Ashtar Sheran – Wacht op onze uitnodiging

Beste broeders van de planeet Aarde! IK BEN ASHTAR SHERAN!

We kijken uit naar het grote moment. Welk groot moment? Het moment waarop we sommigen van jullie kunnen ontmoeten. Velen van jullie vragen zich af: “Hoe gaat dit gebeuren?” Ik zeg jullie, jullie weten niet echt tot wie we ons richten. Houd jullie harten verlicht, bewaar jullie respect voor ons en blijf op weg naar het Licht.

Het zal een fysieke ontmoeting zijn; het zal niet mentaal zijn, het zal niet via dromen zijn, we zullen fysiek op het oppervlak van jullie planeet zijn. Velen zullen mij vragen: “Maar kun je fysiek worden?” Ja, ik heb deze eigenschap, ik hoef alleen maar te verlangen dat mijn energie een lichaam wordt, en het zal worden. Twijfel er niet aan. Nu is het heel belangrijk dat er in ieders hart geen nieuwsgierigheid is, geen intentie om hier een groot nieuwsverhaal van te maken, om te denken dat het in de media zal verschijnen. Dat is niet onze bedoeling.

We moeten ons verenigen op Aarde. We moeten een groep hebben die fysiek betrokken is bij dit grote werk, zodat er niet de minste twijfel in hun gedachten is. Vele malen geven wij instructies, ideeën, oplossingen door, maar het ego staat erop je te vertellen dat dit dingen van de geest zijn; het zijn geen oplossingen van boven. We kunnen deze bijeenkomst dus niet zo maken, het moet iets fysieks zijn, zodat je gelooft en je geest niet manipuleert wat je verteld zal worden.

Wat is belangrijk voor deze bijeenkomst? Een open geest en een immens hart. De reis van de mensheid naar de Vijfde Dimensie is nog maar net begonnen. Er moet nog veel gebeuren om geesten en structuren wakker te schudden zodat er een wereldwijd ontwaken kan plaatsvinden. Dus waarom hebben wij dit fysieke contact nodig? Wees ervan verzekerd dat dit contact zal plaatsvinden met degenen die eerst een stem hebben. Het zou nutteloos voor ons zijn om aan de kant te staan van hen die geen stem hebben voor de mensheid. En we hebben het hier niet over heersers; we hebben al contact gehad met de heersers en ieder weet precies wat hij moet doen.

Natuurlijk hebben niet allen ingestemd en zullen niet allen onze richtlijnen opvolgen, maar dat weten wij ook heel goed. Dus deze bijeenkomst zal plaatsvinden met wezens die geen politieke posities op de planeet hebben, maar die wel stemmen hebben; stemmen om een groot aantal mensen te bereiken. En hoe worden deze wezens gekozen? Door hun hart, door hun traject, door hun verlichte geest.

Nee, wij oordelen over niemand, want als wij over jullie zouden oordelen, zouden jullie zelf zeggen dat jullie ons contact niet verdienen, omdat jullie veel gebreken in jezelf zouden aanwijzen en jullie jezelf niet waardig zouden achten voor onze aanwezigheid. Er is geen oordeel, niet van onze kant, maar ieder van jullie die gekozen is, is natuurlijk lang geleden, eonen lang geleden gekozen voor deze missie.

Het was geen missie die nu in deze incarnatie werd gekozen, het is een zeer oude zielenmissie waar nu de tijd voor hen is gekomen om uit te voeren, om werkelijk te volbrengen wat zij eonen geleden moesten doen. En hoe weet je wie deze mensen zullen zijn? De uitnodiging zal naar ieder van hen komen. Hoe? Dat doet er niet toe. We weten waar iedereen is, we weten hoe we iedereen kunnen bereiken en iedereen zal worden uitgenodigd om bij ons te zijn.

