Hilarion – Reis van vergeving – Vijfde wending

Beste broeders van de planeet Aarde! IK BEN HILARION!

Hier te komen voor een nieuwe ronde van de Reis van Vergeving is een reden van grote vreugde in mijn hart. De reis verloopt zoals gepland. Je hebt een heel belangrijk punt in de reis bereikt waar je heel, heel, heel oude verbindingen loslaat. Velen van jullie proberen je vroegere connecties te reconstrueren. Ik zou zeggen dat als je het probeert, je enorm veel mensen zult tegenkomen. Want zelfs als je maar één kant van de omgekeerde kegel volgt…; je moeder bijvoorbeeld: boven haar is er een vader of een moeder, en uit die twee komen er vier en uit die vier komen er acht enzovoort. En je hebt de twee kanten van de kegel, de moeder en de vader. 

Dus wil je niet begrijpen hoe diep dit werk gaat, hoe ver het reikt. Het is belangrijk dat u begrijpt dat niet al uw voorouders ontlichaamd zijn. De overgrote meerderheid van de zielen is nog steeds hier op deze planeet, vandaag geïncarneerd. Waarom dan dit proces van loskoppelen? Want op een bepaalde manier draagt elke ziel alles met zich mee wat ze op dat moment deed, alles wat ze uitlokte. Het is dus verantwoordelijk voor alles wat het creëerde en alles wat het ontving. 

Besef dus dat duizenden of zelfs miljoenen zielen worden getroffen. 

Je weet niet precies hoelang je al op de planeet bent, hoelang je je hebt voortgeplant, hoelang je geïncarneerd bent, hoeveel incarnaties je hebt gehad. Reken maar uit, neem een klein aantal incarnaties, 10 incarnaties en maak deze omgekeerde boom om te zien hoeveel mensen direct verbonden zijn met uw geboorte, slechts 10; en u zult begrijpen welk volume er wordt behandeld en verwerkt tijdens deze wending. 

Mijn Groene Straal is de genezende straal, maar dat wil niet zeggen dat ik niet meedoe. Het proces gaat met mij verder, behalve dat op dit punt in de reis, in de terugkeer zelf, het dat moment is waarop de wonden worden behandeld, het is dat moment waarop de punten waar deze verbindingen waren, worden gesloten met veel Licht en veel Liefde. De gevoelens die nog overblijven worden geheeld, worden behandeld. Het is dus alsof ik een dubbele functie had: de functie van het loskoppelen van de zielen, maar ook van het genezen van elk van hen, elk punt dat gebroken was, elke loskoppeling. 

En het is een baan die ik in de loop der jaren, in de loop der tijd, in de loop der tijd heb geperfectioneerd. Het is uiterst zorgvuldig en zeer liefdevol werk, en ik heb veel dankbaarheid jegens Vader/Moeder God dat hij er verantwoordelijk voor is. Licht, helend Licht in elk leeg punt, elk gebroken punt te brengen is voor mij uiterst dankbaar werk. Binnen jullie derde dimensionale bewustzijn begrijp ik dat het ingewikkeld voor jullie is om dit te begrijpen. Hoe kan ik er zoveel tegelijk doen? Alles is bewustzijn, alles is de kracht van wat je wilt doen. 

Dus iedereen die deelneemt aan deze reis is met mij verbonden en een eenvoudig commando met mijn bewustzijn is alles wat nodig is om hen te omhullen met volledig Groen Licht en elk open punt zal worden gesloten. Het is niet moeilijk voor mij het is uiterst gemakkelijk en dit zal gebeuren met elke ziel die losgekoppeld is. Ze zullen allemaal onder mijn toezicht staan en na genezing zullen ze allemaal worden vrijgelaten en zullen er nieuwe zielen komen. Het is een baan die nooit eindigt, maar ik doe het met veel liefde, met veel toewijding. 

Dus mijn broeders en zusters, voel je niet schuldig als je je losmaakt van je ouders, je grootouders, overgrootouders, wie er ook maar in de weg van die keten staat. 

