Hilarion – Oordeel niet en veroordeel niemand

Lieve kinderen van de planeet Aarde! IK BEN HILARION!

Ik geniet ervan om hier bij jullie te zijn en altijd een energie van balans en Liefde te brengen. Ik breng altijd een grote straal van Groen Licht, die op dit moment door jullie hele lichaam gaat en alles elimineert wat mogelijk is op jullie pad. Natuurlijk wordt er niets gedaan voor degenen wiens hart het niet accepteert. Maar we voelen het hart van ieder van jullie en alleen degenen die ons toestaan te handelen ontvangen onze energie.

Vel geen oordeel. Vraag je niet af waarom zovelen nog niet ontwaakt zijn. Ik kan jullie vertellen dat iedereen wakker is. Iedereen heeft een gevoel in zijn geest en hart dat er iets anders aan het gebeuren is en dat er iets groots op komst is. Sommige religies hebben hierover gesproken, maar ze plaatsen alles in het perspectief dat voor hen belangrijk is; niet het echte perspectief.

Velen zijn bang; in feite is het velen gezaaid om bang te zijn. Angst voor oordeel. Angst voor dat moment waarop iemand aan een tafel zal beslissen of ze naar de hemel of naar de hel gaan. Velen denken nog steeds zo. En vandaag de dag zijn ze ontzettend bang, niet wetend wat ze zich moeten voorstellen of wat ze kunnen verwachten van de toekomst die komen gaat.

Ik denk dat het goed is om te onthouden dat deze tafel met dit wezen niet bestaat. Ieders keuzes, houding, gedachten en emanaties zullen bepalen welke kant je opgaat, en het is niet hemel en hel, het is Licht en schaduw. Elke keer dat je hart gevuld is met Liefde, verander je je overtuigingen, stel je je open voor zoveel mooie dingen, kom je dichter bij het Licht; je loopt ernaar toe. En alles om je heen begint te vibreren met Licht.

Problemen worden opgelost, obstakels lijken te verdwijnen of zijn zo gemakkelijk te overwinnen dat ze niet lijken te bestaan. Dit zijn de resultaten van degenen die in het Licht wandelen, van degenen die Liefde vibreren, van degenen die Mededogen vibreren, van degenen die elk positief gevoel vibreren. Licht laten vibreren is naar een broeder of zuster kijken zonder ze te veroordelen, zonder ze te discrimineren, zonder ze te scheiden. Het maakt niet uit wat ze gedaan hebben of wat ze aan het doen zijn.

Je hoeft niet van een moordenaar te houden, maar je moet wel begrijpen dat er een ziel is die de weg kwijt is en die echt hulp nodig heeft, alle hulp die ze kan krijgen om de weg naar het Licht weer te vinden. Als je haar met een oordeel bekijkt, duw je haar steeds verder de schaduwen in, omdat je oordeel haar belast. En het is een last die haar steeds verder in de schaduw duwt.

Leren kijken naar een moordenaar, leren kijken naar iemand die je op wat voor manier dan ook kwaad heeft gedaan, en beseffen dat daar een ziel is die om hulp schreeuwt, is een heel belangrijke stap, en eentje waarvan ik helaas ga zeggen dat de overgrote meerderheid van jullie daar niet in slaagt. Je oordeelt; je oordeelt en veroordeelt, en je begrijpt niet waarom het jou is overkomen. Je begrijpt niet waarom je onder dat geweld hebt geleden.

Dus vraag jezelf af, heb jij op een bepaald moment op je reis niet hetzelfde gedaan? Die energie komt gewoon naar je terug. Of vraag jezelf af of je voortdurend angst uitstraalt, of vraag jezelf af of je voortdurend vibreert wat je wilt vermijden. Je kijkt nooit naar jezelf, je kijkt alleen naar de ander.

