op dit moment zijn deel doet om de Vijfde Dimensie te bereiken een legioen van Lichtwezens rond zich heeft die de weg voorbereiden.

Kijk eens terug naar wat je ervaren hebt om hier te geraken. Velen hebben hun leven totaal getransformeerd. Velen herkennen zichzelf niet langer en waarom is dit allemaal gebeurd? Omdat allereerst in je hart de wil tot ascentie is begonnen en je Hoger Zelf de teugels van je pad heeft genomen, omdat het weet dat dit het moment van je ascentie is. En alle Lichtwezens die dit hele proces begeleiden, helpen ieder van jullie.

Maar het is ook belangrijk om te benadrukken dat we niet alleen diegenen helpen die zich voorbereiden op ascensie. Voor ieder wezen op deze planeet wordt gezorgd. We hebben infusies van Licht gemaakt in ieders hart, door veel mentaliseren van Onvoorwaardelijke Liefde. Onvoorwaardelijke Liefde laten groeien in ieders hart is de eerste stap naar verandering, het is de eerste stap voor iedereen om te willen verbeteren, voor iedereen om op een andere manier te kijken naar wie er naast hen staat.

Veel plekken op jullie planeet worden opgevuld door mensen die zijn teruggekeerd naar de liefdevolle natuur; ze geven om hun hongerige broeders en zusters; ze geven om de acties van hun regeringen. En deze acties gebeuren niet uit het niets, ze gebeuren omdat harten groeien, Onvoorwaardelijke Liefde in hun harten vibreert en hun geest zich uitbreidt. Dus elke dag kunnen we zeggen dat meer en meer mensen zich voorbereiden op ascensie, zelfs als ze het niet weten, zelfs als ze deze overtuiging niet hebben. Het kan zijn dat velen van hen zelfs zullen komen en zeggen: “Bereid je je voor op hemelvaart?”, en ze zullen je antwoorden: “Wat is dat? Ik doe helemaal niets”, omdat ze nog niet precies weet wat ze doet. Maar in jou worden je hart en geest veranderd door Liefde en Licht.

Natuurlijk zijn er mensen die het Licht niet accepteren, er zijn mensen die niet accepteren om iets op te geven, die niet accepteren om iets te veranderen, maar we blijven aandringen, we zullen niemand opgeven tot de laatste seconde voor hemelvaart. Dus mijn broeders, ons grote doel nu en onze grote bezorgdheid is om met ieder van jullie aan de oppervlakte te kunnen zijn; het is om degenen die met ons leefden en met wie het zo prettig was om te leven, weer te kunnen zien.

Geloof me, dit moment is nabij, en het is niet nabij in onze tijd, het is nabij in de tijd van de Aarde. Kijk om je heen. Alles is aan het veranderen. Openbaringen gebeuren voor degenen die er klaar voor zijn om ze te ontvangen. Het is nog geen tijd voor de laatste openbaring, want als die plaatsvindt zal het hele proces onomkeerbaar zijn. Dus moeten we meer en meer verlichte geesten op de planeet vastleggen, zodat deze geesten op het cruciale moment van de grote openbaringen in staat zullen zijn om de planeet zoveel mogelijk in balans te houden.

We moeten ervoor zorgen dat het aantal verlichte geesten groter wordt dan het aantal duistere geesten. Dit is het huidige werk. Dit is het werk van het Licht op dit moment: nieuwe harten creëren, verlichte harten en wat jullie nog steeds “niet-ontwaakte” harten zouden noemen, maar dat zijn harten die zich elke dag uitbreiden. En dat is wat we nodig hebben, voor geesten om uit te breiden, voor geesten om hun paradigma’s te veranderen. We doen niets om iemand te dwingen. Iedereen neemt de beslissingen voor zijn eigen hart en dat is wat belangrijk is.