Wat je doet is goed voor jou en uitstekend voor hen. Alleen liefde zal zegevieren, alleen een herinnering zal zegevieren, een zoete herinnering. Loskoppelen betekent niet vergeten. Elk van die Zielen herinnert zich, niet noodzakelijkerwijs jou, maar degenen die zij voortbrachten en die op een dag later jouw geboorte veroorzaakten. Dus, ze zijn niet allemaal direct aan jou verbonden. Degenen die het dichtst bij je staan zullen met veel Liefde aan je terugdenken, met veel dankbaarheid dat ze met je geleefd hebben, en jij zult hetzelfde gevoel hebben. Niets zal worden vergeten. Maar elke pijn, elk ander gevoel, zal niet langer bestaan, alles zal worden uitgewist, alleen Liefde zal overheersen.

Natuurlijk verloopt dit hele proces niet 100% volgens onze verwachtingen. Er zijn opstandige zielen te midden van deze verbindingen, zielen die deel uitmaakten van jullie voorouders maar wier harten zwart zijn, het zijn zielen van het niet-licht. En ik hoop dat op dit moment niemand van jullie een oordeel velt. Je hebt hun bloed, het is tot je gekomen, er is geen ontkennen aan. Je kwam op een bepaald punt in deze generatie. Dus deze zielen accepteren de breuk niet, zij accepteren niet het verbreken van de verbindingen, want dat is hoe zij dat hele netwerk manipuleren; zij blijven manipuleren. En wat gebeurt er dan, zijn we niet sterk genoeg om deze verbindingen te verbreken?

Natuurlijk zijn we sterk genoeg en natuurlijk zullen ze gebroken worden, alleen op een iets andere manier. Dus laten we zeggen dat ieder van ons tot aan de Zesde Straal alles rond die ziel kan opruimen. En degenen die direct aan haar verbonden zijn, blijven nog steeds aan haar geketend. Ze probeert koste wat het kost de band met je te behouden, omdat ze weet wie je bent. In deze gevallen, in de overgrote meerderheid, ben je een ziel van licht en een krachtige ziel, dus moet zij in die keten zitten, om je negatief te beïnvloeden, om je niet vooruit te laten gaan. Op dat moment verliest ze het spel, omdat de connectie met jou niet meer doorkomt. Ze kan de verbindingen zo dicht mogelijk bij haar houden, de rest wordt door ons verbroken. 

Als het de zevende straal bereikt, van broeder Saint Germain, dan ja, dan is die verbinding totaal getransmuteerd. Of die ziel het nu wil of niet, zij heeft niet langer een keuze, omdat de Violette Vlam degene is die dit werk doet, deze transmutatie van elke energie in Liefde en Licht. En op dat moment, op de zevende dag, op de zevende straal, zullen wij rondom deze zielen zijn, zodat er niet de geringste kans op mislukking is. Wij zullen hen allen omringen en de Violette Vlam van Saint Germain zal transmuteren en deze ziel zal voor de Goddelijke Wetten, de Universele Wetten worden gebracht. 

Dus weet dat velen van jullie deze zielen in jullie vooroudernetwerk hebben, en jullie hebben er niet slechts 1, 2, 3, 4? het hangt af van het belang van jullie wandeling in de toekomst, en dat is vandaag. Dus, doe dit hele proces met veel Liefde, zodat je ons ook de zekerheid geeft van je bevrijding, dat je jezelf wilt bevrijden. Dit is een zeer interessant punt dat nog niet naar voren is gebracht. Zij wier harten gesloten zijn en de voorvaderen niet willen loslaten, zijn niet bevrijd. Dit zal ook voor deze ziel weerklinken als een wet van actie en reactie, maar wij respecteren uw beslissing. 

Want het is van jullie dat wij opstijgen naar jullie voorvaderen en als jullie niet willen, wordt er niets gedaan. Wij respecteren uw wil. Dit was nog niet eerder gezegd, omdat we weten dat velen het al op de eerste dag zouden opgeven. Maar wees ervan verzekerd dat, of het nu gezegd werd of niet, als je hart gesloten was en je het niet wilde, er niets werd gedaan, je verbonden zult blijven en al die zielen boven je gevangen zult houden. Ja, de last is aan jou, de beslissing is aan jou. Dus je hebt deze last.

Voor de rest van jullie die het met een open hart deden, jullie zijn allemaal vrij. Behalve de zielen waarover ik heb gesproken, maar ook zij zullen op de zevende dag worden vrijgelaten. Dus wees er klaar voor. Alles zal gereinigd worden, alles. Nu, altijd, te allen tijde, zullen wij de vrije wil van ieder van jullie respecteren.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.