Dus zolang er dit gevoel van oordeel is, dit gevoel van kwaad doen aan degenen die kwaad doen aan mij, vermindert het kwaad niet, integendeel, het neemt alleen maar toe; jij draagt ertoe bij dat het toeneemt. En nee, het heeft geen zin om tegen mij te zeggen: “Oh, dus nu heb ik overal schuld aan!”. Ik zal je zeggen dat je inderdaad overal schuld aan hebt. Het heeft geen zin om te denken dat je 100 procent van de tijd aardig bent, want dat ben je niet. Je hebt je momenten waarop je slechte gevoelens uitstraalt naar anderen, en het maakt niet uit wie ze zijn.  

Niets blijft onopgemerkt door de Wet van Terugkeer. Veel mensen denken dat de grote corrupten alleen maar groeien, alleen maar hun rijkdom vergroten en dat hen niets overkomt. Is dat zo? Slagen ze er werkelijk in om een rustig en vredig leven te leiden? Slagen ze erin om goede dingen aan te trekken op hun reis of maken ze deel uit van een groot theater, dat je altijd laat zien: “Kijk, degenen die het verkeerde pad bewandelen, krijgen hun beloning!”. Allemaal vals. Allemaal heel goed ingestudeerd. 

Dus nu zeg ik het nog een keer: Je bent helemaal wakker en wakker, maar je begrijpt niet wat je moet doen. Ze zijn een beetje verdwaald in hun eigen oordelen, in hun individuele oordeel. “Ga ik daarheen of ga ik hierheen?” En velen weten niet hoe ze hiermee om moeten gaan en worden steeds bozer, gewelddadiger. Dit is allemaal gezegd, dat velen gek zouden worden, maar het is niet dat gek worden en er gek uit komen zien, het is het gek worden van niet weten wat te doen; het is het gek worden van het ontsporen van Liefde; het is het gek worden van het ervaren van geweld; het is het gek worden van het ervaren van kwaad.

En velen ervaren dit. Mensen die extreem aardig zijn en lijken, laten een andere kant zien, in feite de ware kant die ze altijd al hadden en die ze lange tijd hebben gemaskeerd. De maskers zijn bijna allemaal afgevallen. Het is aan jou om de waarheid te zien. Kijk naar mensen naar waarheid, maar zonder oordeel. “Oh, zo-en-zo was vroeger zo aardig en nu is hij veranderd!”. Dat is een oordeel.

Kijk naar die-en-die en zeg niets, hij probeert dit hele proces te doorlopen. En wat kun jij voor hem doen? Eén belangrijk ding: veroordeel hem niet. En als je iets meer wilt doen, stuur hem dan wat licht. Dat is alles. Je hoeft geen Liefde uit te stralen, je hoeft geen vriend te zijn, je hoeft niet samen te zijn, straal gewoon Licht uit, wikkel hem in een mantel van Licht. En wees gerust, je zult hem goed doen, maar bovenal zul je jezelf goed doen, omdat je zult leren niet te oordelen, niet te bekritiseren, niet te discrimineren, niet te scheiden.

Open jullie ogen, mijn broeders. Kijk naar jezelf. Jullie kijken graag naar anderen, maar hoe zit het met jullie zelf, wat doen jullie verkeerd? Jullie kijken niet graag. Dus de tijd is gekomen om dat te doen. Voordat je naar anderen kijkt en hen beoordeelt, kijk naar jezelf, maar veroordeel jezelf niet. Heb je een fout gemaakt? Neem de beslissing om geen fouten meer te maken. Neem de beslissing om een andere weg in te slaan. Dat is wat je moet doen.

Laat je niet gek maken door dit hele proces dat plaatsvindt. Wie in Liefde leeft, wie Liefde vibreert, wie ernaar streeft om Liefde te vibreren, trekt meer en meer Licht aan op zijn pad, en alles zal heel gemakkelijk lijken; alles zal lijken te passen; alles zal perfect lijken te zijn voor dat moment. En dat alleen zal het resultaat zijn van alles wat je hebt uitgestraald. Niets anders. Je ontvangt van het universum terug wat je hebt uitgestraald, wat je hebt laten zien, wat je hebt geleefd.

Wees Licht en je zult zeker alleen maar meer Licht aantrekken.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen