Dag van de Vergeving – Saint Germain – Eerste Wending – Meditatie 7

Je moet deze meditatie zittend doen.

Haal diep adem.

Met elke ademhaling, vul je lichaam met Licht. Het Licht zit in de lucht die je inademt, die je hele lichaam reinigt.

Als je uitademt geef je alles terug aan de natuur wat je lichaam heeft uitgestoten, alles wat het product is van de reiniging die heeft plaatsgevonden van het Licht dat binnenkwam.

Dus wanneer u inademt, beeldt u zich dan in dat u omhuld bent door een bel van wit licht, of als u dit licht liever kleurt, is dat in orde, zolang het maar geen zwart licht is, want zwart licht is de samenstelling van alles dat geen licht heeft. Inhaleer dus niet het gebrek aan licht; inhaleer elke kleur behalve het zwarte.

En als je uitademt, besef dan altijd dat je niet alleen lucht uitademt, niet alleen de gassen die door je lichaam worden geproduceerd, maar ook je angst, je angsten, je woede, al die gevoelens die niet binnen mogen blijven.

Terwijl ik spreek, ademen jullie.

Blijf inademen, maar altijd licht inademen en alles uitdrijven wat je eruit wilt gooien, van welke kleur? Het maakt niet uit welke kleur, wat telt is het gevoel dat je geeft als je de lucht eruit gooit.

Het is alsof het in staat is om alles wat je eruit wilt gooien van binnenuit te trekken.

Ik praat en jij blijft ademen.

Besef dus dat dit een natuurlijk proces van je lichaam is. Je hebt geen moment meditatie nodig om te ademen. 

Wees je er altijd van bewust dat je het licht inademt en de leegte uitademt. Leegte, omdat het niets is dat het Licht bevat; het is alles dat tegengesteld is aan het licht, daarom wordt het naar buiten geduwd.

Nu u verschillende keren hebt ingeademd, houdt u uw ogen gesloten en voelt u, vanuit uw voeten die kaal zouden moeten zijn, dat er wortels uit het midden van uw voeten komen.

Deze wortels zullen naar Gaia’s centrum geleid worden.

Als ze Gaia’s hart aanraken, merkt Gaia dat op en geeft ze onmiddellijk alle liefde terug die ze voor ieder van jullie heeft, voor jou.

En deze energie zal rechtstreeks uit Gaia’s hart opstijgen, en zal je lichaam binnendringen en je hele lichaam vullen met de energie van Gaia’s hart. 

Deze energie kan wit, geel, blauw zijn, welke kleur je maar wilt.

Zie het je hele lichaam vullen van binnen.

Ik sta nu voor je en wijs met mijn handen naar je hart.

Een Violette energie straalt uit mijn handen en omhult je hele lichaam, en dit Violette Licht vermengt zich met het Licht in je lichaam.

En je zult ondergedompeld worden in een bel van gekleurde lichten.

Binnen deze luchtbel kun je iets zien, voelen of niets; het is in orde.

Je blijft twee minuten in deze luchtbel.

Nu straal ik geen energie meer uit in je hart, maar je bent extreem verlicht.

Als je iets gezien, gehoord of gevoeld hebt, neem er dan nota van en breng het in je leven, zodat het een les is die je kunt leren.

Als je niets hebt gezien, gehoord of gevoeld, wees dan dankbaar, want je ziel is behandeld en die les is al geleerd.

Dus nu ga ik jullie meenemen naar een extreem mooie wereld.

Voel je zoals ik zou doen als ik je op mijn schoot nam.

Voel alle liefde die ik in je stop.

Voel dat ik met je in mijn armen loop.

Nu plaats ik je op een strand.

Nee, je zult me niet zien, maar ik ben daar naast je.

Kijk naar de horizon. 

De lucht is extreem blauw.

In de verte schijnt een prachtige zon. Ontvang de stralen van deze zon op je lichaam.

Sluit je ogen en voel de energie van deze omgeving.

Luister naar het beuken van de golven.

Nu sta ik weer voor je. Nee, doe je ogen niet open.

Je bent helemaal gevuld met de zonnestralen, met alle energie van de zon, en ik leg mijn rechterhand over je hart en ik straal mijn Violette energie ook in je lichaam uit.

Voel de uitstraling van de twee energieën Zonne-energie en Violet op je lichaam.

Voel al die bruisende energie in je lichaam.

In dit moment, neem ik je weer in mijn armen. 

Als een kind neem ik je mee de zee in. Wees niet bang, je bent in mijn armen, en ik laat de golven gewoon over je heen spoelen.

Je bent volledig beschermd. Je bent in mijn armen.

Wees niet bang.

Weer laat ik een golf over je heen spoelen. Weer een golf, en ik begin met jou de zee uit te rijden.

Deze golven hebben je energie in evenwicht gebracht, zodat die niet in overmaat in je lichaam aanwezig is.

Nu zet ik je weer op het zand.

Nee, je zult me niet zien; ik laat je gewoon 5 minuten in deze natte en energieke toestand, en wees in die tijd dankbaar voor alle ervaringen die je in deze eerste ronde hebt gehad, voor alles wat je hebt geleerd, voor alles wat je hebt gezien, voor alles wat je hebt gehoord of gevoeld.

Kijk eens terug op hoe je reis is geweest tijdens deze eerste week.

Nu, hou je ogen dicht en ik neem je nog een keer op mijn schoot. En ik ga je meenemen naar een andere omgeving.

 Ik laat je achter op een open plek, omgeven door paarse bloemen.

Creëer deze omgeving zoals je wilt.

Dit is mijn huis en ik nodig je uit om er in te zijn. Het is een andere manier om je mijn tempel te laten zien.

Dit is dus het wachtwoord: wanneer gij bij mij wilt zijn, plaats u dan in dit veld van violette bloemen en roep mij aan; onmiddellijk zal ik aan uw zijde zijn.

Sluit nu je ogen en als je ze opent, ben je al waar je bent in je fysieke wereld.

Kom niet allemaal tegelijk terug. Adem geleidelijk in, en beetje bij beetje, kom terug bij je bewustzijn.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.