Adama – Telos III – Hoofdstuk 4 – door Adama

Lieve broeders en zusters! IK BEN ADAMA!

Vandaag geven we commentaar op hoofdstuk 4 van boek III van Telos. In dit hoofdstuk opent Aurelia haar hart over de vele twijfels die ze nog steeds in haar hart voelt. Ik ga hier geen commentaar geven op Aurelia’s twijfels. 

Het doel is om ieder van jullie eraan te herinneren om naar binnen te kijken. Jullie zijn gewend, georiënteerd en geleid om routines te creëren om te overleven, om in deze dimensie te blijven. Je moet opstaan, je klaarmaken, werken, voor het huis zorgen, voor de kinderen zorgen, voor het gezin zorgen. Er mag niets fout gaan. Er mag niets fout gaan. 

Sommigen van jullie nemen deze routines licht op, maar velen van jullie geven zich eraan over als een levensdoel en als er iets fout gaat, wordt het een eeuwige wanhoop. Ze breken zelfs hun eigen evenwicht. Ik zou willen dat ieder van jullie in je hart kijkt en jezelf één vraag stelt: “Doe ik deze taak automatisch of doe ik het omdat mijn hart het van me vraagt?” 

Ik denk dat velen van jullie al antwoorden: “We doen het op de automatische piloot”. En waarom moet dat zo zijn? Waarom moet het iets zijn wat je regel voor regel herhaalt, elke dag? Waarom? Omdat iemand het je geleerd heeft, omdat iemand het je heeft opgelegd, omdat de maatschappij het zo wilde? Dan zal ik je een andere vraag stellen: “Wat zegt je hart?”En ik ga voor jullie antwoorden. De meesten van jullie zullen antwoorden: “Dat het hart er niets mee te maken heeft”. En dat als je het hoort, het erg van streek is.

Wat is ascensie naar de Vijfde Dimensie? Het is jezelf bevrijden van banden. Jezelf bevrijden van overtuigingen. Jezelf bevrijden van routines. Jezelf bevrijden van patronen. Het ego houdt van patronen, het houdt van routines die nooit doorbroken worden, en waarom? Omdat het comfortabel is, het kent het begin, het midden en het einde van dat proces. Dus het is tevreden, het stoort zich niet. Als je een routine doorbreekt, een patroon doorbreekt, raakt het ego de weg kwijt en dan begint het in zijn geest te denken: “Je gaat het niet redden. Dit pad is niet het juiste. Waarom ben je veranderd? Het zal slechter worden, het zal niet beter worden,” en uiteindelijk geloof je het, omdat het zo veel naar je schreeuwt dat je stopt met proberen te veranderen.

Dus hier is een uitdaging voor ieder van jullie. Verander je routines, doorbreek je patronen. Jullie zijn de baas in jullie eigen huis. Ik realiseer me ook dat er partners zijn die het er niet mee eens zijn, die het niet accepteren, die door moeten gaan met de patronen. Je hebt dus een tweede taak: veranderen, je patronen doorbreken, maar niet de woede van je omgeving uitlokken. Je zult moeten leren langzaam te gaan, maar wel te veranderen.

De antwoorden zijn heel interessant: “Ik kan niet van baan veranderen. Ik kan mijn familie niet veranderen. Ik kan niet veranderen wie ik om me heen heb. En ik antwoord: Waarom kun je niet van baan veranderen? Ben je met je hart op zoek gegaan naar iets beters voor jezelf of ben je alleen gebonden aan het financiële? Op het moment dat je je hart opent en jezelf toestaat om te ontvangen wat het universum je te geven heeft, garandeer ik je dat er een andere baan zal verschijnen, en die zal heel goed zijn voor je hart.

Je kunt je familie niet veranderen. En ik vraag je: “Waarom niet?” Geef je er de voorkeur aan om disharmonie en onevenwichtigheid te leiden omdat je een gezin moet onderhouden, of kun je misschien veranderen en nog meer van dit gezin gaan houden? Alles is regels. Alles is normen. Je hebt geleerd dat je koste wat het kost samen moet leven, zelfs als dat lijden en disharmonie met zich meebrengt. Voor wie is dat goed? Het is voor niemand goed. 

