Adama – Telos II – Hoofdstuk 9 – door Adama

Lieve broeders en zusters! IK BEN ADAMA!

Vandaag gaan we onze reis voortzetten door commentaar te geven op hoofdstuk 9 van boek II van Telos.

In dit hoofdstuk ontvangen we enkele wezens uit andere rijken. Dit zal dus de focus zijn van ons onderwerp vandaag. Wat versta je onder wezens? Alleen wat je ziet, alleen de dieren, de insecten, zelfs de micro-organismen die je door je microscopen ziet? Is dat alles wat er is in het universum? God de Vader/Moeder keek in zijn oneindige wijsheid alleen naar de planeet Aarde, is dat het? Het klinkt als een repetitief onderwerp, maar helaas denken velen nog steeds zo, dat zij de enige wezens in het universum zijn, dat er niets is buiten deze planeet, buiten de menselijke beschaving.

k zou zeggen dat het nogal een egoïstische gedachte is, nogal rudimentair, want denken dat je alleen bent en dat je slechts een enkel denkend exemplaar bent in het hele universum, is echt iets om heel goed te begrijpen. Waarom is het zo moeilijk om te accepteren dat je niet alleen bent? Jullie wetenschappers studeren hard. Velen worden door ons geleid. Veel filosofen, veel wezens met uitzonderlijke wijsheid voor die tijd waren niet zomaar mensen, het waren zielen die bereid waren om evolutie en kennis naar de mensheid te brengen. En beetje bij beetje, naarmate de tijd verstreek, vonden er openbaringen plaats. En waarom werd in de oudheid niet alles onthuld?

Ik kan je verzekeren dat veel al bekend was, maar er was nooit interesse om te veranderen wat er geleerd was. Jullie geloofden wat jullie werd verteld en de overgrote meerderheid gelooft dat tot op de dag van vandaag. Maar ik ben hier niet om commentaar te leveren op het onvermogen van velen om hun geest te openen, om hun kennis uit te breiden, integendeel, ik wil bevestigen dat er altijd verschillende soorten wezens en koninkrijken hebben bestaan op deze planeet en in het hele universum.

Jullie stellen vast dat het Dierenrijk alles is dat denkt, dat bewustzijn heeft; het Groentenrijk zijn de planten, zij denken niet en hebben geen bewustzijn; het Mineralenrijk nog veel minder, zij zijn slechts stenen die naar believen gebroken en verstrooid kunnen worden; maar ik kan jullie verzekeren dat ze allemaal bewustzijn hebben. Elk Koninkrijk is een levend wezen, niet vanuit het perspectief dat jullie geleerd is te begrijpen. Elk kristal heeft zijn functie, elke plant heeft zijn functie op de planeet, elk micro-organisme heeft zijn functie op de planeet.

Om een planeet als deze in balans te houden, met zoveel diversiteit aan dieren en planten, zou alleen de capaciteit van God de Vader/Moeder zoveel leven, zoveel energie kunnen scheppen, zodat alles in balans bestaat. Jullie zullen nog leren dat er koninkrijken van alle soorten zijn, alle verscheidenheid aan energieën in het universum. Jullie weten heel weinig. In jullie geschiedenisboeken worden veel van deze rijken naar voren gebracht als legenden; legenden of iets dat gezegd moest worden dat niet bestond?

Veel schrijvers krijgen kostbare informatie en zetten in hun boeken zulke gedachten waarvan ze vaak niet eens weten hoe ze in hun hoofd zijn gekomen, maar die je eigenlijk meenemen door werelden waarvan je denkt dat het legenden en geschiedenis zijn, maar die echte werelden zijn. Velen denken bij het schrijven van films, boeken, korte verhalen dat ze iets totaal absurds creëren, maar dat het de moeite waard is om over te schrijven, omdat velen van jullie het leuk vinden, en waarom vinden jullie het leuk? Omdat jullie zielen zich tijden herinneren waarin jullie samen waren met al diegenen die genoemd worden.

Er was een tijd dat het bos niet alleen bomen had, de elementale wezens bestonden, of beter gezegd samenleefden met mensen, en jullie hadden hun Liefde en partnerschap in alles wat jullie wilden. De planten werden heel goed verzorgd omdat elk wezen de verplichting had om ze mooi te houden; de dieren dienden de mens niet, ze hielpen de mens bij zijn taken, maar uit vrije wil, niet door oplegging, niet door slavernij. Dus ik zou zeggen dat je nog steeds erg verbaasd zult zijn over de vele wezens die in jullie boeken denkbeeldig zijn, niet-bestaand, en dat velen zelfs vandaag de dag, zelfs sommigen met een verruimde geest, het bestaan nog steeds hardnekkig ontkennen.

Ik zeg jullie: alles is mogelijk voor God de Vader/Moeder. Er zijn geen regels, regels die ik zeg die de schepping van een wezen dat nodig is verhinderen. Nee, God de Vader/Moeder schept de koninkrijken niet voor de lol of uit vrije wil; elk dier, elk wezen heeft een functie, het is alsof ze verantwoordelijk zijn voor iets dat gebeurt, voor een reactie, voor een proces in de natuur en in de mens zelf. Jullie hebben elementalen in jullie lichamen: water, lucht, vuur en aarde, en zij zijn het die de hele balans en dit hele geheel in werking houden.

Velen vinden dit absurd. Dus ik zou zeggen: open jullie harten, open jullie geesten, want jullie zullen prachtige, prachtige wezens ontmoeten en dat hebben jullie op een bepaald moment al gezien, in een of ander kinderboek of in een of andere film. Ja, mijn broeders, er zijn vele koninkrijken; op de intra-aarde zijn er vele die het evenwicht in stand houden zodat de oppervlakte kan leven. Jullie hebben geen idee hoe hard we werken om het evenwicht van Gaia aan de oppervlakte te bewaren. Het is een heleboel energie van Liefde die vecht tegen de energieën, de gedachtevormen die jullie elke seconde genereren. Zonder ons werk zouden jullie elke seconde een cataclysme hebben, het resultaat van de energieën die jullie zelf genereren.

Zijn wij het alleen, humanoïden of mensen? Nee. Er zijn vele rijken die hier binnen de Aarde zijn, die elk hun deel doen, elk hun functie hebben, elk hun aspect in balans houden; en allemaal zijn ze op dit moment gericht op één doel, om de mensheid en de planeet Aarde te helpen ascenderen. Open je hart, open je geest en als je naar een kristal kijkt, zie dan niet zomaar een levenloze steen zonder reden van bestaan. Er is daar een energie, er is daar een bewustzijn. Op dezelfde manier als je een bos binnengaat, zie dan niet alleen bomen, er is daar een wereld van wezens van verschillende soorten, maten en vormen.

Heb respect voor waar je binnengaat, heb respect voor waar je loopt. Op een dag, heel binnenkort, zul je toegang hebben tot al deze rijken, en velen zullen zeker niet geloven wat ze zien.

(Vertaald door I. Nomden)

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.