Ashtar Sheran – Vader Moeder God legt niets op, de keuze is aan jou!

Lieve broeders van de planeet Aarde! IK BEN ASHTAR SHERAN!

Mijn aanwezigheid hier vandaag is nodig om de geesten van hen die blijven denken dat alles een valstrik van hun eigen wereld is, een beetje wakker te schudden. Open jullie geweten mijn broeders!

Laten we iets begrijpen: weet je en ben je zeker van de grootte van het universum? Nee, dat weten jullie niet. Jullie kijken hoog, zien alleen sterren en denken dat dit alles is wat jullie kunnen zien. Ik zou zeggen dat dit het toppunt van ego is, het is het toppunt van gebrek aan perspectief over alles.

Vader/Moeder God is een onmetelijke en onmetelijke energie, maar hij heeft al die tijd verspild aan het scheppen van slechts één planeet: de jouwe. Het is echt jezelf op de plaats zetten waar je denkt dat je bevoorrecht bent, dan heb je Vader/Moeder God alleen voor de bewoners van deze planeet. Sta eens stil bij de vraag of dat niet de meest absurde waarheid is die je ooit is verteld. Stop even, kom uit je ego-schulp en kijk om je heen.

Besef je hoe groot het universum is? Ik vraag het nog eens. Ah, maar je gelooft ook niet als wetenschappers je laten zien hoeveel sterrenstelsels er in het heelal zijn. “Nee, het is allemaal opgezet, het is er allemaal om ons te verwarren. Er is alleen deze planeet en niets anders. Dus ik zal je iets vertellen: open je bewustzijn en bereid je voor, want je zult vele andere wezens ontmoeten die daarbuiten leven, in dat universum waarvan jij denkt dat het leeg en zinloos is.

Stop met denken dat jij het centrum van dit alles bent. De planeet Aarde is slechts één van de vele andere die door het universum worden bewoond. Vader/Moeder God zit hier niet in de buurt, houdt deze planeet de hele tijd in zijn armen en kijkt er alleen maar naar. Vader/Moeder God is rechtvaardig en kijkt naar iedereen hetzelfde. Er is geen voorrecht, er is geen grotere Liefde voor “A” of voor “B”. Er is alles wat hij heeft geschapen en elk levend wezen, elke levende planeet die hij heeft geschapen is met hem verbonden. En hij straalt zijn energie en zijn Liefde gelijkelijk uit voor allen, er zijn geen privileges, er is geen grotere aandacht.

Maar laten we het hebben over dit moment, het moment waarin jullie leven, het moment waarop jullie planeet op weg is naar evolutie, op weg is naar een hogere dimensie. Nee, ik ga hier niet zeggen dat Vader/Moeder God stilstaat, stilzit en naar de aarde kijkt, maar hij weet en voelt wat hier moet gebeuren. En alles gebeurt volgens plan, zoals hij ooit heeft bepaald.

Ah, maar jullie begrijpen het niet, jullie kunnen je niet voorstellen dat miljoenen zullen omkomen zodat deze planeet zich kan ontwikkelen. Veel mensen vragen zich af: “Is dit van het licht?” Velen denken: “Nee, dit is een actie van het niet-lichte”. Een mens doden is een actie van het niet-licht, niet van God. God zou dat nooit doen!” Jou is geleerd jezelf te zien als het centrum van alles, als degenen die alle aandacht verdienen, als degenen die medelijden verdienen, ongeacht wat elke ziel heeft gedaan of gekozen.

Kijk niet langer naar jezelf als prachtige en totaal vriendelijke wezens, want dat ben je niet. Jullie leven in de derde dimensie en op deze planeet zijn jullie blootgesteld aan dualiteit, aan het kwaad, aan elke vorm van beproeving die maar mogelijk is. En ieder van jullie oogst door zijn keuzes wat hij plant. Wij zien de dood van dit fysieke lichaam dat jullie dragen niet als het einde van het proces. Jullie zijn zielen die op dit moment een fysiek lichaam dragen, niet andersom. Dus voor ons is het verlies van het fysieke lichaam iets natuurlijks, het is iets noodzakelijks voor de evolutie van elke ziel.

Vandaag is jullie ziel hier op deze planeet, maar op een dag had ze op vele andere planeten kunnen zijn en had ze heel andere lichamen kunnen dragen dan het lichaam dat jullie nu dragen. Zie jezelf dus niet als de armen, als degenen die gestraft zullen worden door Moeder/Vader God. Zet jezelf naar voren als pioniers omdat deze planeet de eerste zal zijn die evolueert met levende menselijke wezens geïncarneerd in jullie lichamen en alles wordt gedaan en gepresenteerd zodat jullie dit proces kunnen doorlopen.

Maar de overgrote meerderheid wil niet zien, de overgrote meerderheid wil niet begrijpen, de overgrote meerderheid is niet klaar voor dit proces. De planeet kan niet met twee actieve dimensies tegelijk blijven, zij zal leven en zijn in slechts één dimensie, die de Vijfde zal zijn. Dus zij die vandaag de Derde Dimensie vibreren en die niets willen doen om te veranderen, niet willen evolueren, niet willen geloven, willen blijven geloven in de overtuigingen die hun zijn voorgehouden, zullen hier niet kunnen blijven.