Begrijp goed, je kunt de mensen om je heen echt niet veranderen, want iedereen heeft zijn eigen pad en zijn eigen persoonlijke ego, maar ik verzeker je dat als je verandert, het in het begin misschien ongemakkelijk zal zijn, maar je zult doen wat je hart je vraagt. En als die mensen jou en je verandering niet accepteren, dan is dat iets waar je over na moet denken. Je kunt mensen niet proberen te veranderen, maar je kunt wel een voorbeeld voor ze zijn. Je kunt nieuwe argumenten naar voren brengen, maar zonder te argumenteren, gewoon door te laten zien wat je weet op te nemen en te winnen bij je verandering van houding.

Ieder van jullie maakt deel uit van het Geheel. Een druppel raakt niet alleen de plek waar hij valt, hij verspreidt zich, hij veroorzaakt een beweging. Dus wees een druppel. Begin naar je hart te luisteren. Stap uit de regels. Stap uit de patronen. Natuurlijk zijn er binnen de wereld waarin je leeft regels die je niet kunt omzeilen. Dus laat alleen die je blokkeren. Alleen die. Degenen waar je niet tegenin kunt gaan. Dat zijn de regels van jouw wereld. Je hebt dus niet veel keuze. Nu zijn de regels opgelegd door de maatschappij, door gewoonten, door gebruiken, goed voor wie? Voor degenen die ze gemaakt hebben, om je altijd in je cocon te houden, zodat je nooit je hoofd naar buiten steekt. Want buiten heb je vrijheid, heb je Liefde en heb je het geluk je hart te volgen, niet wat je wordt opgelegd.

Verwar vrijheid niet met rommel of wanorde. Vrijheid is dingen doen zonder regels, zonder normen, en als je tegen elke repetitieve taak zegt: “Ik ga deze regel overtreden, voor iets dat goed is voor mijn hart”. Leer deze zin uit je hoofd, en elke keer dat je merkt dat je hem herhaalt, omdat het een regel is, zeg je deze woorden, maar je zegt ze vanuit je hart. En ik garandeer je dat je nieuwe mogelijkheden zult beginnen aan te trekken, nieuwe wegen, die je zeker meer vreugde, minder vermoeidheid en minder routine zullen brengen.

Mijn broeders en zusters, het is het hart dat jullie wegen moet bevelen, niet de geest. De geest heeft je hier gebracht. De geest heeft jullie gevuld met oordelen en regels die niet langer nuttig zijn, die geen deel meer kunnen uitmaken van jullie ziel, jullie denkgeest. Wil je ascenderen? Luister dan naar je hart. Doorbreek de patronen. Breek de regels die gebroken kunnen worden. Bekijk alles met Liefde. Bekijk de dingen van de positieve kant.

Zelfs bij grote rampen is er altijd een positieve kant. Degenen die midden in het probleem zitten, kunnen deze positieve kant niet zien, omdat ze alleen kijken naar het lijden, de pijn. Maar er zit een les in en voor ons is het een positieve kant, het is een moment van evolutie, het is een moment van leren. Als iemand iets negatiefs zegt, zet het dan aan de positieve kant. Verbreek die energie, ga niet door met het onderwerp. Verbreek de energie die van die persoon uitgaat, en als jij het was die het uitstraalde, doe dan hetzelfde.

Bekijk alles altijd van de positieve kant. Straal positieve woorden uit. Geef geen commentaar op het negatieve. Je wereld is nu vol negatieve dingen waar je commentaar op kunt geven, waar je je op kunt richten, niet op het positieve. Zoals we al zeiden, de massa kookt omdat ze haar grens heeft bereikt. Dus moeten ze jullie wereld in een kokende ketel veranderen, zodat jullie alleen commentaar kunnen geven op de hitte en de pijn van het koken. Maar jullie wereld is niet zo’n ketel. Jouw wereld is veel groter dan dat. Bekijk je wereld dus met Liefde. Bekijk het altijd van de zonnige kant.

Je wilt opstijgen, dat weten we, dus begin met veranderen. Zodat de verandering licht is, gemakkelijk. Want er komt een tijd dat je moet opstijgen en de les kan heel pijnlijk zijn, heel pijnlijk. Laat je lessen niet zwaar zijn. Minimaliseer de kracht van de lessen. Hoe? Door alles met liefde te bekijken, patronen en regels te doorbreken die doorbroken kunnen worden. Maak jezelf gelukkig. Vergeet anderen. Leef niet in afhankelijkheid van anderen. Anderen zijn anderen en hebben hun eigen reis. Als ze over je oordelen, is dat hun probleem, niet het jouwe. Volg het pad van je hart en je zult je vibratie snel verhogen.

(Vertaald door I. Nomden)

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.