Adama – Telos II – Hoofdstuk 10 – door Adama

Lieve broeders en zusters! IK BEN ADAMA!

We vervolgen onze reis en geven vandaag commentaar op hoofdstuk 10 van boek II van Telos.

Velen vragen zich af waarom we zoveel praten over netwerken, energienetwerken, kristallijne netwerken, stellaire netwerken? Wat zijn deze netwerken eigenlijk? Symmetrisch gezien zijn er punten op de planeet die rechtstreeks verbonden zijn met de kern van de Aarde, alsof het draden zijn die gevoed worden door Gaia; als grote wijzers die uit de planeet steken. Dit is een metaforische kijk voor jullie om te begrijpen wat deze netwerken zijn.

Elk punt hiervan, verbindt zich met de andere, op een lineaire manier, zoals jullie die kennen, waarbij het ene punt met het andere wordt verbonden. Stel je voor dat er een draad is die het ene punt met het andere verbindt en dat alle punten met elkaar verbonden zijn. Als je je gedachten uitbreidt, zul je zien dat er een groot netwerk rond de planeet wordt gevormd. En dit is echt wat er gebeurt, dit zijn de netwerken die rond Gaia bestaan. En ik zou zeggen dat ze in het hele universum bestaan.

Elke planeet, elke bol, is verbonden met een ander groot universeel raster, met de rasters van jullie melkwegstelsel, met de rasters van de grote Centrale Zon, en dat is waar alle energie zich uitbreidt. Op dit moment wordt dit grote raster rond de planeet opgeladen met heel veel energie. En wie genereert de energie voor dat raster? Het kristalrooster van de Aarde. Hoewel velen denken dat kristallen gewoon stenen zijn die niets doen, zijn de kristallijne wezens verantwoordelijk voor al het onderhoud van dit grote raster op de planeet. En vandaag de dag zijn zij er verantwoordelijk voor dat dit netwerk steeds krachtiger wordt.

Stel je een apparaat voor dat je op het oppervlak hebt staan en dat is aangesloten op het stopcontact. Als je dit apparaat niet in het stopcontact steekt en het heeft elektriciteit nodig, dan werkt het niet goed; om het te laten werken moet je het in het stopcontact steken. Ik zal een parallel tussen ons maken. Wij mensen zijn verbonden met deze netwerken zodat we alle energie kunnen ontvangen die we nodig hebben om ons lichaam in stand te houden. En nee, het maakt niet uit of jij daar bent in de Derde Dimensie en ik hier in de Vijfde, dit is de oerbron voor ons bestaan, want deze energie komt van God de Vader/Moeder; dus laadt het onze lichamen op zodat we in leven blijven.

Heel goed. En dit Kristallijnen Raster dat op dit moment wordt opgeladen en versterkt, beïnvloedt ook jullie; jullie die aan de oppervlakte zijn. Jullie DNA-keten is niet volledig bekend bij jullie wetenschappers, zij zien slechts één deel, omdat het andere deel verduisterd is om in dualiteit op deze planeet te blijven. Met de activering van dit grote energieraster rond Gaia is het alsof jullie zijn ingeschakeld op een hoger voltage dan het voltage dat jullie normaal ervaren. En deze spanning verwarmt jullie DNA-netwerk en activeert alle andere lijnen.

Binnenkort, heel binnenkort, zullen velen van jullie met de ketting volledig geactiveerd zijn. En dit zal jullie alles rondom jullie doen voelen, waarnemen, zien, maar niet met fysieke ogen, met de ogen van de ziel omdat jullie visie voorbij de dimensie geactiveerd zal zijn. En je zult in staat zijn om constant tussen de dimensies te bewegen zonder enige vorm van schade. 

Jullie kunnen ons vragen: “Waarom reizen jullie dan niet tussen de Vijfde en de Derde om bij ons te zijn?” Begrijp dit: waar leven jullie vandaag? In de Derde Dimensie, jullie lichamen zijn eraan gewend. Wanneer je naar de Vijfde gaat, zullen je lichamen vreemd aanvoelen, maar ze zullen zich geleidelijk aanpassen. Maar de grote eigenschap om in de Derde te blijven zal blijven bestaan. Dus jullie zullen in staat zijn om naar de Vijfde Dimensie te komen, ja, maar nog voor een korte tijd, omdat jullie lichamen er niet klaar voor zullen zijn om zoveel energie in zo’n korte tijd te ontvangen.

En wanneer ik lichamen zeg, bedoel ik fysieke lichamen, geen astrale lichamen. Hetzelfde geldt voor ons. Ons gebruikelijke medium is de Vijfde Dimensie, kunnen we naar de Derde gaan? We zouden kunnen, maar het zou zeer uitputtend voor ons zijn, het zou zeer pijnlijk zijn om een lagere vibratie dan de onze binnen te gaan. Dus verkiezen wij, zoals ik reeds gezegd heb, elkaar halverwege te ontmoeten, in de Vierde Dimensie, die halverwege is voor ons en halverwege voor jullie.

Dus op dit moment brengt de activering van deze netwerken over de hele planeet de hele evolutie van jullie lichamen teweeg. En er is geen keuze. “Ik wil het of ik wil het niet”. Iedereen wordt beïnvloed door de transformaties. Begrijp niet dat hiermee iedereen zal ascenderen; ik zou zeggen dat iedereen kan ascenderen als hij of zij dat wil, want ascensie hangt niet alleen af van een kristallijn lichaam, het hangt af van het hart, het hangt af van jullie wil en van jullie gedrag ten opzichte van wat er om jullie heen is.

Ik zou jullie willen zeggen dat op dit moment deze grote energie die op de planeet is, afkomstig is van de Kristallijne Wezens, de Broederschap van de Roos. Dus ieder van jullie kan verbinding maken, een eenvoudige steen is genoeg, hoe klein ook, maar het kan het contact zijn met dit grote Koninkrijk. Maak de steen klaar en laat hem achter op een plek waar alleen jij toegang toe hebt. Zeg tegen de steen: “Jij bent mijn verbinding met de Kristallijne Wezens”. Verder niets. Wacht alleen maar. En van tijd tot tijd kun je naar die steen kijken en zal er iets in je opkomen. Denk niet dat het gek is, je vroeg om een verbinding en die zal er komen.

Hoe dichter je bij de Kristallijne Wezens bent, hoe meer je lichamen klaar zullen zijn voor de verandering. Maar het moet allemaal met Liefde en vertrouwen gebeuren. Doe het niet om het doen. Doe het met je hart.

(Vertaald door I. Nomden)

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.