Adama – Telos III – Hoofdstuk 11 – door Adama

Lieve broeders en zusters! IK BEN ADAMA!

Vandaag geven we commentaar op hoofdstuk 11 van boek III van Telos.

In dit hoofdstuk stelt Aurelia vragen over belastingen in haar wereld. Dit is een heel interessant onderwerp waar ik hier lang over zou kunnen praten. Maar ik zal het samenvatten omdat de opening van jullie bewustzijn en groei met de tijd zal komen.

Jullie wereld is gebouwd op een ongelijke basis. Er is geen gelijke verdeling. Heeft iedereen alles? Nee. En wie heeft de leiding over dit alles, wie bepaalt hoe jullie wereld eruit ziet, of beter gezegd, wie heeft bepaald hoe deze wereld eruit zou zien? Degenen die de meeste macht hebben op de planeet; degenen die al dit leven en ongelijkheid in de Derde Dimensie op deze planeet hebben gecreëerd.

Ik zou zeggen dat er op dit moment niet veel te veranderen valt. Het collectieve bewustzijn van de planeet moet veranderen, iedereen moet ophouden alleen naar zichzelf te kijken en naar zijn omgeving, ophouden “ik” te zeggen en beginnen “wij” te zeggen.

In de wereld van gelijkheid is er geen ik, maar een deel van het Geheel. We zijn allemaal één. Dus bij alles wat ik doe, ben ik me volledig bewust van wat weerklinkt in het Geheel. We leren dus weerklinken wat Licht is, wat gelijkheid is, wat Liefde is. Er is geen ruimte voor ons om anders te denken. Er is geen ruimte voor ons om anders te handelen. Omdat we geleerd hebben dat we een Geheel zijn en dat allen samen beter is dan één.

Dit is waar de mensheid de weg is kwijtgeraakt. De mensheid is alleen nog maar naar “mij” gaan kijken. “Wat belangrijk is, ben ik, de rest heeft niets met mij te maken”. Dit is de grote fout, want de rest vormt je omgeving, de rest geeft je te eten, de rest geeft je een baan, de rest geeft je levensomstandigheden.

Veel mensen denken: “Nee, ik ben van niemand afhankelijk”. Heel goed. Stel je dan voor dat je in een eenzame wereld bent waar alleen jij bent. Je zult alles moeten doen. Je zult moeten wachten tot wat je vandaag geplant hebt opkomt om te eten. V

Je moet je eigen huis bouwen. Je zult in deze wereld van jou moeten schuilen voor de woeste dieren. Zou je dit allemaal in je eentje kunnen doen, in een oogwenk, of zou je een heleboel honger, kou en angst moeten doorstaan totdat alles om je heen naar je zin is?

Begrijp goed, je bent niet alleen op deze wereld gezet, je bent erin gezet als onderdeel van een groot Geheel. Dus iedereen moet elkaar helpen. Elk met hun eigen vaardigheden. Denk niet dat je in de Vijfde Dimensie alles zult doen. Nee. De vormen blijven dezelfde; iedereen heeft een vaardigheid, elke ziel komt met een vaardigheid. Het is gewoon dat onze uitwisselingen intens en aangenaam en gelukkig zijn, omdat we allemaal werken in de wetenschap dat we het Geheel ontwikkelen.

Ik werk niet voor mezelf, ik werk niet voor mijn welzijn, ik werk voor het welzijn van het Geheel. Het is dus een zeer grote bewustzijnsverandering die in de mensheid moet plaatsvinden. Je kijkt alleen naar mij; mijn huis, mijn familie, mijn tafel, mijn eten. Terwijl zoveel anderen geen huis, geen eten, geen familie hebben.

Velen van jullie zullen misschien zeggen: “Wel, dat is de reis van de ziel!”. Dat klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar waarom is het de reis van een broeder in nood dat je hem laat sterven, omdat dat zijn les is? Of is daar geen les voor de mensen om hem heen om iets aan te doen? Niets is los. Niemand staat los van het Geheel. Zo denk je.

Dus op deze planeet zijn er mensen die overvloed hebben en het weggooien, en er zijn mensen die sterven omdat ze niets hebben. Is dit het Geheel, is dit denken over het Geheel? Nee, dit is denken over “mij”. “Ik ben rijk. Ik heb niets te maken met degenen die arm zijn”. Er zijn veel rijke mensen die voor de armen zorgen en hun steentje bijdragen. Niemand wordt veroordeeld omdat hij rijk is. De veroordeling komt van hoe je je rijkdom gebruikt.

Kijk niet minachtend of boos naar degenen die een beetje meer hebben, want degenen die een beetje meer hebben, hebben geleerd hoe ze hun weg moeten vinden om de overvloed te ontvangen die van hen is, en dat is ieders recht. Jullie hebben allemaal je deel van de overvloed, je hoeft alleen maar het pad te kunnen volgen om het te ontvangen. Maar je bent hebzuchtig, je bent vaak gierig, en dat snijdt dat quotum van overvloed af. De kraan gaat dicht. De kraan gaat dicht. 

