Adama – Telos II – Hoofdstuk 13 – door Adama

Lieve broeders en zusters! IK BEN ADAMA!

Vandaag geef ik commentaar op hoofdstuk 13 van boek II van Telos. Ik ga het hebben over een zeer interessant onderwerp dat voor velen totaal uit zijn verband zal lijken te vallen. Ik ga het hebben over draken. Lang geleden leefde iedereen op deze planeet in harmonie, veel wezens waarvan je nu denkt dat ze alleen in kinderverhalen voorkomen leefden op natuurlijke wijze samen met mensen; iedereen werd gerespecteerd, waaronder de draken, met hun enorme vleugels, hun enorme lichamen, en ze namen vreedzaam deel aan ons dagelijks leven.

En wat is er met deze wezens gebeurd? Deze wezens hebben veel macht. Ze gebruiken, behandelen en werken met de elementen: lucht, water, aarde en vuur. Er zijn elementaire draken die uitsluitend uit de elementen bestaan, maar de grote draken kunnen in elk van deze elementen leven en wonen. In de hoofden van veel mensen ten tijde van de val van het bewustzijn werd dit vermogen zeer benijd omdat mensen macht wilden. Ze realiseerden zich dat deze magie zou komen van het bloed van de draken, en dus begon het doden, zodat ze toegang zouden krijgen tot het bloed en zogezegd de kracht van de draken zouden verwerven.

Ik kan niet ontkennen dat velen van hen zich bij de mensen hebben aangesloten. In een poging om te overleven kozen ze de verkeerde kant en begonnen ze houdingen aan te nemen die niet erg geschikt waren voor een Lichtwezen, maar ze realiseerden zich allemaal dat ze een fout hadden gemaakt. En vandaag zijn ze bijna allemaal in het Licht. Wat kan ik jullie vertellen? Dat ze immense kracht hebben en actief deelnemen aan de evolutie van de planeet. Ja, ze zijn hier, samen met alle andere galactische broeders en zusters in jullie hemelen.

Nu is het heel belangrijk dat ieder van jullie dit niet bekijkt als iets dat ontdekt moet worden of met nieuwsgierigheid. Er moet respect voor hen zijn. Ze zijn heel dicht bij degenen wiens harten zich voor het Licht hebben geopend en ze staan als beschermende wezens voor vele bewoners op de planeet. En ik kan jullie verzekeren dat het fantastische beschermers zijn. Ze beschermen hun beschermelingen tegen elke aanval, wat er ook gebeurt. Een draak aan je zijde hebben is niet iets waar je om vraagt, het is iets dat je verdient door het pad te bewandelen, door op te staan.

Je kunt dus één, twee of zelfs meer draken om je heen hebben, evenals je meesters, je engelen en je gidsen. Het is een waar leger dat slechts één mens beschermt. Maar deze mensen die deze bescherming hebben zijn speciale wezens, wezens die zonder deze bescherming niet langer op de planeet zouden zijn, omdat het wezens zijn die degenen hinderen die de planeet nog steeds domineren. Maar er is geen manier om bij hen te komen. Er is geen manier om bij hen te komen. Ze zijn heel goed beschermd. 

Dus als je contact wilt met een draak, is het enige wat je nodig hebt een heel zuiver hart en je stemt er eenvoudigweg mee in om een beschermer te ontvangen. Hoe zal dit gebeuren? Binnen je eigen reis. Ieder van jullie zal geleid worden om dit contact te hebben, om deze gave te verwerven. Het heeft geen zin om aan te dringen, het heeft geen zin om te vragen, alles zal op het juiste moment komen, voor ieder van jullie. Nee, ik zeg hier niet dat jullie allemaal draken zullen hebben om je te beschermen, maar je zult hun energie om je heen hebben, om je te helpen opstijgen, om je te helpen ascenderen.

Dus, mijn broeders, open eenvoudigweg jullie harten. Ze vliegen rond in jullie lucht. Iedereen die de frequentie van de Vijfde Dimensie kan bereiken, zal hen op natuurlijke wijze kunnen zien vliegen, omdat ze hier jullie planeet bevolken, alleen in een hogere dimensie. Binnenkort zullen jullie allemaal de kans hebben om hen te zien. Want er zal een dag komen waarop ze aan jullie zullen verschijnen. Er komt een dag waarop alle elementalen van aarde, lucht, water en vuur zich aan jullie zullen tonen. Alle elementalen van het woud zullen zich aan jullie tonen. 

En dan zullen veel mensen begrijpen waarom ze altijd in deze wezens hebben geloofd, ze wisten niet waarom, maar ze geloofden in hun bestaan. Het is omdat jullie in jullie harten al met deze wezens geleefd hebben, bevriend met hen waren. Het respect was wederzijds. Dus diep in je ziel heb je altijd geweten dat ze bestonden en er zal een tijd komen dat ieder van jullie weer met hen in contact zal komen. Het enige wat je hoeft te doen is doorgaan op dit pad van ascensie. Het enige wat je moet doen is blijven opstijgen en geloven dat alles, alles moet gebeuren via één pad: door Liefde.

 (Vertaald door I. Nomden)

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.