Adama – Telos II – Hoofdstuk 7

Lieve broeders! IK BEN ADAMA!

Vandaag gaan we hoofdstuk 7 van boek II van Telos bespreken.

Het belangrijkste punt van dit hoofdstuk is de Violette Vlam, de Vlam van Transmutatie, de Vlam van Vrijheid. Master Saint Germain is de Chohan van deze zevende straal en draagt deze bevrijdende, transmuterende vlam voor deze planeet op dit moment; hij is verantwoordelijk voor het toepassen van deze vlam zodat de planeet Aarde kan opstijgen.

Mijn broeders, elke opgehoopte energie, elke geleefde energie, van pijn, van lijden, of uitgeoefend tegen jezelf of tegen een ander, creëert een record in het universum, een uniek record, en tot het getransmuteerd is, blijvend. Elke gedachte, elk woord, elke handeling, elk gevoel, genereert een energie. Als het binnen de patronen van Licht valt, keert het ook terug, maar het keert terug met meer Licht. Elke andere trilling buiten de normen van het Licht, dat wil zeggen elke trilling met een lage intensiteit, is in strijd met het Licht, en deze trillingen blijven bij degenen die ze hebben voortgebracht, ze lossen niet op, ze worden niet geëlimineerd; ze worden opgehoopt.

Jullie zielen zijn oud, vele incarnaties op deze planeet, vele ervaringen, en alle opgewekte energieën hopen zich op in jullie zielen. Theoretisch zou er van de ene incarnatie naar de andere geleerd moeten worden, het niet herhalen van die energieën, zodat op deze manier alles wat met dat type energie te maken heeft, veranderd zou worden. Maar bij elke reïncarnatie was er geen herinnering en je stapelde alleen maar meer van dezelfde energie op.

Maar God de Vader/Moeder zou nooit toestaan dat een ziel dik wordt van slechte energieën zonder de mogelijkheid te hebben deze te reinigen, te elimineren. De Violette Straal heeft deze functie om deze energieën om te zetten in Liefde en Licht. Ja, dit is mogelijk, zolang er begrip, wijsheid en leren is met betrekking tot elk type energie dat gegenereerd wordt. En hoe deze energieën te reinigen? Door de lessen met veel Liefde te leren. Maar het is noodzakelijk dat naast het leren al deze energieën gereinigd worden, want ze zouden zich in de ziel blijven ophopen als dode energieën, versteend, omdat ze geen actie meer hebben; de actie en reactie is voltooid, het leren heeft plaatsgevonden. Dus blijven ze geïnternaliseerd in de ziel.

En hoe dit alles te reinigen? Door de Violette Vlam. Het is niet moeilijk om de Violette Vlam aan te roepen, je hoeft het alleen maar met veel Liefde en met veel wilskracht te doen om alles te elimineren wat zich in je ziel heeft opgehoopt, maar dat niet langer enige vorm van actie heeft, het is daar gewoon gebleven als gevolg van alles wat je hebt geleefd en getransmuteerd. Vraag dan dagelijks aan de Violette Vlam om al die energieën die zich in jullie lichamen hebben opgehoopt en die geen enkele actie meer hebben, te transmuteren in Liefde en Licht, zodat jullie zielen een reinigingsproces beginnen. Doe dit en je zult het verschil zien.

Zelfs die energieën die je nog niet hebt geleerd, die lessen die nog steeds terug willen komen, vraag de Violette Vlam om hulp. Nee, het zal je les niet elimineren, maar het zal zeker veel van de intensiteit ervan wegnemen, zodat je die les op een mildere manier doormaakt, maar noodzakelijk voor je leerproces. Gebruik de Violette Vlam onbeperkt, zo vaak als je wilt. Maak je eigen aanroepingen. Je hoeft niets kant-en-klaars te volgen. Luister naar je hart en maak je eigen aanroepingen. Werk elke dag, elk moment met de Violette Vlam en je zult het totale verschil in je leven zien.

Laat de Violette Vlam jullie wegen leiden. Geef je over aan deze oneindige en wonderbaarlijke vlam, aan deze machtige straal. Roep Master Saint Germain aan voor hulp met de Violette Vlam. Doe de aangegeven meditatie zo vaak als je wilt, maar het is van het grootste belang dat je je eigen dagelijkse aanroepingen creëert en leert je over te geven aan de stroom, je over te geven aan het Licht zodat het hele pad dat is aangewezen door God de Vader/Moeder en door je Hogere Zelf wordt vervuld; niet de paden die je ego wil volgen, maar de paden die je ziel effectief naar evolutie zullen leiden.

Geloof, probeer het pad niet te manipuleren. Geloof dat het Licht zal brengen wat nodig is voor je reis. Dring niet langer aan op het volgen van wat je denkt dat juist is. Volg alleen dat wat het Hogere Zelf aangeeft en gebruik de Violette Vlam om alle energie te transmuteren die je ervan kan weerhouden het juiste pad te volgen.

(Vertaald door I. Nomden)

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.