Meesteres Nada – De volle vreugde van de Vijfde Dimensie

Lieve kinderen van de planeet Aarde! IK BEN MEESTERES NADA!

Hier zijn met jullie allen vervult mijn hart met vreugde, en tegelijkertijd geef ik veel Licht terug aan ieder van jullie die hier en nu bij mij is.

Mijn kinderen, jullie zullen nog veel leren. Er zijn veel dingen die jullie geleid zijn om te doen die niet juist zijn. Maar het heeft geen zin om te proberen deze gewoontes op dit moment te veranderen of aan te passen. Jullie gaan al door een heel moeilijke fase op de planeet. Dus dit is niet de meest geschikte tijd.

Er zal een tijd komen waarin jullie klaar zullen zijn om alle richtlijnen voor veranderingen en nieuwe gewoonten te ontvangen. Denk niet dat de Vijfde Dimensie saai is, dat het vreugdeloos is, dat je verhinderd wordt om veel dingen te doen. Ik stel ieder van jullie een vraag: Ken je volledige vreugde? Maar die vreugde die sterk opkomt, immens, die je hele lichaam overneemt; dat het is alsof elke cel in je lichaam vreugdevol is op dat moment.

Nee, dat doe je niet, want de volle vreugde van de Vijfde Dimensie is geen moment, het is niet iets dat je doet lachen of glimlachen. Volle vreugde is constant. Ons hart vibreert de hele tijd met vreugde. Er is geen gedachte aan problemen omdat ze niet bestaan. De problemen die je ervaart op de planeet bestaan niet in de Vijfde Dimensie, omdat niets geleden wordt om bereikt te worden; niets wordt bevochten om bereikt te worden. Alles komt in jullie handen.

k zou zeggen dat de magie van de Vijfde Dimensie je voor lange tijd terugbrengt naar het kind zijn. Kinderen in het creëren, kinderen in het spelen, kinderen in het denken. Dus kijk niet naar de Vijfde Dimensie als iets saais en eentonigs, waar niets gebeurt omdat alles perfect is. Nee. Er wordt gewerkt, er wordt geplant, er wordt geoogst, er wordt gehandeld, er wordt gefeest, er is volop plezier. We richten ons gewoon niet op kortstondige genoegens. Als we de hele nacht moeten dansen, dan doen we dat en bovendien worden we niet moe.

Alles is toegestaan, zolang het maar goed is voor jou en voor het Geheel. Er is geen competitie. Er is niets dat een wezen naar een lager of hoger niveau brengt, iedereen is gelijk, iedereen heeft dezelfde rechten. Natuurlijk is er organisatie, natuurlijk zijn er heersers, leiders, maar niet zoals op deze planeet, waar slechts één leider zijn beslissingen neemt, juist of niet, en als gevolg daarvan een hele natie kan laten lijden.

Beslissingen worden niet in een enkele geest genomen; beslissingen moeten worden besproken en tot een consensus komen die goed is voor één en voor het Geheel. We zijn geen poppen die met ons hoofd schudden omdat we in de Vijfde Dimensie zijn. We leven normaal, maar op een zeer hoge vibratie waar volledige vreugde 100% van de tijd in ons hart en onze geest is.

Dus als we een aantal van onze gewoonten in twijfel beginnen te trekken, denk dan niet dat het saai zal zijn: “Oh, ik zal niets anders kunnen doen!”. Dat is het niet. Natuurlijk heb je veel tijd nodig om je aan te passen. Je zult niet direct de top van de Vijfde Dimensie binnengaan. Je zult een lange tijd doorbrengen met trainen, begrijpen, aanpassen, of misschien ook niet. Het kan zijn dat wanneer je daar aankomt, je je aan niets aanpast; je aanvaardt de manier van leven, de regels niet. 

Ja, we hebben regels. En in dit geval, als je je niet aanpast, is dat prima; het is jouw keuze. Je zult naar een andere planeet worden gebracht, waar je de geneugten die je altijd hebt gehad zonder problemen kunt blijven ervaren. Dit zal geen straf voor je zijn; integendeel, we doen wat je wilt. Maak je dus geen zorgen over wat komen gaat. Maak je zorgen over wat je nu leeft, met zoveel slechte gewoonten, gedachten en manieren waarop je je hebt aangepast om te leven.

Leef in Liefde en Licht. Dit is het grote project van dit moment: leven in Liefde en Licht. En hoe dichter je bij dit project komt, hoe gemakkelijker alles zal zijn, want alles wat uit Liefde en Licht komt, is perfect. Het is niet vervelend, het is niet saai en het is gemakkelijk te vervullen. Dus vul jullie harten met Liefde en Licht. Dat is alles, want de rest zal gemakkelijk komen, dag na dag.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.