Waar? Ook dat doet er niet toe. De grote moeilijkheid in je geest is om te stoppen met obstakels in de weg te leggen voor alles wat je moet doen. Je creëert altijd een pad met stenen, met gevaarlijke plaatsen om doorheen te gaan. En dan vraag ik je: waarom creëer je geen breed, verlicht, schoon en mooi pad? Maak dit pad om ons te bereiken. Plaats geen obstakels, want wij kennen en weten precies het leven van ieder, de problemen van ieder, en wij zullen weten hoe we die moeten overwinnen om ieder gekozen te bereiken.

En het is belangrijk te zeggen dat zij die nederiger zijn, uitverkoren zullen worden. Deze nederigheid, van het niet hebben van een volledig ego. Zij wiens ego niet langer hun reis domineert, omdat zij een stem zullen hebben, ja, zij zullen onze woordvoerders zijn. Maar we zullen ze niet ontmaskeren. Hoe dan? We weten hoe. We zullen niemand ontmaskeren, omdat dit gevaarlijk zou zijn voor elk van de uitverkorenen.

Ik zou u willen zeggen dat u niet zult beseffen wie deze mensen zijn, en van ieder van hen zal slechts één ding worden verlangd: stilte, het niet blootleggen van hun eigen toestand voor ons. En degenen die, zoals ik zei, geen volledig ego meer hebben, zullen dit kunnen vervullen, omdat wij weten dat zij dat zullen doen.

Het zal een grote verantwoordelijkheid zijn die allemaal aan hen zal worden doorgegeven. Laten we zeggen dat we op Aarde een groot leger van geesten en mensen zullen hebben die zullen handelen om Licht en harmonie op de planeet te verspreiden. Beetje bij beetje, naarmate de tijd verstrijkt, zullen deze mensen worden ontmaskerd, maar daarvoor zal er een groot veiligheidsproject voor hen moeten komen, en dit zal alleen gebeuren wanneer al degenen die geen licht zijn van de planeet zijn verwijderd; dan ja, kunnen zij op natuurlijke wijze worden ontmaskerd.

Het is geen absurd project en het is niets dat elk van de uitverkorenen zal schaden. Waarom noemen we hen uitverkorenen? Omdat zij allen zijn geanalyseerd voor hun zielenreis, voor de afspraken die zij lang geleden met ons hebben gemaakt. Niemand wordt geanalyseerd voor deze incarnatie. Het is een analyse van de ziel, niet van de mens.

Alle zielen, laten we het zo zeggen, die uitverkoren zijn, hebben deze overeenkomst met ons al lang geleden gesloten. Zij zijn in de loop der tijd voorbereid om hier te komen, hoezeer zij dat misschien niet denken. In dit geval denken de mensen dat zij hiertoe niet in staat zijn; zij denken dat zij onzuiver zijn, het niet verdienen, maar wij zien geen mensen, wij zien zielen. Zielen die fouten hebben gemaakt, zielen die veel dingen in strijd met het Licht hebben gedaan, maar die zich op een bepaald moment onderweg van dit alles zijn gaan bevrijden en ervoor hebben gezorgd dat zij op dit moment klaar zijn voor de grote missie.

Dus, wacht om van ons te horen, en laat ego jullie gedachten niet vullen. “Hoe meer je je zorgen maakt over wie er wel of niet zal zijn, het zal alleen je eigen reis belemmeren. Het juiste moment van uitnodiging zal gebeuren. Wees niet bezorgd. Alles zal op het juiste moment gebeuren. Het moment is niet door jou gemaakt, het moment ligt binnen het project; het project van de ascentie van de planeet aarde.

Dan zal het moment komen dat je naar je posten wordt geroepen. Het kan nu zijn, het kan over een paar jaar zijn; het maakt niet uit. Alles zal op het juiste moment gebeuren en iedereen wordt daarop voorbereid. Let gewoon op je stappen. Maak het ego plat en vertrouw erop dat er op dit moment slechts één richting te volgen is: Het Licht; de rest, zal te zijner tijd komen voor elke ziel die op dit moment geïncarneerd is.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.