Maar het zal niet zo zijn dat er een groot schip komt om iedereen op te pikken en mee te nemen. Wat zou er gebeuren als dit gebeurde? Wat zouden jullie geleerd hebben? Jullie zouden niets geleerd hebben; opstand, kritiek op degenen die erin geslaagd zijn op de planeet te blijven, op degenen die geëvolueerd zijn, haat, woede en allerlei aanvallen zouden hebben plaatsgevonden, want niemand zou willen vertrekken met een open hart, een springlevend hart.

In de woorden die u begrijpt, zou u gedwongen worden te vertrekken. En zou je dat willen, alles wat je hier hebt achterlaten om te gaan naar wie weet waar, om te leven wie weet hoe? Zou je gaan met een open hart? Natuurlijk niet. Ik zou zeggen dat dit een actie van het niet-Licht zou zijn, omdat de vrije wil niet gerespecteerd wordt. Dan kunnen velen hier vragen: “Maar je respecteert onze wil niet om hier te blijven”. Maar het is anders. De planeet evolueert, jullie hebben een keuze, jullie kunnen mee evolueren. Jullie hoeven alleen maar alles te volgen wat nodig is om mee te gaan, maar dat willen jullie niet, jullie openen je hart er niet voor.

Dus wat doen we met jou? Je zult hier niet kunnen blijven; we zullen je ook niet met geweld meenemen. Dan zullen we je nemen zonder de kleren die je draagt, want als ziel zul je het begrip hebben van de evolutie die je hebt verloren, zul je het bewustzijn hebben van het moment dat je hebt verloren. En ik zal jullie nog meer vertellen: alle zielen zullen veel leren, ze zullen de volledige kennis hebben voordat ze op andere planeten aanmeren. Dus voor deze zielen geldt dat zij al op de volgende planeten zullen aankomen met een begrip dat degenen die daar zijn niet zullen hebben. En op het moment dat de planeten waar zij zijn evolueren, zullen zij de eersten zijn die met de planeet evolueren, precies wat hier gebeurt.

Dan zal niemand voor altijd verbannen zijn, ieder zal een pad hebben dat verenigbaar is met zijn evolutie. Nu herhaal ik: “Maar ik wil dit allemaal niet meemaken,” zeggen jullie; dus ga je gang en evolueer, open je hart, open je bewustzijn, verscheur die overtuigingen die je nog steeds koestert, word een zuiver mens met onvoorwaardelijke Liefde en je zult 100% kans hebben om met de planeet te evolueren.

Begrijp het hele proces dus niet als iets dat niet van Vader/Moeder God is. Jullie krijgen een keuze. En ik herinner jullie eraan dat geen enkele planeet deze keuze heeft gehad, alle andere planeten die zijn geëvolueerd zijn allemaal omgekomen zodat de planeet kon evolueren. Hier geeft Vader/Moeder God een kans aan degenen die dat willen, die een zuiver hart hebben, om dit proces in hun bewustzijn, in hun lichaam te doorlopen.

Zal het een gemakkelijk proces zijn? Het zal niet gemakkelijk zijn. Denk niet dat het gemakkelijk zal zijn, maar zij die een open hart hebben zullen slagen en een voorbeeld zijn voor andere toekomstige planeten, voor allen om op dezelfde manier door te gaan en te evolueren. Dus laten we ophouden wat er op de planeet zal gebeuren neer te zetten als iets dat niet van het Licht is. De Liefde van God Vader/Moeder is oneindig en ieder van jullie is ermee verbonden door de Goddelijke Vonk. Het is geen straf, het is gewoon de weg van het universum. Dit gebeurt niet alleen hier, maar in het hele universum.

Denk dus niet dat jullie uitzonderlijk of beschadigd zijn, jullie zijn gewoon een andere planeet die evolueert, met een verschil en ik zou zeggen een heel belangrijk verschil; met de toestemming van sommige mensen om met de planeet mee te gaan, om mee te evolueren. Nu is deze beslissing niet de beslissing van God de Vader/Moeder, deze beslissing is aan ieder van jullie, deze beslissing is inherent aan de keuzes die jullie maken.

Vader/Moeder God stempelt niemands doorgang. Zoals Michael heeft gezegd, is de plaats op die trein naar de vijfde dimensie een ticket dat onmiddellijk in je handen zal verschijnen. Maar om het te laten gebeuren moet je het op jouw manier doen, je gaat het niet kopen, je gaat niemand omkopen, het zal gewoon in je hand verschijnen of het zal niet in je hand verschijnen.

Hoe laat je het verschijnen? Ga door op het pad van evolutie, open je hart voor onvoorwaardelijke Liefde en laat allereerst alle overtuigingen los die je zo tegenhouden. Dan garandeer ik je dat je een immense kans hebt om samen met de planeet te evolueren.

vertaald door I. Nomden

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.