Hilarion – Ontvang mijn Helende Energie en Balans

Beste broeders van de planeet Aarde! IK BEN HILARION!

Op dit moment kom ik naar jullie toe, om balans en troost te brengen aan jullie lichamen. Als we een boodschap doorgeven, wordt die geïmpregneerd met onze energie. Dus op dit moment ontvang je alle energie van evenwicht die ik uitstraal in je lichaam en je geest. En waarom is dat nodig? Zoals hier al is gezegd, worden jullie intens gebombardeerd met Licht; een Licht waaraan jullie lichamen niet gewend zijn. En juist door dit gebrek aan aanpassing kan uw lichaam op allerlei manieren reageren: intense hitte, koudegolven, misselijkheid, duizeligheid, en in sommige extreme gevallen zelfs braken en diarree. 

Dit gebeurt allemaal omdat de energie die binnenkomt nooit is gemetaboliseerd door je fysieke lichaam. Het is een extreem superieure energie vergeleken met de energie die je fysieke lichaam op Aarde kent. Elk fysiek lichaam bestaat uit een batterij. Deze batterij houdt ze in leven. Deze batterij is de Goddelijke Vonk, zij geeft die kick-start aan elke chemische reactie zodat jullie lichamen blijven functioneren en in leven blijven. 

Binnen jullie wereld kennen jullie het voltage van elektrische energie en jullie weten ook dat wanneer deze energie veel krachtiger wordt, deze moet worden gehanteerd op een manier dat jullie er toegang toe hebben. Op dezelfde manier steek je je vinger niet op de muur, want als je dat doet, krijg je een veel grotere ontlading dan je fysieke lichamen aankunnen en in sommige gevallen zelfs de dood. 

Het is duidelijk dat de energie die van het Licht van Alcyon komt geen elektrische energie is, maar etherische energie, subtiel maar uiterst krachtig. Deze energie hebben jullie lichamen nog nooit gekend, niet in deze intensiteit. Het is alsof je lichaam reageert om te proberen dit alles te metaboliseren zodat het je geen kwaad doet. Dus al deze reacties die je hebt, zijn als het ware bijproducten van wat je lichaam kan metaboliseren. 

Ik blijf hier spreken en de energie blijft in je lichaam trekken; mijn energie van genezing en balans. Zodat al deze symptomen kunnen genezen en verminderen en je jezelf steeds meer in balans kunt houden. Elke dag dat je lichaam deze energie vasthoudt, zul je eraan gewend raken en beetje bij beetje zul je geen van deze symptomen meer voelen. Want het maakt ook deel uit van dit Licht om jullie lichamen te harmoniseren en voor te bereiden op deze intense energie. En natuurlijk transformeert dit Licht ook jullie lichamen; de transformatie naar kristallijn vindt plaats. 

Er zijn dus veel reacties waarvan je lichaam zich niet bewust is en die het wat moeilijker kan verwerken. En mijn energie van evenwicht en genezing blijft op dit moment op jullie worden losgelaten. Wees nergens bang voor. Wat er gebeurt, gebeurt voor iedereen, ongeacht geloof, ongeacht bewustzijnsniveau of enige andere factor. Iedereen ontvangt dit Licht, elk lichaam wordt getransformeerd. 

Elk lichaam ontvangt dit Licht op een andere manier. Zij die een extreem geëvolueerd bewustzijn hebben, hebben alleen te maken met chemische processen, met al die reacties die ik al heb uitgelegd. Zij die zich nog nergens van bewust zijn, maken een proces door van extreme opwinding in hun geest. Want al die manieren van controle die er waren, worden vernietigd. Het is alsof ze zich verloren voelen, niet weten wat ze moeten doen; ze beginnen de dingen op een andere manier te zien, maar ze begrijpen ook niet hoe ze dat moeten doen. 

Velen raken dus in extreme onbalans door hun eigen gedrag in deze Derde Dimensionale wereld. Kunt u zeggen, dat velen gewelddadiger worden, onevenwichtiger? Ja, dat zou kunnen. Omdat hun geest nergens meer in past. En omdat er geen liefde in hun hart is, heeft de geest de neiging het pad van geen licht te volgen. En het is er om elk van deze zielen te absorberen en ze de meest absurde en gruwelijke daden te laten begaan die je maar kunt bedenken. 

