Akasha kronieken

De Akasha Records Lezingen kunnen worden gekocht aan het begin van elke maand, op een nader te bepalen datum, via de Winkel op deze site.

Na aankoop van de lezing, zal een afspraak worden gemaakt.

Elke afspraak duurt ongeveer 1 uur, en de lezing wordt opgenomen op audio. Er is geen video verbinding.

De spreekuren zijn alleen om 14.00 en 16.00 uur. 

De Akasha kronieken zijn een bibliotheek van de handelingen, gedachten en emoties van elke ziel die hebben plaatsgevonden op de planeet aarde en andere planetaire systemen. Alle gebeurtenissen van kleine of grote schaal worden permanent vastgelegd op het elektromagnetische raster van de planeet en de kosmos.

Zij zijn de matrices van ons verleden, ons heden en ons toekomstige leven, alles door elkaar. We gaan nu een multidimensionaal bestaan binnen waar tijd en ruimte niet bestaan, dus alle delen van jullie migreren naar een eenheid – de persoon die jullie nu zijn.

Op het moment dat wij de beslissing nemen om het leven te ervaren, wordt er een energieveld gevormd om alle gedachten, woorden, emoties en daden die door elk van de geleefde ervaringen worden opgewekt, vast te leggen. Dit energieveld wordt de Akasha Record genoemd.

Akasha, omdat het is samengesteld uit de Akasha, de energetische substantie waaruit al het leven is opgebouwd. AKASHA is een woord van Sanskriet oorsprong dat wordt gebruikt om een vlak van het kosmisch bewustzijn aan te duiden dat als archief fungeert.

“De Akasha, het Astrale Licht, kan worden gedefinieerd als de Universele Ziel, de Matrix van het Universum, het Mysterium Magnum waaruit al het bestaande is voortgekomen door scheiding of differentiatie. Het is de oorzaak van het bestaan; want alle oneindige ruimte…is ruimte” (H.P. Blavatsky).

Het is een van de krachtigste hulpmiddelen die op de Planeet beschikbaar zijn om ons te helpen herinneren aan onze toestand van Goddelijke Eenheid. Wanneer we opstijgen naar de energie van de Akasha-kronieken, openen we een kanaal voor directe communicatie met onze Akasha Meesters.

Binnen deze hogere spirituele dimensie zijn wij in staat vragen te stellen, uitleg en leiding te krijgen. We kunnen ook andere levenservaringen identificeren die ons in deze beïnvloeden. Deze “herinneringen” brengen situaties aan het licht die ons in het heden helpen karmische situaties te herzien, het doel van ons leven te kennen, de verbanden, de passages in dit leven te verduidelijken, want zij worden gevormd door een massa geaccumuleerde informatie van geleefde incarnaties, om ons te helpen bij onze verheffing en ook voor het welzijn van allen die ons omringen. Dit “instrument” zal ons in staat stellen de beperking van onze patronen en overtuigingen waar te nemen, die een sluier van illusies rond onze ware ziel creëren.

Naarmate we deze sluiers ontsluieren en onze waarheden leren kennen, zullen we ons meer bewust worden van wie we werkelijk zijn, en onze eigen Goddelijkheid, onze kracht, onze verbinding met alles wat bestaat, terugwinnen. We zullen vrij zijn om de ziel naar hogere niveaus te laten stijgen.

De Akasha kronieken bevatten ook waarschijnlijkheden die ontstaan en gecreëerd worden door gebeurtenissen, handelingen en gedachten uit het verleden. Dit is alsof je in de toekomst kijkt.

Het raadplegen van de Akasha Kronieken kan alleen worden gedaan, als je het vermogen hebt, maar het wordt gewoonlijk gedaan met de hulp van een geavanceerd wezen van een hoger niveau van bestaan. Het is als een soort telepathische rondleiding. De enorme hoeveelheid informatie en afval wordt voor u gefilterd, en het geselecteerde record, van gebeurtenissen uit het verleden of waarschijnlijkheden voor de toekomst, wordt aan u gepresenteerd, via een telepathische verbinding met de … bibliothecaris.

Sommige mensen verklaren dat zij de Akasha-kronieken zijn binnengegaan en daar zoiets als een bibliotheek hebben aangetroffen, met echte boeken. Het verleden, het heden en de toekomst werden als teksten in deze boeken opgetekend. Sommige mensen zeggen zelfs dat zij een plaat hebben gelezen, vervolgens zijn binnengegaan, en de plaat aan den lijve hebben ondervonden. Al deze verklaringen komen overeen met de Akasha kronieken. Dit zijn door bibliothecarissen begeleide reizen, waarbij de Akasha kronieken werden voorgesteld als iets vertrouwds, gemakkelijk te begrijpen en te aanvaarden.

De Akasha kronieken zijn voor iedereen beschikbaar. Sommige antwoorden zullen niet naar je zin zijn. Zij zullen echter de “waarheids”-energie bevatten van wie je werkelijk bent en wat je leerpunten geacht worden te zijn. 

De informatie van de Akasha Kronieken zal alleen aan een persoon gegeven worden wanneer het gebruikt wordt om jezelf en jouw deel van de planeet te helen. De informatie kan op dezelfde manier tot je komen wanneer je mediteert of channelt. U kunt holografische of symbolische beelden zien, geluiden horen, beginnen te schrijven, of gewoon plotseling het antwoord “weten”.De Akasha kronieken moeten niet worden gebruikt voor waarzeggerij of het oproepen van vorige levens als afleiding. Zij zijn zeer heilig en worden beschermd door schildwachten van licht. U zult geen toegang krijgen tot alle registers, tenzij u integer en gedisciplineerd bent in uw dagelijkse gewoonten en gedachten.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.