Als je nu je hart opent, als je deelt, als je geeft om het Geheel, gaat de kraan open, en hij gaat overvloedig open. En hij blijft open zolang je een zuiver hart hebt en je rijkdom niet alleen voor jezelf gebruikt, maar ook om het Geheel te helpen. 

Dit is het grote probleem van de mensheid: jullie klagen over alles. Maar wat doe je om te veranderen? Je leunt achterover en zegt: “Nee, ik ben niets, ik heb de kracht niet om iets te veranderen”. En daar is de wereld die je hebt gecreëerd. Jij hebt deze wereld gecreëerd. Geef degene die het kwaad op tafel heeft gelegd niet de schuld. Jij ging erheen en consumeerde dat kwaad. Wie treft schuld? Wie ondernam de eerste actie om daarheen te gaan en het te consumeren?

Stop met denken dat je onrecht is aangedaan door wat er met je gebeurt. Die oude uitdrukking: je oogst wat je zaait is nooit opgehouden te bestaan. En vandaag oogst je wat je hebt gezaaid. Als Gaia met veel dingen moet knoeien voor haar transformatie, dan is dat omdat jij eerst met haar geknoeid hebt. Begrijp dat. Er is geen straf, er is terugkeer, want dit is een Universele Wet: Alle energie die je uitzendt zal naar je terugkomen. Het is niet God, het zijn niet wij die je al het kwaad dat je doet teruggeven.

Jij doet het en het komt terug. Simpel, simpel. Dus klagen dat er belastingen zijn, klagen dat niets eerlijk is, klagen over alles, wat doe je dan? Je trekt meer van hetzelfde aan. Zolang de mensheid maar rondhangt en over alles klaagt, neemt dat negatieve gegeven alleen maar toe, omdat iedereen daarop gericht is. Niemand richt zich op het positieve.

Dus zolang je niet leert om geen waarde te hechten aan het slechte en dankbaar, heel dankbaar te zijn voor alles wat je ontvangt, zal er niets veranderen. Want je klaagt 99% van de dag en daarmee trek je alleen maar meer problemen aan, nooit oplossingen. Je kunt nergens met dankbare ogen naar kijken. Als er niet genoeg eten op je bord ligt, bedenk dan: iemand anders heeft niets te eten op zijn bord. Als jouw huis slecht of lelijk is, bedenk dan: er is iemand die dakloos is.

Zie jezelf niet als de onrechtvaardige, als degene die niets heeft omdat God de Vader/Moeder het vergeten is. Nee. Wat je vandaag ervaart is de vrucht van wat je hebt gezaaid; vandaag, in deze incarnatie of in het verleden, het maakt niet uit. Je wordt geconfronteerd met een grote les. En zolang je die niet leert, zal het je steeds meer dwars blijven zitten.

Dus mijn broeders, de weg vooruit is niet te denken dat alles oneerlijk is. De weg is om te veranderen. De weg is om je geweten te veranderen, maar niet door dwang, niet door intolerantie, maar door Liefde. Het is dat iedereen zijn deel doet. Iedereen beseft dat wat hij doet niet belangrijker is dan wat de ander doet. Veel mensen denken dat ze superieur zijn aan degenen die niets hebben omdat ze iets meer opleiding hebben. In plaats van te kijken naar degenen die geen kans hebben gehad om iets te hebben en hen te helpen om dat wel te krijgen. Denk niet dat je superieur aan hen bent.

Misschien is het jouw missie om de weg te wijzen aan hen die hem nog nooit gevonden hebben. Maar zo denk je niet. Jullie plaatsen jezelf als superieur, op een voetstuk, en degenen onder jullie zijn waardeloos, onbeduidend. Dus zolang de mensheid op deze manier naar elkaar kijkt, zullen jullie veel lijden, omdat jullie het planten. En ieder van jullie zal op een gegeven moment zijn deel terugkrijgen.

Verander je bewustzijn en je wereld zal veranderen. “Ah, maar is er nog tijd om te veranderen?” Natuurlijk is die er. Hoe hoger je stijgt, hoe meer je verandert, hoe zachter de transformatie zal zijn. Hoe meer je naar het negatieve kijkt, hoe meer je naar onrecht kijkt, hoe moeilijker de transformatie zal zijn. 

Je moet het pad van Liefde bewandelen, mijn broeders en zusters. En het pad van Liefde kent geen oordeel, geen onrecht, geen superioriteit of inferioriteit, iedereen is gelijk. Het maakt niet uit waar je woont, het maakt niet uit hoe hoog opgeleid je bent, het maakt helemaal niets uit. Iedereen is gelijk. Niemand is superieur aan een ander.

De dag dat je dit beseft, wow, dat zou een wonder zijn, want je zou zoveel bereiken en alles zou prachtig zijn. Maar ik zeg tegen ieder van jullie: proberen het Geheel te veranderen kan moeilijk zijn, dus verander jezelf. Bekijk elke broeder als jezelf; zonder onderscheid, zonder enige vorm van verschil. 

Ze zijn net zo goed een kind van God de Vader/Moeder als jij. Er is niets anders tussen jullie, alleen verschillende keuzes.

Denk daar maar eens over na. En er is nog steeds tijd. Eigenlijk is er altijd tijd.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.