Zie dit niet als het versterken van angst. Dit is de realiteit die jullie beleven en steeds meer zullen beleven. Er is hier al gezegd dat wanneer de waarheden naar buiten komen, jullie wereld in een golf van opstand en geweld tegen alles en iedereen zal storten. Nu is het aan iedereen om in deze golf te duiken of er deel van uit te maken. Wie zit er op deze golf? Precies degenen die vandaag de dag op geen enkele manier liefde beoefenen. Zij zullen degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor het starten van deze grote golf, om de onbalans van de planeet te veroorzaken als laatste fase van wat zij hier nog kunnen veroorzaken. 

Maar wij kijken toe, en elke ziel van licht die op deze planeet verblijft, zal ertoe gebracht worden weg te stappen van deze golf, zal ertoe gebracht worden boven deze golf te blijven, zodat zij niet omhuld worden, noch opgepikt worden door deze gedachten van lage trilling. En aan het eind heb je alleen dat residu van niet-denkende massa’s die gecontroleerd en gedestrueerd worden. Deze massa’s zullen ook door ons behandeld worden en op een of andere manier zullen ze niet op de planeet blijven. We kunnen zeggen dat dit de eerste fase zal zijn om het kaf van het koren te scheiden, want we moeten een lang proces beginnen om de mentaliteit op deze planeet te veranderen. En ze zullen hier niet meer kunnen zijn omdat het zou zijn zoals je zegt, droog ijs; wij zouden een klus doen aan de ene kant en zij aan de andere kant, proberen alles uit te wissen wat we doen. Er komen dus nieuwe tijden aan.

Het is dus aan ieder van jullie om je af te zonderen van deze grote massa, laat het echt zijn, zichtbaar, niet vermengd onder elkaar. Jullie moeten opstaan uit deze grote massa en dan zal ieder van jullie het duidelijk kunnen zien, zonder enige twijfel dat het bestaat. 

En iedereen die je ooit aanbad, in de handen klapte, verafgoodde, liefhad, zul je niet meer zo zien. Maar laat er geen oordeel zijn. Het is niet aan jou om hen te beoordelen, zij worden al beoordeeld door hun eigen beslissingen, door hun eigen gedrag op de planeet in relatie tot jou. 

Dus ik wil slechts een kleine opmerking maken op dit punt: Stop met het verafgoden van anderen. Zou je jezelf verafgoden? Denk je dat je perfect genoeg bent om verafgood te worden? Maar antwoord dat zonder ego. Verafgood dan niemand, want wie je fantastisch vindt, prachtig, symbolen van een tijdperk, mensen die alleen maar de moeite waard zijn om te volgen, je zult verbaasd zijn. En op dit moment is er ook geen plaats voor zelfoordeel, want je bent misleid, je bent gemanipuleerd om in hen te zien wat ze niet zijn. En juist omdat je denkt dat ze een mythe zijn, een idool, zul je zoveel woede voelen voor de tijd die je verloren hebt.

Dus het is nu niet het moment om iemand te verafgoden. Doe dat niet, want dan kom je later zo in opstand. Het is tijd om iedereen te zien als een mens die fouten maakt, die de verkeerde keuzes maakt en de dag zal komen dat hij verantwoording moet afleggen voor de verkeerde keuzes die hij heeft gemaakt, net als jij. Dus verafgood niemand, zet niemand op een voetstuk. Je moet jezelf niet op een voetstuk plaatsen, want je kunt jezelf niet waarderen, dat is ego. 

Dus mijn broeders en zusters gebruik al deze energie van balancering en heling die ik op dit moment in jullie heb losgelaten tijdens deze video. En wanneer je het nodig hebt, wanneer je je uit balans voelt, roep me aan en ik zal klaar staan om een golf van energie en heling in je fysieke lichamen los te laten. En je zult, beetje bij beetje, tot evenwicht en rede komen. Maar altijd, zonder de rede te vergeten, maar met veel onvoorwaardelijke liefde.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.