Als je wegkijkt en weinig mensen wakker ziet, denk dan niet dat ze niet in het proces zitten, dat zitten ze wel, maar ze hebben het proces waar ze doorheen gaan nog niet door, maar de tijd zal komen dat ze wakker zullen worden en zullen zien hoeveel ze veranderd zijn in een tijdje; hoeveel ze anders denken; en ze zullen in staat zijn om alles wat komen gaat te dragen, ook al hebben ze het pad niet bewandeld zoals jij. Iedereen evolueert in zijn eigen tijd.

Er zijn die lagen van dat gebouw, en ieder van jullie bevindt zich op een hoogte. Velen, heel dicht bij de Vijfde Dimensie en wanneer jullie daar aankomen zullen jullie in staat zijn om daar een tijdje te leven en terug te komen naar de Aarde, te doen zoals wij deden in de tijd van Lemurië; heen en weer gaan. Jullie lichamen zullen hier klaar voor zijn en het zal belangrijk zijn omdat jullie tastbare dingen zullen brengen aan hen die niets kunnen zien. Jullie worden daarop voorbereid, om elke dag een verdieping hoger te gaan in dat gebouw.

Denk niet dat je altijd op dezelfde plek bent. Vergeet nooit: Wij zijn allemaal bij jullie. Hoeveel Vijfde Dimensionale Lichtwezens zijn er rond deze planeet die Licht en Onvoorwaardelijke Liefde uitstralen naar ieder van jullie. Dus zelfs als je niets doet, zelfs als je geen stap zet in je bewustzijn, word je verlicht, verruimt je hart zich. En elke beslissing die je neemt, elk idee, elke stap waarvan je denkt dat die interessant zou zijn voor ascensie is niet voor niets in je geest gestopt, het is door ons gebracht, door alle Lichtwezens die om ieder van jullie heen zijn.

Vrees niets. Heb geen angst. Alles wordt gecontroleerd door ieders eigen Hogere Zelf. Waar je doorheen moet, zal voorbijgaan, want het is aan jou om de lessen te leren, maar wees er altijd zeker van dat er Lichtwezens om je heen zijn, volledig verbonden met je hart, die het Licht erin steeds meer uitbreiden, zodat je elke dag een kleine stap kunt zetten om een nieuwe verdieping, een nieuw niveau te bereiken. Maar niemand staat stil, tenzij je besluit naar beneden te gaan. Dit is gemakkelijk voor jullie. De treden van vibratie afdalen is heel gemakkelijk.

Dus begeleid ik ieder van jullie: Raak niet verstrikt in de valkuilen. En wat zijn deze vallen? De mensen die je van je koers proberen te brengen. Dus elke keer als iemand iets zegt of iets doet wat je niet leuk vindt, stop dan nu; vecht niet terug, reageer niet, reageer niet, zie gewoon hoe je hart zich vult met Licht, want die woede die je voelde, die teleurstelling zal worden omvat door dit Licht, en dit Licht zal je niet toestaan naar beneden te gaan. Als je nu verstrikt raakt in woede, teleurstelling, tegendraadsheid of in een ruzie of een gevecht verwikkeld raakt, wees er dan zeker van dat je vele verdiepingen naar beneden zult gaan, niet slechts één, want de afdaling is heel snel, nu is de opstijging extreem langzaam.

Leer dus te leven met de buitenkant, waarbij je je hart altijd met Licht vult. Als ze tegen je schreeuwen: “Je zegt niets meer, je antwoordt niet meer”, kijk dan gewoon met ogen van Liefde, met ogen van Licht en antwoord niets. Je bent niet verplicht om te antwoorden. Het antwoord, het repliek, het weerwoord, komt van het ego zodat je niet minderwaardig bent, maar het ego zal je niet naar de Vijfde Dimensie brengen. Kijk dus gewoon naar de persoon met ogen van Licht, met ogen van Liefde, en antwoord niets en vul onmiddellijk je hart met Licht.

Als je dit advies opvolgt, verzeker ik je, zul je niet meer naar beneden gaan en zul je elke dag op een hogere trede staan.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.